Användarhandbok Avbryt

God praxis - annonsera med Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Använd riktlinjerna från IAB (Interactive Advertising Bureau) när du anger mått för dina Animate-annonser. I följande tabell listas rekommenderade IMU-mått (Interactive Marketing Unit) för annonsformat:

Annonstyp

Mått (pixlar)

Bred skyskrapa

160 x 600

Skyskrapa

120 x 600

Halvsidesannons

300 x 600

Hel banderoll

468 x 60

Halv banderoll

234 x 60

Mikrofält

88 x 31

Knapp 1

120 x 90

Knapp 2

120 x 60

Lodrät banderoll

120 x 240

Fyrkantig knapp

125 x 125

Ledartavla

728 x 90

Medelstor rektangel

300 x 250

Fyrkantigt popup-fönster

250 x 250

Lodrät rektangel

240 x 400

Stor rektangel

336 x 280

Rectangle

180 x 150

När du skapar en FLA-fil från en mall (Välj Arkiv > Ny och klicka på Mallar-fliken) visas många av dessa storlekar.

Skapa annonser med SWF-filer

Använd följande riktlinjer när du skapar annonser:

 • Optimera grafiken. Banderollannonser med SWF-filer bör vara högst 15 kB.

 • Skapa en GIF-banderollannons i Animate som är 12 kB eller mindre.

 • Begränsa banderollannonser med slingor till tre upprepningar. På många webbplatser används de standardiserade filstorlekarna som annonsspecifikationer.

 • Använd kommandot GET för att skicka data mellan annonsen och en server och inte kommandot POST. Mer information om GET och POST finns i getURL-funktionen i Språkreferens för ActionScript 2.0.

 

 Ge användaren kontrollen. Om du lägger till ljud i en annons bör du också lägga till en ljudavstängningsknapp. Om du skapar en genomskinlig Animate-annons som svävar över en webbplats ska du lägga till en knapp som stänger annonsen.

Spåra annonser

Många ledande annonsnätverk har nu stöd för standardiserade spårningsmetoder i Animate SWF-filer. Följande riktlinjer beskriver spårningsmetodiken som stöds:

Skapa en knapp eller en filmklippsknapp

Använd standardmåtten som anges av IAB. En lista med standardmått fins på IAB:s webbplats. Mer information om hur du skapar en knapp i Animate finns i Skapa knappar.

Lägg till ett skript för knappen

Skriptet körs när användaren klickar på banderollen. Du kan använda funktionen getURL() för att öppna ett nytt webbläsarfönster. Följande kodavsnitt är två exempel på ActionScript 2.0-kod som du kan lägga till i bildruta 1 på tidslinjen:

myButton_btn.onRelease = function(){ 
  getURL(clickTAG, "_blank"); 
};

Du kan lägga till följande kod i bildruta 1 på tidslinjen:

myButton_btn.onRelease = function() { 
  if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:") { 
    getURL(clickTAG); 
  } 
};

Funktionen getURL() lägger till variabeln som skickas i object- och embed-taggarna. Sedan skickas webbläsarfönstret som öppnas till den angivna platsen. Servern som annonsen finns på kan spåra klickningar på annonsen. Mer information om hur du använder funktionen getURL() finns i Språkreferens för ActionScript 2.0.

Tilldela clickTAG-kod för spårning

clickTAG-koden spårar annonsen och hjälper annonsens nätverk att spåra var annonsen visas och när någon klickar på den.

Processen är standardmetoden för att skapa en annonskampanj för en typisk Animate-annons. Om du tilldelar banderollen funktionen getURL() kan du lägga till spårning i banderollen med följande process. I exemplet nedan kan du lägga till en variabel i en URL-sträng för att skicka data, vilket gör att du kan ställa in dynamiska variabler för varje banderoll i stället för att skapa en separat banderoll för varje domän. Du kan använda en enda banderoll för hela kampanjen. Alla servrar annonsen finns på kan spåra klickningar på banderollen.

I object- och embed-taggarna i ditt HTML-dokument lägger du till kod ungefär som i följande exempel (där www.helpexamples.com är annonsnätverket och adobe.com är företaget med en annons):

<EMBED src=&quot;your_ad.swf?clickTAG= http://helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com&quot;>

Lägg till följande kod i HTML-dokumentet:

<PARAM NAME=movie VALUE=”your_ad.swf?clickTAG =http: //helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com”>
<< detta HTML-innehåll kanske måste uppdateras för den aktiva innehållskorrigeringen som förmodligen gör att användare redigerar .js-filer i stället för html-filer - JayA >>

Testa dina annonser

Testa din SWF-filannons i de vanligaste webbläsarna, särskilt de webbläsare som målgruppen använder. Vissa användare kanske inte har installerat Flash Player, eller så har de inaktiverat JavaScript. Planera för detta genom att ange ersättande GIF-standardbild eller något annat som kan visas för dessa användare. Mer information om hur du identifierar Flash Player finns i Ange publiceringsinställningar för SWF-filer. Ge användaren kontrollen över SWF-filen. Låt användaren reglera ljudet i annonsen. Om annonsen är en SWF-fil utan kantlinjer som svävar över en webbsida ska användaren kunna stänga annonsen direkt och under hela dess varaktighet.

Den senaste informationen om spridning av Flash Player-versioner i olika regioner finns på www.adobe.com/go/fp_version_penetration_se.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto