Använd riktlinjerna från IAB (Interactive Advertising Bureau) när du anger mått för dina Animate-annonser. I följande tabell listas rekommenderade IMU-mått (Interactive Marketing Unit) för annonsformat:

Annonstyp

Mått (pixlar)

Bred skyskrapa

160 x 600

Skyskrapa

120 x 600

Halvsidesannons

300 x 600

Hel banderoll

468 x 60

Halv banderoll

234 x 60

Mikrofält

88 x 31

Knapp 1

120 x 90

Knapp 2

120 x 60

Lodrät banderoll

120 x 240

Fyrkantig knapp

125 x 125

Ledartavla

728 x 90

Medelstor rektangel

300 x 250

Fyrkantigt popup-fönster

250 x 250

Lodrät rektangel

240 x 400

Stor rektangel

336 x 280

Rectangle

180 x 150

När du skapar en FLA-fil från en mall (Välj Arkiv > Ny och klicka på Mallar-fliken) visas många av dessa storlekar.

Skapa annonser med SWF-filer

Använd följande riktlinjer när du skapar annonser:

 • Optimera grafiken. Banderollannonser med SWF-filer bör vara högst 15 kB.

 • Skapa en GIF-banderollannons i Animate som är 12 kB eller mindre.

 • Begränsa banderollannonser med slingor till tre upprepningar. På många webbplatser används de standardiserade filstorlekarna som annonsspecifikationer.

 • Använd kommandot GET för att skicka data mellan annonsen och en server och inte kommandot POST. Mer information om GET och POST finns i getURL-funktionen i Språkreferens för ActionScript 2.0.

 

Obs!

Ge användaren kontrollen. Om du lägger till ljud i en annons bör du också lägga till en ljudavstängningsknapp. Om du skapar en genomskinlig Animate-annons som svävar över en webbplats ska du lägga till en knapp som stänger annonsen.

Spåra annonser

Många ledande annonsnätverk har nu stöd för standardiserade spårningsmetoder i Animate SWF-filer. Följande riktlinjer beskriver spårningsmetodiken som stöds:

Skapa en knapp eller en filmklippsknapp

Använd standardmåtten som anges av IAB. En lista med standardmått fins på IAB:s webbplats. Mer information om hur du skapar en knapp i Animate finns i Skapa knappar.

Lägg till ett skript för knappen

Skriptet körs när användaren klickar på banderollen. Du kan använda funktionen getURL() för att öppna ett nytt webbläsarfönster. Följande kodavsnitt är två exempel på ActionScript 2.0-kod som du kan lägga till i bildruta 1 på tidslinjen:

myButton_btn.onRelease = function(){ 
  getURL(clickTAG, "_blank"); 
};

Du kan lägga till följande kod i bildruta 1 på tidslinjen:

myButton_btn.onRelease = function() { 
  if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:") { 
    getURL(clickTAG); 
  } 
};

Funktionen getURL() lägger till variabeln som skickas i object- och embed-taggarna. Sedan skickas webbläsarfönstret som öppnas till den angivna platsen. Servern som annonsen finns på kan spåra klickningar på annonsen. Mer information om hur du använder funktionen getURL() finns i Språkreferens för ActionScript 2.0.

Tilldela clickTAG-kod för spårning

clickTAG-koden spårar annonsen och hjälper annonsens nätverk att spåra var annonsen visas och när någon klickar på den.

Processen är standardmetoden för att skapa en annonskampanj för en typisk Animate-annons. Om du tilldelar banderollen funktionen getURL() kan du lägga till spårning i banderollen med följande process. I exemplet nedan kan du lägga till en variabel i en URL-sträng för att skicka data, vilket gör att du kan ställa in dynamiska variabler för varje banderoll i stället för att skapa en separat banderoll för varje domän. Du kan använda en enda banderoll för hela kampanjen. Alla servrar annonsen finns på kan spåra klickningar på banderollen.

I object- och embed-taggarna i ditt HTML-dokument lägger du till kod ungefär som i följande exempel (där www.helpexamples.com är annonsnätverket och adobe.com är företaget med en annons):

<EMBED src="your_ad.swf?clickTAG= http://helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com">

Lägg till följande kod i HTML-dokumentet:

<PARAM NAME=movie VALUE="your_ad.swf?clickTAG =http: //helpexamples.com/tracking?http://www.adobe.com">
<< this HTML stuff may need to be updated
to account for the Active content fix, which likely will cause users
to edit .js files instead of html files - JayA >>

Om du vill ladda ned Rich Media Tracking Kit, som innehåller exempel och dokumentation, går du till www.adobe.com/go/richmedia_tracking_se.

Testa dina annonser

Testa din SWF-filannons i de vanligaste webbläsarna, särskilt de webbläsare som målgruppen använder. Vissa användare kanske inte har installerat Flash Player, eller så har de inaktiverat JavaScript. Planera för detta genom att ange ersättande GIF-standardbild eller något annat som kan visas för dessa användare. Mer information om hur du identifierar Flash Player finns i Ange publiceringsinställningar för SWF-filer. Ge användaren kontrollen över SWF-filen. Låt användaren reglera ljudet i annonsen. Om annonsen är en SWF-fil utan kantlinjer som svävar över en webbsida ska användaren kunna stänga annonsen direkt och under hela dess varaktighet.

Den senaste informationen om spridning av Flash Player-versioner i olika regioner finns på www.adobe.com/go/fp_version_penetration_se.