Om det är första gången du använder Adobe® Animate och du letar efter förklaringar av termer och åtgärder kan du kolla in den visuella ordlistan för Animate nedan. Varje sida innehåller en definition av ett nyckelbegrepp tillsammans med grafik och länkar till mer information.

Grundläggande verktyg, arbetsytor och färger

Tidpunkt

Element

Interpoleringar