Kapslade filmklipp och hierarkin överordnad-underordnad

När du skapar en filmklippsinstans i ett Animate-dokument får filmklippet en egen tidslinje. Varje filmklippssymbol har sin egen tidslinje. Filmklippets tidslinje är kapslad i dokumentets huvudtidslinje. Du kan även kapsla en filmklippsinstans inuti en annan filmklippssymbol.

När ett filmklipp skapas i ett Animate-dokument, eller kapslas i ett annat filmklipp, blir det underordnat dokumentet eller filmklippet, som i sin tur blir överordnat. Relationen mellan kapslade filmklipp är hierarkisk: ändringar som gjorts på ett överordnat påverkar det underordnade. Rottidslinjen för varje nivå är överordnad alla filmklipp på samma nivå, och eftersom den är den översta tidslinjen har den ingen överordnad nivå. I Filmutforskaren kan du visa hierarkin med kapslade filmklipp i ett dokument. Välj bara Visa symboldefinitioner på panelmenyn.

För att förstå filmklippshierarkin kan du jämföra med hierarkin på en dator: hårddisken har en rotkatalog (eller mapp) och underkataloger. Rotkatalogen är detsamma som huvudtidslinjen (eller rottidslinjen) för ett Animate-dokument: den är alltid överordnad. Underkatalogerna är detsamma som filmklipp.

Du kan använda filmklippshierarkin i Animate om du vill organisera relaterade objekt. Du kan till exempel skapa ett Animate-dokument som innehåller en bil som förflyttar sig över scenen. Du kan använda en filmklippssymbol som representerar bilen och ställa in en rörelseinterpolering som förflyttar den över scenen.

Om du vill lägga till hjul som roterar kan du skapa ett filmklipp för ett bilhjul, och skapa två instanser av detta filmklipp med namnen frontWheel och backWheel. Sedan kan du placera hjulen på bilfilmklippets tidslinje, inte på huvudtidslinjen. Eftersom underordnade för car, frontWheel och backWheel påverkas av alla ändringar som görs på car, förflyttas de med bilen när den interpoleras över scenen.

Om du vill att båda hjulinstanserna ska snurra kan du ställa in en rörelseinterpolering som roterar hjulsymbolen. Även efter att du ändrar frontWheel och backWheel fortsätter det att påverkas av interpoleringen för det överordnade filmklippet, car. Hjulen snurrar men de förflyttas även med det överordnade filmklippet car över scenen.