Användarhandbok Avbryt

Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Maskeringslager

Använd ett maskeringslager för att skapa ett hål genom vilket underliggande lager syns, om du vill skapa spotlighteffekter och övergångar. Ett maskobjekt kan vara en fylld form, ett typobjekt, en instans av en grafiksymbol eller ett filmklipp. Gruppera flera lager under ett enda maskeringslager för att skapa avancerade effekter.

Animera ett maskeringslager för att skapa dynamiska effekter. När en fylld form används som en mask använder du forminterpolering. När ett typobjekt, en grafikinstans eller ett filmklipp används som mask använder du rörelseinterpolering. När du använder ett filmklipp som en mask animerar du masken längs en rörelsebana.

Om du vill skapa ett maskeringslager placerar du ett maskobjekt på lagret som ska användas som en mask. I stället för att använda en linje eller fyllning fungerar maskobjektet som ett fönster som avslöjar ett område med underliggande länkade lager. Resten av maskeringslagret visar allt utom det som visas genom maskobjektet. Ett maskeringslager kan bara innehålla ett maskobjekt. Ett maskeringslager kan inte användas i en knapp och du kan inte använda en mask för en annan mask.

Använd ActionScript om du vill skapa maskeringslager från ett filmklipp. Ett maskeringslager skapat med ActionScript kan bara användas på ett annat filmklipp.

 3D-verktygen kan inte användas på objekt i maskeringslager, och lager som innehåller 3D-objekt kan inte användas som maskeringslager. Mer information om 3D-verktygen finns i 3D-grafik.

Arbeta med maskeringslager

Du kan använda maskeringslager för att visa delar av en bild eller annan grafik i lagret under. Om du vill skapa en mask anger du att ett lager är ett maskeringslager och ritar eller placerar en fylld form i lagret. Du kan använda valfri fylld form, inklusive grupper, text och symboler som en mask. Maskeringslagret avslöjar området med länkade lager under den fyllda formen.

Skapa ett maskeringslager

 1. Välj eller skapa ett lager som innehåller objekten som ska visas i masken.
 2. Välj Infoga > Tidslinje > Lager för att skapa ett nytt lager ovanför. Ett maskeringslager maskerar alltid lagret direkt under. Kontrollera därför att du skapar maskeringslagret på rätt plats.
 3. Placera en fylld form, text eller en instans av en symbol i maskeringslagret. Animate ignorerar bitmappar, övertoningar, genomskinlighet, färger och linjeformat i ett maskeringslager. Alla fyllda områden är helt genomskinliga i masken, medan ofyllda områden är ogenomskinliga.

 4. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på maskeringslagrets namn i tidslinjen och välj Mask. En ikon indikerar maskeringslagret. Lagret direkt under är länkat till maskeringslagret och dess innehåll syns genom det fyllda området på masken. Maskeringslagrets namn är indraget och dess ikon ändras till en maskeringslagerikon.
 5. Om du vill visa maskeringseffekten i Animate låser du maskeringslagret och det maskerade lagret.

Maskera ytterligare lager efter att ha skapat ett maskeringslager

 1. Gör något av följande:
  • Dra ett befintligt lager direkt under maskeringslagret.

  • Skapa ett nytt lager på valfri plats under maskeringslagret.

  • Välj Ändra > Tidslinje > Lageregenskaper och välj sedan Maskerad.

 1. Markera det länkade lager du vill bryta och gör något av följande:
  • Dra lagret ovanför maskeringslagret.

  • Välj Ändra > Tidslinje > Lageregenskaper och välj sedan Normalt.

Animera en fylld form, ett typobjekt eller en instans av en grafiksymbol i ett maskeringslager

 1. Markera maskeringslagret på tidslinjen.
 2. Om du vill låsa upp maskeringslagret klickar du i kolumnen Lås.
 3. Gör något av följande:
  • Om maskobjektet är en fylld form använder du forminterpolering för objektet.

  • Om maskobjektet är ett typobjekt eller en instans av en grafiksymbol använder du rörelseinterpolering för objektet.

 4. När animeringen är färdig klickar du i kolumnen Lås för maskeringslagret för att låsa lagret igen.

Animera ett filmklipp i ett maskeringslager

 1. Markera maskeringslagret på tidslinjen.
 2. Dubbelklicka på filmklippet på scenen för att redigera filmklippet på den aktuella platsen och om du vill visa filmklippets tidslinje.
 3. Använda rörelseinterpolering för filmklippet.
 4. När animeringen har slutförts klickar du på knappen Tillbaka och går tillbaka till dokumentredigeringsläget.
 5. Om du vill låsa lagret igen klickar du i kolumnen Lås för maskeringslagret.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto