Maskeringslager

Använd ett maskeringslager för att skapa ett hål genom vilket underliggande lager syns, om du vill skapa spotlighteffekter och övergångar. Ett maskobjekt kan vara en fylld form, ett typobjekt, en instans av en grafiksymbol eller ett filmklipp. Gruppera flera lager under ett enda maskeringslager för att skapa avancerade effekter.

Animera ett maskeringslager för att skapa dynamiska effekter. När en fylld form används som en mask använder du forminterpolering. När ett typobjekt, en grafikinstans eller ett filmklipp används som mask använder du rörelseinterpolering. När du använder ett filmklipp som en mask animerar du masken längs en rörelsebana.

Om du vill skapa ett maskeringslager placerar du ett maskobjekt på lagret som ska användas som en mask. I stället för att använda en linje eller fyllning fungerar maskobjektet som ett fönster som avslöjar ett område med underliggande länkade lager. Resten av maskeringslagret visar allt utom det som visas genom maskobjektet. Ett maskeringslager kan bara innehålla ett maskobjekt. Ett maskeringslager kan inte användas i en knapp och du kan inte använda en mask för en annan mask.

Använd ActionScript om du vill skapa maskeringslager från ett filmklipp. Ett maskeringslager skapat med ActionScript kan bara användas på ett annat filmklipp.

Obs!

3D-verktygen kan inte användas på objekt i maskeringslager, och lager som innehåller 3D-objekt kan inte användas som maskeringslager. Mer information om 3D-verktygen finns i 3D-grafik.

Arbeta med maskeringslager

Du kan använda maskeringslager för att visa delar av en bild eller annan grafik i lagret under. Om du vill skapa en mask anger du att ett lager är ett maskeringslager och ritar eller placerar en fylld form i lagret. Du kan använda valfri fylld form, inklusive grupper, text och symboler som en mask. Maskeringslagret avslöjar området med länkade lager under den fyllda formen.

Skapa ett maskeringslager

 1. Välj eller skapa ett lager som innehåller objekten som ska visas i masken.
 2. Välj Infoga > Tidslinje > Lager för att skapa ett nytt lager ovanför. Ett maskeringslager maskerar alltid lagret direkt under. Kontrollera därför att du skapar maskeringslagret på rätt plats.
 3. Placera en fylld form, text eller en instans av en symbol i maskeringslagret. Animate ignorerar bitmappar, övertoningar, genomskinlighet, färger och linjeformat i ett maskeringslager. Alla fyllda områden är helt genomskinliga i masken, medan ofyllda områden är ogenomskinliga.

 4. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på maskeringslagrets namn i tidslinjen och välj Mask. En ikon indikerar maskeringslagret. Lagret direkt under är länkat till maskeringslagret och dess innehåll syns genom det fyllda området på masken. Maskeringslagrets namn är indraget och dess ikon ändras till en maskeringslagerikon.
 5. Om du vill visa maskeringseffekten i Animate låser du maskeringslagret och det maskerade lagret.

Maskera ytterligare lager efter att ha skapat ett maskeringslager

 1. Gör något av följande:
  • Dra ett befintligt lager direkt under maskeringslagret.

  • Skapa ett nytt lager på valfri plats under maskeringslagret.

  • Välj Ändra > Tidslinje > Lageregenskaper och välj sedan Maskerad.

 1. Markera det länkade lager du vill bryta och gör något av följande:
  • Dra lagret ovanför maskeringslagret.

  • Välj Ändra > Tidslinje > Lageregenskaper och välj sedan Normalt.

Animera en fylld form, ett typobjekt eller en instans av en grafiksymbol i ett maskeringslager

 1. Markera maskeringslagret på tidslinjen.
 2. Om du vill låsa upp maskeringslagret klickar du i kolumnen Lås.
 3. Gör något av följande:
  • Om maskobjektet är en fylld form använder du forminterpolering för objektet.

  • Om maskobjektet är ett typobjekt eller en instans av en grafiksymbol använder du rörelseinterpolering för objektet.

 4. När animeringen är färdig klickar du i kolumnen Lås för maskeringslagret för att låsa lagret igen.

Animera ett filmklipp i ett maskeringslager

 1. Markera maskeringslagret på tidslinjen.
 2. Dubbelklicka på filmklippet på scenen för att redigera filmklippet på den aktuella platsen och om du vill visa filmklippets tidslinje.
 3. Använda rörelseinterpolering för filmklippet.
 4. När animeringen har slutförts klickar du på knappen Tillbaka och går tillbaka till dokumentredigeringsläget.
 5. Om du vill låsa lagret igen klickar du i kolumnen Lås för maskeringslagret.