Om blandningslägen

Med blandningslägen kan du skapa sammansatta bilder. Sammansättning är en process där graden av genomskinlighet eller färginteraktion för två eller flera överlappande objekt varieras. Med blandning kan du skapa unika effekter genom att blanda färgerna i överlappande filmklipp.

Ett blandningsläge innehåller följande element:

Blandningsfärg

Färgen som används i blandningsläget.

Opacitet

Graden av genomskinlighet som används i blandningsläget.

Basfärg

Färgen på pixlar under blandningsfärgen.

Resultatfärg

Resultatet av blandningens påverkan på basfärgen.

Blandningslägen beror på både färgen på det objekt du använder blandningsläget på och den underliggande färgen. Adobe® rekommenderar att du experimenterar med olika blandningslägen för att uppnå önskad effekt.

Normal

Använder färg normalt utan interaktion med basfärgerna.

Lager

Används för att stapla filmklipp ovanpå varandra utan att påverka deras färg.

Mörkare

Ersätter endast de områden som är ljusare än blandningsfärgen. Områden som är mörkare än blandningsfärgen ändras inte.

Multiplicera

Multiplicerar basfärgen med blandningsfärgen vilket ger mörkare färger.

Ljusare

Ersätter endast pixlar som är mörkare än blandningsfärgen. Områden som är ljusare än blandningsfärgen ändras inte.

Raster

Multiplicerar blandningsfärgens komplementfärg med basfärgen vilket ger en blekningseffekt.

Övertäckning

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på basfärgerna.

Skarpt ljus

Multiplicerar eller rastrerar färgerna beroende på blandningslägets färg. Effekten påminner om att rikta en strålkastare mot objektet.

Differens

Subtraherar antingen blandningsfärgen från basfärgen eller basfärgen från blandningsfärgen, beroende på vilken som har störst intensitetsvärde. Effekten påminner om ett färgnegativ.

Lägg till

Används vanligen för att skapa en animerad blixtupplösningseffekt mellan två bilder.

Subtrahera

Används vanligen för att skapa en animerad mörkerupplösningseffekt mellan två bilder.

Invertera

Inverterar basfärgen.

Alfa

Använder en alfamask.

Sudda

Tar bort alla pixlar med basfärgen inklusive de i bakgrundsbilden.

Obs!Blandningslägena Alfa och Sudda kräver att blandningsläget Lager har använts på det överordnande filmklippet. Du kan inte ändra bakgrundsklippet till Sudda och använda det eftersom objektet inte skulle vara synligt.

Exempel på blandningslägen

Följande exempel visar hur olika blandningslägen påverkar hur en bild visas. Ett blandningsläges resulterande effekt kan vara avsevärt annorlunda, beroende på den underliggande bildens färg och typ av blandningsläge som du använder.Ursprunglig bildLagerMörkareMultipliceraLjusareRastreraÖvertäckningSkarpt ljusLägga tillSubtraheraDifferensInvertera

Använda blandningsläge

Om du vill använda blandningslägen på markerade filmklipp bör du använda egenskapsinspektören.

Obs!

Du kan inte använda olika blandningslägen på olika grafiska symboler eftersom flera grafiksymboler sammanfogas till en enda form när du publicerar SWF-filen.

  1. Markera den filmklippinstans (på scenen) som du vill använda ett blandningsläge på.
  2. Justera filmklippsinstansens färg och genomskinlighet med hjälp av popup-menyn Färg på egenskapspanelen.
  3. Välj ett blandningsläge för filmklipp på popup-menyn Blanda på egenskapspanelen. Blandningsläget används på den markerade filmklippinstansen.
  4. Verifiera att blandningsläget som du valde lämpar sig för den effekt du försöker åstadkomma.

    Experimentera med inställningarna för både färg och genomskinlighet för filmklippet och olika blandningslägen för att få önskad effekt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy