Användarhandbok Avbryt

Bildkalkering

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Lär dig att använda bildkalkering för att konvertera bitmappsbilder till vektorgrafik som du kan ändra och arbeta med i Adobe Animate.

Med hjälp av bildkalkering kan du konvertera rasterbilder (JPEG, PNG, PSD osv.) till vektorbilder. Om du använder den här funktionen kan du enkelt skapa en del av en befintlig teckning som grund för en ny teckning genom att kalkera den. 

Du kan till exempel konvertera bilden av en pennteckning som du har ritat på papper till vektorgrafik med hjälp av bildkalkering. Du kan välja bland flera olika kalkeringsförinställningar för att snabbt få önskat resultat.

Kalkera en bild

 1. Öppna eller placera en rasterbild i ditt Animate-dokument.

 2. Markera den monterade bilden och gör något av följande:

  • Välj Objekt > Kalkera bitmapp på snabbmenyn.
  • Klicka på knappen Bitmapp på panelen Egenskaper och välj Redigera.
  • Välj Ändra > Bitmapp > Kalkera bitmapp.
   • Välj en av standardförinställningarna genom att klicka på ikonerna överst på panelen. Mer information finns i Ange kalkeringsalternativ | Förinställning.
   • Välj en förinställning i listrutan Förinställning.
   • Ange kalkeringsalternativen. Mer information finns i Ange kalkeringsalternativ.
  Obs!
  • Klicka på Förhandsgranskning på panelen Kalkera bitmapp för att visa resultatet av dina ändringar. 
  • Upplösningen på den monterade bilden bestämmer hur fort kalkeringen görs.

Ange kalkeringsalternativ

När bilden är markerad kan du se att alternativen på panelen Kalkera bitmapp blir tillgängliga. Grundpanel innehåller t.ex. alternativen Förinställning, Läge, Palett och Färger. Avancerad panel innehåller t.ex. alternativen Banor, Hörn, Brus, Metod.

Grundläggande alternativ

Ange grundläggande alternativ på panelen Kalkera bitmapp för att få önskat kalkeringsresultat.

Förinställning

Anger en kalkeringsförinställning. Ikonerna högst upp på panelen är genvägar med namn utifrån populära arbetsflöden. Om du väljer en av de här förinställningarna får du alla variabler som behövs för att skapa tillhörande kalkeringsresultat.

Namn på förinställningen

Definition

Standard

Tar standardinställningar

Foto med hög originalåtergivning

Skapar fotorealistiska teckningar

Foto med låg originalåtergivning

Skapar enkla fotorealistiska teckningar

Gråskalor

Kalkerar teckningen till gråtoner

Svartvit logotyp

Förenklar bilden och gör den till en svartvit teckning

Läge

Anger ett färgläge för kalkeringsresultatet. De tillgängliga alternativen definierar grundfärgsläge kontra gråskaleläge för din kalkerade teckning.

Följande färginställningar visas utifrån inställningarna för alternativet Läge:

Anger antalet färger som ska användas i ett kalkeringsresultat för färger. Om du har valt Dokumentbibliotek som palett kan du välja en färgruta. (Det här alternativet är bara tillgängligt när du har valt läget Färg.)

Anger antalet gråtoner som ska användas i ett kalkeringsresultat för gråskalor. (Det här alternativet är bara tillgängligt när du har valt läget Gråskala.)

Anger ett värde för att skapa ett svartvitt kalkeringsresultat av originalbilden. Alla pixlar som är ljusare än tröskelvärdet konverteras till vitt. Alla pixlar som är mörkare än tröskelvärdet konverteras till svart.

Palett

Anger en palett för att skapa en färg- eller gråskalekalkering av originalbilden. (Det här alternativet är bara tillgängligt när du har valt läget Färg.)

Du kan välja ett av följande alternativ:

Växlar automatiskt mellan den begränsade paletten och full ton för kalkeringen beroende på ingångsbilden. När du väljer Automatisk för paletten kan du justera färgreglaget och ändra vektorns enkelhet och exakthet i kalkeringen. Värdet 0 innebär förenklad på bekostnad av exaktheten och värdet 100 innebär exakt eller fotorealistisk på bekostnad av enkelheten.

Använder en liten uppsättning färger för kalkeringspaletten. Du kan använda färgreglaget för att minska de valda färgerna ytterligare.

Använder hela uppsättningen färger för kalkeringspaletten. Det här alternativet är det bästa för att kalkera foton och skapar fotorealistiska bilder. När det här alternativet är markerat bestämmer färgreglaget olikheten för de pixlar som bildar varje fyllningsområde. När färgreglaget är till höger är olikheten mindre, vilket ger fler banor som definieras av mindre färgområden. Om reglaget är till vänster är fyllningsområdena färre och större.

Avancerade alternativ

Finjustera kalkeringsresultatet med hjälp av avancerade alternativ på panelen Kalkera bitmapp.

Banor

Styr avståndet mellan den kalkerade formen och den ursprungliga pixelformen. Lägre värden skapar en tätare bananpassning, högre värden skapar en lösare bananpassning.

Hörn

Anger betoningen på hörn och att en skarp böjning troligen blir en hörnpunkt. Ett högre värde resulterar i fler hörn.

Brus

Anger ett område i pixlar som ignoreras vid kalkeringen. Ett högre värde ger upphov till mindre brus.

Tips! Om du har en högupplöst bild flyttar du reglaget för brus till ett högre värde (till exempel i intervallet 20–50) för att få effekt. Om du har en bild med låg upplösning väljer du ett lägre värde (1–10).

Metod

Anger en metod för kalkering. Du kan välja ett av följande alternativ:

Namn på förinställningen

Definition

Förbindning

Skapar utstansningsbanor. Kanten på en bana är exakt samma som kanten på dess intilliggande bana.

Överlappning

Skapar skiktade banor. Varje bana överlappar sin granne lite.

Fyllningar

Skapar fyllda områden i kalkeringsresultatet. Det här alternativet är bara aktiverat när du har valt läget Svartvitt.

Linjer

Anger maximal bredd på funktioner i originalbilden som kan linjeras. Funktioner som är större än maxbredden kalkeras som konturer. Det här alternativet är bara aktiverat när du har valt läget Svartvitt.

Alternativ

Anger om svagt böjda linjer ska ersättas med raka linjer och om linjer som är nästan 0 eller 90 grader ska fästas vid absoluta 0 eller 90 grader.

Tips! Du kan välja det här alternativet för geometriska bilder eller om det finns former i din källbild som är aningen roterade.

Anger om vita områden ska ersättas av områden utan fyllningar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online