Användarhandbok Avbryt

Hjälpmedel på arbetsytan i Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Arbetsytan i Adobe Animate (tidigare Flash Professional) kan användas med tangentbordet av personer som har svårt att använda en mus.

 En komplett och uppdaterad hjälp finns på webben. Ingen Internetanslutning kunde hittas. Om du vill visa en komplett version av det här avsnittet klickar du på länken nedan eller söker i hjälpen för Animate.

Adobe Animate-arbetsytan kan användas med tangentbordet av personer som har svårt att använda en mus.

Information om Animate-arbetsytans tillgänglighet finns i hjälpen på webben om du vill veta mer om hur du använder användargränssnittet utan en mus.

Om stöd för hjälpmedel

Stöd för hjälpmedel i redigeringsmiljön omfattar kortkommandon för navigering och användning av gränssnittskontroller, inklusive paneler, egenskapsinspektören, dialogrutor, scenen samt objekt på scenen, så att du kan arbeta med de här gränssnittselementen utan att använda musen.

 Vissa hjälpmedelsfunktioner för tangentbordskontroller och redigeringsmiljön är endast tillgängliga i Windows.

Om du vill anpassa kortkommandon som hjälpmedel i redigeringsmiljön använder du avsnittet Kommandon i Hjälpmedel för arbetsyta i dialogrutan Kortkommandon.

 • Tryck F4 om du vill dölja alla paneler och egenskapsinspektören. Tryck F4 igen om du vill visa alla paneler och egenskapsinspektören.

Välja kontroller på en panel med kortkommandon

Använd Tabb-tangenten om du vill flytta genom panelkontroller när en panel eller egenskapsinspektören är i fokus. Använd blankstegstangenten om du vill aktivera en meny som är i fokus (att trycka ned blankstegstangenten motsvarar alltså att klicka på menyn på panelen). I Animate går det inte att förflytta sig mellan paneler med tabbtangenten.

När du använder panelkontroller med hjälp av kortkommando tillämpas fokus på en kontroll och kontrollen aktiveras med följande kriterier:

 • Om du vill välja en kontroll på panelen med Tabb-tangenten måste panelen som är i fokus vara expanderad. Om panelen är komprimerad har Tabb-tangenten ingen effekt.

 • Tryck på blankstegstangenten om du vill visa panelmenyobjekt när panelmenyn är i fokus.

 • Det går bara att flytta fokus till en panelkontroll om kontrollen är aktiverad. Om en kontroll är nedtonad (inaktiverad) går det inte att tillämpa fokus på den.

Flytta fokus mellan objekt på en panels panelmeny

 1. Om du vill visa panelmenyobjekt med fokus på på panelmenyn trycker du på mellanslagstangenten.
 2. Om du vill bläddra mellan objekten på panelmenyn trycker du på nedpilen.
 3. Om du vill aktivera aktuellt objekt på panelmenyn trycker du på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

Flytta fokus mellan kontrollerna på en panel

 1. Tryck på Tabb när fokus är på panelmenyn på panelen. Tryck på Tabb flera gånger om du vill flytta fokus mellan kontrollerna på panelen.
 2. Tryck på Enter eller Retur om du vill aktivera den markerade menyn på en panel.
 3. Ange en siffra och tryck på Enter eller Retur om du vill redigera ett numeriskt aktivt textvärde.
 • Tryck på tabb om du vill bläddra mellan kontrollerna i dialogrutan.

 • Om du vill bläddra mellan kontrollerna i ett avsnitt i en dialogruta trycker du på uppil- och nedpiltangenten.

 • Om du vill aktivera knappen (motsvarande att klicka på knappen) när fokus är på knappen för en dialogrutekontroll trycker du på Enter.

 • Om du vill använda aktuella inställningar och stänga dialogrutan (motsvarande att klicka på OK) när fokus inte är på någon knapp för en dialogrutekontroll trycker du på Enter.

 • Om du vill stänga dialogrutan utan att verkställa ändringarna (motsvarande att klicka på Avbryt) trycker du på Escape.

 • Om du vill visa hjälpinnehåll för dialogrutan (motsvarande att klicka på Hjälp) när fokus är på hjälpknappen trycker du på Enter eller mellanslagstangenten.

Markera scenen eller objekt på scenen med kortkommandon

Att markera scenen med ett kortkommando motsvarar att klicka på scenen.

När scenen har markerats använder du tabbtangenten för att bläddra mellan alla objekt på alla lager, ett i taget. Du kan markera instanser (inklusive grafiksymboler, knappar, filmklipp, bitmappar, video eller ljud), grupper eller rutor. Du kan inte markera former (till exempel rektanglar) om inte formerna är instanser av symboler. Du kan inte markera mer än ett objekt i taget med kortkommandon.

Använd följande tekniker om du vill välja objekt på scenen:

 • Om du vill markera ett objekt på scenen när scenen är markerad trycker du på Tabb.

 • Om du vill markera föregående objekt när ett objekt är markerat trycker du på Skift+Tabb.

 • Om du vill markera det första objektet som skapades i den aktiva bildrutan i aktivt lager trycker du på Tabb. När det sista objektet på det översta lagret är markerat trycker du på Tabb för att gå till lagret under det och markera det första objektet där, och så vidare.

 • När det sista objektet på det sista lagret är markerat trycker du på Tabb för att gå till nästa bildruta och markera det första objektet på det översta lagret där.

 • Objekt på lager som är dolda eller låsta kan inte markeras med tabbtangenten.

 Om du anger text i en ruta kan du inte markera ett objekt med tangentbordsfokus. Du börjar med att trycka på Esc-tangenten och markerar sedan ett objekt.

Om du vill navigera i trädstrukturer, den hierarkiska visningen av filstrukturer på vissa Animate-paneler, använder du kortkommandon.

 • Om du vill utöka en komprimerad mapp markerar du mappen och trycker på högerpil.

 • Om du vill komprimera en utökad mapp markerar du mappen och trycker på vänsterpil.

 • Om du vill gå till den överordnade mappen till en utökad mapp trycker du på vänsterpil.

 • Om du vill gå till den underordnade mappen till en utökad mapp trycker du på högerpil.

 

Arbeta med biblioteksobjekt med kortkommandon

 1. Om du vill kopiera eller klistra in ett markerat biblioteksobjekt trycker du på Control+X (Windows) eller Command+X (Macintosh) för att klippa ut objektet och Control+C (Windows) eller Command+C (Macintosh) för att kopiera objektet.
 2. Om du vill klistra in ett utklippt eller kopierat objekt klickar du på scenen eller i ett annat bibliotek med insättningspunkten och trycker på Ctrl+V (Windows) eller Kommando+V (Macintosh) för att klistra in det i mitten på scenen, eller Ctrl+Skift+C (Windows) eller Kommando+Skift+C (Macintosh) för att klistra in det på samma plats som det ursprungliga objektet.

  Använd följande tekniker om du vill klippa ut, kopiera och klistra in objekt:

  • Klipp ut eller kopiera ett eller flera objekt.

  • Klipp ut eller kopiera ett objekt från bibliotekspanelen och klistra in det på scenen eller i ett annat bibliotek, eller klistra in en mapp i ett annat bibliotek.

  • Du kan inte klistra in en form från scenen i biblioteket.

  • Du kan inte klistra in ett biblioteksobjekt i ett vanligt bibliotek eftersom vanliga bibliotek inte kan ändras. Du kan dock skapa ett vanligt bibliotek.

  • När du klistrar in ett biblioteksobjekt på scenen centreras objektet.

  • Om du klistrar in en mapp följer alla objekt i mappen med.

  • Om du vill klistra in ett biblioteksobjekt i en mapp i målbiblioteket klickar du på mappen innan du klistrar in.

  • Du kan klistra in ett biblioteksobjekt på en annan plats i det bibliotek där det ursprungligen låg.

  • Om du försöker klistra in ett biblioteksobjekt på en plats som innehåller ett objekt med samma namn måste du välja om du vill ersätta det befintliga objektet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?