Arbetsytan i Adobe Animate CC (tidigare Flash Professional CC) kan användas med tangentbordet av personer som har svårt att använda en mus.

Obs!

En komplett och uppdaterad hjälp finns på webben. Ingen Internetanslutning kunde hittas. Om du vill visa en komplett version av det här avsnittet klickar du på länken nedan eller söker i hjälpen för Animate CC.

Adobe Animate-arbetsytan kan användas med tangentbordet av personer som har svårt att använda en mus.

Information om Animate-arbetsytans tillgänglighet finns i hjälpen på webben om du vill veta mer om hur du använder användargränssnittet utan en mus.

Om stöd för hjälpmedel

Stöd för hjälpmedel i redigeringsmiljön omfattar kortkommandon för navigering och användning av gränssnittskontroller, inklusive paneler, egenskapsinspektören, dialogrutor, scenen samt objekt på scenen, så att du kan arbeta med de här gränssnittselementen utan att använda musen.

Obs!

Vissa hjälpmedelsfunktioner för tangentbordskontroller och redigeringsmiljön är endast tillgängliga i Windows.

Om du vill anpassa kortkommandon som hjälpmedel i redigeringsmiljön använder du avsnittet Kommandon i Hjälpmedel för arbetsyta i dialogrutan Kortkommandon.

 • Tryck F4 om du vill dölja alla paneler och egenskapsinspektören. Tryck F4 igen om du vill visa alla paneler och egenskapsinspektören.

Välja kontroller på en panel med kortkommandon

Använd Tabb-tangenten om du vill flytta genom panelkontroller när en panel eller egenskapsinspektören är i fokus. Använd blankstegstangenten om du vill aktivera en meny som är i fokus (att trycka ned blankstegstangenten motsvarar alltså att klicka på menyn på panelen). I Animate går det inte att förflytta sig mellan paneler med tabbtangenten.

När du använder panelkontroller med hjälp av kortkommando tillämpas fokus på en kontroll och kontrollen aktiveras med följande kriterier:

 • Om du vill välja en kontroll på panelen med Tabb-tangenten måste panelen som är i fokus vara expanderad. Om panelen är komprimerad har Tabb-tangenten ingen effekt.

 • Tryck på blankstegstangenten om du vill visa panelmenyobjekt när panelmenyn är i fokus.

 • Det går bara att flytta fokus till en panelkontroll om kontrollen är aktiverad. Om en kontroll är nedtonad (inaktiverad) går det inte att tillämpa fokus på den.

Flytta fokus mellan objekt på en panels panelmeny

 1. Om du vill visa panelmenyobjekt med fokus på på panelmenyn trycker du på mellanslagstangenten.
 2. Om du vill bläddra mellan objekten på panelmenyn trycker du på nedpilen.
 3. Om du vill aktivera aktuellt objekt på panelmenyn trycker du på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

Flytta fokus mellan kontrollerna på en panel

 1. Tryck på Tabb när fokus är på panelmenyn på panelen. Tryck på Tabb flera gånger om du vill flytta fokus mellan kontrollerna på panelen.
 2. Tryck på Enter eller Retur om du vill aktivera den markerade menyn på en panel.
 3. Ange en siffra och tryck på Enter eller Retur om du vill redigera ett numeriskt aktivt textvärde.
 • Tryck på tabb om du vill bläddra mellan kontrollerna i dialogrutan.

 • Om du vill bläddra mellan kontrollerna i ett avsnitt i en dialogruta trycker du på uppil- och nedpiltangenten.

 • Om du vill aktivera knappen (motsvarande att klicka på knappen) när fokus är på knappen för en dialogrutekontroll trycker du på Enter.

 • Om du vill använda aktuella inställningar och stänga dialogrutan (motsvarande att klicka på OK) när fokus inte är på någon knapp för en dialogrutekontroll trycker du på Enter.

 • Om du vill stänga dialogrutan utan att verkställa ändringarna (motsvarande att klicka på Avbryt) trycker du på Escape.

 • Om du vill visa hjälpinnehåll för dialogrutan (motsvarande att klicka på Hjälp) när fokus är på hjälpknappen trycker du på Enter eller mellanslagstangenten.

Markera scenen eller objekt på scenen med kortkommandon

Att markera scenen med ett kortkommando motsvarar att klicka på scenen.

När scenen har markerats använder du tabbtangenten för att bläddra mellan alla objekt på alla lager, ett i taget. Du kan markera instanser (inklusive grafiksymboler, knappar, filmklipp, bitmappar, video eller ljud), grupper eller rutor. Du kan inte markera former (till exempel rektanglar) om inte formerna är instanser av symboler. Du kan inte markera mer än ett objekt i taget med kortkommandon.

Använd följande tekniker om du vill välja objekt på scenen:

 • Om du vill markera ett objekt på scenen när scenen är markerad trycker du på Tabb.

 • Om du vill markera föregående objekt när ett objekt är markerat trycker du på Skift+Tabb.

 • Om du vill markera det första objektet som skapades i den aktiva bildrutan i aktivt lager trycker du på Tabb. När det sista objektet på det översta lagret är markerat trycker du på Tabb för att gå till lagret under det och markera det första objektet där, och så vidare.

 • När det sista objektet på det sista lagret är markerat trycker du på Tabb för att gå till nästa bildruta och markera det första objektet på det översta lagret där.

 • Objekt på lager som är dolda eller låsta kan inte markeras med tabbtangenten.

Obs!

Om du anger text i en ruta kan du inte markera ett objekt med tangentbordsfokus. Du börjar med att trycka på Esc-tangenten och markerar sedan ett objekt.

Om du vill navigera i trädstrukturer, den hierarkiska visningen av filstrukturer på vissa Animate-paneler, använder du kortkommandon.

 • Om du vill utöka en komprimerad mapp markerar du mappen och trycker på högerpil.

 • Om du vill komprimera en utökad mapp markerar du mappen och trycker på vänsterpil.

 • Om du vill gå till den överordnade mappen till en utökad mapp trycker du på vänsterpil.

 • Om du vill gå till den underordnade mappen till en utökad mapp trycker du på högerpil.

 

Arbeta med biblioteksobjekt med kortkommandon

 1. Om du vill kopiera eller klistra in ett markerat biblioteksobjekt trycker du på Control+X (Windows) eller Command+X (Macintosh) för att klippa ut objektet och Control+C (Windows) eller Command+C (Macintosh) för att kopiera objektet.
 2. Om du vill klistra in ett utklippt eller kopierat objekt klickar du på scenen eller i ett annat bibliotek med insättningspunkten och trycker på Ctrl+V (Windows) eller Kommando+V (Macintosh) för att klistra in det i mitten på scenen, eller Ctrl+Skift+C (Windows) eller Kommando+Skift+C (Macintosh) för att klistra in det på samma plats som det ursprungliga objektet.

  Använd följande tekniker om du vill klippa ut, kopiera och klistra in objekt:

  • Klipp ut eller kopiera ett eller flera objekt.

  • Klipp ut eller kopiera ett objekt från bibliotekspanelen och klistra in det på scenen eller i ett annat bibliotek, eller klistra in en mapp i ett annat bibliotek.

  • Du kan inte klistra in en form från scenen i biblioteket.

  • Du kan inte klistra in ett biblioteksobjekt i ett vanligt bibliotek eftersom vanliga bibliotek inte kan ändras. Du kan dock skapa ett vanligt bibliotek.

  • När du klistrar in ett biblioteksobjekt på scenen centreras objektet.

  • Om du klistrar in en mapp följer alla objekt i mappen med.

  • Om du vill klistra in ett biblioteksobjekt i en mapp i målbiblioteket klickar du på mappen innan du klistrar in.

  • Du kan klistra in ett biblioteksobjekt på en annan plats i det bibliotek där det ursprungligen låg.

  • Om du försöker klistra in ett biblioteksobjekt på en plats som innehåller ett objekt med samma namn måste du välja om du vill ersätta det befintliga objektet.