Om mallar

Animate-mallarna är avsedda att vara lättanvända utgångspunkter för vanliga projekt. I dialogrutan Ny fil finns en förhandsvisning och en beskrivning av varje mall. Det finns mallar för sex kategorier:

  • Reklam – dessa innehåller vanliga scenstora mallar som används för onlineannonsering.

  • Animering – dessa innehåller många vanliga typer av animeringar, inklusive rörelser, markeringar, glöd och övergångar.

  • Banderoller – här finns vanliga storlekar och funktioner som används i webbplatsgränssnitt.

  • Medieuppspelning – innehåller fotoalbum och uppspelning i olika videodimensioner och proportioner.

  • Presentationer – innehåller enkla och mer komplexa presentationsformat.

  • Exempelfiler – här finns exempel på många vanliga funktioner i Animate.

En kommentar om reklammallar

Reklammallar gör det lättare att skapa de standardtyper och -storlekar för interaktiv media som definieras av IAB (Interactive Advertising Bureau) och som är accepterade inom onlinebranschen. Mer information om annonstyper som stöds av IAB finns på IAB:s webbplats på IAB.net.

Testa hur annonserna fungerar i olika kombinationer av webbläsare och plattformar. Din reklam kan anses stabil om den inte orsakar felmeddelanden eller att webbläsaren eller operativsystemet kraschar.

Arbeta tillsammans med webbmasters och nätverksadministratörer för att skapa detaljerade testplaner som är relevanta för användarna. Exempel på testplaner finns i IAB Rich Medias testavsnitt på IAB.net. Krav på annonsernas storlek och filformat kan variera mellan olika leverantörer och webbplatser. Fråga leverantören, Internet-leverantören eller IAB om du vill veta mer om krav som kan påverka annonsens utformning.

Använda en mall

  1. Välj Arkiv > Ny från mall.

  2. Markera en mall i en av kategorierna och klicka sedan på OK.
  3. Lägg till innehållet i FLA-filen som öppnas.
  4. Spara och publicera filen.