Användarhandbok Avbryt

Publiceringsmallar för HTML

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Om publiceringsmallar för HTML

En Animate HTML-mall är en fil som innehåller statisk HTML-kod och flexibel mallkod som består av en speciell typ av variabler (som skiljer sig från ActionScript-variabler). När du publicerar en SWF-fil ersätter Animate variablerna med de värden du väljer på HTML-fliken i dialogrutan Publiceringsinställningar. En HTML-sida skapas med SWF-filen inbäddad.

Animate innehåller mallar som passar de flesta användare och som eliminerar behovet av att skapa en HTML-sida manuellt för att visa SWF-filen. Mallen Endast Animate kan exempelvis användas för att testa filerna i en webbläsare. SWF-filen placeras då på HTML-sidan så att du kan visa den i en webbläsare om Flash Player är installerat.

Om du vill publicera en ny HTML-sida använder du samma mall och ändrar inställningarna. Du kan skapa anpassade mallar med vilken HTML-redigerare som helst. Skapa mallar är samma sak som att skapa en vanlig HTML-sida förutom att du ersätter SWF-filens specifika värden med variabler som inleds med ett dollartecken ($).

Animate HTML-mallar har följande kännetecken:

 • En enradig titel som visas på snabbmenyn Mall på HTML-fliken i dialogrutan Publiceringsinställningar.

 • En längre beskrivning som visas när du klicka på Info på HTML-fliken i dialogrutan Publiceringsinställningar.

 • Mallvariabler med inledande dollartecken ($) som anger var parametervärden ska bytas ut när Animate genererar utdatafilen.

  Obs! Använd kombinationen bakvänt snedstreck och dollartecken (\ $) om du vill använda dollartecken i andra syften i dokumentet.

 • HTML-taggarna object och embed som uppfyller taggkraven i Microsoft Internet Explorer och Netscape® Communicator® eller Navigator®. Om en SWF-fil ska visas korrekt på en HTML-sida bör dessa taggkrav uppfyllas. I Internet Explorer används HTML-taggen object för att öppna en SWF-fil. I Netscape används taggenembed.

Anpassa publiceringsmallar för HTML

Du kan ändra HTML-mallvariablerna om du vill skapa ett bildschema, en textrapport eller webbadressrapport, eller lägga till egna värden för några av de vanligaste parametrarna för Animate HTML-taggarna object och embed (för webbläsare som använder ActiveX-kontroller respektive ActiveX-tillägg).

Animate-mallar kan innehålla HTML-innehåll för programmet eller till och med kod för tolkar som ColdFusion och ASP.

 1. Öppna Animate HTML-mallen med hjälp av en HTML-redigerare om du vill ändra. Mallarna finns på följande platser:

  • Windows XP eller Vista: startenhet:\Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\språk\Configuration\HTML\ . Mappen Application Data är vanligtvis dold, och du kan behöva ändra inställningarna i Utforskaren för att kunna se den här mappen.

  • Mac OS X 10.3 och senare: Macintosh-hårddisk/Program/Adobe Flash CS5/språk/First Run/HTML.

   Startenheten är den enhet som Windows startas från (oftast C:). Användaren är namnet på den person som är inloggad på Windows. språk är inställt på en förkortning av ett språk. I USA är exempelvis language inställt på "en" som i engelska.

 2. Redigera mallen.
 3. Spara mallen i samma mapp som du hämtade den från.
 4. Du tillämpar mallinställningarna på SWF-filen genom att välja Arkiv > Publiceringsinställningar, klicka på HTML och markera den mall du har ändrat. Animate ändrar bara mallvariabler i den markerade mallen.

 5. Välj de resterande publiceringsinställningarna och klicka på OK.

HTML-mallvariabler

I följande tabell visas mallvariabler som känns igen i Animate:

Attribut/parameter

Mallvariabel

Malltitel

$TT

Början av mallbeskrivning

$DS

Slutet av mallbeskrivning

$DF

Animate-namn (SWF-fil)

$T1

Animate-namn (SWF-fil) för sökmotormetadata

$TL

Beskrivning av sökmotormetadata

$DC

XML-metadatasträng för användning med sökmotorer

$MD

Bredd

$WT

Höjd

$HT

Film

$MO

HTML-justering

$HA

Repetition

$LO

Parametrar för objekt

$PO

Parametrar för inbäddning

$PE

Uppspelning

$PL

Kvalitet

$QU

Skala

$SC

Salign

$SA

Wmode

$WM

Enhetsteckensnitt

$DE

Bgcolor

$BG

Filmtext (område där filmtext ska skrivas)

$MT

Film-URL (placering av SWF-filens webbadress)

$MU

Bildbredd (ospecificerad bildtyp)

$IW

Bildhöjd (ospecificerad bildtyp)

$IH

Bildens filnamn (ospecificerad bildtyp)

$IS

Namn på bildschema

$IU

Taggplacering för bildschema

$IM

QuickTime-bredd

$QW

QuickTime-höjd

$QH

QuickTime-filnamn

$QN

GIF-bredd

$GW

GIF-höjd

$GH

GIF-filnamn

$GN

JPEG-bredd

$JW

JPEG-höjd

$JH

JPEG-filnamn

$JN

PNG-bredd

$PW

PNG-höjd

$PH

PNG-filnamn

$PN

Använda stenografiska mallvariabler

Mallvariablerna $PO (för object-taggar) och $PE (för embed-taggar) är användbara stenografiska element. Varje variabel gör att Animate lägger till icke-standardvärden för några av de vanligaste object- och embed-parametrarna, bland annat PLAY ($PL), QUALITY ($QU), SCALE ($SC), SALIGN ($SA), WMODE ($WM), DEVICEFONT ($DE) och BGCOLOR ($BG).

Exempel-HTML-mall

Följande Default.HTML-mallfil i Animate innehåller många av de vanligaste mallvariablerna:

$TTFlash Only 
$DS 
Display Adobe SWF file in HTML. 
$DF 
<!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&quot;> 
<html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot; xml:lang=&quot;en&quot; lang=&quot;en&quot;> 
<head> 
$CS 
<title>$TI</title> 
</head> 
<body bgcolor=&quot;$BG&quot;> 
<!--url's used in the movie--> 
$MU 
<!--text used in the movie--> 
$MT 
<object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0&quot; width=&quot;$WI&quot; height=&quot;$HE&quot; id=&quot;$TI&quot; align=&quot;$HA&quot;> 
<param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;sameDomain&quot; /> 
$PO 
<embed $PEwidth=&quot;$WI&quot; height=&quot;$HE&quot; name=&quot;$TI&quot; align=&quot;$HA&quot; allowScriptAccess=&quot;sameDomain&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.adobe.com/go/getflashplayer&quot; /> 
</object> 
</body> 
</html>

Skapa ett bildschema för att ersätta en SWF-fil

Animate kan generera ett bildschema för att visa en bild och ha kvar funktionerna för de knappar som länkar till webbadresser. När en HTML-mall innehåller mallvariabeln $IM infogar Animate bildschemats kod. Variabeln $IU identifierar namnet på GIF-, JPEG- eller PNG-filen.

 1. Välj nyckelbildruta för bildschemat i dokumentet och ge den etiketten #Map i egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper). Använd en nyckelbildruta med knappar som har kopplade ActionScript 1.0- eller 2.0-getURL-åtgärder.

  Om du inte skapar någon bildruteetikett skapar Animate ett bildschema med knapparna i den sista bildrutan i SWF-filen. Med det här alternativet genereras ett inbäddat bildschema, inte en inbäddad SWF-fil.

 2. Gör något av följande om du vill välja vilken bildruta som ska visa bildschemat:
  • För PNG- eller GIF-filer ger du bildrutan etiketten #Static.

  • För JPEG-filer placerar du under publiceringsåtgärden spelhuvudet på den bildruta som ska användas för visning.

 3. Öppna den HTML-mall som du ändrar i en HTML-redigerare.
 4. Spara mallen.
 5. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar, klicka på Format, välj format för bildschemat och klicka på OK.

  Lägg exempelvis till följande kod i en mall:

  $IM 
  <img src=$IS usemap=$IU width=$IW height=$IH BORDER=0>

  Detta kan generera följande kod i HTML-dokumentet som skapas med kommandot Publicera:

  <map name=&quot;mymovie&quot;> 
  <area coords=&quot;130,116,214,182&quot; href=&quot;http://www.adobe.com&quot;> 
  </map> 
  <img src=&quot;mymovie.gif&quot; usemap=&quot;#mymovie&quot; width=550 height=400 border=0>

Skapa text och URL-rapporter

Mallvariabeln $MT gör att Animate infogar all text i den aktuella SWF-filen som en kommentar i HTML-koden. Detta är användbart vid indexering av innehållet i en SWF-fil och när det görs synligt för sökmotorer.

Mallvariabeln $MU gör att Animate genererar en lista över de webbadresser som åtgärder i den aktuella SWF-filen refererar till, och infogar en lista vid den aktuella platsen som en kommentar. Genom denna åtgärd kan länkverifieringsverktyg identifiera och kontrollera länkarna i SWF-filen.

Bädda in metadata för sökning

Med mallvariablerna $TL (SWF-filtitel) och $DC (beskrivning av metadata) kan du ta med metadata för sökning i HTML-filen. Denna möjlighet gör SWF-filen mer synlig för sökmotorer och ger relevanta sökresultat. Använd mallvariabeln $MD för att ta med metadata för sökning som XML-sträng.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto