Användarhandbok Avbryt

Så här skapar du knappar med Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Grundläggande steg för att skapa knappar

 1. Bestäm vilken typ av knapp som bäst passar för dina behov

  Knappsymbol

  De flesta väljer knappsymboler utifrån flexibilitet. Knappsymboler innehåller en speciell intern tidslinje för knapplägen. Du kan enkelt skapa visuellt olika upp-, ned- och överlägen. Lägena för knappsymbolerna ändras dessutom automatiskt när de påveraks av användarens åtgärder.

  Skapa en filmklippsknapp

  Du kan använda en filmklippssymbol för att skapa sofistikerade knappeffekter. Filmklippssymboler kan innehålla nästa alla typer av innehåll, inklusive animeringar. Filmklippssymboler har emellertid inte inbyggda upp-, ned- och överlägen. Du skapar dessa lägen själv med ActionScript. En nackdel är emellertid att filmklippsfiler är större än knappfiler.

  Knappkomponent för ActionScript

  Använd en knappkomponent om du bara vill ha en standardknapp eller en alternativknapp, och om du inte vill anpassa den i någon större utsträckning. I knappkomponenterna för både ActionScript 2.0 och 3.0 finns inbyggd kod som möjliggör lägesändringar. Du behöver alltså inte definiera utseendet och beteendet för knapplägena. Det är bara att dra komponenten till scenen.

  • ActionScript 3.0-knappkomponenter tillåter vissa anpassningar. Du kan knyta knappen till andra komponenter samt dela och visa programdata. De har inbyggda funktioner som exempelvis stöd för hjälpmedel. Komponenterna Button, RadioButton och CheckBox finns tillgängliga.

  • Knappkomponenter för ActionScript 2.0 är inte anpassningsbara. Komponenten möjliggör lägesändringar.

 2. Definiera dina knapplägen.

  Upp-bildrutan

  Utseendet på knappen när användaren inte använder den.

  Över-bildrutan

  Utseendet på knappen när användaren är på väg att välja den.

  Ned-bildrutan

  Utseendet på knappen när användaren väljer den.

  Träff-bildrutan

  Området som känner av användarens klickningar. Det är valfritt att definiera denna träff-bildruta. Om du har en liten knapp eller om dess grafikområde inte är intilliggande, kan det vara bra att definiera den här bildrutan.

  • Innehållet i träff-bildrutan visas inte på scenen under uppspelning.

  • Grafiken i träff-bildrutan är ett fyllt område som är stort nog att rymma alla grafiska element i upp-, ned- och över-bildrutorna.

  • Om du inte anger en träff-bildruta används bilden för upp-läget.

   Du kan skapa en knapp som reagerar när du klickar på eller för pekaren över ett annat område på scenen (kallas även oförenad rollover). Placera grafiken i träff-bildrutan på en annan plats än den andra grafiken i knappbildrutor.

 3. Associera en åtgärd med en knapp.

  Om du vill att något ska hända när användarna väljer en knapp, ska du lägga till ActionScript-kod på tidslinjen. Placera ActionScript-koden i samma bildruta som knapparna. På panelen Kodfragment finns redan ActionScript 3.0-kod för många av de vanliga användningsområdena för knappar. Se Skapa interaktivitet med kodfragment.

   ActionScript 2.0 är inte kompatibelt med ActionScript 3.0. Om din version av Animate använder ActionScript 3.0, kan du inte klistra in ActionScript 2.0-kod i knappen (och vice versa). Innan du klistrar in ActionScript-kod från en annan källa i dina knappar, måste du kontrollera att versionen är kompatibel.

Skapa en knapp med en knappsymbol

Om du vill göra en knapp interaktiv placerar du en instans av knappsymbolen på scenen och tilldelar åtgärder till instansen. Du tilldelar åtgärderna till rottidslinjen i FLA-filen. Du kan inte lägga till åtgärder till tidslinjen för knappsymbolen. Om du vill lägga till åtgärder till knapptidslinjen, ska du i stället använda filmklippsknappen.

 1. Välj Redigera > Avmarkera allt eller klicka på ett tomt område på scenen för att vara säker på att inget är markerat på scenen.

 2. Välj Infoga > Ny symbol.

 3. Skriv ett namn i dialogrutan Skapa ny symbol. Välj Knapp som symboltyp.

  Animate växlar till symbolredigeringsläge. Tidslinjen ändras till fyra bildrutor med etiketterna Upp, Över, Ned och Träff. Den första bildrutan, Upp, är en tom nyckelbildruta.

 4. För att skapa knappbilden för Upp-läget väljer du Upp-bildrutan på tidslinjen och använder sedan ritverktygen, importerar grafik eller placerar en instans av en annan symbol på scenen.

  Du kan använda bildsymboler eller filmklippssymboler inuti en knapp, men du kan inte använda en annan knappsymbol.

 5. tidslinjen klickar du på Över-bildrutan och väljer sedan Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta.

  Med Animate infogas en nyckelbildruta som duplicerar innehållet i Upp-bildrutan.

 6. Medan Över-bildrutan fortfarande är markerad kan du ändra eller redigera knappbilden på scenen för att skapa det utseende som du vill ha för över-läget.

 7. Upprepa steg 5 och 6 för Ned-bildrutan och den valfria Träff-bildrutan.

 8. Om du vill tilldela ett ljud till ett knappläge väljer du lägets bildruta på tidslinjen och sedan Fönster > Egenskaper. Välj sedan ett ljud på menyn Ljud i egenskapsinspektören. Endast ljud som redan är importerade visas på menyn Ljud.

 9. När du är klar väljer du Redigera > Redigera dokument. Du kommer nu tillbaka till huvudtidslinjen i FLA-filen. Om du vill skapa en instans av den knapp som du skapade på scenen drar du knappsymbolen från bibliotekspanelen till scenen.

 10. Om du vill testa en knapps funktion använder du kommandot Kontroll > Testa. Du kan även förhandsgranska lägena för en knappsymbol på scenen genom att välja Kontroll > Aktivera enkla knappar. Med det här kommandot kan du se upp-, över och ned-lägena för en knappsymbol utan att använda Kontroll > Testa.

Aktivera, redigera och testa knappsymboler

Standard är att Animate håller knappsymbolerna inaktiverade medan du skapar dem. Välj och aktivera sedan en knapp för att se hur den påverkas av mushändelser. Det bästa sättet är att inaktivera knapparna medan du arbetar och sedan aktivera dem för att snabbt testa deras beteende.

 • Om du vill markera en knapp använder du markeringsverktyget och drar en markeringsrektangel runt knappen.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera knappar på scenen väljer du Kontroll > Aktivera enkla knappar. Detta kommando gör att en växling mellan de båda lägena sker.

 • Om du vill flytta en knapp använder du piltangenterna.

 • Om du vill redigera en knapp använder du egenskapsinspektören. Om du inte ser den väljer du Fönster > Egenskaper.

 • Om du vill testa knappen i utvecklingsmiljön väljer du Kontroll > Aktivera enkla knappar.

 • Om du vill testa knappen i Flash Player väljer du Kontroll > Testa filmen [eller Testa scenen] > Testa. Detta är det enda sättet att testa filmklippsknappar.

 • Om du vill testa knappen på förhandsgranskningspanelen i biblioteket markerar du knappen i biblioteket och klickar sedan på Spela upp.

Felsökning av knappar

Använd dessa resurser för att felsöka vanliga problem som kan förekomma med knappar:

Ytterligare knappresurser

Följande TechNotes innehåller instruktioner för några specifika knappscenarier:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online