Grundläggande steg för att skapa knappar

 1. Bestäm vilken typ av knapp som bäst passar för dina behov

  Knappsymbol

  De flesta väljer knappsymboler utifrån flexibilitet. Knappsymboler innehåller en speciell intern tidslinje för knapplägen. Du kan enkelt skapa visuellt olika upp-, ned- och överlägen. Lägena för knappsymbolerna ändras dessutom automatiskt när de påveraks av användarens åtgärder.

  Skapa en filmklippsknapp

  Du kan använda en filmklippssymbol för att skapa sofistikerade knappeffekter. Filmklippssymboler kan innehålla nästa alla typer av innehåll, inklusive animeringar. Filmklippssymboler har emellertid inte inbyggda upp-, ned- och överlägen. Du skapar dessa lägen själv med ActionScript. En nackdel är emellertid att filmklippsfiler är större än knappfiler.

  Knappkomponent för ActionScript

  Använd en knappkomponent om du bara vill ha en standardknapp eller en alternativknapp, och om du inte vill anpassa den i någon större utsträckning. I knappkomponenterna för både ActionScript 2.0 och 3.0 finns inbyggd kod som möjliggör lägesändringar. Du behöver alltså inte definiera utseendet och beteendet för knapplägena. Det är bara att dra komponenten till scenen.

  • ActionScript 3.0-knappkomponenter tillåter vissa anpassningar. Du kan knyta knappen till andra komponenter samt dela och visa programdata. De har inbyggda funktioner som exempelvis stöd för hjälpmedel. Komponenterna Button, RadioButton och CheckBox finns tillgängliga. 

  • Knappkomponenter för ActionScript 2.0 är inte anpassningsbara. Komponenten möjliggör lägesändringar. 

 2. Definiera dina knapplägen.

  Upp-bildrutan

  Utseendet på knappen när användaren inte använder den.

  Över-bildrutan

  Utseendet på knappen när användaren är på väg att välja den.

  Ned-bildrutan

  Utseendet på knappen när användaren väljer den.

  Träff-bildrutan

  Området som känner av användarens klickningar. Det är valfritt att definiera denna träff-bildruta. Om du har en liten knapp eller om dess grafikområde inte är intilliggande, kan det vara bra att definiera den här bildrutan.

  • Innehållet i träff-bildrutan visas inte på scenen under uppspelning.

  • Grafiken i träff-bildrutan är ett fyllt område som är stort nog att rymma alla grafiska element i upp-, ned- och över-bildrutorna.

  • Om du inte anger en träff-bildruta används bilden för upp-läget.

   Du kan skapa en knapp som reagerar när du klickar på eller för pekaren över ett annat område på scenen (kallas även oförenad rollover). Placera grafiken i träff-bildrutan på en annan plats än den andra grafiken i knappbildrutor.

 3. Associera en åtgärd med en knapp.

  Om du vill att något ska hända när användarna väljer en knapp, ska du lägga till ActionScript-kod på tidslinjen. Placera ActionScript-koden i samma bildruta som knapparna. På panelen Kodfragment finns redan ActionScript 3.0-kod för många av de vanliga användningsområdena för knappar. Se Skapa interaktivitet med kodfragment.

  Obs!

  ActionScript 2.0 är inte kompatibelt med ActionScript 3.0. Om din version av Animate använder ActionScript 3.0, kan du inte klistra in ActionScript 2.0-kod i knappen (och vice versa). Innan du klistrar in ActionScript-kod från en annan källa i dina knappar, måste du kontrollera att versionen är kompatibel.

Skapa en knapp med en knappsymbol

Om du vill göra en knapp interaktiv placerar du en instans av knappsymbolen på scenen och tilldelar åtgärder till instansen. Du tilldelar åtgärderna till rottidslinjen i FLA-filen. Du kan inte lägga till åtgärder till tidslinjen för knappsymbolen. Om du vill lägga till åtgärder till knapptidslinjen, ska du i stället använda filmklippsknappen.

 1. Välj Redigera > Avmarkera allt eller klicka på ett tomt område på scenen för att vara säker på att inget är markerat på scenen.

 2. Välj Infoga > Ny symbol.

 3. Skriv ett namn i dialogrutan Skapa ny symbol. Välj Knapp som symboltyp.

  Animate växlar till symbolredigeringsläge. Tidslinjen ändras till fyra bildrutor med etiketterna Upp, Över, Ned och Träff. Den första bildrutan, Upp, är en tom nyckelbildruta.

 4. För att skapa knappbilden för Upp-läget väljer du Upp-bildrutan på tidslinjen och använder sedan ritverktygen, importerar grafik eller placerar en instans av en annan symbol på scenen.

  Du kan använda bildsymboler eller filmklippssymboler inuti en knapp, men du kan inte använda en annan knappsymbol.

 5. tidslinjen klickar du på Över-bildrutan och väljer sedan Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta.

  Med Animate infogas en nyckelbildruta som duplicerar innehållet i Upp-bildrutan.

 6. Medan Över-bildrutan fortfarande är markerad kan du ändra eller redigera knappbilden på scenen för att skapa det utseende som du vill ha för över-läget.

 7. Upprepa steg 5 och 6 för Ned-bildrutan och den valfria Träff-bildrutan.

 8. Om du vill tilldela ett ljud till ett knappläge väljer du lägets bildruta på tidslinjen och sedan Fönster > Egenskaper. Välj sedan ett ljud på menyn Ljud i egenskapsinspektören. Endast ljud som redan är importerade visas på menyn Ljud.

 9. När du är klar väljer du Redigera > Redigera dokument. Du kommer nu tillbaka till huvudtidslinjen i FLA-filen. Om du vill skapa en instans av den knapp som du skapade på scenen drar du knappsymbolen från bibliotekspanelen till scenen.

 10. Om du vill testa en knapps funktion använder du kommandot Kontroll > Testa. Du kan även förhandsgranska lägena för en knappsymbol på scenen genom att välja Kontroll > Aktivera enkla knappar. Med det här kommandot kan du se upp-, över och ned-lägena för en knappsymbol utan att använda Kontroll > Testa.

Aktivera, redigera och testa knappsymboler

Standard är att Animate håller knappsymbolerna inaktiverade medan du skapar dem. Välj och aktivera sedan en knapp för att se hur den påverkas av mushändelser. Det bästa sättet är att inaktivera knapparna medan du arbetar och sedan aktivera dem för att snabbt testa deras beteende.

 • Om du vill markera en knapp använder du markeringsverktyget och drar en markeringsrektangel runt knappen.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera knappar på scenen väljer du Kontroll > Aktivera enkla knappar. Detta kommando gör att en växling mellan de båda lägena sker.

 • Om du vill flytta en knapp använder du piltangenterna.

 • Om du vill redigera en knapp använder du egenskapsinspektören. Om du inte ser den väljer du Fönster > Egenskaper.

 • Om du vill testa knappen i utvecklingsmiljön väljer du Kontroll > Aktivera enkla knappar.

 • Om du vill testa knappen i Flash Player väljer du Kontroll > Testa filmen [eller Testa scenen] > Testa. Detta är det enda sättet att testa filmklippsknappar.

 • Om du vill testa knappen på förhandsgranskningspanelen i biblioteket markerar du knappen i biblioteket och klickar sedan på Spela upp.

Felsökning av knappar

Använd dessa resurser för att felsöka vanliga problem som kan förekomma med knappar:

Ytterligare knappresurser

Följande TechNotes innehåller instruktioner för några specifika knappscenarier: