Om Sök och ersätt

Med funktionen Sök och ersätt kan du göra följande:

 • Sök efter en textsträng, teckensnitt, färg, symbol, ljudfil, videofil eller importerad bitmappsfil.

 • Ersätt det angivna elementet med ett annat element av samma typ. Olika alternativ är tillgängliga i dialogrutan Sök och ersätt beroende på det angivna elementets typ.

 • Sök och ersätt element i aktuellt dokument eller aktuell scen.

 • Sök efter nästa förekomst eller alla förekomster av ett element och ersätt aktuell förekomst eller alla förekomster.

Obs!

I ett rasterbaserat dokument kan du söka efter och ersätta element i aktuellt dokument eller raster men du kan inte använda scener.

Med alternativet Direktredigering kan du redigera det angivna elementet direkt på scenen. Om du använder Direktredigering när du söker efter en symbol öppnas den i läget redigera-på-plats i Animate.

I loggen Sök och ersätt längst ned i dialogrutan Sök och ersätt visas plats, namn och typ för de element som du söker efter.

Sök efter och ersätt text

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. Välj Text på popup-menyn Efter.
 3. Ange texten du vill söka efter i textrutan.
 4. Ange texten som du vill ersätta den befintliga texten med i rutan Ersätt med text.
 5. Välj alternativ för att söka efter text:

  Hela ord

  Söker efter den angivna textsträngen som ett helt ord som avgränsas med mellanslag, citattecken eller liknande tecken på båda sidor. Om du avmarkerar Hela ord kan du söka efter den angivna texten som en del av ett längre ord. Om du avmarkerar Hela ord och söker efter ordet sätt returneras till exempel orden ersätt och ersättning och så vidare.

  Matcha gemener/versaler

  Söker efter text som exakt matchar skiftläge (textformatering med versaler eller gemener) för den angivna texten när du söker och ersätter.

  Reguljära uttryck

  Söker efter text i reguljära uttryck i ActionScript. Ett uttryck är en programsats som kan utvärderas och returnera ett värde i Flash Professional.

  Textfältinnehåll

  Söker igenom innehållet i ett textfält.

  Bildrutor/lager/parametrar

  Söker igenom bildruteetiketter, lagernamn, scennamn och komponentparametrar.

  Strängar i ActionScript

  Söker igenom strängar (text inom citattecken) i ActionScript i dokumentet eller scenen (externa ActionScript-filer söks inte igenom).

  ActionScript

  Söker igenom allt ActionScript-innehåll, inklusive kod och strängar.

 6. Om du vill markera nästa förekomst av den angivna texten på scenen och redigera den på plats väljer du Direktredigering.

  Obs!

  Bara nästa förekomst markeras för direktredigering, även om du väljer Sök alla i steg 7.

 7. Gör något av följande om du vill söka efter text:
  • Om du vill söka efter nästa förekomst av den angivna texten klickar du på Sök efter nästa.

  • Om du vill söka efter alla förekomster av den angivna texten klickar du på Sök alla.

 8. Gör något av följande om du vill ersätta text:
  • Om du vill ersätta den markerade förekomsten av den angivna texten klickar du på Ersätt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av den angivna texten klickar du på Ersätt alla.

Sök efter och ersätt teckensnitt

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. Välj Teckensnitt på popup-menyn Efter och välj sedan bland följande alternativ:
  • Om du vill söka efter teckensnittsnamn väljer du Teckensnittsnamn och väljer ett teckensnitt på popup-menyn eller anger ett teckensnittsnamn i rutan. Om Teckensnittsnamn inte är markerat söks alla teckensnitt i scenen eller dokumentet igenom.

  • Om du vill söka efter teckensnittsformat väljer du Teckensnittsformat och ett teckensnittsformat på popup-menyn. Om Teckensnittsformat inte är markerat söks alla teckensnittsformat i scenen eller dokumentet igenom.

  • Om du vill söka efter teckensnittsstorlek väljer du Teckensnittsstorlek och anger värden för lägsta och högsta teckensnittsstorlek för att ange ett intervall med teckensnittsstorlekar som du vill söka igenom. Om Teckensnittsstorlek inte är markerat söks alla teckensnittsstorlekar i scenen eller dokumentet igenom.

  • Om du vill ersätta det angivna teckensnittet med ett annat teckensnittsnamn väljer du Teckensnittsnamn under Ersätt med och väljer ett teckensnitttsnamn på popup-menyn eller anger ett namn i rutan. Om Teckensnittsnamn inte är markerat under Ersätt med ändras inte aktuellt teckensnittsnamn.

  • Om du vill ersätta det angivna teckensnittet med ett annat teckensnittsformat väljer du Teckensnittsformat under Ersätt med och väljer ett teckensnittsformat på popup-menyn. Om Teckensnittsformat inte är markerat under Ersätt med ändras inte aktuellt format för det angivna teckensnittet.

  • Om du vill ersätta det angivna teckensnittet med en annan teckensnittsstorlek väljer du Teckensnittsstorlek under Ersätt med och anger värden för lägsta och högsta teckensnittsstorlek. Om Teckensnittsstorlek inte är markerat under Ersätt med ändras inte aktuell storlek för det angivna teckensnittet.

 3. Om du vill markera nästa förekomst av det angivna teckensnittet på scenen och redigera den på plats väljer du Direktredigering.

  Obs!

  Bara nästa förekomst markeras för direktredigering, även om du väljer Sök alla i steg 4.

 4. Gör något av följande om du vill söka efter ett teckensnitt:
  • Om du vill söka efter nästa förekomst av det angivna teckensnittet klickar du på Sök efter nästa.

  • Om du vill söka efter alla förekomster av det angivna teckensnittet klickar du på Sök alla.

 5. Gör något av följande om du vill ersätta ett teckensnitt:
  • Om du vill ersätta den markerade förekomsten av det angivna teckensnittet klickar du på Ersätt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av det angivna teckensnittet klickar du på Ersätt alla.

Sök efter och ersätt färger

Du kan inte söka efter och ersätta färger i grupperade objekt.

Obs!

Om du vill söka efter och ersätta färger i en GIF- eller JPEG-fil i ett Flash Professional-dokument ska du redigera filen i ett bildredigeringsprogram.

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. Välj Färg på popup-menyn Efter.
 3. Om du vill söka efter en färg klickar du på färgkontrollen och gör något av följande:
  • Välj en färgruta i popup-fönstret för färg.

  • Ange ett hexadecimalt färgvärde i rutan Hexredigering i popup-fönstret för färg.

  • Klicka på knappen för datorns färgväljare och välj en färg i systemfärgväljaren.

  • Om du vill visa pipettverktyget drar du från färgkontrollen. Välj en färg på skärmen.

 4. Om du vill välja en färg som ska ersätta den angivna färgen klickar du på färgkontrollen under Ersätt med och gör något av följande:
  • Välj en färgruta i popup-fönstret för färg.

  • Ange ett hexadecimalt färgvärde i rutan Hexredigering i popup-fönstret för färg.

  • Klicka på knappen för datorns färgväljare och välj en färg i systemfärgväljaren.

  • Om du vill visa pipettverktyget drar du från färgkontrollen. Välj en färg på skärmen.

 5. Om du vill ange vilken förekomst av färgen som du vill söka efter och ersätta väljer du alternativet Fyllningar, Penseldrag eller Text eller någon kombination av dessa alternativ.
 6. Om du vill markera nästa förekomst av den angivna färgen på scenen och redigera den på plats väljer du Direktredigering.

  Obs!

  Bara nästa förekomst markeras för direktredigering, även om du väljer Sök alla i nästa steg.

 7. Leta reda på en färg.
  • Om du vill söka efter nästa förekomst av den angivna färgen klickar du på Sök efter nästa.

  • Om du vill söka efter alla förekomster av den angivna färgen klickar du på Sök alla.

 8. Ersätta en färg.
  • Om du vill ersätta den markerade förekomsten av den angivna färgen klickar du på Ersätt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av den angivna färgen klickar du på Ersätt alla.

Sök efter och ersätt symboler

Om du vill söka efter och ersätta symboler söker du efter namnet på en symbol. Ersätt en symbol med en annan symbol av samma typ - filmklipp, knapp eller grafik.

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. Välj Symbol på popup-menyn Efter.
 3. För Namn väljer du ett namn på popup-menyn.
 4. För Namn väljer du ett namn på popup-menyn under Ersätt med.
 5. Om du vill markera nästa förekomst av den angivna symbolen på scenen och redigera den på plats väljer du Direktredigering.

  Obs!

  Bara nästa förekomst markeras för redigering, även om du väljer Sök alla i nästa steg.

 6. Gör något av följande om du vill söka efter en symbol:
  • Om du vill söka efter nästa förekomst av den angivna symbolen klickar du på Sök efter nästa.

  • Om du vill söka efter alla förekomster av den angivna symbolen klickar du på Sök alla.

 7. Gör något av följande om du vill ersätta en symbol:
  • Om du vill ersätta den markerade förekomsten av den angivna symbolen klickar du på Ersätt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av den angivna symbolen klickar du på Ersätt alla.

Sök efter och ersätt ljud-, video- eller bitmappsfiler

 1. Välj Redigera > Sök och ersätt.
 2. Välj Ljud, Video eller Bitmapp på popup-menyn Efter.
 3. För Namn anger du ett filnamn på ljud, video eller en bitmapp eller väljer ett namn på popup-menyn.
 4. För Namn anger du ett filnamn på ljud, video eller en bitmapp eller väljer ett namn på popup-menyn under Ersätt med.
 5. Om du vill markera nästa förekomst av det angivna ljudet, videon eller bitmappen på scenen och redigera den på plats väljer du Direktredigering.

  Obs!

  Bara nästa förekomst markeras för redigering, även om du väljer Sök alla i nästa steg.

 6. Leta reda på ett ljud, en video eller en bitmappsbild.
  • Om du vill söka efter nästa förekomst av det angivna ljudet, videon eller bitmappen klickar du på Sök efter nästa.

  • Om du vill söka efter alla förekomster av det angivna ljudet, videon eller bitmappen klickar du på Sök alla.

 7. Ersätta ett ljud, en video eller en bitmappsbild.
  • Om du vill ersätta den markerade förekomsten av det angivna ljudet, videon eller bitmappen klickar du på Ersätt.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av det angivna ljudet, videon eller bitmappen klickar du på Ersätt alla.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy