Du kan flytta objekt genom att dra dem med särskilda verktyg, genom att använda piltangenterna på tangentbordet eller genom att ange exakta värden på en panel. Du kan också kopiera objekt med urklipp, klona objekten eller kopiera omformade objekt. 

Flytta objekt genom att dra dem

 1. Markera ett eller flera objekt.

  Obs!

  Letar du efter hjälp med markeringsverktyget? Se markera objekt

 2. Välj markeringsverktyget , placera pekaren över objektet.

  Markerade objekt som ska dras
 3. Om du vill flytta objektet drar du det till dess nya position. Du kan använda ett musklick och dra eller använda piltangenten på tangentbordet. 

 4. Om du vill begränsa objektets rörelse till raka linjer som är delbara med 45° så skift-drar du det.

Flytta objekt med piltangenterna

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta markeringen en pixel i taget trycker du på piltangenten för den riktning du vill flytta objektet med.

   Du kan använda ovanstående steg när du vill flytta objekt i små steg. 

  • Om du vill flytta markeringen tio pixlar i taget trycker du på Skift+piltangenten.

   Du kan använda ovanstående steg om du vill flytta objekten i stora steg. 

Obs!

Om Fäst mot pixlar är markerat flyttar piltangenterna objekten med pixelinkrement i dokumentets pixelrutnät och inte skärmens pixelrutnät.

Flytta objekt med egenskapsinspektören

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Om egenskapsinspektören inte visas väljer du Fönster > Egenskaper.
 3. Ange x- och y-värden för var du vill ha markeringens övre vänstra hörn.

  Enheterna anges i förhållande till scenens övre vänstra hörn.

Flytta objekt med infopanelen

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Om infopanelen inte visas väljer du Fönster > Info.
 3. Ange x- och y-värden för var du vill ha markeringens övre vänstra hörn.

  Enheterna anges i förhållande till scenens övre vänstra hörn.

Klippa ut, kopiera eller klistra in objekt

Om du vill kopiera eller flytta objekt mellan lager, scener eller andra Animate-filer ska du använda klipp ut eller kopiera, följt av inklistring. Du kan klistra in ett objekt på en plats i förhållande till dess ursprungliga plats.

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj Redigera > Klipp ut eller Redigera > Kopiera.

 3. Gör något av följande: 

  • Markera ett annat lager, scen eller fil och välj Redigera > Klistra in på plats om du vill klistra in markeringen på samma ställe i förhållande till scenen. 
  • Välj Redigera > Klistra in i mitten om du vill klistra in markeringen i mitten av arbetsytan. Du kan också markera lagret eller bildrutan, högerklicka och välja Klistra in i mitten.

Kopiera objekt med Urklipp

Element som kopieras till Urklipp kantutjämnas så att de ser lika bra ut i andra program som de gör i Animate. Den här funktionen är praktisk för bildrutor som innehåller en bitmappsbild, övertoningar, genomskinlighet eller ett maskeringslager.

Grafik som klistras in från andra Animate-dokument eller program placeras i den aktuella bildrutan i det aktuella lagret. Ett grafikelement klistras in i en Animate-scen beroende på vilken typ av element det är, dess källa och de inställningar du har angett:

 • Text från en textredigerare blir ett enda textobjekt.

 • Vektorbaserad grafik från ett ritprogram blir en grupp som kan delas upp och redigeras.

 • Bitmappsbilder blir ett enda grupperat objekt precis som importerade bitmappsbilder. Du kan dela upp inklistrade bitmappar eller konvertera dem till vektorgrafik.

Obs!

Konvertera färger till RGB i Illustrator innan du klistrar in grafik från Illustrator i Animate.

Klona eller duplicera ett objekt

Du kan klona eller duplicera ett objekt. 

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Du kan klona eller duplicera ett objekt på något av följande sätt: 

  • Använd Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Macintosh).
  • Använd Ctrl + D på tangentbordet. 
  • Klicka på knappen Duplicera och omforma markering på omformningspanelen.