Användarhandbok Avbryt

Flytta och kopiera objekt

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt

Du kan flytta objekt genom att dra dem med särskilda verktyg, genom att använda piltangenterna på tangentbordet eller genom att ange exakta värden på en panel. Du kan också kopiera objekt med urklipp, klona objekten eller kopiera omformade objekt. 

Flytta objekt genom att dra dem

 1. Markera ett eller flera objekt.

   Letar du efter hjälp med markeringsverktyget? Se markera objekt.

 2. Välj markeringsverktyget , placera pekaren över objektet.

 3. Om du vill flytta objektet drar du det till dess nya position. Du kan använda ett musklick och dra eller använda piltangenten på tangentbordet. 

 4. Om du vill begränsa objektets rörelse till raka linjer som är delbara med 45° så skift-drar du det.

Flytta objekt med piltangenterna

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta markeringen en pixel i taget trycker du på piltangenten för den riktning du vill flytta objektet med.

   Du kan använda ovanstående steg när du vill flytta objekt i små steg. 

  • Om du vill flytta markeringen tio pixlar i taget trycker du på Skift+piltangenten.

   Du kan använda ovanstående steg om du vill flytta objekten i stora steg. 

 Om Fäst mot pixlar är markerat flyttar piltangenterna objekten med pixelinkrement i dokumentets pixelrutnät och inte skärmens pixelrutnät.

Flytta objekt med egenskapsinspektören

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Om egenskapsinspektören inte visas väljer du Fönster > Egenskaper.

 3. Ange x- och y-värden för var du vill ha markeringens övre vänstra hörn.

  Enheterna anges i förhållande till scenens övre vänstra hörn.

Flytta objekt med infopanelen

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Om infopanelen inte visas väljer du Fönster > Info.

 3. Ange x- och y-värden för var du vill ha markeringens övre vänstra hörn.

  Enheterna anges i förhållande till scenens övre vänstra hörn.

Klippa ut, kopiera eller klistra in objekt

Om du vill kopiera eller flytta objekt mellan lager, scener eller andra Animate-filer ska du använda klipp ut eller kopiera, följt av inklistring. Du kan klistra in ett objekt på en plats i förhållande till dess ursprungliga plats.

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Välj Redigera > Klipp ut eller Redigera > Kopiera.

 3. Gör något av följande:

  • Markera ett annat lager, scen eller fil och välj Redigera > Klistra in på plats om du vill klistra in markeringen på samma ställe i förhållande till scenen. 
  • Välj Redigera > Klistra in i mitten om du vill klistra in markeringen i mitten av arbetsytan. Du kan också markera lagret eller bildrutan, högerklicka och välja Klistra in i mitten.

Kopiera objekt med Urklipp

Element som kopieras till Urklipp kantutjämnas så att de ser lika bra ut i andra program som de gör i Animate. Den här funktionen är praktisk för bildrutor som innehåller en bitmappsbild, övertoningar, genomskinlighet eller ett maskeringslager.

Grafik som klistras in från andra Animate-dokument eller program placeras i den aktuella bildrutan i det aktuella lagret. Ett grafikelement klistras in i en Animate-scen beroende på vilken typ av element det är, dess källa och de inställningar du har angett:

 • Text från en textredigerare blir ett enda textobjekt.

 • Vektorbaserad grafik från ett ritprogram blir en grupp som kan delas upp och redigeras.

 • Bitmappsbilder blir ett enda grupperat objekt precis som importerade bitmappsbilder. Du kan dela upp inklistrade bitmappar eller konvertera dem till vektorgrafik.

 Konvertera färger till RGB i Illustrator innan du klistrar in grafik från Illustrator i Animate.

Klona eller duplicera ett objekt

Du kan klona eller duplicera ett objekt. 

 1. Markera ett eller flera objekt.
 2. Du kan klona eller duplicera ett objekt på något av följande sätt:

  • Använd Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Macintosh).
  • Använd Ctrl + D på tangentbordet. 
  • Klicka på knappen Duplicera och omforma markering på omformningspanelen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?