Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur du exporterar bilder och animerade GIF-filer.

Med funktionerna Exportera bild och Exportera animerad GIF, som är nya i Animate, kan du exportera resurser till PNG- och JPEG-format samt statiskt och animerat GIF-format på ett användarvänligt och interaktivt sätt.

När du förbereder bilder för webben och andra onlinemedier måste du ofta kompromissa mellan visningskvalitet och filstorlek.

Du kan använda optimeringsfunktionerna i dialogrutan Exportera bild för att förhandsgranska optimerade bilder i olika filformat och med olika filattribut. Du kan visa flera versioner av en bild samtidigt och ändra optimeringsinställningarna medan du förhandsvisar bilden, så att du kan välja den bästa kombinationen av inställningar för dina behov. Du kan också ange genomskinlighet och projektion, välja alternativ för gitterstyrning och ändra storlek på bilden till ett angivet pixelmått eller en angiven procentandel av den ursprungliga storleken.

När du sparar en optimerad fil med kommandot Exportera bild kan du välja att generera en HTML-fil för bilden. Filen innehåller all nödvändig information som krävs för att visa bilden i en webbläsare.

I Animate kan du spara en bild som en GIF-, JPEG- eller PNG-fil med kommandot Spara som. Beroende på vilket filformat du väljer kan du ange bildkvalitet, genomskinlighet eller projektionsyta för bakgrunden, färgvisning och hämtningsmetod. Webbfunktioner som du har lagt till i en fil, till exempel länkar och animeringar, bevaras dock inte.

Du kan också använda bildprocessorn i Animate om du vill spara kopior av en mapp med bilder i JPEG-format. Med bildprocessorn kan du ändra storlek på och konvertera bildens färgprofil till webbstandarden sRGB.

Exportera bilder

Använd dialogrutan Exportera bild (Arkiv > Exportera > Exportera bild och Arkiv > Exportera > Exportera animerad GIF) för att välja optimeringsalternativ och förhandsgranska optimerade teckningar.

Export_image
A. Visningsalternativ B. Popup-menyn Optimera C. Förinställningsalternativ D. Alternativ för bildstorlek E. Animeringsalternativ F. Förhandsgranska G. Verktygsfält 

Förhandsvisa bilder i dialogrutan

Klicka på en flik högst upp i bildområdet för att välja ett visningsalternativ:

Original

Visar bilden utan optimering.

Optimerad

Visar bilden med aktuella optimeringsinställningar.

Visa 2

Visar två versioner av bilden sida vid sida.

Om hela teckningen inte syns i dialogrutan Exportera bild kan du använda handverktyget för att flytta så en annan del blir synlig. Förstora eller förminska vyn med zoomverktyget.

 • Välj handverktyget (eller håll ned blankstegstangenten) och dra i vyområdet om du vill panorera över bilden.
 • Välj zoomverktyget  och klicka i vyn om du vill zooma in, eller håll ned Alt och klicka i en vy om du vill zooma ut.

  Alternativt kan du ange förstoring i procent eller välja ett förstoringsvärde längst ned i dialogrutan.

Visa information och hämtningstid för optimerade bilder

På kommentarsytan under varje bild i dialogrutan Exportera bild hittar du optimeringsinformation. I kommentaren för originalbilden kan du se filnamnet och filstorleken. På den optimerade bildens kommentarsyta kan du se nuvarande optimeringsalternativ, storleken på den optimerade filen och beräknad hämtningstid med den valda modemhastigheten. Du kan välja modemhastighet på popup-menyn Förhandsvisa.

Förhandsvisa bildgamma med olika värden

Gammavärdet för en bildskärm påverkar hur ljus eller mörk bilden ser ut i en webbläsare. Du kan förhandsvisa hur bilderna kommer att se ut i system med andra gammavärden och göra gammajusteringar för att kompensera för skillnaderna. Du påverkar inte det slutliga bildresultatet genom att aktivera ett förhandsvisningsalternativ.

 • Välj ett av följande alternativ på popup-menyn Förhandsgranska i dialogrutan Exportera bild.

Bildskärmsfärg

Justerar inte bildens gamma. Standardinställningen är Bildskärmsfärg.

Äldre Macintosh (ingen färghantering)

Simulerar standardgammavärdet 1,8 som används i Mac OS 10.5 och tidigare.

Windows (ingen färghantering)

Simulerar standardgammavärdet 2,2 som används i Windows och Mac OS 10.6 och senare.

Använd dokumentprofil

Justera gammavärdet i enlighet med en kopplad dokumentfärgprofil i ett färghanterat dokument.

Optimera en bild för webben

 1. Välj Arkiv > Exportera bild eller Arkiv > Exportera animerad GIF.

 2. Klicka på en flik längst upp i dialogrutan för att välja ett visningsalternativ: Optimerad eller 2-Up.

 3. (Valfritt) Om bilden innehåller flera segment väljer du ett eller flera segment som ska optimeras.

 4. Välj en förinställd optimeringsinställning på menyn Förinställning, eller ange optimeringsalternativ. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket filformat du väljer.

 5. Finjustera optimeringsinställningarna tills du är nöjd med balansen mellan bildkvalitet och filstorlek. Tänk på att optimera alla segment om bilden innehåller flera segment.

  Obs!

  Om du vill återställa en optimerad förhandsvisning till den ursprungliga versionen, markerar du den och väljer Original på popup-menyn Förinställningar.

 6. För att försäkra dig om att färgerna i den optimerade bilden ser likadana ut i olika webbläsare konverterar du bildfärgerna till sRGB.

  Obs!

  Metadata för utdata följer Metadata Working Groups standarder, så vissa JPEG-metadata lagras i formaten EXIF och IIM i stället för XMP.

 7. Välj följande alternativ:

  Inget

  Inga metadata sparas (utom copyrightinformationen i EXIF-format i JPEG-filer). Ger den minsta filstorleken.

  Copyright

  Sparar copyrightmeddelanden, användningsvillkor, copyrightstatus och URL-adresser för copyrightinformation.

  Copyright och kontaktinfo

  Sparar all copyrightinformation plus följande information: vem som skapat filen, befattning, e-postadress(er), adress, ort, region, postnummer, land, telefonnummer och webbplats(er).

  Alla Utom kamerainformation

  Sparar alla metadata, utom EXIF-data om kamerainställningar, till exempel slutarhastighet, datum och tid, brännvidd, exponeringskompensation, mätningsmönster och användning av blixt.

  Alla

  Sparar alla metadata i filen.

 8. Klicka på Spara.

 9. Gör följande i dialogrutan Spara optimerad som och klicka på Spara:

  1. Ange ett filnamn och välj en plats där filen eller filerna ska sparas.

  2. Välj ett formatalternativ om du vill ange vilken typ av filer du vill spara: en HTML-fil och bildfiler, endast bildfiler eller endast en HTML-fil.

  3. (Valfritt) Ange utdatainställningar för HTML- och bildfilerna.

  4. Om bilden innehåller flera segment väljer du ett alternativ för hur segment ska sparas på Segment-menyn: Alla segment eller Markerade segment.

   Obs!

   För att återställa optimeringsinställningarna till den senast sparade versionen håller du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och klickar på Återställ. Om du vill behålla samma inställningar nästa gång du öppnar dialogrutan Spara för webben håller du ned Alt-tangenten och klickar på Kom ihåg.

  5. En videofilm om hur du sparar filer för webben i Illustrator finns på www.adobe.com/go/vid0063_se.

Spara och ta bort förinställningar för optimering

Du kan spara optimeringsinställningar som en namngiven uppsättning och använda inställningarna på andra bilder. Inställningarna som du sparar visas på popup-menyn Förinställning, tillsammans med de fördefinierade namngivna inställningarna. Om du ändrar en namngiven eller fördefinierad uppsättning visas ”Namnlös” på menyn Förinställning.

 1. Ange önskade optimeringsalternativ och välj Spara inställningar på palettmenyn Optimera.

 2. Namnge inställningarna och spara dem i lämplig mapp:

  Photoshop

  (Windows XP) Dokument och inställningar\[Användarnamn]\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop CS5\Optimized Settings

  (Windows Vista) Användare\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Optimerade inställningar

  (Mac OS) Användare/[Användarnamn]/Library/Preferences/AdobePhotoshop CS5Settings/Optimized Settings

  Illustrator

  (Windows XP) Dokument och inställningar\[Användarnamn]\Application Data\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[språk]\Save for Web Settings\Optimize

  (Windows Vista) Dokument och inställningar\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\AdobeIllustrator CS5 Settings\[språk]\Save for Web Settings\Optimize

  (Mac OS) Användare/[Användarnamn]/Library/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS5/[Språk]/Spara för webben-inställningar/Optimera

  Obs!

  Om du sparar inställningarna på en annan plats kan de inte användas från popup-menyn Förinställningar.

 3. Du kan ta bort en förinställning genom att välja den på menyn Förinställningar och sedan välja Ta bort inställningar på menyn Optimera.

Komprimera webbgrafik till en särskild filstorlek

 1. Välj Arkiv > Exportera > Exportera bild eller Arkiv > Exportera > Exportera animerad GIF.

 2. Klicka på en flik längst upp i dialogrutan Exportera bild eller Exportera animerad GIF för att välja ett visningsalternativ: Optimerad eller 2-Up. 

 3. (Valfritt) Välj segmenten som ska optimeras och filformatet som ska användas.

 4. Välj Optimera till filstorlek på menyn Optimera (till höger om menyn Förinställning).

 5. Ange önskad filstorlek.

 6. Ange ett alternativ för Starta med:

  Aktuella inställningar

  Använder aktuellt filformat.

  Automarkera GIF/JPEG

  Markerar automatiskt det optimala formatet beroende på bildinnehåll.

 7. Välj ett alternativ under Använd som anger om den valda filstorleken ska gälla bara för det aktuella segmentet, för varje segment i bilden eller för alla segment tillsammans. Klicka på OK.

Ändra storlek på grafik under optimering

I dialogrutan Exportera bild kan du ändra storlek på en bild till angivna pixlar eller till en procentandel av den ursprungliga storleken.

 1. Klicka på fliken Bildstorlek i dialogrutan Exportera bild.

 2. Ange något av följande alternativ:

  Bevara proportioner

  Upprätthåller aktuella proportioner mellan pixelbredd och pixelhöjd.

  Obs!

  Ingen av funktionerna på bildstorlekspaletten, förutom Beskär till rityta, kan användas med filformaten SWF och SVG.

 3. Ange nya pixeldimensioner eller ett procentvärde för storleksändringen och klicka på Använd.

Förhandsvisa optimerade bilder i en webbläsare

Du kan förhandsgranska optimerade bilder i valfri installerad webbläsare via dialogrutan Exportera bild (Arkiv > Exportera > Exportera bild eller Arkiv > Exportera > Exportera animerad GIF). I webbläsarens förhandsgranskning visas bilden med en beskrivning av bildens filtyp, pixelstorlek och filstorlek samt komprimeringsspecifikationer och annan HTML-information.

 • Om du vill förhandsgranska en bild i standardwebbläsaren klickar du på webbläsarikonen längst ned i dialogrutan Exportera bild.
 • I dialogrutan Webbläsare visas alla webbläsare på datorn och du kan ange en standardwebbläsare som du förhandsgranskar bilden med.

Fler hjälpavsnitt