Användarhandbok Avbryt

Ändra rörelseinterpoleringar

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Du kan välja bildrutor i en animering och flytta runt dem på tidslinjen på olika sätt. Du kan även ändra animeringen på olika sätt så att den spelas upp exakt som du vill när du publicerar dina filer.

Interpoleringslager kan innehålla interpoleringsintervall, statiska bildrutor och tomma nyckelbildrutor. Du kan använda statiska och tomma bildrutor när du vill rita i bildrutan, klistra in grafik, importera en bitmapp till den markerade bildrutan och så vidare. Dessa intervall och bildrutor kan flyttas inom samma lager eller till de flesta andra lager. Ett interpoleringslager kan inte innehålla IK-intervall eller klassiska interpoleringar.

Interpoleringsintervall kan inte innehålla ActionScript i bildrutan eller bifogat i ett interpolerat objekt. Däremot kan en bildruta utanför ett interpoleringsintervall i ett interpoleringslager innehålla ActionScript. Se till att all kod placeras på ett eget lager som kallas för åtgärder (i vanliga fall det översta lagret på huvudtidslinjen).

Använd följande alternativ på snabbmenyn för interpoleringslager när du vill hantera interpoleringar:

 • Förfina interpolering: Förfinar rörelseinterpoleringen i det markerade interpoleringsintervallet.
 • Ta bort interpolering: Tar bort rörelseinterpoleringen från det markerade interpoleringsintervallet.
 • 3D-interpolering: Lägger till eller tar bort 3D-egenskaper för en interpolering (du kan se dem i rörelseredigeraren). 3D aktiveras automatiskt om du använder ett 3D-verktyg med instansen före eller efter det att du lägger till rörelseinterpoleringen. 
 • Konvertera till bildruta-för-bildruta-animeringar: Konverterar det markerade intervallet till en bildruta-för-bildruta-animering. 
 • Spara som förinställd rörelse: Sparar det markerade intervallet som en förinställd rörelse.
 • Infoga bildruta: Infogar numret på de markerade bildrutorna i interpoleringsintervallet. 
 • Ta bort bildrutor: Tar bort markerade bildrutor i interpoleringsintervallet eller statiska bildrutor. Om du markerar ett helt intervall tas hela intervallet bort.
 • Infoga nyckelbildruta: Du kan välja vilken typ av egenskapsnyckelbildruta som ska infogas på en undermeny. Du kan till exempel infoga en nyckelbildruta för egenskapen rotation via den här menyn. 
 • Infoga tom nyckelbildruta: Du kan använda det här alternativet om du vill infoga en tom nyckelbildruta i en tom bildruta. Det här alternativet är nedtonat om markeringen befinner sig i ett interpoleringsintervall.
 • Rensa nyckelbildruta: Om detta används i ett interpoleringsintervall kan du välja från en undermeny vilken typ av egenskapsnyckelbildruta som ska tas bort från de markerade bildrutorna. Alternativet tar inte bort nyckelbildrutan i bildruta 1. Använd det här alternativet när du vill ta bort de markerade nyckelbildrutorna utanför ett interpoleringsintervall.
 • Visa nyckelbildrutor: Använd det här alternativet när du vill välja vilka typer av egenskapsnyckelbildrutor som du vill se på det markerade interpoleringsintervallet. Standardinställningen är Alla, men du kan välja en eller flera typer av nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Klipp ut/kopiera/klistra in bildrutor: Använd det här alternativet när du vill klippa ut eller kopiera några eller alla bildrutor från ett interpoleringsintervall och klistra in dem på en ny plats. 
 • Rensa bildrutor: Du kan använda Rensa bildrutor för att göra om de markerade bildrutorna till tomma bildrutor. Om markeringen är i mitten av ett interpoleringsintervall, kommer två separata interpoleringsintervall att skapas runt de tomma bildrutorna.
 • Markera alla bildrutor: Använd det här alternativet om du vill markera alla bildrutor på en tidslinje.
 • Kopiera/klistra in rörelse: Använd dessa alternativ när du vill kopiera alla egenskaper hos den markerade rörelsen och klistra in dem i en annan instans. 
 • Kopiera/klistra in egenskaper: Använd dessa alternativ när du vill kopiera egenskapsnyckelbildrutor från en enskild bildruta och klistra in egenskapsnyckelbildrutorna i en annan bildruta. Se till att du markerar en bildruta när du använder det här alternativet. 
 • Klistra in special för egenskaper: Använd det här alternativet när du har kopierat egenskaperna för en markerad bildruta. 
 • Dela upp rörelse: Använd Dela upp rörelse när du vill göra om ett interpoleringsintervall till två interpoleringsintervall. Det här alternativet är tillgängligt när du markerar en enskild bildruta. 
 • Sammanfoga rörelser: Använd Sammanfoga rörelser när du vill ändra sammanhängande interpoleringsintervall till ett interpoleringsintervall. Det här alternativet är tillgängligt när du markerar två eller flera sammanhängande interpoleringsintervall. 
 • Spegelvänd nyckelbildrutor: Använd det här alternativet om du vill spegelvända nyckelbildrutorna för alla egenskaper i ett markerat interpoleringsintervall. 
 • Rörelsebana > Gör om till rörlig/statisk nyckelbildruta: Använd det här alternativet när du vill ändra nyckelbildrutorna för ett markerat intervall mellan rörliga och statiska nyckelbildrutor.

Se även

Kopiera och klistra in en rörelseinterpolering

Du kan kopiera interpolerade egenskaper från ett interpoleringsintervall till ett annat. De interpolerade egenskaperna tillämpas på det nya målobjektet, men målobjektets plats ändras inte. Du kan tillämpa en interpolering i en del av scenen på ett objekt i en annan del av scenen utan att flytta det nya målobjektet.

 1. Markera interpoleringsintervallet som innehåller de interpolerade egenskaper du vill kopiera.
 2. Välj Redigera > Tidslinje > Kopiera rörelse.
 3. Markera interpoleringsintervallet som ska tilldelas den kopierade interpoleringen.
 4. Välj Redigera > Tidslinje > Klistra in rörelse.
 5. De interpolerade egenskaperna används för målinterpoleringsintervallet, och interpoleringsintervallets längd justeras så att det matchar det kopierade interpoleringsintervallet.

Om du vill kopiera en rörelseinterpolering till åtgärdspanelen eller använda den som ActionScript®-kod i ett annat projekt använder du kommandot Kopiera rörelse som ActionScript 3.0.

Kopiera och klistra in egenskaper för rörelseinterpoleringar

Du kan kopiera egenskaperna från en markerad bildruta till en annan bildruta i samma interpoleringsintervall eller ett annat interpoleringsintervall. Egenskapsvärdena läggs bara till för den bildruta som är markerad när egenskaperna klistras in. Det går inte att klistra in 2D-positionsegenskaper på en 3D-interpolering.

För dessa instruktioner antas att Intervallsbaserad markering är aktiverat i inställningarna (Redigera > Inställningar).

 1. Om du vill markera en enskild bildruta i ett interpoleringsintervall Ctrl+Alt-klickar (Windows) eller Kommando+Alternativ-klickar (Macintosh) du på bildrutan.
 2. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på den markerade bildrutan och välj Kopiera egenskaper på snabbmenyn.
 3. Markera en enskild bildruta där de kopierade egenskaperna ska klistras in genom att ctrl+alt-klicka (Windows) eller kommando+alternativ-klicka (Macintosh) på bildrutan. Målbildrutan måste finnas i ett interpoleringsintervall.
 4. När du vill kopiera in de kopierade egenskaperna i den markerade bildrutan gör du något av följande:
 • Om du vill klistra in alla kopierade egenskaper högerklickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på den markerade bildrutan i målinterpoleringsintervallet. Välj Klistra in egenskaper på snabbmenyn.
 • Om du vill klistra in vissa av de kopierade egenskaperna, högerklickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på den markerade bildrutan i målinterpoleringsintervallet. Välj Klistra in special för egenskaper på snabbmenyn.
 • Välj de egenskaper som du vill klistra in i dialogrutan och klicka på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto