God praxis – organisera ActionScript i ett program

Hålla ihop åtgärder

Placera om möjligt all ActionScript® på en enda plats. Om du har all kod på ett ställe blir det lättare att redigera projekt effektivt eftersom du inte behöver leta på olika ställen när du felsöker eller ändrar ActionScript-koden. Om du lägger in ActionScript-kod i en FLA-fil ska den vara i bildruta 1 eller 2 i ett lager som heter åtgärder i tidslinjens översta lager. Du kan också lägga all kod i ActionScript-filer. Vissa Animate-program placerar inte all kod på ett enda ställe (särskilt ActionScript 2.0-baserade program som använder skärmar eller beteenden).

Du kan oftast placera all kod på samma ställe (i en bildruta eller i ActionScript-filer), vilket ger följande fördelar:

 • Det är lätt att hitta koden i en potentiellt komplex källfil.

 • Det är lätt att felsöka koden.

Bifoga kod till objekt

Undvik att bifoga ActionScript i objekt i en FLA-fil, även i enkla SWF-filer. (Endast ActionScript 1.0 och 2.0 kan bifogas till objekt; ActionScript 3.0 kan det inte.) Att bifoga kod i ett objekt innebär att du väljer en filmklipps-, komponent- eller knappinstans, öppnar ActionScript-panelen och lägger till ActionScript-kod med hjälp av on()- eller onClipEvent()-hanterarfunktionerna.

Att bifoga ActionScript-kod i objekt rekommenderas inte av följande orsaker:

 • ActionScript-kod som är bifogad i objekt är svår att hitta och FLA-filerna är svåra att redigera.

 • Det är svårt att felsöka.

 • ActionScript-kod som har skrivits i en tidslinje eller i klasser är elegantare och lättare att bygga på.

 • Det leder till sämre kodstil.

 • Kontrasten mellan de två kodstilarna kan vara förvirrande för personer som håller på att lära sig ActionScript. Det gör att studenter och läsare måste lära sig olika kodstilar, mer syntax och en dålig och begränsad kodstil.

  Undvik att bifoga ActionScript 2.0 till en knapp med namnetmyButton_btn, som ser ut på följande sätt:

  on (release) { //do something }

  Om ActionScript 2.0-kod med samma syfte i stället placeras i tidslinjen (vilket rekommenderas) ser den ut så här:

  myButton_btn.onRelease = function() { //do something };

  Obs! Andra rutiner gäller för beteenden, vilket ibland innebär att kod bifogas i objekt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto