Användarhandbok Avbryt

Öppna Flash CS6-filer i Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Stöd för XFL-filformatet introducerades i CS5 och stöds även i Animate, både som komprimerade .fla-filer och okomprimerade .xfl-filer. I Animate finns även fortsättningsvis stöd för att öppna filer som senast sparades i en tidigare version av Animate. De filtyper som stöds kan inte bara öppna XFL-filer som sparats i CS5.5 och CS6, utan även äldre "binära" .fla-filer sparade i CS4 och tidigare.

När du sparar en fil fortsätter Animate att tillhandahålla alternativen att spara ett Animate-dokument (.fla) eller ett okomprimerat dokument (.xfl). Den resulterande xfl-filen stämplas internt som en Animate-filversion. Men eftersom CS5.5 och senare versioner kan öppna ”framtida” versioner av xfl-filer, kan både CS5.5 och CS6 även öppna Animate-filer. Detta medför att du inte kommer att se explicita alternativ för att spara en äldre version av Animate i listrutan Filformat.

Emellertid är, som beskrivs nedan, vissa funktioner borttagna i Animate. Detta påverkar filer som är skapade med äldre versioner av Animate. Det är viktigt att du gör nödvändiga ändringar i dessa filer med en äldre version av Animate innan du öppnar dem i Animate.

Konvertering av innehåll skapat med borttagna funktioner

Om du öppnar en fil som har sparats i en tidigare version av Animate kan du upptäcka en funktion som inte längre stöds i Animate. Ett varningsmeddelande som anger detta kommer då att visas. När du bekräftar att du vill fortsätta med konverteringen kommer Animate automatiskt att konvertera det borttagna innehållet till en innehållstyp som stöds. Observera att ett varningsmeddelande kommer att visas i Animate när detta inträffar, så att du kan spara med ett annat filnamn. Detta gör att du kan behålla en arkiverad kopia av originalfilen med originalinnehållet intakt.

När du konverterar borttagna funktioner kommer Animate att försöka bevara originalinnehållet visuellt. Efter konverteringen kommer kanske viss funktionalitet i originalinnehållet inte att vara tillgängligt:

 1. Omvänd kinematik konverteras till en bildruta-för-bildruta-animering.
 2. TLF-text konverteras till klassisk, statisk text. TLF-text med inbäddade PSD- eller AI-filer konverteras också till klassisk text när de importeras i Animate.
 3. ActionScript 1 / ActionScript 2:
  1. Publiceringsinställningar är standard i ActionScript 3.
  2. AS2-kod som är kopplad till en instans på scenen kommer att tas bort (eftersom instanser inte stöds i AS3)
  3. AS2-komponenter kommer att föras vidare som platshållare, men de kan inte användas för att skapa nytt innehåll på scenen. Dessutom kommer kompileringsfel att skapas i AS3.
Obs!

När Animate söker efter och sedan konverterar borttaget innehåll i äldre filer, kan du uppleva att det tar längre tid att öppna filer som har sparats i en tidigare version av Animate. Du löser detta genom att spara filen på nytt i Animate. När filen har stämplats kommer den här sökningen och konverteringen inte längre att utföras för den aktuella filen och således kommer den att öppnas snabbare.

Obs!

Animate har inte stöd för import av SWC-filer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto