Stöd för XFL-filformatet introducerades i CS5 och stöds även i Animate, både som komprimerade .fla-filer och okomprimerade .xfl-filer. I Animate finns även fortsättningsvis stöd för att öppna filer som senast sparades i en tidigare version av Animate. De filtyper som stöds kan inte bara öppna XFL-filer som sparats i CS5.5 och CS6, utan även äldre "binära" .fla-filer sparade i CS4 och tidigare.

När du sparar en fil fortsätter Animate att tillhandahålla alternativen att spara ett Animate-dokument (.fla) eller ett okomprimerat dokument (.xfl). Den resulterande xfl-filen stämplas internt som en Animate-filversion. Men eftersom CS5.5 och senare versioner kan öppna ”framtida” versioner av xfl-filer, kan både CS5.5 och CS6 även öppna Animate-filer. Detta medför att du inte kommer att se explicita alternativ för att spara en äldre version av Animate i listrutan Filformat.

Emellertid är, som beskrivs nedan, vissa funktioner borttagna i Animate. Detta påverkar filer som är skapade med äldre versioner av Animate. Det är viktigt att du gör nödvändiga ändringar i dessa filer med en äldre version av Animate innan du öppnar dem i Animate.

Konvertering av innehåll skapat med borttagna funktioner

Om du öppnar en fil som har sparats i en tidigare version av Animate kan du upptäcka en funktion som inte längre stöds i Animate. Ett varningsmeddelande som anger detta kommer då att visas. När du bekräftar att du vill fortsätta med konverteringen kommer Animate automatiskt att konvertera det borttagna innehållet till en innehållstyp som stöds. Observera att ett varningsmeddelande kommer att visas i Animate när detta inträffar, så att du kan spara med ett annat filnamn. Detta gör att du kan behålla en arkiverad kopia av originalfilen med originalinnehållet intakt.

När du konverterar borttagna funktioner kommer Animate att försöka bevara originalinnehållet visuellt. Efter konverteringen kommer kanske viss funktionalitet i originalinnehållet inte att vara tillgängligt:

  1. Omvänd kinematik konverteras till en bildruta-för-bildruta-animering.
  2. TLF-text konverteras till klassisk, statisk text. TLF-text med inbäddade PSD- eller AI-filer konverteras också till klassisk text när de importeras i Animate.
  3. ActionScript 1 / ActionScript 2:
    1. Publiceringsinställningar är standard i ActionScript 3.
    2. AS2-kod som är kopplad till en instans på scenen kommer att tas bort (eftersom instanser inte stöds i AS3)
    3. AS2-komponenter kommer att föras vidare som platshållare, men de kan inte användas för att skapa nytt innehåll på scenen. Dessutom kommer kompileringsfel att skapas i AS3.

Obs!

När Animate söker efter och sedan konverterar borttaget innehåll i äldre filer, kan du uppleva att det tar längre tid att öppna filer som har sparats i en tidigare version av Animate. Du löser detta genom att spara filen på nytt i Animate. När filen har stämplats kommer den här sökningen och konverteringen inte längre att utföras för den aktuella filen och således kommer den att öppnas snabbare.

Obs!

Animate har inte stöd för import av SWC-filer.


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy