Kopiera egenskaperna som definierar en rörelseinterpolering på tidslinjen som ActionScript 3.0 och använd rörelsen på en annan symbol. Använd rörelsen på åtgärdspanelen eller i källfilerna (till exempel klassfiler) som använder ActionScript 3.0.

Använd fl.motion-klasserna om du vill anpassa den Animate-genererade ActionScript-koden för ditt specifika projekt. 

Kopiera rörelse som ActionScript 3.0

Följande egenskaper för en rörelseinterpolering registreras när du kopierar en rörelse som ActionScript 3.0:

 • Position
 • Skala

 • Skeva

 • Rotation

 • Omformningspunkt

 • Färg

 • Blandningsläge

 • Orientering till bana

 • Inställningar för cachelagring som bitmapp

 • Övergång

 • Filter

 • 3D-rotation och position

 1. Markera det interpoleringsintervall på tidslinjen eller det objekt på scenen som innehåller den rörelseinterpolering som ska kopieras. Endast ett interpoleringsintervall eller interpolerat objekt kan markeras för kopiering som ActionScript 3.0.
 1. Gör något av följande:
 • Välj Redigera > Tidslinje > Kopiera rörelse som ActionScript 3.0.
 • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet eller den interpolerade instansen på scenen och välj Kopiera rörelse som ActionScript 3.0.

Se även