Panelen Kodfragment är avsedd att göra det enkelt för den ovane programmeraren att snabbt komma igång att använda JavaScript och ActionScript 3.0. Här kan du lägga till -kod i FLA-filen för att aktivera vanliga funktioner. Du behöver inte ha några kunskaper om JavaScript eller ActionScript 3.0 för att kunna använda panelen Kodfragment.

På panelen Kodfragment kan du:

 • Lägga till kod som påverkar beteendet hos ett objekt på scenen

 • Lägga till kod som kontrollerar spelhuvudets rörelser på tidslinjen.

 • (endast CS5.5) – Lägg till kod som tillåter att användaren interagerar med pekskärmen.

 • Lägga till nya kodfragment som du skapar på panelen.

Att använda kodfragmenten som finns i Animate är också ett bra sätt att börja lära sig JavaScript eller ActionScript 3.0. Genom att läsa koden i fragmenten och följa instruktionerna för kodfragment kan du få en förståelse för kodstrukturen och språket.

Innan du börjar

När du arbetat med panelen Kodfragment är det viktigt att förstå följande grunder i Animate:

 • För många av kodfragmenten måste du ändra något i koden. I Animate gör du detta åtgärdspanelen. Varje fragment innehåller specifika instruktioner angående detta.

 • Alla inkluderade kodfragment är antingen JavaScript eller ActionScript 3.0.

 • Vissa fragment påverkar ett objekts beteende så att det går att klicka på det eller få det att röra sig eller försvinna. Du använder dessa fragment på objekt på scenen.

 • Vissa fragment orsakar att en åtgärd inträffar omedelbart när spelhuvudet kommer in i bildrutan med fragmentet. Du kan använda dessa fragment för en bildruta i tidslinjen.

 • När du använder ett kodfragment läggs koden till i den aktuella bildrutan i lagret Åtgärder på tidslinjen. Om du inte har skapat lagret Åtgärder läggs det till automatiskt ovanför alla andra lager i tidslinjen.

 • Om ett objekt på scenen ska kunna styras av ActionScript-kod måste objektet ha ett instansnamn i egenskapsinspektören.

 • Du kan du på knapparna Visa beskrivning och Visa kod, som visas när du markerar ett kodfragment på panelen.

Lägga till ett kodfragment till ett objekt eller en bildruta i tidslinjen

Gör så här om du vill lägga till en åtgärd som påverkar ett objekt eller spelhuvudet:

 1. Markera ett objekt på scenen eller en bildruta i tidslinjen.

  Om du markerar ett objekt som inte är en symbolinstans konverteras objektet till en filmklippssymbol i Animate när du använder fragmentet.

  Om du markerar ett objekt som inte redan har ett instansnamn läggs ett sådant till i Animate när du använder fragmentet.

 2. Dubbelklicka på panelen Kodfragment på det fragment som du vill använda (Fönster > Kodfragment).

  Om du markerade ett objekt på scenen, kommer Animate att lägga till fragmentet på åtgärdspanelen i bildrutorna som innehåller det markerade objektet.

  Om du markerade en bildruta i tidslinjen kommer Animate att lägga till fragmentet i just denna bildruta.

 3. Visa på åtgärdspanelen den nya koden och byt ut eventuella objekt enligt instruktionerna högst upp i fragmentet.

Lägga till nya fragment på panelen Kodfragment

Det finns två sätt att lägga till nya kodfragment på panelen Kodfragment:

 • Ange ett fragment i dialogrutan Skapa nytt kodfragment.

 • Importera ett kodfragment som en XML-fil.

Gör så här för att använda dialogrutan Skapa nytt kodfragment:

 1. Välj på panelen Kodfragment Skapa nytt kodfragment på panelmenyn.

 2. Ange i dialogrutan titeln, texten för verktygstipset och JavaScript- eller ActionScript 3.0-koden för fragmentet.

  Genom att klicka på knappen Fyll i automatiskt kan du lägga till all kod som är markerad på åtgärdspanelen.

 3. Markera kryssrutan ”Ersätt instance_name_here automatiskt” om koden innehåller strängen ”instance_name_here” och du vill att den ska ersättas med rätt instansnamn i Animate när fragmentet används.

  I Animate läggs det nya fragmentet till på panelen Kodfragment i en mapp med namnet Anpassad.

Så här importerar du ett kodfragment i XML-format:

 1. Välj på panelen Kodfragment Importera XML-fil med kodfragment på panelmenyn.

 2. Markera den XML-fil som du vill importera och klicka på Öppna.

Om du vill se rätt XML-format för kodfragmentet väljer du Redigera XML-fil med kodfragment på panelmenyn.

Om du vill ta bort ett kodfragment högerklickar du på det på panelen och väljer Ta bort kodfragment på snabbmenyn.