Användarhandbok Avbryt

Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Panelen Kodfragment är avsedd att göra det enkelt för den ovane programmeraren att snabbt komma igång att använda JavaScript och ActionScript 3.0. Här kan du lägga till -kod i FLA-filen för att aktivera vanliga funktioner. Du behöver inte ha några kunskaper om JavaScript eller ActionScript 3.0 för att kunna använda panelen Kodfragment.

På panelen Kodfragment kan du:

 • Lägga till kod som påverkar beteendet hos ett objekt på scenen

 • Lägga till kod som kontrollerar spelhuvudets rörelser på tidslinjen.

 • (endast CS5.5) – Lägg till kod som tillåter att användaren interagerar med pekskärmen.

 • Lägga till nya kodfragment som du skapar på panelen.

Att använda kodfragmenten som finns i Animate är också ett bra sätt att börja lära sig JavaScript eller ActionScript 3.0. Genom att läsa koden i fragmenten och följa instruktionerna för kodfragment kan du få en förståelse för kodstrukturen och språket.

Alternativet Kodfragment i Animate
Alternativet Kodfragment i Animate

Innan du börjar

När du arbetat med panelen Kodfragment är det viktigt att förstå följande grunder i Animate:

 • För många av kodfragmenten måste du ändra något i koden. I Animate gör du detta åtgärdspanelen. Varje fragment innehåller specifika instruktioner angående detta.

 • Alla inkluderade kodfragment är antingen JavaScript eller ActionScript 3.0.

 • Vissa fragment påverkar ett objekts beteende så att det går att klicka på det eller få det att röra sig eller försvinna. Du använder dessa fragment på objekt på scenen.

 • Vissa fragment orsakar att en åtgärd inträffar omedelbart när spelhuvudet kommer in i bildrutan med fragmentet. Du kan använda dessa fragment för en bildruta i tidslinjen.

 • När du använder ett kodfragment läggs koden till i den aktuella bildrutan i lagret Åtgärder på tidslinjen. Om du inte har skapat lagret Åtgärder läggs det till automatiskt ovanför alla andra lager i tidslinjen.

 • Om ett objekt på scenen ska kunna styras av ActionScript-kod måste objektet ha ett instansnamn i egenskapsinspektören.

 • Du kan du på knapparna Visa beskrivning och Visa kod, som visas när du markerar ett kodfragment på panelen.

Lägga till ett kodfragment till ett objekt eller en bildruta i tidslinjen

Gör så här om du vill lägga till en åtgärd som påverkar ett objekt eller spelhuvudet:

 1. Markera ett objekt på scenen eller en bildruta i tidslinjen.

  Om du markerar ett objekt som inte är en symbolinstans konverteras objektet till en filmklippssymbol i Animate när du använder fragmentet.

  Om du markerar ett objekt som inte redan har ett instansnamn läggs ett sådant till i Animate när du använder fragmentet.

 2. Dubbelklicka på det kodfragment som du vill använda på panelen Kodfragment (Fönster > Kodfragment).

  Om du har markerat ett objekt på scenen läggs fragmentet till på åtgärdspanelen i de bildrutor som innehåller det markerade objektet.

  Om du markerade en bildruta i tidslinjen kommer Animate att lägga till fragmentet i just denna bildruta.

 3. Visa den nya koden på åtgärdspanelen och byt ut eventuella objekt enligt instruktionerna längst upp i fragmentet.

Kodfragment på åtgärdspanelen

Lägga till nya fragment på panelen Kodfragment

Det finns två sätt att lägga till nya kodfragment på panelen Kodfragment:

 • Ange ett fragment i dialogrutan Skapa nytt kodfragment.

 • Importera ett kodfragment som en XML-fil.

Gör så här för att använda dialogrutan Skapa nytt kodfragment:

 1. Välj på panelen Kodfragment Skapa nytt kodfragment på panelmenyn.

 2. Ange i dialogrutan titeln, texten för verktygstipset och JavaScript- eller ActionScript 3.0-koden för fragmentet.

  Genom att klicka på knappen Fyll i automatiskt kan du lägga till all kod som är markerad på åtgärdspanelen.

 3. Markera kryssrutan ”Ersätt instance_name_here automatiskt” om koden innehåller strängen ”instance_name_here” och du vill att den ska ersättas med rätt instansnamn i Animate när fragmentet används.

  I Animate läggs det nya fragmentet till på panelen Kodfragment i en mapp med namnet Anpassad.

Så här importerar du ett kodfragment i XML-format:

 1. Välj på panelen Kodfragment Importera XML-fil med kodfragment på panelmenyn.

 2. Markera den XML-fil som du vill importera och klicka på Öppna.

Om du vill se rätt XML-format för kodfragmentet väljer du Redigera XML-fil med kodfragment på panelmenyn.

Om du vill ta bort ett kodfragment högerklickar du på det på panelen och väljer Ta bort kodfragment på snabbmenyn.

Interaktiva animeringar med HTML5

Vissa animeringar kräver kodfragment för att stödja olika publiceringsplattformar. Vill du lära dig hur du använder kodfragment för att göra interaktiva animeringar? Titta på självstudiekursen i slutet av det här exemplet och följ stegen.

 1. I biblioteket klickar du på Publiceringsinställningar.

 2. Välj JavScript/HTML .

 3. På fliken HTML/JS klickar du på Exportera och väljer följande alternativ:

  • Filnamn: Skriv namnet på filen.
  • Spara som typ: Välj HTML.
 4. Klicka på OK.

Så här förbättrar du dina interaktiva HTML5-animeringar

Titta på videon när du vill veta hur du redigerar koderna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?