Konvertera med dokumenttypskonverteraren

Om du vill konvertera det aktuella dokumentet till en annan dokumenttyp klickar du på Arkiv > Konvertera till och väljer sedan önskad dokumenttyp. Följande skärmbild visar alternativet för dokumentkonvertering från dokumenttypen HTML5 Canvas till andra tillgängliga format.

Lista över tillåtna dokumenttyper för konvertering
Lista över tillåtna dokumenttyper för konvertering

Dokumenttypen HTML5 Canvas stöder inte flera scener. När du försöker konvertera ett dokument med flera scener till HTML5 Canvas sparas de olika scenerna i separata filer. Om du vill använda alla scener i samma dokument måste du placera dem i separata symboler.

Obs!

Du kan konvertera dina befintliga Animate-projekt till ett annat format eller återanvända resurserna i ett projekt genom att kopiera och klistra in lager eller bibliotekssymboler. 

Konvertera till andra dokumenttyper med JSAPI

Om du har egna scenarier där du vill konvertera filer till andra dokumenttyper kan du använda JSAPI. Till exempel om du vill konvertera många filer samtidigt till andra dokumenttyper. 

Metoden convertToDoc

Beskrivning Användning Parametrar Returvärde
Konverterar ett dokument till en förväntad dokumenttyp. document.convertToDoc (filadress, dok.typ, filstängning)

filadress En sträng, i formatet file:/// adress, som anger sökvägen till den genererade filen efter konvertering.

dok.typ Ett strängvärde som anger vilken dokumenttyp filen ska konverteras till. Du kan söka efter dokumenttyper genom att använda egenskapen document.type. Till exempel fl.trace (fl.getDocumentDOM().type).

filstängning (valfritt) Ett booleskt värde som anger om du vill att den genererade filen ska stängas efter konvertering. Värdet true anger att den genererade filen ska stängas. Standardvärdet är false.

Ett booleskt värde.

True om konverteringen av dokumentet till den förväntade dokumenttypen har lyckats.

I annat fall False.

Vissa av exempelskripten visas nedan som referens. Du kan kopiera exempelskriptet i dokumenttypen JSFL-skriptfil, spara filen och köra den för att få bättre resultat. 

Konvertera alla filer i en mapp till en annan dokumenttyp

Följande JSFL-skript konverterar alla FLA-filer i en mapp till dokumenttypen HTML5 Canvas.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf("/"));
var folderURI = url + "/";
var fileMask = "*.fla";
var list = FLfile.listFolder(folderURI + "/" + fileMask, "files");
fl.trace(folderURI);
if (list) {
for(var i=0;i<list.length;i++)
{   
	var fileURI = folderURI + list[i];
	var doc = fl.openDocument(fileURI);
	fl.trace(folderURI);
    doc.convertToDoc(folderURI+'Convertedfla'+i+'.fla',' htmlcanvas');

}
}

Konvertera det senast aktiva dokumentet till en annan dokumenttyp

Följande JSFL-skript konverterar den senast aktiva dokumenttypen till HTML5 Canvas.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf("/"));

var doc = fl.getDocumentDOM();
//doc.convertToDoc('url','htmlcanvas');
doc.convertToDoc(url +'/RotationCamera2.fla','htmlcanvas');

Konvertera alla aktiva dokument till en annan dokumenttyp

Följande JSFL-skript konverterar alla aktiva dokument till dokumenttypen WebGL.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf("/"));

for(var i=0;i<fl.documents.length;i++)
{
	fl.trace(fl.documents[i].name);
	fl.trace(fl.documents[i].type);
	fl.documents[i].convertToDoc(url +'/abc'+i+'.fla','webGLDoc',true);
}

Bläddra till ett dokument och konvertera det till en annan dokumenttyp

Följande JSFL-skript söker efter en specifik strängdokumenttyp och konverterar den till dokumenttypen AS3. 

var fileURI = fl.browseForFileURL('open','open');
var doc = fl.openDocument(fileURI);
var sr = "";
sr +=fileURI;
var str = sr.substring(0, sr.lastIndexOf("/")); 
doc.convertToDoc( str+"/test.fla" ,'Flash',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','htmlcanvas',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','WebGlDoc',true