Användarhandbok Avbryt

Så här exporterar du filer från Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Exportera SWF-filer

Exportera-kommandona i Animate sparar inte inställningar för export separat med varje fil som kommandot Publicera gör. (Använd kommandot Publicera för att skapa alla filer som du behöver för att lägga ut Animate-innehåll på webben.)

Alternativet Exportera film exporterar ett Animate-dokument till ett stillbildsformat, skapar en numrerad fil för varje bildruta i dokumentet och exporterar ljudet i ett dokument till en WAV-fil (endast Windows).

 1. Öppna Animate-dokumentet som du vill exportera eller markera bildrutan eller bilden som ska exporteras i det aktuella dokumentet.

 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera film eller Arkiv > Exportera > Exportera bild.

  Exportera bild
  Exportera bild

 3. Ange ett namn för utdatafilen.
 4. Välj filformat och klicka Spara. Om det krävs mer information för det format som du valt visas dialogrutan Exportera.
 5. Ställ in exportalternativ för det format som du valde. Se Filformat för export.

 6. Klicka på OK och sedan på Spara.

Filformat för export

Kom ihåg följande:

 • Om det krävs mer information för det format som du valt visas dialogrutan Exportera.

 • Om du sparar en Animate-bild som en bitmappsbild i GIF-, JPEG-, PICT- (Macintosh) eller BMP-filformat (Windows), förlorar bilden sin vektorinformation och sparas med enbart pixelinformation. Du kan redigera bilder som exporterats som bitmappsbilder i bildredigeringsprogram som till exempel Adobe® Photoshop®, men du kan inte längre redigera dem i vektorbaserade ritprogram.

 • Om du exporterar en Animate-fil i SWF-formatet kodas texten som Unicode, vilket stödjer internationella teckenuppsättningar, inklusive dubbelbyte-teckensnitt. Flash Player 6 och senare versioner har stöd för Unicode-kodning.

Animate-innehåll exporteras som sekvenser, och bilder exporteras som individuella filer. PNG är det enda bitmappsformatet för flera plattformar som stödjer genomskinlighet (som en alfakanal). En del exportformat som inte är bitmapp stödjer inte alfaeffekter (genomskinlighet) eller maskeringslager.

I följande tabell visas en lista över de format som du kan exportera Animate-innehåll och bilder till:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

.gif

.bmp

 

.swf

.jpg

.pct

 

.png

.mov

.wav

 

.avi

 

Uppdatera SWF-filer för Dreamweaver

Om du vill lägga till innehåll på sidan exporterar du SWF-filer direkt till en Adobe® Dreamweaver®-plats. Dreamweaver genererar all HTML-kod som du behöver. Du kan starta Animate från Dreamweaver om du vill uppdatera innehåll. I Dreamweaver kan du uppdatera Animate-dokumentet (FLA-filen) och exportera det uppdaterade innehållet igen automatiskt.

Mer information om att arbeta med Dreamweaver finns i Använda Dreamweaver i Dreamweaver.

 1. I Dreamweaver öppnar du den HTML-sida som innehåller Animate-innehållet.

 2. Gör något av följande:
  • Markera Animate-innehållet på HTML-sidan och klicka på Redigera.

  • I designvyn trycker du på Control (Windows) eller Command (Macintosh) och dubbelklickar på Animate-innehållet.

  • I designvyn högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på Animate-innehållet och väljer Redigera med Animate.

  • I designvyn, på platspanelen, högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på Animate-innehållet och väljer Öppna med Animate.

 3. Om FLA-filen för den exporterade filen inte öppnas visas dialogrutan Öppna fil. Navigera till FLA-filen och klicka på Öppna.
 4. Om användaren har använt Dreamweaver-funktionen för att ändra länken överallt på platsen visas en varning. Klicka på OK för att använda länkändringar i SWF-filen. Klicka på ”Visa inte den här varningen igen” för att förhindra att varningsmeddelandet visas när du uppdaterar SWF-filen.
 5. Uppdatera den FLA-fil som du behöver i Animate.

 6. Om du vill spara FLA-filen och återigen exportera den till Dreamweaver, gör du något av följande:
  • Om du vill uppdatera filen och stänga Animate klickar du på knappen Stäng ovanför det övre vänstra hörnet på scenen.

  • Om du vill uppdatera filen och låta Animate vara öppet väljer du Arkiv > Uppdatera för Dreamweaver.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?