Exportera SWF-filer

Exportera-kommandona i Animate sparar inte inställningar för export separat med varje fil som kommandot Publicera gör. (Använd kommandot Publicera för att skapa alla filer som du behöver för att lägga ut Animate-innehåll på webben.)

Alternativet Exportera film exporterar ett Animate-dokument till ett stillbildsformat, skapar en numrerad fil för varje bildruta i dokumentet och exporterar ljudet i ett dokument till en WAV-fil (endast Windows).

 1. Öppna Animate-dokumentet som du vill exportera eller markera bildrutan eller bilden som ska exporteras i det aktuella dokumentet.

 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera film eller Arkiv > Exportera > Exportera bild.

  Exportera bild
  Exportera bild
 3. Ange ett namn för utdatafilen.
 4. Välj filformat och klicka Spara. Om det krävs mer information för det format som du valt visas dialogrutan Exportera.
 5. Ställ in exportalternativ för det format som du valde. Se Filformat för export.

 6. Klicka på OK och sedan på Spara.

Filformat för export

Kom ihåg följande:

 • Om det krävs mer information för det format som du valt visas dialogrutan Exportera.

 • Om du sparar en Animate-bild som en bitmappsbild i GIF-, JPEG-, PICT- (Macintosh) eller BMP-filformat (Windows), förlorar bilden sin vektorinformation och sparas med enbart pixelinformation. Du kan redigera bilder som exporterats som bitmappsbilder i bildredigeringsprogram som till exempel Adobe® Photoshop®, men du kan inte längre redigera dem i vektorbaserade ritprogram.

 • Om du exporterar en Animate-fil i SWF-formatet kodas texten som Unicode, vilket stödjer internationella teckenuppsättningar, inklusive dubbelbyte-teckensnitt. Flash Player 6 och senare versioner har stöd för Unicode-kodning.

Animate-innehåll exporteras som sekvenser, och bilder exporteras som individuella filer. PNG är det enda bitmappsformatet för flera plattformar som stödjer genomskinlighet (som en alfakanal). En del exportformat som inte är bitmapp stödjer inte alfaeffekter (genomskinlighet) eller maskeringslager.

I följande tabell visas en lista över de format som du kan exportera Animate-innehåll och bilder till:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

Animerad GIF, GIF-sekvens och GIF-bild

.gif

BMP-sekvens och BMP-bild

.bmp

 

Animate-dokument (SWF)

.swf

JPEG-sekvens och JPEG-bild

.jpg

PICT-sekvens och PICT-bild(Macintosh)

.pct

 

PNG-sekvens och PNG-bild

.png

Exportera QuickTime

.mov

WAVE-ljud (Windows)

.wav

 

Windows AVI (Windows)

.avi

 

Uppdatera SWF-filer för Dreamweaver

Om du vill lägga till innehåll på sidan exporterar du SWF-filer direkt till en Adobe® Dreamweaver®-plats. Dreamweaver genererar all HTML-kod som du behöver. Du kan starta Animate från Dreamweaver om du vill uppdatera innehåll. I Dreamweaver kan du uppdatera Animate-dokumentet (FLA-filen) och exportera det uppdaterade innehållet igen automatiskt.

Mer information om att arbeta med Dreamweaver finns i Använda Dreamweaver i Dreamweaver.

 1. I Dreamweaver öppnar du den HTML-sida som innehåller Animate-innehållet.

 2. Gör något av följande:
  • Markera Animate-innehållet på HTML-sidan och klicka på Redigera.

  • I designvyn trycker du på Control (Windows) eller Command (Macintosh) och dubbelklickar på Animate-innehållet.

  • I designvyn högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på Animate-innehållet och väljer Redigera med Animate.

  • I designvyn, på platspanelen, högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på Animate-innehållet och väljer Öppna med Animate.

 3. Om FLA-filen för den exporterade filen inte öppnas visas dialogrutan Öppna fil. Navigera till FLA-filen och klicka på Öppna.
 4. Om användaren har använt Dreamweaver-funktionen för att ändra länken överallt på platsen visas en varning. Klicka på OK för att använda länkändringar i SWF-filen. Klicka på ”Visa inte den här varningen igen” för att förhindra att varningsmeddelandet visas när du uppdaterar SWF-filen.
 5. Uppdatera den FLA-fil som du behöver i Animate.

 6. Om du vill spara FLA-filen och återigen exportera den till Dreamweaver, gör du något av följande:
  • Om du vill uppdatera filen och stänga Animate klickar du på knappen Stäng ovanför det övre vänstra hörnet på scenen.

  • Om du vill uppdatera filen och låta Animate vara öppet väljer du Arkiv > Uppdatera för Dreamweaver.