Användarhandbok Avbryt

Färgpaneler i Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt

Färgmodeller beskriver de färger vi ser och arbetar med i digital grafik. Varje färgmodell, till exempel RGB, HSB eller CMYK, representerar en metod för att beskriva och klassificera färger. I färgmodellerna finns numeriska värden som motsvarar det synliga färgspektrumet. En färgrymd är en färgmodell med ett särskilt tryckbarhetsomfång av färger. Färgmodellen RGB innehåller t.ex. ett antal färgrymder: Adobe® RGB, sRGB och Apple® RGB. Även om alla dessa färgrymder definierar färg med hjälp av samma tre axlar (R, G och B), har de helt olika färgomfång.

När du arbetar med färger i grafik, justerar du egentligen filens numeriska värden. Det är lätt att tänka sig ett tal som en färg, men de numeriska värdena är inga absoluta färger i sig själva. De har bara en viss innebörd i färgrymden på den enhet där färgen skapas.

Eftersom varje enhet har en egen färgrymd, kan den endast återge färger inom sitt eget färgomfång. När en bild flyttas från en enhet till en annan kan bildens färger ändras eftersom varje enhet tolkar RGB- eller HSB-värdena enligt sin egen färgrymd. Färgerna på en skärm kan till exempel omöjligt bli identiska med färgerna i en utskrift. En skrivare fungerar i en CMYK-färgrymd, medan en skärm fungerar i en RGB-färgrymd. Deras färgomfång skiljer sig åt. Vissa färger går inte att visa på en skärm, och vissa färger som kan visas på en skärm går inte att återge som färg på papper.

När du skapar färger som ska användas i Animate-dokument bör du komma ihåg att även om det är omöjligt att matcha alla färger perfekt på olika enheter så kan du uppnå goda resultat genom att tänka igenom hur prestandan för grafikvisning är på de enheter som målgruppen har.

I Adobe Animate kan du tillämpa, skapa och ändra färger med färgmodellerna RGB och HSB. Med standardpaletten eller en palett du själv skapar kan du välja färger att använda på linjerna eller fyllningen i ett objekt du håller på att skapa eller på ett objekt som redan finns på scenen.

När du lägger en linjefärg på en form kan du göra på något av följande sätt:

 • Använd en täckande färg, övertoning eller bitmapp på formens fyllning. Om du vill använda en bitmappsfyllning på en form måste du importera en bitmapp till den aktuella filen. Välj en heltäckande färg, övertoning samt linjens format och bredd.

 • Skapa en konturform utan fyllning genom att använda Ingen färg som fyllning.

 • Skapa en fylld form utan kontur genom att använda Ingen färg som kontur.

 • Lägga en heltäckande färgfyllning på text.

Med färgpanelen kan du skapa och redigera heltäckande färger och övertoningsfyllningar i RGB- och HSB-läge.

Öppna systemfärgväljaren genom att klicka på färgväljarens ikon i Linjefärg eller Fyllningsfärg på färgpanelen, verktygspanelen eller i formegenskapsinspektören.

Färgpanelen

Med färgpanelen kan du ändra färgpaletten för en FLA-fil och ändra färgen på linjer och fyllningar, inklusive:

 • Importera, exportera, ta bort och på andra sätt ändra färgpaletten för en FLA-fil med färgrutepanelen.

 • Välja färger i hexadecimalt läge.

 • Skapa övertoningar med flera färger.

 • Använda övertoningar för att få en stor mängd effekter, bland annat en illusion av djup i ett tvådimensionellt objekt.

Färgpanelen innehåller följande kontroller:

Linjefärg

Ändrar färg på linjen, eller kantlinjen, i ett grafiskt objekt.

Fyllningsfärg

Ändrar fyllningsfärgen. Fyllningen är det färgområde som fyller formen.

Menyn Färgtyp

Ändrar fyllningsformatet:

Inget

Tar bort fyllningen.

Enfärgad

Ger en heltäckande enfärgad fyllning.

Linjär övertoning

Ger en övertoning med övergångar i en linjär bana.

Radiell övertoning

Ger en övertoning med övergångar utåt i ett cirkelmönster från en mittpunkt.

Bitmappsfyllning

Fyller det markerade området med en bitmappsbild du väljer. När du väljer Bitmapp öppnas en dialogruta där du kan välja en bitmappsbild på datorn och lägga till den i biblioteket. Du kan använda bitmappsbilden som fyllning. Det kommer att se ut som ett mosaikmönster där bilden upprepas inom formen.

HSB

Gör att du kan ändra Nyans, Mättnad och Intensitet för färgerna i fyllningen.

RGB

Gör att du kan ändra densiteten för RGB-färgerna (röd, grön och blå) i en fyllning.

Alfa

Ställer in genomskinligheten för en heltäckande fyllning, eller det markerade skjutreglaget för en övertoningsfyllning. Alfavärdet 0 % ger en osynlig (eller genomskinlig) fyllning. Alfavärdet 100 % ger en helt ogenomskinlig fyllning.

Aktuell färgruta

Visar den valda färgen. Om du väljer en övertoningsfyllning (Linjär eller Från mitten) på Typ-menyn visar Aktuell färgruta färgövergångarna inom övertoningen du skapar.

Systemfärgväljaren

Gör att du kan välja en färg visuellt. Klicka på systemfärgväljaren och dra hårkorset tills du hittar färgen du vill använda.

Hexadecimalt värde

Visar den markerade färgens hexadecimala värde. Om du vill ändra färgen med det hexadecimala värdet anger du ett nytt värde. Hexadecimala färgvärden (kallas också hexvärden) är sexsiffriga alfanumeriska kombinationer som representerar färger.

Flöde

Gör att du kan kontrollera färger som lagts utanför gränsen för en linjär eller radiell övertoning.

Utöka färg

(Standard) Tillämpar färgerna du anger utanför övertoningens slut.

Återspegla färg

Gör att övertoningsfärgen fyller formen med en reflektiv spegeleffekt. Övertoningarna du anger upprepas i ett mönster från övertoningens början till dess slut. Sedan upprepas de i motsatt följd från slutet av övertoningen till dess början, och sedan från början till slutet igen tills den markerade formen är fylld.

Upprepa färg

Upprepar övertoningen från dess början till dess slut tills den markerade formen är fylld.

 Spillägena stöds bara i Adobe Flash Player 8 och senare versioner.

Linjär RGB

Skapar en SVG-kompatibel (Scalable Vector Graphics) linjär eller radiell övertoning.

Färgrutepanel

Med färgrutor kan du enkelt kan återanvända och uppdatera färger i dokument. Du kan nu skapa taggade färgrutor genom att välja en färg bland dina färgrutor. När du skapar en taggad färgruta och använder den på former och banor i Animate-innehåll kommer allt innehåll som använder den taggade färgrutan automatiskt att ändra färg om du ändrar färgen på färgrutan.  

 1. Klicka på Fönster > Färg

 2. På fliken Färgrutor på panelen Färger ska du välja färgen du vill konvertera till en taggad färgruta och klicka på Konvertera till taggad färgruta på panelens nedre del. 

 3. Ange följande i dialogrutan Taggad färgdefinition:

  • Den nya färgrutans namn.
  • Välj enfärgad, linjär övertoning eller radiell övertoning.
  • En färg genom att ange antingen HSB-värden (nyans, mättnad och intensitet) eller RGB (röd, grön och blå)
  Dialogruta med taggad färgdefinition

  Den nya taggade färgrutan visas på flikarna Färg och Färgrutor på panelen Färger och på panelen Verktyg

  Den nya taggade färgrutan på panelerna Färg, Färgruta och Verktyg

 4. När du öppnar panelen Färg efter det att du har markerat ett objekt som använder den taggade färgrutan, visas alternativ för att redigera färgegenskaperna. Om du gör ändringar i färgegenskaperna, återspeglas ändringarna automatiskt i alla element på scenen som använder den taggade färgrutan.

 5. Du kan dubbelklicka på en färgruta eller välja en färgruta och klicka på Redigera när du vill öppna dialogrutan Taggad färgdefinition och ändra färgen i färgrutan.  

 6. Markera formen och klicka på knappen Bryt länk om du vill bryta länken till en form som använder en färg från färgrutan. Du kan välja en ny färg på färgpanelen för formen.

  Alternativ för att bryta länk

  Välj en annan färg för formen från färgpanelen

Färglägg dina skapelser med Animate

Ditt innehåll är ofullständigt utan färger och blandningar. Vill du lära dig lägga till fyllningar och linjer i dina kreativa projekt? Titta på självstudiekursen i slutet av det här exemplet och följ stegen.

 1. I Egenskaper klickar du på panelen Färg.

 2. Välj önskad linjefärg och fyllnadsfärg.

 3. Välj Lägg till i färgrutor och klicka på panelen Färgrutor

Så här använder du färger i dina Animate-skapelser

Titta på videon när du vill veta hur du kan skapa och använda färger i externa program som Adobe Capture CC och dela färger via CC-biblioteken.

Färgpaletter

Varje Animate-fil innehåller en egen färgpalett som sparas i Animate-dokumentet. Animate visar filens färgpalett som färgrutor i reglagen Fyllningsfärg och Linjefärg och på panelen Färgrutor. Standardfärgpaletten är den webbsäkra paletten med 216 färger. Om du vill lägga till färger i den aktuella färgpaletten använder du panelen Färg. Du kan importera och exportera både enfärgspaletter och övertoningspaletter mellan Animate-filer och mellan Animate och andra program.

Standardpaletten och den webbsäkra paletten

Spara den aktuella paletten som standardpalett, ersätt den aktuella paletten med standardpaletten som är definierad för filen eller läs in den webbsäkra paletten och ersätt den aktuella paletten med den.

 • Om du vill läsa in eller spara standardpaletten väljer du något av följande kommandon på menyn i färgrutepanelens övre högra hörn:

  Läs in standardfärger:

  Ersätter den aktuella paletten med standardpaletten..

  Spara som standard:

  Sparar den aktuella paletten som standardpalett. Den nya standardpaletten används när du skapar nya filer.

 • Om du vill läsa in den webbsäkra 216-färgerspaletten väljer du Webbsäkra 216 på menyn i färgrutepanelens övre högra hörn.
 1. Välj Sortera efter färg på menyn i färgrutepanelens övre högra hörn.

Ordna och återanvända färger

På färgrutepanelen kan du ordna färger och färgpaletter i en hierarkisk struktur med hjälp av mappar och färgpaletter.

Skapa en mapp

Som standard finns alla färger i mappen Standardfärgrutor. Du kan ordna befintliga färger inom mappar med färgrutepanelen. Så här skapar du en ny mapp:

 1. I Animate väljer du Fönster > Färgrutor

 2. Klicka på knappen på färgrutepanelen.
 3. Ange ett beskrivande namn för färgrutemappen.

Du kan också skapa en mapp genom att markera en mapp, en färgpalett eller en färgruta och välja alternativet Duplicera som mapp på den utfällbara menyn.

Skapa en färgpalett (färggrupp)

En färgpalett är en grupp med färgrutor (färger) som utgör ett färgtema för ditt innehåll. Du kan skapa färgpaletter i mappar och lägga till färgrutor på dem. Så här skapar du en färgpalett:

 1. I Animate väljer du Fönster > Färgrutor.

 2. Välj valfri mapp på färgrutepanelen och klicka på knappen för att skapa en tom palett.
 3. Du kan dra befintliga färger eller klicka på knappen för att lägga till färgrutor på färgpaletten.

Du kan också skapa en färgpalett genom att markera en mapp, en färgpalett eller en färgruta och välja alternativet Duplicera som palett på den utfällbara menyn.

Skapa eller lägga till färger på en färgpalett

Du kan skapa färgrutor eller lägga till befintliga färgrutor på färgpaletter. Så här skapar du en färgruta:

 1. I Animate väljer du Fönster > Färgrutor.

 2. Välj en färgpalett i en mapp på färgrutepanelen och klicka på knappen för att skapa en färgruta. En ny färgruta skapas med den fyllningsfärg som är markerad på panelen Färg. Du kan också välja en befintlig färgruta och klicka på knappen för att duplicera färgrutan inom paletten.

Du kan också skapa en färgruta genom att markera en mapp, en färgpalett eller en färgruta och välja alternativet Duplicera som färgruta på den utfällbara menyn.

 1. Välj något av följande kommandon på menyn i färgrutepanelens övre högra hörn:
  • Om du vill lägga till de importerade färgerna på den aktuella paletten väljer du Lägg till färger.

  • Om du vill ersätta den nuvarande paletten med de importerade färgerna väljer du Ersätt färger.

 2. Navigera till önskad fil, markera den och klicka på OK.
 1. Välj Spara färger på menyn i färgrutepanelens övre högra hörn och ange ett namn för färgpaletten.
 2. Som Filformat (Windows) eller Format (Macintosh) väljer du Animate-färguppsättning eller Färgtabell. Klicka på Spara.

Skapa eller redigera en heltäckande färg

Du kan skapa vilken färg som helst med färgpanelen. Om ett objekt är markerat på scenen tillämpas de färgändringar du gör i färgpanelen på markeringen. Du kan välja färger i RGB eller HSB, eller så kan du utöka panelen och använda hexadecimalt läge. Du kan också ange ett alfavärde som definierar hur genomskinlig en färg är. Dessutom kan du välja en färg från den befintliga färgpaletten.

Du kan expandera färgpanelen för att visa en större färgmodell i stället för färgfältet, en delad färgruta med de aktuella och de tidigare färgerna och ett skjutreglage för Intensitet som ändrar färgintensiteten i alla färglägen.

 1. Om du vill tillämpa färgen på befintlig grafik markerar du ett eller flera objekt på scenen och väljer Fönster > Färg.

 2. Klicka på ikonen Linje eller Fyllning för att ange vilket attribut du vill ändra.

   Klicka på ikonen, inte färgkontrollen. Annars öppnas Färgväljaren.

 3. Om du valde ikonen Fyllning i steg 3 kontrollerar du att Heltäckande är markerat på Typ-menyn.

 4. Om ett objekt är markerat på scenen tillämpas de färgändringar du gör i färgpanelen på markeringen. Gör något av följande:

  • Markera en färg genom att klicka i färgområdet på färgpanelen. Justera färgens intensitet genom att flytta skjutreglaget Intensitet.

    Om du vill skapa andra färger än svart och vitt får inte skjutreglaget Intensitet vara i något av extremlägena.

  • Ange värden i färgvärdesrutorna: värden för rött, grönt och blått för RGB-visning; värden för färgton, mättnad och intensitet för HSB-visning eller hexadecimala värden för hexadecimal visning. Ange ett alfavärde för att ange genomskinlighetsgraden, från 0 för helt genomskinlig till 100 för helt ogenomskinlig.

  • Om du vill återgå till standardfärginställningarna, svart och vitt (svarta linjer och vit fyllning) klickar du på knappen Svartvit .

  • Om du vill byta färger mellan fyllningen och linjerna klickar du på knappen Växla färger .

  • Om du inte vill använda någon färg på en linje eller fyllning klickar du på knappen Ingen färg .

    Det går inte att ange Ingen färg för linjer eller fyllning för ett befintligt objekt. Markera i stället den befintliga linjen eller fyllningen och ta bort den.

  • Klicka på kontrollen Linjefärg eller Fyllningsfärg och välj en färg.

 5. Om du vill lägga till den nya färgen i färgrutelistan för det aktuella dokumentet väljer du Lägg till färgruta från menyn i övre högra hörnet.

Duplicera, ta bort och rensa färger

Duplicera färger på paletten, ta bort enskilda färger eller rensa alla färger från paletten.

 • Om du vill duplicera eller ta bort en färg väljer du Fönster > Färgrutor, klickar på den färg du vill duplicera eller ta bort och väljer Duplicera färgruta eller Ta bort färgruta på panelmenyn. När en färgruta dupliceras visas färgpytsen. Klicka i det tomma området på färgrutepanelen med färgpytsen för att göra en dubblett av den markerade färgen.

 • Om du vill ta bort alla färger från färgpaletten väljer du Rensa färger på färgrutepanelen. Alla färger utom svart och vitt tas bort från paletten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?