I Animate kan du använda flera olika metoder för att inkludera video i Animate-dokument och spela upp dem för användare.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med video i Animate behöver du känna till följande:

 • Animate kan bara spela upp vissa videoformat.

  Dessa är FLV, F4V och MPEG. Information om hur du konverterar video i andra format finns i Skapa videoklipp för att användas i Animate.

 • Använd det separata programmet Adobe Media Encoder (ingår i Animate) när du vill konvertera andra videoformat till F4V. Anvisningar om hur du gör det finns i Skapa videoklipp för att användas i Animate.

 • Du kan lägga till video i Animate på flera olika sätt, vart och ett med olika fördelar i olika situationer. De här metoderna listas nedan.

 • Guiden Importera video ingår i Animate och öppnas när du väljer Arkiv > Importera > Importera video.

 • Att använda FLVPlayback-komponenten är det enklaste sättet att snabbt spela upp video i en Animate-fil.

  Du hittar mer information i Progressiv nedladdning av video med en webbserver.

Metoder för att använda videofiler i Animate

Du kan använda video i Animate på flera olika sätt:

 • Progressiv nedladdning från en webbserver

  Med den här metoden är videofilen extern i förhållande till Animate-filen och den resulterande SWF-filen. Det håller storleken på SWF-filen nere. Detta är det vanligaste sättet att använda video i Animate.

 • Direktuppspelning av video med Adobe Media Server

  Med den här metoden blir videofilen även extern i förhållande till Animate-filen. Med Adobe Media Streaming Server får du inte bara ett fullgott skydd för videoinnehållet utan dessutom en jämn direktuppspelning.

 • Bädda in videodata direkt i en Animate-fil

  Den här metoden genererar mycket stora Animate-filer och bör bara användas för korta videoklipp. Mer information finns i Bädda in video i en Animate-fil.

Progressiv nedladdning av video med en webbserver

Med progressiv nedladdning kan du använda antingen komponenten FLVPlayback eller ActionScript för att läsa in och spela upp externa FLV- eller F4V-filer i en SWF-fil vid körning.

Eftersom videoinnehållet lagras på annan plats än det övriga Animate-innehållet är det relativt enkelt att uppdatera videoinnehållet utan att publicera om SWF-filen.

Progressiv nedladdning erbjuder följande fördelar jämfört med inbäddade videofiler på tidslinjen:

 • Du kan publicera enbart SWF-filgränssnittet när du skriver koden för att förhandsvisa eller testa en del av eller hela Animate-innehållet. Detta resulterar i snabbare förhandsvisningar och smidigare hantering vid repetitiva försök.

 • Under uppspelning börjar videon spelas upp så fort det första segmentet har laddats ned och cachelagrats på den lokala datorns diskenhet.

 • Vid körning läses videofilerna in med Flash Player från datorns diskenhet till SWF-filen utan begränsningar av filstorlek eller varaktighet. Inga ljudsynkroniseringsproblem eller minnesbegränsningar förekommer.

 • Videofilens bildrutehastighet kan skilja sig från SWF-filens bildrutehastighet vilket ger större flexibilitet vid utvecklingen av Animate-innehållet.

Importera videofiler för progressiv nedladdning

Du kan importera en videofil som är sparad på den lokala datorn och sedan skicka den till en server sedan du importerat den i din FLA-fil. När du importerar video för progressiv hämtning i Animate lägger du i själva verket bara till en referens till videofilen. Animate använder den referensen för att leta upp videofilen på den lokala datorn eller på en webbserver.

Du kan även importera en videofil som redan är skickad till en vanlig webbserver, en AMS-server (Adobe Media Server) eller en FVSS-tjänst (Flash Video Streaming Service).

 1. Välj Arkiv > Importera > Importera video för att importera videoklippet till det aktuella Animate-dokumentet.

  Fönstret Välj video
  Select video window
 2. Välj videoklippet som ska importeras. Du kan antingen välja ett videoklipp på den lokala datorn eller ange webbadressen till en video som redan har skickats till en webbserver eller Adobe Media Server.

  • Om du vill importera video som finns på den lokala datorn väljer du Hämtar extern film med uppspelningskomponent.

  • Om du vill importera video som redan har distribuerats till en webbserver, Adobe Media Server eller en FVSS-tjänst väljer du Redan distribuerad till en webbserver, Flash Video Streaming Service eller Adobe Media Server och anger videoklippets webbadress.

  Obs!

  Webbadresserna för videoklipp på en webbserver använder http-kommunikationsprotokollet. Webbadresserna för videoklipp på en Adobe Media Server eller Flash Streaming Service använder kommunikationsprotokollet RTMP.

 3. Välj ett skal för videoklippet. 

  Välj skal för videoklippet
  Select the skin for video clip

  Du kan välja att:

  • Inte använda ett skal med FLVPlayback-komponenten genom att välja Inget.

  • Använda ett av de fördefinierade skalen för FLVPlayback-komponenten. Animate kopierar skalet till samma mapp som FLA-filen.

  Obs!

  Skalen för komponenten FLVPlayback är något olika beroende på om du skapar ett AS2- eller AS3-baserat Animate-dokument.

  • Välj ett eget skal som du skapat själv genom att ange skalets webbadress på webbservern.

  Obs!

  Om du väljer att använda ett anpassat skal som anropas från en fjärrplats är direktförhandsvisning inte tillgängligt för videon på scenen.

 4. Med guiden Importera video skapas en FLVPlayback-videokomponent på scenen. Den kan du använda för att testa videouppspelningen lokalt. När du har skapat Animate-dokumentet och vill distribuera SWF-filen och videoklippet skickar du följande material till webbservern eller Adobe Media Server-värdservern för videoklippet:

  • Om du använder en lokal kopia av videoklippet skickar du videoklippet (som finns i samma mapp som det källvideoklipp du valt med filnamnstillägget .flv).

  Obs!

  I Animate används en relativ sökväg för att peka på FLV- eller F4V-filen (i förhållande till SWF-filen), vilket innebär att du kan använda samma katalogstruktur lokalt som du använder på servern. Om videon redan har distribuerats till din FMS eller FVSS-värdserver för din video, kan du hoppa över det här steget.

  • Videoskalet (om du vill använda ett skal)

   Om du vill använda ett fördefinierat skal, kopierar Animate skalet till samma mapp som FLA-filen.

  • FLVPlayback-komponenten

   Om du vill ändra FLVPlayback-komponentens webbadress till adressen för den webbserver eller Adobe Media Server som du skickar videon till, använder du komponentinspektören (Fönster > Komponentinspektören) och redigerar parametern contentPath.

Direktuppspelning av video med Adobe Media Server

Adobe Media Server strömmar media i realtid till Flash Player och AIR. Adobe Media Server använder bandbreddsidentifiering för att leverera video- eller ljudinnehåll baserat på användarens bandbredd.

Direktuppspelning av video med Adobe Media Server ger följande fördelar jämfört med inbäddad och progressivt nedladdad video:

 • Videouppspelningen startar tidigare än med andra metoder för att infoga video.

 • Med direktuppspelning används mindre av klientens minne och diskutrymme eftersom klienten inte behöver ladda ned hela filen.

 • Nätverksresurserna används mer effektivt eftersom man bara skickar de delar av videon som visas till klienten.

 • Medieleveransen är säkrare eftersom inga medier sparas på klientens cacheminne.

 • Direktuppspelning av video ger bättre möjligheter för spårning, rapportering och loggning.

 • Med direktuppspelning kan du leverera direktvideo och ljudpresentationer, eller spela in video med en webbkamera eller digital videokamera.

 • Adobe Media Server har flera funktioner för direktuppspelning av videochattar, videomeddelanden och videokonferenser för flera användare.

 • Genom att använda serversidesskript som styr direktuppspelningen av video och ljud kan du skapa spellistor på serversidan, synkroniserad direktuppspelning och använda flera smarta leveransalternativ baserade på klientens anslutningshastighet.

Mer information om Adobe Media Server, finns på www.adobe.com/go/flash_media_server.

Läs mer om tjänsten Flash Video Streaming Service på www.adobe.com/go/learn_fvss_se.

Bädda in en videofil i en Animate-fil

När du bäddar in en videofil kommer alla data i filen att läggas till i Animate-filen. Detta resulterar i en mycket större Animate-fil och således även en större SWF-fil. Videon placeras på tidslinjen där de enskilda videobildrutorna visas i form av tidslinjebildrutor. Eftersom varje videobildruta representeras av en bildruta på tidslinjen måste videoklippets och SWF-filens bildrutehastighet vara samma. Om olika bildrutehastigheter används för SWF-filen och det inbäddade videoklippet blir videouppspelningen hackig.

Obs! Om du vill använda variabla bildrutehastigheter direktuppspelar du videon med progressiv nedladdning eller Adobe Media Server. När du importerar videofiler med någon av dessa metoder är FLV-och F4V-filerna fristående och körs i en annan bildrutehastighet än de andra hastigheterna på tidslinjen, inklusive SWF-filens.

Inbäddad video fungerar bäst med mindre videoklipp som har en uppspelningstid på mindre än 10 sekunder. Om du använder videoklipp med längre uppspelningstider bör du använda progressiv nedladdning eller direktuppspelning av video med Adobe Media Server.

Begränsningarna med inbäddad video är:

 • Du kan få problem om den resulterande SWF-filen blir mycket stor. Det går åt mycket minne i Flash Player vid nedladdning och försök att spela upp stora SWF-filer med inbäddad video, vilket kan leda till att programmet kraschar.

 • Längre videofiler (över 10 sekunder) innebär ofta synkroniseringsproblem mellan videon och ljudet i ett videoklipp. Med tiden börjar ljudspåren spelas upp i otakt med videon vilket ger en försämrad bild.

 • Om du ska spela upp en video som är inbäddad i en SWF-fil måste hela videofilen först laddas ned innan videon kan spelas upp. Om det är en mycket stor videofil du bäddar in, kan det ta lång tid innan SWF-filen har laddats ned helt och uppspelningen sätter igång.

 • När ett videoklipp har importerats går det inte att redigera det. Du måste i så fall redigera och importera videofilen på nytt.

 • När du publicerar SWF-filen via webben måste hela videon hämtas till användarens dator innan den kan börja spelas upp.

 • Under körningen måste hela videon få plats i det lokala minnet på datorn där den spelas upp.

 • En importerad videofil får inte vara längre än 16 000 bildrutor.

 • Samma bildrutehastighet måste ha angetts för videon och Animate-tidslinjen. Ange samma bildhastighet för Animate-filen som för den inbäddade videon.

Du kan förhandsgranska bildrutorna för en inbäddad video genom att dra spelhuvudet längs tidslinjen (rensning). Observera att videoljudspåret inte spelas upp under rensningen. Om du vill förhandsvisa videon med ljud använder du kommandot Testa filmen.

Bädda in en videofil i en Animate-fil

 1. Välj Arkiv > Importera > Importera video för att importera videoklippet till det aktuella Animate-dokumentet.

 2. Välj ett av följande alternativ:

  Hämta extern video med uppspelningskomponent: Importerar videofilmen och skapar en instans av FLVPlayback-komponenten för att styra videouppspelningen.

  Bädda in FLV i SWF och spela upp i tidslinje: Bäddar in FLV-filen i Animate-dokumentet och placerar den på tidslinjen.

  Bädda in H.264-video på tidslinjen: Bäddar in H.264-videofilmer i Animate-dokumentet. När du importerar en video med det här alternativet kan den placeras på scenen och användas som en guide när du utformar animeringen. Bildrutor från videon återges på scenen när du drar eller spelar upp tidslinjen. Ljudet för de aktuella bildrutorna spelas även upp.

  Varning:

  • Om du försöker publicera en FLA-fil med H264-videoinnehåll i ett lager som inte är ett stödlinjelager eller ett dolt lager visas en varning om att målplattformen inte har stöd för inbäddade H.264-videofilmer.
 3. Klicka på Bläddra, välj videofilen på datorn och klicka på Nästa.

  Valfritt: Om du har Adobe Media Encoder installerat på datorn och vill konvertera videon till ett annat format med AME klickar du på Konvertera video.

 4. Välj den symboltyp som du vill bädda in med videon.

  Välj symboltyp
  Choose the symbol type

  Inbäddad video

  Om du använder videoklippet för linjär uppspelning i tidslinjen, passar det bäst att importera videon till tidslinjen.

  Filmklipp

  Ett tips är att placera videon i en filmklippsinstans. Då får du bäst kontroll över innehållet. Videons tidslinje spelas upp oberoende av huvudtidslinjen. Du behöver inte utöka huvudtidslinjen med särskilt många bildrutor för att videon ska få plats, vilket annars kan göra det svårt att arbeta med FLA-filen.

  Grafik

  När du bäddar in ett videoklipp som grafisk symbol, kan du inte interagera med videon via ActionScript (vanligtvis används grafiska symboler för statiska bilder och för att skapa återanvändbara animeringar som är kopplade till huvudtidslinjen).

 5. Importera videoklippet direkt till scenen (och tidslinjen) eller som biblioteksobjekt.

  Som standard placeras den importerade videon på scenen i Animate. Om du bara vill importera till biblioteket avmarkerar du Placera instansen på scenen.

  Om du skapar en enkel videopresentation med linjär uppläsning och liten eller ingen interaktion, godkänner du standardinställningen och importerar videon till scenen. Om du vill skapa en mer dynamisk presentation, arbeta med flera videoklipp eller lägga till dynamiska övergångar eller andra element med ActionScript, importerar du videon till biblioteket. Sedan kan du anpassa det genom att konvertera det till ett MovieClip-objekt, vilket är lättare att hantera med ActionScript.

  Som standard expanderas tidslinjen i Animate så att hela uppspelningslängden för det inbäddade videoklippet får plats.

  Om videofilen innehåller ljud som du inte vill importera avmarkerar du Inkludera ljud.  

 6. Klicka på Nästa. Granska bekräftelsemeddelandena och klicka på Slutför.

  Guiden Importera video bäddar in videon i SWF-filen. Videon visas antingen på scenen eller i biblioteket beroende på vilka inbäddningsalternativ du använder.

  Dialogrutan Slutför videoimport
  Finish video import dialog
 7. I egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper) ger du videoklippet ett instansnamn och gör eventuella ändringar i egenskaperna.

  Videoklippets instansnamn
  Video clip instance name

Importera videofiler till biblioteket

Om du vill importera FLV-, F4V- eller H.264-videofilmer använder du kommandona Importera > Importera video eller Importera till bibliotek.

Om du vill skapa en egen videospelare som läser in FLV- eller F4V-filer dynamiskt från en extern källa, placerar du videon i en filmklippssymbol. När du läser in FLV- eller F4V-filer dynamiskt justerar du filmklippets mått efter de faktiska måtten för videofilen, och skalar videon genom att skala filmklippet.

Obs!

Ett tips är att placera videon i en filmklippsinstans. Då får du bäst kontroll över innehållet. Videons tidslinje spelas upp oberoende av huvudtidslinjen. Du behöver inte utöka huvudtidslinjen med särskilt många bildrutor för att videon ska få plats, vilket annars kan göra det svårt att arbeta med FLA-filen.

 1. Om du vill importera en FLV-, SWF- eller H.264-video till biblioteket gör du något av följande:

  • Välj Arkiv > Importera > Importera till bibliotek.

  • Välj ett befintligt videoklipp i bibliotekspanelen och välj Egenskaper på bibliotekspanelmenyn. Du kan också högerklicka på videofilen och välja Egenskaper på snabbmenyn. Klicka på Importera. Leta upp filen som ska importeras och klicka på Öppna.

  Alternativet Importera till bibliotek
  Import to library option

Ändra ett videoklipps egenskaper

I egenskapsinspektören kan du ändra egenskaperna för en instans av ett inbäddat videoklipp på scenen, ge instansen ett instansnamn och ändra dess bredd, höjd och position på scenen. Du kan också växla en instans av ett videoklipp, det vill säga koppla en annan symbol till en videoklippsinstans. När du ger en instans en annan symbol, visas en annan instans på scenen men alla andra instansegenskaper (som mått och registreringspunkt) förblir intakta.

I dialogrutan Videoegenskaper kan du göra följande:

 • Visa information om ett importerat videoklipp, inklusive namn, sökväg, datum det skapades, pixelmått, längd och filstorlek.

 • Ändra namnet på videoklippet

 • Uppdatera videoklippet om du ändrar det i en extern redigerare

 • Importera en FLV- eller F4V-fil som ska ersätta det valda klippet

 • Exportera ett videoklipp som en FLV- eller F4V-fil

Ändra videoinstansegenskaperna i egenskapsinspektören

 1. Välj en instans av ett inbäddat eller länkat videoklipp på scenen.
 2. Välj Fönster > Egenskaper och gör något av följande:

  • Skriv ett instansnamn i namntextfältet till vänster i egenskapsinspektören.

  • Ange värden för W och H och ändra videoinstansens mått.

  • Ange värden för X och Y och ändra positionen på instansens övre vänstra hörn på scenen.

  • Klicka på Växla. Välj ett videoklipp som ska ersätta klippet som nu är tilldelat instansen.

   Obs! Du kan bara byta ut ett inbäddat videoklipp mot ett annat inbäddat videoklipp, och du kan bara byta ut ett länkat videoklipp mot ett annat länkat videoklipp.

Visa videoklippegenskaper i dialogrutan Videoegenskaper

 1. Markera ett videoklipp på bibliotekspanelen.
 2. Välj Egenskaper på bibliotekspanelmenyn eller klicka på knappen Egenskaper längst ned på bibliotekspanelen. Dialogrutan Videoegenskaper öppnas.

Ange ett nytt namn för att uppdatera eller ersätta en video

 1. Välj videoklippet i bibliotekspanelen och välj Egenskaper på bibliotekspanelmenyn.
 2. Gör något av följande:

  • Om du vill tilldela ett nytt namn anger du namnet i textfältet Namn.

  • Om du vill uppdatera ett videoklipp går du till den uppdaterade videofilen och klickar på Öppna.

  • Om du vill ersätta en video kickar du på Importera, bläddrar till den FLV-, F4V- eller H.264-fil som ska ersätta det aktuella klippet och klickar på Öppna.

Styra videouppspelning med tidslinjen

Du styr uppspelningen av en inbäddad videofil genom att styra tidslinjen som innehåller videon. Om du till exempel vill pausa uppspelningen på huvudtidslinjen anropar du åtgärden stop() för den tidslinjen. På liknande sätt styr du ett videoobjekt i en filmklippssymbol genom att styra uppspelningen av symbolens tidslinje.

Du kan använda följande åtgärder för att importera videoobjekt i filmklipp: goTo, play, stop, toggleHighQuality, stopAllSounds, getURL, FScommand, loadMovie, unloadMovie, ifFrameLoaded och onMouseEvent. När du ska använda åtgärder på ett Video-objekt måste du först konvertera Video-objektet till ett filmklipp.

Om du vill visa direktuppspelad video från en kamera använder du ActionScript. Först placerar du ett videoobjekt på scenen genom att välja Ny video på bibliotekspanelmenyn. Använd sedan Video.attachVideo för att koppla videoflödet till Video-objektet.

Se även Video och attachVideo (metoden Video.attachVideo) i Språkreferens för ActionScript 2.0 och fl.video i Referenshandbok för ActionScript 3.0 i Adobe Flash Professional CS5.

Uppdatera en inbäddad video sedan du redigerat källfilen

 1. Markera videoklippet på bibliotekspanelen.
 2. Välj Egenskaper och klicka på Uppdatera.

  Det inbäddade videoklippet uppdateras med den redigerade filen. De komprimeringsinställningar som du valde när du först importerade videon gäller för det uppdaterade klippet.