Utvecklingsverktyget för anpassade plattformar inkluderar en uppsättning huvudfiler, exempel på plugin-program och projektfiler som du kan använda för att skapa plugin-program för Animate.

I Animate får du ett enhetligt sätt att integrera olika utgivare och dokumenttyper i Animate-programmeringsmiljön. Utgivare och dokumenttyper som utvecklats med andra tillverkares produkter kan kopplas till arbetsflödena för att skapa dokument och publicera/testa filmer i Animate med de fördefinierade C++-gränssnitten.

API:erna eller C++-huvudfilerna i utvecklingsverktyget definierar DOM (Document Object Model) och FCM (Flash Component Model), som du kan använda för att bygga ett plugin-program för anpassade plattformar.

Detaljerad API-referens finns på följande plats:

API-referens för anpassade plattformar