Användarhandbok Avbryt

Markera objekt i Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt

Lär dig hur du använder markeringsverktyget i Animate

I Animate kan du använda pekaren, delmarkeringar och lasson när du vill markera objekt. När du markerar objekt eller linjer markeras de i Animate med en markeringsram. Du kan välja att bara markera ett objekts linjer eller bara dess fyllning. Du kan dölja färgmarkeringen om du vill redigera objekt utan att färgmarkeringen visas.

Modifierare för lassoverktyget

Verktyg

Ikon

Beskrivning

Markeringsverktyg (V)

Använd det här verktyget när du vill markera ett helt objekt. Klicka på eller dra ett i objekt så att en rektangulär markering omsluter objektet. 

Delmarkeringsverktyg (A)

Använd det här verktyget när du vill ändra formen på en rörelsebana i en animering. Du kan visa kontrollpunkter och Bezier-handtag längs banan som motsvarar egenskapsnyckelbildrutorna för position. 

Lassoverktyg (L)

Använd det här verktyget när du vill skapa en oregelbunden markeringskontur på ett objekt. 

Polygonverktyg (L)

Använd det här verktyget när du vill definiera ett markeringsområde med en serie anslutna, raka linjer. Låt lassoverktyget vara markerat och klicka på polygonverktyget när du vill plocka upp verktyget. 

Trollstavsverktyg (L)

Använd det här verktyget när du vill markera områden på en bitmappsbild som innehåller samma eller liknande färger. Låt lassoverktyget vara markerat och klicka på trollstavsverktyget när du vill plocka upp verktyget.

Ändra objekt

Markera först objektet som du vill ändra. Du kan gruppera enskilda objekt och ändra dem som ett enda objekt. När du ändrar linjer och former kan du ändra andra linjer och former i samma lager. Om du vill förhindra att en grupp eller symbol markeras och ändras av misstag, låser du gruppen eller symbolen.

Ändra egenskaper för ett objekt

Du kan använda egenskapsinspektören när du vill ändra ett objekts linje- och fyllningsegenskaper. När du markerar ett objekt visas följande i egenskapsinspektören:

 • Objektets linjer och fyllning, dess pixelmått och x- och y-koordinaterna för objektets omformningspunkt.
 • En blandad markering om du väljer flera objekt. De markerade objektens pixelmått och x- och y-koordinater.

Markera objekt med markeringsverktyget

Med markeringsverktyget  kan du markera hela objekt genom att klicka på ett objekt eller genom att dra så att objektet omges av en rektangulär markeringsram. Om du vill markera instanser, grupper och typblock måste du innesluta dem.

 Du kan också välja markeringsverktyget genom att trycka på V. Om du vill växla till markeringsverktyget tillfälligt när ett annat verktyg är aktivt håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando-tangenten (Macintosh). Mer information finns i kortkommandon.

Om du vill inaktivera alternativet för Skift-markering avmarkerar du det i de allmänna inställningarna för Animate. Se Ange inställningar i Animate.

Markera objekt

 • Om du vill markera en linje, en fyllning, en grupp, en instans eller ett textblock klickar du på objektet.
 • Om du vill markera anslutna linjer dubbelklickar du på en av linjerna.
 • Om du vill markera en fylld form och dess linjekontur dubbelklickar du på fyllningen.
 • Om du vill markera objekt i ett rektangulärt område drar du en markeringsram runt objektet eller objekten som ska markeras.
Göra flera markeringar
 • Om du vill lägga till i en markering håller du ned Skift samtidigt som du gör fler markeringar.
 • Om du vill markera allt i alla lager i en scen väljer du Redigera > Markera allt eller trycker på Ctrl+A (Windows) eller Kommando+A (Macintosh). När du använder Markera allt markeras inte objekt i låsta eller dolda lager eller lager som inte ingår i den aktuella tidslinjen.
 • Om du vill markera allt i ett lager mellan nyckelbildrutor klickar du på en bildruta i tidslinjen.

Avmarkera allt

Om du vill avmarkera allt i alla lager väljer du Redigera > Avmarkera allt eller trycker på Ctrl+Skift+A (Windows) eller Kommando+Skift+A (Macintosh). Mer information finns i kortkommandon.

Avmarkera enskilda objekt

Om du vill avmarkera ett enskilt objekt i en grupp med markerade objekt:

 1. Välj markeringsverktyget
 2. Håll ned Skift och
 3. Klicka på objektet

Enskilda objekt kan vara linjer, fyllningar eller ritobjekt. 

Låsa/låsa upp

Om du vill låsa eller låsa upp en grupp eller en symbol markerar du gruppen eller symbolen och väljer Ändra > Ordna > Lås. Välj Ändra > Ordna > Lås upp alla om du vill låsa upp alla låsta grupper och symboler.

Rita ett markeringsområde på frihand med lassoverktyget

Du kan använda lassoverktyget när du vill skapa en markering med oregelbunden kontur. Välj det i Verktyg eller tryck på L. Baserat på dina inställningar kan du välja att omsluta ritobjektet eller delvis täcka det när du markerar objektet. Mer information finns i Ange markeringsinställningar på den här sidan.

 1. Dra lassoverktyget runt objektet. Dra frihandslassoverktyget runt objektet när du vill markera den inre cirkeln i ett objekt.

 2. Avsluta slingan på ungefär samma ställe som du började eller låt Animate stänga slingan automatiskt. Animate stänger markeringskonturen och markerar det valda objektet. 

Rita ett markeringsområde med raka kanter med lassons polygonverktyg

Med polygonläget i lassoverktyget kan du definiera ett markeringsområde med en serie anslutna, raka linjer. Låt lassoverktyget vara markerat och klicka på polygonverktyget. 

 1. Välj alternativet polygonläge för lassoverktyget i alternativområdet på verktygspanelen.

 2. Klicka på objektet för att ange startpunkt. 

 3. Placera pekaren där du vill att den första linjen ska sluta och klicka där. Fortsätt att ange slutpunkter för fler linjesegment.

 4. När du vill stänga markeringsområdet dubbelklickar du på den sista positionen. Animate stänger markeringskonturen och markerar det valda objektet. 

Rita ett markeringsområde med både frihand och raka kanter

När du använder lassoverktyget med polygonläget kan du växla mellan markeringslägena frihand och raka kanter.

 1. Avmarkera polygonläget för lassoverktyget.
 2. Om du vill rita ett frihandssegment drar du lassoverktyget på scenen.
 3. Håll ned alt-tangenten (Windows) eller Option-tangenten (Macintosh) och klicka sedan på området för att ställa in start- och slutpunkter för varje nytt linjesegment. 

  Utför det här steget när du vill rita segment med raka kanter. 

 4. Gör något av följande när du vill stänga markeringsområdet:
  • Släpp musknappen. Markeringsområdet stängs i Animate.  

  • Dubbelklicka i början på linjen i markeringsområdet.

Dölja färgöverstrykning för markering

Om du vill se hur bilden kommer att se ut när den är klar, kan du dölja färgmarkeringen för ett objekt när det är valt och redigeras. 

 1. Välj Visa > Dölj markeringsramar.

Välj alternativet Dölj markeringsramar igen när du vill visa färgmarkeringen för markeringen.

Ange anpassade färger för begränsningsramar för markerade objekt

Du kan anpassa färgerna på begränsningsramens rektangel som visas runt markerade objekt på scenen.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh).

 2. Klicka på kategorin Allmänt.
 3. Välj en färg för varje typ av objekt i avsnittet Högdagerfärg och klicka på OK.

Ange inställningar för markering

Med verktygen Pekare, Delmarkering och Lasso markeras objekten när du klickar på dem. Med pekar- och delmarkeringsverktygen markerar du objekt genom att dra en rektangulär markeringsram runt objektet. Med lasson markerar du objekt genom att dra en markeringsram med valfri form runt objektet. När ett objekt är markerat visas en rektangulär ram runt objektet.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh).

 2. Gör något av följande i kategorin Allmänt i dialogrutan Inställningar:
  • Avmarkera Kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg om du bara vill markera inneslutna objekt och punkter. Punkter som ligger inom markeringsområdet markeras.

  • Om du vill markera delvis inneslutna objekt eller grupper väljer du Kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?