2015.x-versioner av Animate CC

Obs!

2017-versionen av Animate CC är nu tillgänglig! Se Översikt över nya funktioner.

Adobe® Flash Professional® CC heter nu Adobe® Animate® CC.

Med Adobe Animate CC kan du skapa vektoranimeringar, annonser, multimediainnehåll, engagerande upplevelser, program, spel och mer i en tidslinjebaserad utvecklingsmiljö. Animate har inbyggt stöd för flera utdataformat som HTML5 Canvas och WebGL och kan utökas med stöd för anpassade format som Snap.SVG.

Tack vare den flexibla hantering av utdataformat i Animate kan innehållet visas var som helst, utan plugin-program.

Animate erbjuder de bästa ritnings- och illustrationsverktygen samt kraftfull integrering med Adobe CreativeSync. Du får dessutom tillgång till de senaste uppdateringarna och versionerna så fort de släpps eftersom Animate CC är en del av Adobe Creative Cloud. 


Adobe Animate CC 2015.2 - augustiversion 2016

Augustiversionen av Animate CC 2015.2 har stöd för Google Fonts i HTML Canvas, extra penselstorlekar, ett nytt .APR-format för publiceringsprofiler, ett förändrat zoombeteende på tidslinjen och förbättrade intervallmarkörer för cellanimeringar. Läs mer om funktionerna i den nya versionen nedan.

Stöd för Google Fonts i HTML Canvas-dokument

Nytt i Animate CC 2015.2 | Augusti 2016

När animatörer använder datorteckensnitt för att skapa och publicera utdata blir användarens upplevelse skev och hackig. Animate 2015.2 har stöd för Google Fonts i webbinnehåll och ger en likformig användarupplevelse på enheter med olika formfaktorer. 

Google fonts

Mer information om den här funktionen finns i Google Fonts.

Nya penselstorlekar

Nytt i Animate CC 2015.2 | Augusti 2016

Animate CC har nu en rad olika penselstorlekar med bättre kontroll och följande förbättringar:

 • Nya penselstorlekar inom intervallet 1-200 pixlar
 • Direktförhandsvisning när du justerar penselstorlekar
 • Pensel- och suddgummimarkörer använder konturvyn och hindrar ingenting när du ritar tillsammans med andra teckningar
 • Penselinställningar som senast använda penselstorlek, form och läge lagras i minnet över Animate-sessioner
 • Förbättrad ritningsupplevelse, speciellt för kortare penseldrag

Mer information finns i Nya penselstorlekar.

Suddgummi: markörkontur

Reglage för penselstorlek: direktförhandsvisning

Nya penselmarkörer

Reglage för penselstorlek

Nytt format för publiceringsprofil

Nytt i Animate CC 2015.2 | Augusti 2016

När Animate CC introducerade mallar började animatörer skapa egna mallar för webbannonser och generiskt webbinnehåll med de inbyggda inställningarna för publiceringsprofiler. På grund av vissa naturliga begränsningar kunde animatörer inte dela mallar i publiceringsprofilinställningarna och de delades därför separat eller med en .fla-fil.

I den här versionen av Animate CC har detta åtgärdats. Med filformatet APR kan du paketera arbetsytans publiceringsmall tillsammans med publiceringsprofilens inställningar. Nya resurser som länkas till en publiceringsprofil paketeras och delas också.

Mer information finns i Ange publiceringsinställningar.

Förbättrad vy när storleken på tidslinjen ändras

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Augusti 2016

En förbättrad vy när storleken på tidslinjen ändras ger en balanserad upplevelse vid zoomning på tidslinjen.

Mer information finns i Anpassa tidslinjevyn.

Förbättrade intervallmarkörer för cellanimeringar

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Augusti 2016

I tidigare versioner av Animate CC drog du i intervallmarkörerna när du ville flytta cellanimeringsintervallen. Från och med den här versionen kan du använda skift-tangenten och dra intervallmarkörerna eller loopintervallet längs tidslinjen med en av markörerna. 

Mer information finns i Cellanimeringsmarkörer.

Fler alternativ för att skapa nyckelbildrutor

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Augusti 2016

Klicka på och håll ned det mellanliggande objektet som är en del av en klassisk interpolering när du automatiskt vill skapa en nyckelbildruta. 

Adobe Animate CC 2015.2 - juniversion 2016

I versionen 2015.2 introducerades nya spännande funktioner, till exempel:

 

 • Mönsterpenslar
 • Bildruteväljare
 • Genomskinliga lager
 • Bättre alternativ för webbpublicering
  • Sammanfoga JSON-/JS-kod
  • Bädda in JavaScript i HTML
  • Stöd för genomskinlig bakgrund på arbetsytan
  • HiDPI-kompatibla HTML5 Canvas-utdata
  • Responsiv skalning
  • Transparenta och responsiva OAM
  • Fästning av bitmapp vid redigering
  • Förinläsare
  • Förbättrade publiceringsmallar för HTML5 Canvas
  • JSAPI-stöd för import och export av HTML-mallar i Canvas-dokument
  • Publicering av material på arbetsytan till rotmapp
  • Centrera scenen
 • Övriga förbättringar
  • Användardefinierad färgad cellanimering
  • Fäst skript
  • Avancerade alternativ för PSD-import
  • Avancerade alternativ för AI-import
  • Turboladdad prestanda i Windows
  • Förbättrad interaktion med målarpenseln
  • Integration med de senaste versionerna av Flash Player och AIR SDK

 

 

 

 

 

Mönsterpenslar

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Lär dig att använda mönsterpenslar när du vill måla ett vektormönster längs banan eller tänja ut det längs hela banan. Använd det inbyggda globala biblioteket i Animate när du vill använda konstnärs- och mönsterpenslar. Förutom de förinställda standardpenslarna kan du importera nya mönsterpenslar till ditt Animate-dokument via CC Library. 

Mönsterpenslar

Mer information om den här nya funktionen finns i Mönsterpenslar.

Bildruteväljare

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Använd bildruteväljaren när du vill förhandsgranska och välja den första bildrutan för en grafisk symbol. I tidigare versioner gick det inte att förhandsvisa bildrutorna utan att gå in i symbolen. Den här funktionen förbättrar användarupplevelsen i arbetsflöden för animering, t.ex. läppsynkronisering.

Bildruteväljare

Mer information om den här nya funktionen finns i Bildruteväljare.

Genomskinliga lager

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Med Animate kan du ställa in synligheten för lager på genomskinligt. Skift-klicka på ögonkolumnen på tidslinjen när du vill ställa in synligheten på genomskinligt.

Genomskinliga lager

Mer information finns i Genomskinliga lager.

Bättre alternativ för webbpublicering

Sammanfoga JSON-/JS-kod

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

JSON-filer bäddas in i JS i Animate. När du skapar en sprite-mall vid publicering av arbetsytan skapas inte en extern Json-fil, i stället inkluderas den i JS som standard. 

Den här ändringen gör att du kan granska de publicerade filerna lokalt, utan att ha dem på en server (som tidigare).

Mer information om den här nya funktionen finns i Sammanfoga JSON-/JS-kod.

Bädda in JavaScript i HTML

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Du kan inkludera JS-filen i HTML-filen när arbetsytan publiceras i Animate.

Bädda in JavaScript i HTML

Mer information om den här nya funktionen finns i Bädda in JavaScript i HTML.

Stöd för genomskinlig bakgrund på arbetsytan

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Vill du skapa en genomskinlig arbetsyta vid publicering som visar det underliggande HTML-innehållet? Du kan nu ställa in arbetsytans bakgrund på genomskinligt. Ställ in genomskinligheten med Alfa % och färgrutealternativet Ingen färg när du vill ställa in scenen på arbetsytan på genomskinligt.

Genomskinlighet på arbetsyta
Genomskinlighet på arbetsyta

Mer information om den här nya funktionen finns i Stöd för genomskinlig bakgrund på arbetsytan.

HiDPI-kompatibla HTML5 Canvas-utdata

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Utdata som genereras med Animate är nu kompatibla med HiDPI och ger skapare utdata på bildskärmar med hög upplösning.

Mer information om den här nya funktionen finns i HiDPI-kompatibla HTML5 Canvas-utdata.

Responsiv skalning

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Vill du skapa en responsiv animering? Lär dig hur Animate ändrar storleken på publicerade utdata baserat på olika formfaktorer för att ge responsiva, skarpare och tydligare HiDPI-kompatibla utdata. 

Responsiv skalning

Mer information om den här nya funktionen finns i Responsiv skalning.

Transparenta och responsiva OAM

Du kan nu generera transparenta och responsiva OAM med Animate och bädda in dem direkt i Muse, Captivate och Dreamweaver.

Mer information finns i OAM-publicering.

Fästning av bitmapp vid redigering

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Lär dig hur du fäster bitmappar vid de närmaste pixlarna under redigering så att de ser tydligare ut på arbetsytan. I tidigare versioner var bitmappar på arbetsytan otydliga och de gav inte en optimal användarupplevelse. Från och med den här versionen ser Animate till att bitmapparna fästs mot de närmaste pixlarna så att de ser tydligare ut på arbetsytan när du publicerar ett HTML Canvas-dokument.

Mer information om den här nya funktionen finns i Fästning av bitmapp vid redigering.

Förinläsare i HTML5 Canvas

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Förinläsaren är en animerad GIF-fil som visas när skript och material som krävs för att återge en animering läses in. När materialet har lästs in döljs förinläsaren och animeringen visas.

Animerad GIF

Mer information om den här nya funktionen finns i Förinläsare i HTML5 Canvas.

Förbättrade publiceringsmallar för HTML5 Canvas

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Läs mer om hur HTML5 Canvas-mallen i Animate nu är modulär för bättre anpassning och större kontroll över publicerade utdata.

Mer information om den här nya funktionen finns i Förbättrade HTML5 Canvas-mallar.

JSAPI-stöd för import och export av HTML-mallar i Canvas-dokument

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Använd nya JSAPI:er med stöd för import och export av HTML-mallar i Canvas-dokument. 

Mer information om den här nya funktionen finns i JSAPI-stöd.

Publicering av material på arbetsytan till rotmapp

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Använd den här funktionen när du vill publicera material på arbetsytan till rotmappen i stället för undermapparna. 

Publicerat material på arbetsytan

Mer information om den här nya funktionen finns i Publicering av material på arbetsytan till rotmapp.

Centrera scenen

Nytt i Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Förbättra användarupplevelsen genom att använda olika justeringsalternativ om du vill visa arbetsytan i mitten av webbläsarfönstret. Du kan välja alternativ för att centrera scenen vågrätt, lodrätt eller båda delarna. 

Centrera scenen

Mer information om den här nya funktionen finns i Centrera scenen.

Övriga förbättringar

Användardefinierad färgad cellanimering

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Använd anpassad färgkodning för cellanimeringar som hjälper dig att skilja mellan föregående, nuvarande och kommande bildrutor. Cellanimeringsbildrutor som rör sig bort från den aktiva bildrutan visas med allt mindre genomskinlighet. 

Mer information om den här förbättrade funktionen finns i Användardefinierad färgad cellanimering.

Anpassade alternativ för cellanimering

Fäst skript

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Använd funktionen Fäst skript när du vill fästa flikar för olika skript i Actionscript-rutan och flytta dem därefter. Den här funktionen är användbar om du inte har organiserat koden i FLA-filen på en central plats eller om du använder flera skript. Du kan fästa ett skript när du vill hålla platsen för koden öppen i åtgärdspanelen och växla mellan olika öppna skript. 

Fäst skript

Mer information om den här förbättrade funktionen finns i Fäst skript.

Avancerade alternativ för PSD-import

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Med Animate kan du importera stillbilder i många format, men oftast använder du det ursprungliga Photoshop PSD-formatet när du importerar stillbilder från Photoshop till Animate. När du importerar en PSD-fil kan många attribut som används i Photoshop bevaras i Animate. Det finns även alternativ för att bevara bildens visuella återgivning.

Avancerad PSD-import

Mer information om den här förbättrade funktionen finns i Avancerade alternativ för PSD-import.

Avancerade alternativ för AI-import

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Juni 2016

I Animate kan du importera Adobe® Illustrator® AI-filer och bevara bildernas redigerbarhet och visuella återgivning i stor utsträckning. Med den förbättrade AI-importeraren kan du även styra hur Illustrator-grafik importeras till Animate och du kan ange hur specifika objekt ska importeras till en AI-fil.

Avancerade alternativ för AI-import

Mer information om den här förbättrade funktionen finns i Avancerade alternativ för AI-import.

Turboladdad prestanda i Windows

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Upplev stora prestandaförbättringar för dagliga arbetsflöden som tidslinjeuppspelning, tidslinjeskrubbning, ritning, panorering, zoomning samt omformning och se hur dina animeringar får liv!

Förbättrad interaktion med målarpenseln

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Prestandan och upplevelsen när du använder målarpenseln har förbättrats i Animate. Prestandaförbättringarna för målarpenseln gäller omformningsåtgärder på målarpenseldrag t.ex. skalning/tolkning/rotation i tillägg till zoomning/panorering av scenen.

Integration med de senaste versionerna av Flash Player och AIR SDK

Förbättringar i Adobe Animate CC 2015.2 | Juni 2016

Animate har stöd för den senaste versionen av Flash Player (version 21) och kan integreras med AIR SDK version 21.0.