Sammanfattning av funktioner | Versioner från 2016 och början av 2017

Versioner från 2016 och början av 2017

Versioner av Animate från 2016 och början av 2017 har spännande nya funktioner för spelutvecklare, animatörer och personer som utformar utbildningsmaterial. Läs mera för att få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

Du hittar en sammanfattning av funktioner som introducerades i tidigare versioner av Animate i Funktionsöversikt | Animate | 2015-versioner.

Förinställningar för övergångar och anpassade övergångar

  Förbättringar i Animate (juni 2017)

Denna version har en standarduppsättning av förinställda övergångar för klassiska interpoleringar och forminterpoleringar som ger ökad flexibilitet åt dig som designar i Animate. Du kan välja önskad förinställning i en lista och använda motsvarande övergång till den valda egenskapen. Du kan också använda en anpassad övergång på en forminterpolering.

Alternativ för förinställda övergångar
Alternativ för förinställda övergångar

Generera texturkarta

Nyheter i Animate (juni 2017)

Som Animate-utvecklare kan du skapa animeringar och exportera dem som texturkartor till Unity och andra populära spelplattformar. Du kan använda exempel-plugin-programmet för Unity och även anpassa det för andra spelplattformar.  

Mer information finns i Skapa en texturkarta

Paketera, distribuera och installera anpassade HTML5-komponenter

  Förbättringar i Animate (juni 2017)

Som Animate-utvecklare kan du paketera och distribuera komponenter som är klara att använda till designers. Animate-designers kan installera de distribuerade komponenterna utan kodning.

Mer information finns i Paketera och distribuera komponenter.

Panoreringskontroller för kamera

  Förbättringar i Animate (juni 2017)

I den här versionen innehåller Animate x- och y-koordinatkontroller för kameran som du kan använda för att enkelt panorera. Du hittar x- och y-koordinaterna i egenskapsinspektörens kamerasektion.

Integrering med Flash Player och Adobe AIR

  Förbättringar i Animate (juni 2017)

Animate integrerar den senaste versionen av Flash Player och AIR SDK 25. Den senaste Adobe Air SDK för iOS och Android har stöd för norska, hebreiska och danska. Animate har stöd för den senaste tidsstämpelservern för underteckning av certifikat. Du kan lägga till en egen webbadress för en anpassad tidsstämpelserver.

Förbättrad skissering med penselverktyget

  Förbättringar i Animate (mars 2017)

Penselverktygets prestanda har förbättrats avsevärt i den här versionen. I tidigare versioner fanns det en tidsfördröjning när du skisserade eller ritade snabbt med penselverktyget. I den här versionen kan du skissera eller rita snabbt utan att du behöver vänta på att de föregående linjerna ska jämnas ut.

Bättre visning med stöd för HiDPI i Windows OS

  Förbättringar i Animate (januari 2017)

Animate optimerar automatiskt dina inställningar för HiDPI-bildskärmar och gör att du kan visa ikoner och text med ultraskarpa detaljer med fler pixlar som visas på skärmen.

 Animate använder den skalning som är inställd för huvudskärmen i Windows.

Förbättrad bildruteväljare

  Förbättringar i Animate (januari 2017)

På den förbättrade panelen med bildruteväljaren finns kryssrutan Skapa nyckelbildruta som gör att du automatiska kan skapa nyckelbildrutor när du markerar en bildruta i bildruteväljaren. Du kan också välja bland följande filteralternativ i en lista på panelen:

 • Alla bildrutor
 • Bara nyckelbildrutor
 • Bara bildrutor med etiketter

Du kan också ange loopalternativ för grafiksymboler via bildruteväljarens panel. 

Mer information finns i Arbeta med och skapa symbolinstanser

Färg på monteringsbord

  Förbättringar i Animate (januari 2017)

I föregående versioner av Animate baserades monteringsbordets färger på användargränssnittets tema. Från den här versionen och framåt kan monteringsbordet ha samma färg som scenen vilket ger dig en oändlig arbetsyta att arbeta med. Mer information finns i Använda scenverktygspanelen.

Använd på monteringsbord
Använd på monteringsbord

Stöd för att lägga till globala skript och skript från andra leverantörer

  Förbättringar i Animate (januari 2017)

Animatörer använder ofta JavaScript-kod som gäller hela animeringen. Tidigare kunde du inte skapa globala variabler eller skript som användes på hela animeringen i Animate. Från den här versionen och framåt kan du lägga till globala skript som inte är bildrutespecifika. Mer information finns i Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate

Stöd för globala skript och skript från andra leverantörer
Stöd för globala skript och skript från andra leverantörer

Stöd för egenskaperna Mute och Poster i HTML5-videokomponenten

 Förbättringar i Animate (december 2016)

I den här versionen av Animate introduceras två nya egenskaper för HTML5-videokomponenter: Mute och Poster. Du kan använda egenskapen Mute för att aktivera eller inaktivera ljudet för videokomponenten. Använd egenskapen Poster för att välja en statisk miniatyrbild innan en video spelas upp.

Egenskaper för Mute och Poster
Egenskaper för Mute och Poster

Överföra responsiva OAM-filer till CC-biblioteket för användning i Adobe Muse

  Förbättringar i Animate (december 2016)

Den här versionen av Animate använder den aktuella publiceringsprofilen när hela animeringar överförs till CC Libraries. Det gör att alla publiceringsinställningar, inklusive responsiva egenskaper, överlappas när de används i Adobe Muse och InDesign. Mer information finns i Dela animeringsmaterial och Publiceringsinställningar.

Stöd för Typekit Marketplace-teckensnitt

  Förbättringar i Animate (december 2016)

Alla teckensnitt som inhandlats från Typekit Marketplace är inlästa och tillgängliga att användas i HTML 5 Canvas-dokument när Animate startas.

Virtuellt kamerastöd

Nyheter i Animate (november 2016)

Tidigare var du tvungen att använda tillägg från andra leverantörer, med varierande kvalitet och kompatibilitet, eller så fick du ändra dina animeringar så att de härmade en kameras rörelse. Från och med den här versionen kan du använda följande funktioner som är viktiga för alla typer av filmer:

 • Panorera med motivet i bildrutan
 • Zooma in på ett intressant objekt för en dramatisk effekt
 • Zooma ut från en bildruta för att påminna användaren om helhetsbilden
 • Ändra fokus för att dra tittarens uppmärksamhet från ett objekt till ett annat
 • Rotera kameran
 • Använda färgeffekter med färgtoner eller filter
Arbetsytan Kamera
Arbetsytan Kamera

A. Scenkontur B. Kameraikon C. Kameraegenskaper D. Färgeffekter för kamera E. Kameraverktyg F. Kameraikon G. Kameralager 

Om du vill se en videosjälvstudie om den här funktionen ska du kolla in Använda den virtuella kameran i Animate.

Återanvändbara komponenter i HTML5 Canvas

Nyheter i Animate (november 2016)

Komponenterna tillhandahåller en funktion eller en grupp av relaterade återanvändbara element som förbättrar produktiviteten. Tidigare hade Animate stöd för Flash-komponenter som användes med Flash-baserade mål. Från och med den här versionen har Animate stöd för HTML5 Canvas-baserade komponenter.

HTML5 Canvas-komponenter
HTML5 Canvas-komponenter

Samarbeta med CC Libraries

Nyheter i Animate (november 2016)

Från och med den här versionen kan du dela symboler och hela animeringar via CC-biblioteket. Flera animatörer kan enkelt samarbeta och förenkla design- och utvecklingsarbetsflödet för spel- och programutveckling.

Du kan länka material för att se till att materialet synkroniseras med ursprungsmaterialet. Du kan också importera animeringsresurserna via CC-biblioteket till program med stöd för detta, som Adobe Muse och Adobe Indesign.

Dela symboler
Dela animeringsresurser via CC-biblioteket

Mer information om att dela symboler finns i Samarbeta med CC Libraries

Skapa och hantera vektorpenslar

Nyheter i Animate (november 2016)

I Animate kan du nu skapa och dela vektorpenslar (konstnärspenslar och mönsterpenslar) med former som ritas i Animate. Innan den här funktionen kom kunde du använda Adobe Capture CC för att skapa penslar och synkronisera dem från CC-biblioteket. Med den här funktionen kan du skapa anpassade penslar från vektorresurser i Animate.

Mer information om den här nya funktionen finns i Skapa och hantera vektorpenslar.

Tryck- och lutningsstöd för vektorpenslar

Nyheter i Animate (november 2016)

Från och med den här versionen har Animate  stöd för tryck och lutning för linjer som ritas med målarpenselverktyget. Du kan rita linjer med variabel bredd med konstnärspenslar och mönsterpenslar beroende på det aktuella trycket eller lutningen på målarpenseln. Använd Breddverktyget om du vill finjustera bredden ytterligare.

Penseltryck och lutning
Penseltryck och lutning

Mer information finns i Tryck och lutning för vektorpenslar.

 Den här funktionen kan bara användas med ritplattor.

Exportera bilder och animerade GIF-filer

Nyheter i Animate (november 2016)

Från och med den här versionen innehåller Animate ett nytt arbetsflöde för att exportera bilder och animerade GIF-filer. Du kan också använda optimeringsfunktionerna i dialogrutan Exportera bild för att förhandsgranska optimerade bilder i olika filformat och med olika filattribut.

I dialogrutan Exportera bild/Exportera animerad GIF kan du:

 • Samtidigt visa flera versioner av en bild och ändra optimeringsinställningarna
 • Förhandsgranska bilden, så att du kan välja den bästa kombinationen av inställningar
 • Ange genomskinlighet och projektion
 • Välja alternativ för gitter
 • Ändra storlek på en bild till angivna pixlar eller till en procentandel av den ursprungliga storleken
Exportera bild
Exportera bild

Mer information finns i Exportera bilder och animerade GIF-filer.

Publicera lager som SWF-arkiv

Nyheter i Animate (november 2016)

Från och med den här versionen lanserar Animate ett nytt publiceringsformat, SWF-arkiv, som paketerar de olika lagren som fristående SWF-filer för import till Adobe After Effects.

Publicera lager
Publicera lager

Mer information finns i Publicera lager som SWF-arkiv.

 Den här funktionen gäller bara ActionScript- och FLA-dokument.

Övriga förbättringar

Scenförbättringar

Förbättringar i Animate (november 2016)

Den här versionen innehåller följande scenförbättringar:

 • Klipp ut innehåll utanför scenen: Beskär det innehåll som hamnar utanför scenen.
 • Scenkontur: Skapar en scenkontur och anger scengränsen. 
Scenförbättringar
Scenförbättringar

A. Klipp ut innehåll utanför scenen B. Standardscenkontur 

Integrering med den senaste versionen av Flash Player och Adobe AIR SDK

Förbättringar i Animate (november 2016)

Animate har stöd för den senaste versionen av Flash Player (version 23) och är integrerat med Adobe AIR SDK version 23.0.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto