Översikt över funktioner | Animate | 2018 års versioner

Oktoberversionen 2017 av Animate (version 18.0)

Oktoberversionen 2017 av Animate kommer med spännande nya funktioner för spelutvecklare, animatörer och personer som utformar utbildningsmaterial. Läs mera för att få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

Du hittar en översikt över funktionerna som introducerats i tidigare versioner av Animate i Funktionsöversikt | Tidigare versioner.

Förbättringar av lagerdjup och kamera

Nyheter i oktoberversionen 2017

Som 2D-spelutvecklare behöver du avancerade lager när du vill använda parallaxbläddring, lägga till HUD-visning eller lägga till en kamera vid körning. I Animate introducerar vi nu lagerdjup tillsammans med ett förbättrat kameraverktyg så att du enkelt kan skapa den typen av engagerande innehåll. 

Du kan skapa en illusion av djup i animeringarna genom att placera resurser på olika plan. Du kan ändra djupet på ett lager, interpolera det och använda kameran i lagerdjup för att skapa en parallaxeffekt. Du kan också zooma in med kameran på innehållet på ett visst plan. 

Som standard kan kameran användas på alla lager i Animate. Om du vill utesluta ett lager kan du låsa det genom att koppla det till kameran. Du kan till exempel använda den här funktionen när du skapar animeringar för HUD-visning. 

Med Animate kan du också hantera kameran och lagerdjupet vid körning. Till exempel interaktiva kameror i spel. 

Mer information finns i Skapa lagerdjup med avancerade lager och Skapa parallaxeffekt med kamera och lagerdjup.

Tidslinje som visar lager tillsammans med lagerdjupspanel
Tidslinje som visar lager tillsammans med lagerdjupspanel

Förbättrad tidslinje

  Förbättringar i oktoberversionen 2017

Tidslinjen i Animate har nu många förbättringar som gör den lättare att använda för designers och animatörer. Tidslinjen har moderniserats med följande förbättringar:

  • Tiden visas nu tillsammans med bildrutenummer
  • Du kan öka eller minska tiden för ett markerat bildruteintervall
  • Bildruteintervall skalas med bildrutor per sekund (fps)
  • Konvertera tomma intervall till 1, 2 eller 3 sekunder
  • Panorera i animeringar på scenen
Förbättrad tidslinjefunktion med tid och kontroller
Förbättrad tidslinjefunktion med tid och kontroller

Kodguide för åtgärder

Nyheter i oktoberversionen 2017

Om du är designer eller animatör, inte har arbetat med Animate tidigare och inte kan skriva kod är kodguiden för åtgärder precis vad du behöver. När du skapar animeringar för HTML5 Canvas kan du lägga till kod med hjälp av åtgärdsguiden utan att behöva skriva någon kod själv. Du öppnar guiden genom att klicka på Fönster > Åtgärder och sedan på knappen Lägg till med guide i dialogrutan Åtgärder. Om du till exempel vill starta en animering med ett klick på en knapp.

Mer information finns i Använda kodguiden för åtgärder.

En video som visar hur du lägger till kod med hjälp av åtgärdsguiden.

Bättre förinställningar för övergångar

  Förbättringar i oktoberversionen 2017

Som Animate-designer vill du anpassa förinställningarna för övergångar och återanvända dem i andra projekt för att minimera tiden och arbetet du lägger ned. Med förbättrade anpassade förinställningar för övergångar kan du nu enkelt hantera animationernas hastighet och storlek. Förinställningar och anpassade förinställningar för övergångar har nu utökats till att gälla på egenskapsnivå. Du kan spara de anpassade förinställningarna för en övergång på egenskapsnivå för klassiska interpoleringar och forminterpoleringar. 

Förbättrad texturkarta

  Förbättringar i oktoberversionen 2017

Som spelutvecklare vill du importera exakt de färgeffekter och lagermaskar som finns i de ursprungliga animeringarna från Animate till din spelplattform. Unity-plugin-programmet har nu stöd för färgeffekter för texturkartefiler som genererats i Animate. Plugin-programmet har även stöd för maskering via lager. Maskeringsfunktionen gäller endast för Unity 2017 och senare versioner. 

Som Animate-utvecklare kan du skapa animeringar och exportera dem som texturkartor till Unity och andra populära spelplattformar. Du kan använda exempel-plugin-programmet för Unity och även anpassa det för andra spelplattformar. Mer information finns i Importera texturkartan till Unity

Konvertera till andra dokumenttyper

  Förbättringar i oktoberversionen 2017

Oftast vill du utforma animeringen en gång och sedan använda den på en rad olika enheter och plattformar. Nu kan du använda en lättanvänd dokumenttypskonverterare för att konvertera animeringen från en dokumenttyp till en annan beroende på vad du behöver. 

Konvertera Animate-projekt från en dokumenttyp till en annan genom att använda Arkiv > Konvertera till. Om du har egna scenarier där du vill konvertera filer till andra dokumenttyper kan du använda JSAPI. Du kan till exempel använda JSAPI-metoden för att konvertera flera filer åt gången till andra dokumenttyper.

Dokumenttypskonverterare på Arkiv-menyn
Dokumenttypskonverterare på Arkiv-menyn

Panelen Komponentparametrar

Nyheter i oktoberversionen 2017

Som Animate-designer kan du importera externa komponenter till Animate och använda dem för att skapa animeringar. För att det här arbetsflödet ska blir ännu lättare har vi nu samlat egenskaperna för komponentparametrar på en egen panel i Animate.

I den här versionen har knappen Visa parametrar lagts till i egenskapsinspektören för komponenter. Du kan öppna panelen Komponentparametrar med knappen Visa parametrar.

Mer information finns i Använda panelen Komponentparametrar.

Knappen Visa parametrar i egenskapsinspektören
Knappen Visa parametrar i egenskapsinspektören

Panelen Komponentparametrar

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto