Översikt över funktioner | Animate | 2019 års versioner

Läs om nyheterna i den senaste versionen av Animate.

I versionerna från december 2018 (version 19.1) och oktober 2018 (version 19.0) av Animate introduceras nya spännande funktioner för figuranimatörer, spelutvecklare, reklamutvecklare, animatörer och personer som utformar utbildningsmaterial. Läs mera för att få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information.

Nyheter i Animate 19.1

Alternativ för tryck och lutning i radergummit

Alternativ för tryck och lutning har lagts till i suddgummit för att förbättra ritalternativen. Du kan nu radera med samma storlek och precision som med penseln med det nya raderstiftet med funktioner för tryck och lutning.

Exempelbild med suddgummit
Exempelbild med suddgummit

Mer information finns i avsnittet Ändra genom att dra i Omforma linjer och former.

Förbättringar för färgpytsen

Färgpytsen kan nu användas i fortlöpande påfyllningsläge. Hjälpmedlet fyller i områden/konturer medan du drar det över formerna. Du kan välja att fylla i alla områden medan du drar eller att endast tomma områden och specifika färgområden fylls i:

  • När kryssrutan Fyll alla områden markeras fylls fyllningsfärg i alla konturer/områden du drar över.
  • När kryssrutan Fyll alla områden avmarkeras fylls fyllningsfärg i tomma områden eller där startfärgen hittas.

Detta alternativ för dragfyllning ger snabbare och enklare färgifyllning av former som ritats med penseln.

Mer information finns i Ändra färgade områden med färgpytsen.

SVG-exportförbättring

SVG-filer exporterade från Animate är nu välorganiserade och bibehåller sin lagerhierarki. Dessa exporterade filer kan importeras i figuranimeringen för ytterligare bruk.

SVG i Animate
SVG i Animate

SVG i Character
SVG i Character

Mer information om arbetsflödet för SVG-export finns i Exportera SVG-filer.

Omprofilering av Typekit

I denna utgåva av Animate hittar du referenser till Adobe Fonts, som är Typekits nya namn. Adobe Fonts ingår i Creative Cloud-prenumerationer. Det finns inga gränser för antalet teckensnitt som kan aktiveras samtidig och inga gränser för antalet månatliga sidvisningar för webbteckensnitt.

Klicka här för att lära dig mer om omprofileringen av Typekit till Adobe Fonts.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto