הטלת צבע

הזחת צבע בלתי רצויה בתמונה כולה, שעלולה להיגרם מהשתקפות של אור מעצם סמוך. לדוגמה, תמונות רבות המצולמות בתאורת פלואורסצנט נוטות לכלול הטלת צבע ירקרקה.

התמונה המקורית (שמאל) צולמה עם אור מקיף קיים (ללא Flash) והיא כוללת הטלת צבע כחולה, או טמפרטורת צבע "קרירה". התמונה מימין הותאמה לשקף צבעים חמים יותר.