עבור משימות נפוצות, ניתן להקליט בקלות כמה פעולות שיעזרו לכם לעבוד ביתר יעילות.

סרטון הדרכה: הקלטת פעולות

סרטון הדרכה: הקלטת פעולות
Train Simple

הנחיות להקלטת פעולות

זכרו את ההנחיות הבאות בשעת הקלטת פעולות:

 • ניתן להקליט כמעט את כל הפקודות בפעולה – אך לא את כולן.

 • ניתן להקליט פעולות שמבצעים עם הכלים Marquee, ‏Move, ‏Polygon, ‏Lasso, ‏Magic Wand, ‏Crop, ‏Slice, ‏Magic Eraser, ‏Gradient, ‏Paint Bucket, ‏Type, ‏Shape, ‏Notes, ‏Eyedropper ו- Color Sampler, וכן פעולות שמבצעים בחלוניות History, ‏Swatches, ‏Color, ‏Paths, ‏Channels, ‏Layers, ‏Styles ו- Actions.

 • התוצאות תלויות במשתני הגדרות הקובץ והתוכנית, כגון השכבה הפעילה וצבע הרקע. לדוגמה, טשטוש גאוסיאני של 3 פיקסלים לא ייצור אותו אפקט בקובץ של 72 ppi כמו בקובץ של 144 ppi. כמו כן, איזון צבע לא יפעל על קובץ בגווני אפור.

 • כשמקליטים פעולות הכוללות קביעות בתיבות דו-שיח ובחלוניות, הפעולה תשקף את הקביעות הפעילות בזמן ההקלטה. אם משנים קביעה בתיבת דו-שיח או בחלונית בזמן הקלטת פעולה, הערך שהשתנה יוקלט.

הערה:

רוב תיבות הדו-שיח שומרות על הקביעות שצוינו בשימוש הקודם. הקפידו לבדוק שאלה הם הערכים שברצונכם להקליט.

 • פעולות וכלים מודאליים – וכן כלים המקליטים מיקום – משתמשים ביחידות המצוינות כרגע בסרגל. פעולה או כלי מודאליים הם פעולה או כלי הדורשים להקיש Enter או Return לצורך החלתם, כגון שינוי צורה או חיתוך. כלים המקליטים מיקום כוללים את הכלים הבאים: Marquee, ‏Slice, ‏Gradient, ‏Magic Wand, ‏Lasso, ‏Shape, ‏Path, ‏Eyedropper ו- Notes.

הערה:

אם מקליטים פעולה שתופעל על קבצים בגדלים שונים, קבעו את יחידות הסרגל על אחוזים. כתוצאה מכך, הפעלה חוזרת של הפעולה תהיה תמיד באותו מיקום יחסי בתמונה.

 • ניתן להקליט את הפקודה Play בתפריט החלונית Actions כדי לגרום לפעולה אחת להפעיל פעולה אחרת.

הקלטת פעולה

בעת יצירת פעולה חדשה, הפקודות והכלים שתשתמשו בהם נוספים לפעולה עד שתעצרו את ההקלטה.

הערה:

כדי למנוע שגיאות, עבדו על עותק: בתחילת הפעולה, לפני שתחילו פקודות נוספות, הקליטו את הפקודה File > ‏Save As ובחרו As A Copy. לחלופין, ניתן ללחוץ על הלחצן New Snapshot בחלונית History להכנת תצלום בזק של התמונה לפני הקלטת הפעולה.  

 1. פתחו קובץ.
 2. בחלונית Actions, לחצו על הלחצן Create New Action  או בחרו New Action מתפריט החלונית Actions.
 3. הזינו שם לפעולה, בחרו ערכת פעולות וקבעו אפשרויות נוספות.

  מקש פונקציה

  הקצאת קיצור מקשים לפעולה. ניתן לבחור כל צירוף של מקשי פונקציות, מקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ומקש Shift (לדוגמה, Ctrl+Shift+F3), למעט החריגים הבאים: ב- Windows, לא ניתן להשתמש במקש F1, או במקשים F4 או F6 יחד עם מקש Ctrl.

  הערה:

  אם תקצו לפעולה את אותו קיצור מקשים המשמש לפקודה, קיצור המקשים יפעיל את הפעולה במקום את הפקודה.

  Color

  הקצאת צבע להצגה במצב Button.

 4. לחצו על Begin Recording. הלחצן Begin Recording בחלונית Actions הופך לאדום .

  הערה:

  בעת הקלטת הפקודה Save As, אל תשנו את שם הקובץ. אם תזינו שם קובץ חדש, השם החדש יוקלט וישמש בכל פעם שתבצעו את הפעולה. לפני השמירה, אם תנווטו לתיקייה אחרת, תוכלו לציין מיקום אחר מבלי לציין שם קובץ.

 5. בצעו את הפעולות והפקודות שברצונכם להקליט.

  לא ניתן להקליט את כל המשימות בפעולות ישירות. עם זאת, ניתן להוסיף את רוב המשימות שאינן ניתנות להקלטה בעזרת פקודות מתפריט החלונית Actions.

 6. להפסקת ההקלטה, לחצו על הלחצן Stop Playing/Recording, בחרו Stop Recording מתפריט החלונית Actions או הקישו על המקש Esc.

הערה:

לחידוש ההקלטה של אותה פעולה, בחרו Start Recording מתפריט החלונית Actions.

הקלטת נתיב

הפקודה Insert Path מאפשרת לכלול נתיב מלא (נתיב שנוצר בעזרת הכלי Pen או הודבק מ- Adobe Illustrator) כחלק מפעולה. בשעת הפעלה חוזרת של הפעולה, נתיב העבודה נקבע על הנתיב שהוקלט. ניתן להוסיף נתיב בשעת הקלטת פעולה או לאחר הקלטתה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • התחילו בהקלטת פעולה.

  • בחרו שם פעולה להקלטת נתיב בסוף הפעולה.

  • בחרו פקודה להקלטת נתיב לאחר הפקודה.

 2. בחרו נתיב קיים מהחלונית Paths.
 3. בחרו בפקודה Insert Path מתפריט החלונית Actions.

אם מקליטים מספר רב של פעולות מסוג Insert Path בפעולה אחת, כל נתיב יחליף את הנתיב הקודם בקובץ היעד. להוספת מספר נתיבים, הקליטו פקודת Save Path בחלונית Paths לאחר הקלטת כל פקודת Insert Path.

הערה:

ייתכן שפעולות הפעלה המוסיפות נתיבים מורכבים ידרשו כמות רבה של זיכרון. אם תיתקלו בבעיות, הגדילו את נפח הזיכרון הזמין ל- Photoshop.

הוספת נקודת עצירה

ניתן לכלול נקודות עצירה בפעולה, המאפשרות לבצע משימות שלא ניתן להקליט (לדוגמה, שימוש בכלי צביעה). לאחר השלמת המשימה, לחצו על הלחצן Play בחלונית Actions לסיום הפעולה.

ניתן גם להציג הודעה קצרה כשהפעולה מגיעה לנקודת עצירה כתזכורת למה שיש לבצע לפני המשך הפעולה. ניתן לכלול לחצן Continue בתיבת ההודעה למקרה שאין צורך לבצע משימות נוספות.

 1. בחרו היכן להוסיף את נקודת העצירה בעזרת הצעדים הבאים:
  • בחרו שם פעולה להוספת נקודת עצירה בסוף הפעולה.

  • בחרו פקודה להוספת נקודת עצירה לאחר הפקודה.

 2. בחרו Insert Stop מתפריט החלונית Actions.
 3. הקלידו את ההודעה הרצויה.
 4. אם ברצונכם שהאפשרות תמשיך את הפעולה מבלי לעצור, בחרו Allow Continue.
 5. לחצו על OK.

הערה:

ניתן להוסיף נקודת עצירה בעת הקלטת פעולה או לאחר הקלטתה.

שינוי הגדרות בעת ביצוע פעולה

כברירת מחדל, פעולות מסתיימות בעזרת הערכים שצוינו כשהן הוקלטו במקור. אם ברצונכם לשנות את ההגדרות של פקודה בתוך פעולה, ניתן להוסיף פקד מודאלי. פקד מודאלי משהה פעולה כדי שתוכלו לציין ערכים בתיבת דו-שיח או להשתמש בכלי מודאלי. (כלי מודאלי דורש הקשת Enter או Return כדי להחיל את האפקט שלו – לאחר הקשת Enter או Return, הפעולה מתחדשת).

פקד מודאלי מסומן על-ידי סמל של תיבת דו-שיח משמאל לפקודה, לפעולה או לערכה בחלונית Actions. סמל אדום של תיבת דו-שיח מציין פעולה או ערכה שבה חלק מהפקודות הן מודאליות, אך לא כולן. לא ניתן להגדיר פקד מודאלי במצב Button.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להפעלת פקד מודאלי לפקודה במסגרת של פעולה, לחצו על התיבה שמשמאל לשם הפקודה. לחצו שוב כדי לבטל את הפקד המודאלי.

  • להפעלה או לביטול של פקדים מודאליים לכל הפקודות במסגרת של פעולה, לחצו על התיבה שמשמאל לשם הפעולה.

  • להפעלה או לביטול של פקדים מודאליים לכל הפעולות בערכה, לחצו על התיבה שמשמאל לשם הערכה.

הסרת פקודות מפעולה

ניתן להסיר פקודות שאינכם מעוניינים להפעיל כחלק מפעולה מוקלטת. לא ניתן להסיר פקודות במצב Button.

 1. במקרה הצורך, הרחיבו את רשימת הפקודות הנכללות בפעולה בלחיצה על המשולש שמשמאל לשם הפעולה בחלונית Actions.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להסרת פקודה יחידה, לחצו כדי לנקות את סימן התיוג שמשמאל לשם הפקודה. לחצו שוב כדי לכלול את הפקודה.

  • כדי להסיר או לכלול את כל הפקודות או הפעולות בפעולה או בערכה, לחצו על סימן התיוג שמשמאל לשם הפעולה או הערכה.

  • להסרה או להכללה של כל הפקודות פרט לפקודה שנבחרה, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחצו על סימן התיוג שלה.

   כדי לציין הסרה של חלק מהפקודות בתוך הפעולה, סימן התיוג של פעולת האב הופך לאדום.

הוספת פקודת תפריט שאינה ניתנת להקלטה

לא ניתן להקליט פקודות של כלי צביעה וגוונים, אפשרויות כלים, פקודות תצוגה ופקודות חלון. עם זאת, ניתן להוסיף לפעולה פקודות רבות שאינן ניתנות להקלטה בעזרת הפקודה Insert Menu Item.

ניתן להוסיף פקודה בשעת הקלטת פעולה או לאחר הקלטתה. פקודה שנוספה אינה מתבצעת עד להפעלת הפעולה, כך שהקובץ נשאר ללא שינוי בשעת הוספת הפקודה. לא מוקלטים ערכים לפקודה בפעולה. אם הפקודה פותחת תיבת דו-שיח, תיבת הדו-שיח תופיע במהלך הפעלה חוזרת, והפעולה תושהה עד ללחיצה על OK או Cancel.

הערה:

בשעת שימוש בפקודה Insert Menu Item להוספת פקודה הפותחת תיבת דו-שיח, לא ניתן לבטל את בקר החלון בחלונית Actions.

 1. בחרו היכן להוסיף את פריט התפריט:
  • בחרו שם פעולה להוספת הפריט בסוף הפעולה.

  • בחרו פקודה להוספת הפריט בסוף הפקודה.

 2. בחרו בפקודה Insert Menu Item מתפריט החלונית Actions.
 3. כשתיבת הדו-שיח Insert Menu Item פתוחה, בחרו פקודה מתפריט תיבת הדו-שיח.
 4. לחצו על הלחצן OK.

עריכה והקלטה חוזרת של פעולות

ניתן לעדן את ההגדרות של כל פקודה בתוך פעולה, להוסיף פקודות לפעולה קיימת, או לעבור דרך כל שלבי הפעולה ולשנות את ההגדרות הרצויות.

דריסת פקודה בודדת

 1. בחלונית Actions, לחצו פעמיים על הפקודה.
 2. הזינו את הערכים החדשים ולחצו על OK.

הוספת פקודות לפעולה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו שם פעולה להוספת פקודה חדשה בסוף הפעולה.

  • בחרו פקודה בפעולה להוספת פקודה אחריה.

 2. לחצו על הלחצן Begin Recording או בחרו Start Recording מתפריט החלונית Actions.
 3. הקליטו את הפקודות הנוספות.
 4. לסיום, לחצו על הלחצן Stop Playing/Recording בחלונית Actions או בחרו Stop Recording מתפריט החלונית.

ארגון מחדש של פקודות בפעולה

 1. בחלונית Actions, גררו פקודה למיקום חדש באותה פעולה או בפעולה אחרת. כשהקו המודגש יופיע במיקום הרצוי, שחררו את לחצן העכבר.

הקלטה חוזרת של פעולה

 1. בחרו פעולה ובחרו Record Again מתפריט החלונית Actions.
 2. אם מופיע כלי מודאלי, השתמשו בכלי ליצירת תוצאה אחרת והקישו Enter או Return, או פשוט הקישו Enter או Return כדי לשמור על אותן קביעות.
 3. אם מופיעה תיבת דו-שיח, שנו את הקביעות ולחצו על OK כדי להקליט אותן, או לחצו על Cancel כדי לשמור את אותם ערכים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת