Användarhandbok Avbryt

Publicera AS3-dokument

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt

Översikt över publicering

Du kan spela upp innehållet på följande sätt:

 • I Internet-webbläsare som har Flash Player

 • Som fristående program, kallat projektor

 • Med Flash ActiveX-kontroll i Microsoft Office och andra ActiveX-värdar

 • Med Flash Xtra i Director® och Authorware® från Adobe®

Som standard skapas en SWF-fil och ett HTML-dokument där Flash-innehållet infogas i ett webbläsarfönster med kommandot Publicera. Kommandot Publicera skapar också och kopierar identifieringsfiler för Macromedia Flash 4 från Adobe och senare. Om du ändrar publiceringsinställningarna sparas ändringarna med dokumentet i Flash När du har skapat en publiceringsprofil kan du exportera den så att den kan användas i andra dokument eller av andra som arbetar i samma projekt.

När du använder kommandona Publicera, Testa filmen eller Felsök filmen skapas det en SWF-fil i Flash från FLA-filen. Du kan visa storleken på alla SWF-filer som skapas från den aktuella FLA-filen i egenskapsinspektören för dokumentet.

Flash® Player 6 och senare versioner har stöd för Unicode-textkodning. Med Unicode-stöd kan användare visa flerspråkig text, oavsett vilket språk det är på operativsystemet där Player körs.

Du kan publicera FLA-filen i andra filformat – GIF, JPEG och PNG – med den HTML-kod som behövs för att visa dem i webbläsarfönstret. Med hjälp av alternativa filformat kan animeringar och interaktioner i SWG-filen visas i webbläsaren för användare som inte har den avsedda Adobe Flash Player installerad. När du publicerar en FLA-fil i ett alternativt filformat lagras inställningarna för filformatet med FLA-filen.

Du kan exportera FLA-filen till olika format, precis som FLA-filer kan publiceras i alternativa filformat, men inställningarna för filformaten sparas inte med FLA-filen.

Du kan också skapa ett anpassat HTML-dokument med en HTML-redigerare och inkludera de taggar som behövs för att visa en SWF-fil.

Om du vill testa hur SWF-filen fungerar innan du publicerar den använder du Testa filmen (Kontroll > Testa filmen > Testa) och Testa scen (Kontroll > Testa scen).

HTML-wrapper för AS3-dokument

Du behöver ett HTML-dokument för att spela upp en SWF-fil i en webbläsare och ange webbläsarinställningar. Om en SWF-fil ska visas i en webbläsare måste taggarna object och embed användas med rätt parametrar i HTLM-dokumentet.

 Du kan generera ett HTML-dokument med rätt object- och embed-taggar med hjälp av dialogrutan Publiceringsinställningar och genom att markera HTML-alternativet. Mer information finns i Ange publiceringsinställningar för HTML-dokument.

 

HTML-dokumentet kan skapas automatiskt i Animate när du publicerar en SWF-fil.

Identifiera om Flash Player finns

För att det publicerade Animate-innehållet ska kunna ses av webbanvändarna, måste de ha Flash Player installerat i sina webbläsare.

Följande resurser och artiklar ger dig den senaste informationen om hur du lägger till kod på webbsidorna för att avgöra om Flash Player är installerat och om så inte är fallet erbjuds ett annat alternativ på sidan.

Se hjälpen för Flash Player för att avgöra om Flash Player är installerat eller inte.

Publicera för mobila enheter

Med Adobe® AIR® för Android® och iOS® kan du skapa spännande innehåll för mobila enheter med ActionScript®-språk, ritverktyg och mallar. Detaljerad information om utveckling för mobila enheter finns i referensen för AIR-utveckling

 Beroende på vilken typ av mobil enhet du utvecklar för, kan det förekomma begränsningar för vilka ActionScript-kommandon och ljudformat som stöds. Mer information finns i Mobile Articles på Mobile and Devices Development Center.

Testa mobilinnehåll med mobilsimulatorn

Mobilsimulatorn är ett sätt att testa innehåll som skapats med Adobe AIR i en emulerad Android- eller iOS-miljö. Med mobilsimulatorn kan du använda kommandot Kontroll > Testa filmen för att testa filen i AIR Debug Launcher för mobilenheter, som i sin tur startar simulatorn.

När simulatorfönstret öppnas kan du skicka indata till dokumentet som om det kördes på en mobil enhet. Tillgängliga indata inkluderar:

 • Accelerometer, X-, Y- och Z-axlar
 • Orientering, tröskelvärde (vinkel)
 • Beröring och gester, inklusive tryckkänslighet
 • Geografisk plats, riktning och hastighet
 • Maskinvaruknappar (finns på Android-enheter)

Publicera säkra AS3-dokument

Flash Player 8 och senare innehåller följande funktioner med vars hjälp du kan säkerställa dina -dokument:

Skydd mot buffertspill

Funktionen aktiveras automatiskt och förhindrar oavsiktlig användning av externa filer -dokument som kan skriva över användarens minne eller införa skadlig kod eller virus. Detta förhindrar att ett dokument läser eller skriver data utanför dokumentets avsedda minnesutrymme på användarens system.

Exakt domänmatchning för delning av data mellan dokument

Flash Player 7 och senare tillämpar en strängare säkerhetsmodell än tidigare versioner. Det har skett två stora förändringar i säkerhetsmodellen mellan Flash Player 6 och Flash Player 7:

Exakt domänmatchning

Med Flash Player 6 kan SWF-filer från liknande domäner (till exempel www.adobe.com och store.adobe.com) kommunicera fritt med varandra och med andra dokument. I Flash Player 7 måste domänen för de data som ska användas matcha dataleverantörens domän exakt för att domänerna ska kunna kommunicera med varandra.

HTTPS/HTTP-begränsning

En SWF-fil som läses in via icke-säkra protokoll (icke-HTTPS) kan inte öppna innehåll som lästs in med säkert protokoll (HTTPS), även om båda protokollen ligger på exakt samma domän.

Säkerhet för lokal uppspelning och nätverksuppspelning

Med säkerhetsmodellen i Flash Player 8 och senare kan du fastställa säkerheten för lokal uppspelning och nätverksuppspelning för SWF-filer som du publicerar. Som standard har SWF-filer behörighet att läsa lokala filer och nätverk. En SWF-fil med lokal behörighet kan dock inte kommunicera med nätverket, och kan inte skicka filer eller information till några nätverk.

Ge SWF-filer åtkomst till nätverksresurser genom att låta SFW-filen skicka och ta emot data. Om du beviljar SWF-filen nätverksåtkomst inaktiveras lokal åtkomst så att information på den lokala datorn skyddas från att bli överförd till nätverket.

Du väljer säkerhetsmodell för lokal uppspelning eller nätverksuppspelning för publicerade SWF-filer i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Flash Player

I Flash Player spelas Flash-innehåll upp på samma sätt som det visas i en webbläsare eller ett ActiveX-värdprogram. Flash Player installeras tillsammans med Flash När du dubbelklickar på Flash-innehåll startas Flash Player som spelar upp SWF-filen. Använd Player för att göra -innehåll synligt för användare som inte använder webbläsare eller ActiveX-värdprogram.

Du styr -innehåll i Flash Player med menykommandona och fscommand()-funktionen.

Använd snabbmenyn i Flash Player för att skriva ut Flash Pro-innehållsramar.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna en ny eller befintlig fil väljer du Arkiv > Nytt eller Öppna.

  • Om du vill ändra visningen av programmet väljer du Visa > Förstoring och gör ett val.

  • Om du vill styra uppspelningen av innehållet väljer du Kontroll > Spela upp, Spola tillbaka eller Spela upp slinga.

Uppdatera eller installera om Flash Player

Om du har problem med Flash Player kan du uppdatera eller installera om programmet. Du kan gå direkt till hämtningssidan för Flash Player från Flash genom att välja Hjälp > Hämta senaste Flash Player.

Om du hellre vill avinstallera Flash Player först gör du så här:

 1. Stäng webbläsaren.
 2. Ta bort eventuella versioner av spelaren som är installerade för tillfället.

  Anvisningar finns i TechNote 14157 på Support Center på www.adobe.com/go/tn_14157.

 3. Gå till http://www.adobe.com/go/getflashplayer_se när du vill starta installationen.

  Installera spelaren genom att följa anvisningarna på skärmen.

  Du kan också köra något av följande installationsprogram i mappen för spelaren. Installationsprogrammet på Adobes webbplats är dock vanligtvis mer aktuellt än installationsfilerna i mappen Players.

  • För ActiveX-kontrollen i Windows® (Internet Explorer eller AOL) kör du installationsfilen Install Flash Player 9 AX.exe.
  • För plugin-programmet för Windows (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari eller Opera) kör du installationsfilen Install Flash Player 9.exe.
  • För plugin-programmet i Macintosh® (AOL, Firefox, Internet Explorer för Macintosh, Netscape, Opera eller Safari) kör du installationsfilen för Flash Player 10 (Mac OS 10.x) eller installationsfilen för Flash Player 9 OS X (Mac OS X.x).

   Verifiera installationen genom att gå till http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ i webbläsaren.

Konfigurera en server för Flash Player

För att användare ska kunna visa Flash-innehållet på webben måste webbservern vara korrekt konfigurerad så att den kan identifiera SWF-filer.

När en server konfigureras skapas korrekta MIME-typer (Multipart Internet Mail Extension) så att servern kan identifiera filer med .swf-filtillägg som Flash-filer.

En webbläsare som tar emot korrekta MIME-typer kan läsa in de rätta plugin-programmen, kontroll- eller hjälpprogrammen för att bearbeta och visa inkommande data på rätt sätt. Om MIME-typen saknas eller inte levereras korrekt av servern kan det hända att webbläsaren visar felmeddelanden eller ett tomt fönster med en pusselbitsikon.

 • Om du har skapat din webbplats via en ISP (Internet-leverantör) ber du leverantören att lägga till MIME-typen i servern. program/x-shockwave-flash med filtillägget .swf.

 • Om du administrerar en egen server ser du efter i webbserverns programvarudokumentation om hur du lägger till och konfigurerar MIME-typer.

 • Systemadministratörer i företag och organisationer kan konfigurera Flash för att begränsa Flash Players tillgång till resurser i det lokala filsystemet. Skapa en säkerhetskonfigurationsfil som begränsar Flash Player-funktioner till det lokala systemet.

Säkerhetskonfigurationsfilen är en textfil som placeras i samma mapp som Flash Player-installationsprogrammet. Flash Player-installationsprogrammet läser konfigurationsfilen under installationen och följer säkerhetsdirektiven. Flash Player visar konfigurationsfilen för ActionScript med objektet System.

Med konfigurationsfilen kan du inaktivera Flash Player-åtkomst till kamera eller mikrofon, begränsa mängden lokal lagring som kan användas av Flash Player, styra den automatiska uppdateringsfunktionen och blockera Flash Player från att läsa något på användarens lokala hårddisk.

Lägga till MIME-typer

När en webbserver öppnar filer måste servern kunna identifiera filerna som Flash-innehåll för att kunna visa dem. Om MIME-typen saknas eller inte levereras korrekt av servern kan webbläsaren visa felmeddelanden eller ett tomt fönster med en pusselbitsikon.

Om servern inte har konfigurerats korrekt måste du (eller serveradministratören) lägga till SWF-filens MIME-typer i serverns konfigurationsfiler och koppla ihop följande MIME-typer med SWF-filtilläggen:

 • MIME-typprogram/x-shockwave-flash har filtillägget .swf.

 • MIME-typprogram/futuresplash har filtillägget .spl.

Om du administrerar en server hittar du information i serverns programvarudokumentation om hur du lägger till och konfigurerar MIME-typer. Om du inte administrerar någon server kontaktar du Internet-leverantören eller serveradministratören för att få hjälp med att lägga till MIME-typinformation.

Om webbplatsen ligger på en Mac OS-server måste du också ange följande parametrar: Funktionsmakro: Binary; Type: SWFL och Creator: SWF2.

Sökmotoroptimering för SWF-innehåll

I mitten av 2008 presenterade Adobe ett viktigt framsteg i Flash Player-tekniken, som innebär att textinnehåll i SWF-filer kan indexeras av sökmotorer som Google och Yahoo!. Du kan optimera synligheten på ditt SWF-innehåll för sökmotorer på flera olika sätt. De här olika metoderna kallas tillsammans för sökmotoroptimering.

Om Omniture och Flash

Du kan integrera Flash-innehåll med Omniture SiteCatalyst och Omniture Test&Target. Tack vare SiteCatalyst kan marknadsförare snabbt identifiera de mest lönsamma vägarna på deras webbplatser, avgöra var besökare lämnar deras webbplatser och identifiera avgörande kriterier för lyckade webbmarknadsföringskampanjer. Med Test&Target får marknadsförare de verktyg de behöver för att deras onlineinnehåll alltid ska vara relevanta för kunderna. Test&Target har ett gränssnitt för att utforma och köra tester, skapa målgruppssegment och anpassa innehåll efter målgrupper.

Omniture-kunder kan använda SiteCatalyst och Test&Target med Flash genom att hämta och installera Omnitures tilläggspaket.

 • Välj Hjälp > Omniture om du vill hämta Omnitures tillägg och läsa instruktionerna om hur du använder dem.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?