Översikt över publicering

Du kan spela upp innehållet på följande sätt:

 • I Internet-webbläsare som har Flash Player

 • Som fristående program, kallat projektor

 • Med Flash ActiveX-kontroll i Microsoft Office och andra ActiveX-värdar

 • Med Flash Xtra i Director® och Authorware® från Adobe®

Som standard skapas en SWF-fil och ett HTML-dokument där Flash-innehållet infogas i ett webbläsarfönster med kommandot Publicera. Kommandot Publicera skapar också och kopierar identifieringsfiler för Macromedia Flash 4 från Adobe och senare. Om du ändrar publiceringsinställningarna sparas ändringarna med dokumentet i Flash När du har skapat en publiceringsprofil kan du exportera den så att den kan användas i andra dokument eller av andra som arbetar i samma projekt.

När du använder kommandona Publicera, Testa filmen eller Felsök filmen skapas det en SWF-fil i Flash från FLA-filen. Du kan visa storleken på alla SWF-filer som skapas från den aktuella FLA-filen i egenskapsinspektören för dokumentet.

Flash® Player 6 och senare versioner har stöd för Unicode-textkodning. Med Unicode-stöd kan användare visa flerspråkig text, oavsett vilket språk det är på operativsystemet där Player körs.

Du kan publicera FLA-filen i andra filformat – GIF, JPEG och PNG – med den HTML-kod som behövs för att visa dem i webbläsarfönstret. Med hjälp av alternativa filformat kan animeringar och interaktioner i SWG-filen visas i webbläsaren för användare som inte har den avsedda Adobe Flash Player installerad. När du publicerar en FLA-fil i ett alternativt filformat lagras inställningarna för filformatet med FLA-filen.

Du kan exportera FLA-filen till olika format, precis som FLA-filer kan publiceras i alternativa filformat, men inställningarna för filformaten sparas inte med FLA-filen.

Du kan också skapa ett anpassat HTML-dokument med en HTML-redigerare och inkludera de taggar som behövs för att visa en SWF-fil.

Om du vill testa hur SWF-filen fungerar innan du publicerar den använder du Testa filmen (Kontroll > Testa filmen > Testa) och Testa scen (Kontroll > Testa scen).

HTML-wrapper för AS3-dokument

Du behöver ett HTML-dokument för att spela upp en SWF-fil i en webbläsare och ange webbläsarinställningar. Om en SWF-fil ska visas i en webbläsare måste taggarna object och embed användas med rätt parametrar i HTLM-dokumentet.

Obs!

Du kan generera ett HTML-dokument med rätt object- och embed-taggar med hjälp av dialogrutan Publiceringsinställningar, och markera HTML-alternativet. Mer information finns i Ange publiceringsinställningar för HTML-dokument.

 

HTML-dokumentet kan skapas automatiskt i Animate när du publicerar en SWF-fil.

Identifiera om Flash Player finns

För att det publicerade Animate-innehållet ska kunna ses av webbanvändarna, måste de ha Flash Player installerat i sina webbläsare.

Följande resurser och artiklar ger dig den senaste informationen om hur du lägger till kod på webbsidorna för att avgöra om Flash Player är installerat och om så inte är fallet erbjuds ett annat alternativ på sidan.

Se hjälpen för Flash Player för att avgöra om Flash Player är installerat eller inte.

Publicera för mobila enheter

Med Adobe® AIR® för Android® och iOS® kan du skapa spännande innehåll för mobila enheter med ActionScript®-språk, ritverktyg och mallar. Detaljerad information om utveckling för mobila enheter finns i referensen för AIR-utveckling

Obs!

Beroende på vilken typ av mobil enhet du utvecklar för, kan det förekomma begränsningar för vilka ActionScript-kommandon och ljudformat som stöds. Mer information finns i Mobile Articles på Mobile and Devices Development Center.

Testa mobilinnehåll med mobilsimulatorn

Mobilsimulatorn är ett sätt att testa innehåll som skapats med Adobe AIR i en emulerad Android- eller iOS-miljö. Med mobilsimulatorn kan du använda kommandot Kontroll > Testa filmen för att testa filen i AIR Debug Launcher för mobilenheter, som i sin tur startar simulatorn.

När simulatorfönstret öppnas kan du skicka indata till dokumentet som om det kördes på en mobil enhet. Tillgängliga indata inkluderar:

 • Accelerometer, X-, Y- och Z-axlar
 • Orientering, tröskelvärde (vinkel)
 • Beröring och gester, inklusive tryckkänslighet
 • Geografisk plats, riktning och hastighet
 • Maskinvaruknappar (finns på Android-enheter)

Publicera säkra AS3-dokument

Flash Player 8 och senare innehåller följande funktioner med vars hjälp du kan säkerställa dina -dokument:

Skydd mot buffertspill

Funktionen aktiveras automatiskt och förhindrar oavsiktlig användning av externa filer -dokument som kan skriva över användarens minne eller införa skadlig kod eller virus. Detta förhindrar att ett dokument läser eller skriver data utanför dokumentets avsedda minnesutrymme på användarens system.

Exakt domänmatchning för delning av data mellan dokument

Flash Player 7 och senare tillämpar en strängare säkerhetsmodell än tidigare versioner. Det har skett två stora förändringar i säkerhetsmodellen mellan Flash Player 6 och Flash Player 7:

Exakt domänmatchning

Med Flash Player 6 kan SWF-filer från liknande domäner (till exempel www.adobe.com och store.adobe.com) kommunicera fritt med varandra och med andra dokument. I Flash Player 7 måste domänen för de data som ska användas matcha dataleverantörens domän exakt för att domänerna ska kunna kommunicera med varandra.

HTTPS/HTTP-begränsning

En SWF-fil som läses in via icke-säkra protokoll (icke-HTTPS) kan inte öppna innehåll som lästs in med säkert protokoll (HTTPS), även om båda protokollen ligger på exakt samma domän.

Säkerhet för lokal uppspelning och nätverksuppspelning

Med säkerhetsmodellen i Flash Player 8 och senare kan du fastställa säkerheten för lokal uppspelning och nätverksuppspelning för SWF-filer som du publicerar. Som standard har SWF-filer behörighet att läsa lokala filer och nätverk. En SWF-fil med lokal behörighet kan dock inte kommunicera med nätverket, och kan inte skicka filer eller information till några nätverk.

Ge SWF-filer åtkomst till nätverksresurser genom att låta SFW-filen skicka och ta emot data. Om du beviljar SWF-filen nätverksåtkomst inaktiveras lokal åtkomst så att information på den lokala datorn skyddas från att bli överförd till nätverket.

Du väljer säkerhetsmodell för lokal uppspelning eller nätverksuppspelning för publicerade SWF-filer i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Flash Player

I Flash Player spelas Flash-innehåll upp på samma sätt som det visas i en webbläsare eller ett ActiveX-värdprogram. Flash Player installeras tillsammans med Flash När du dubbelklickar på Flash-innehåll startas Flash Player som spelar upp SWF-filen. Använd Player för att göra -innehåll synligt för användare som inte använder webbläsare eller ActiveX-värdprogram.

Du styr -innehåll i Flash Player med menykommandona och fscommand()-funktionen. 

Använd snabbmenyn i Flash Player för att skriva ut Flash Pro-innehållsramar.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna en ny eller befintlig fil väljer du Arkiv > Nytt eller Öppna.

  • Om du vill ändra visningen av programmet väljer du Visa > Förstoring och gör ett val.

  • Om du vill styra uppspelningen av innehållet väljer du Kontroll > Spela upp, Spola tillbaka eller Spela upp slinga.

Uppdatera eller installera om Flash Player

Om du har problem med Flash Player kan du uppdatera eller installera om programmet. Du kan gå direkt till hämtningssidan för Flash Player från Flash genom att välja Hjälp > Hämta senaste Flash Player.

Om du hellre vill avinstallera Flash Player först gör du så här:

 1. Stäng webbläsaren.
 2. Ta bort eventuella versioner av spelaren som är installerade för tillfället.

  Anvisningar finns i TechNote 14157 på Support Center på www.adobe.com/go/tn_14157.

 3. Gå till http://www.adobe.com/go/getflashplayer_se när du vill starta installationen.

  Installera spelaren genom att följa anvisningarna på skärmen.

  Du kan också köra något av följande installationsprogram i mappen för spelaren. Installationsprogrammet på Adobes webbplats är dock vanligtvis mer aktuellt än installationsfilerna i mappen Players.

  • För ActiveX-kontrollen i Windows® (Internet Explorer eller AOL) kör du installationsfilen Install Flash Player 9 AX.exe.
  • För plugin-programmet för Windows (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari eller Opera) kör du installationsfilen Install Flash Player 9.exe.
  • För plugin-programmet i Macintosh® (AOL, Firefox, Internet Explorer för Macintosh, Netscape, Opera eller Safari) kör du installationsfilen för Flash Player 10 (Mac OS 10.x) eller installationsfilen för Flash Player 9 OS X (Mac OS X.x).

  Obs!

  Verifiera installationen genom att gå till http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ i webbläsaren.

Konfigurera en server för Flash Player

För att användare ska kunna visa Flash-innehållet på webben måste webbservern vara korrekt konfigurerad så att den kan identifiera SWF-filer.

När en server konfigureras skapas korrekta MIME-typer (Multipart Internet Mail Extension) så att servern kan identifiera filer med .swf-filtillägg som Flash-filer.

En webbläsare som tar emot korrekta MIME-typer kan läsa in de rätta plugin-programmen, kontroll- eller hjälpprogrammen för att bearbeta och visa inkommande data på rätt sätt. Om MIME-typen saknas eller inte levereras korrekt av servern kan det hända att webbläsaren visar felmeddelanden eller ett tomt fönster med en pusselbitsikon.

 • Om du har skapat din webbplats via en ISP (Internet-leverantör) ber du leverantören att lägga till MIME-typen i servern. program/x-shockwave-flash med filtillägget .swf.

 • Om du administrerar en egen server ser du efter i webbserverns programvarudokumentation om hur du lägger till och konfigurerar MIME-typer.

 • Systemadministratörer i företag och organisationer kan konfigurera Flash för att begränsa Flash Players tillgång till resurser i det lokala filsystemet. Skapa en säkerhetskonfigurationsfil som begränsar Flash Player-funktioner till det lokala systemet.

Säkerhetskonfigurationsfilen är en textfil som placeras i samma mapp som Flash Player-installationsprogrammet. Flash Player-installationsprogrammet läser konfigurationsfilen under installationen och följer säkerhetsdirektiven. Flash Player visar konfigurationsfilen för ActionScript med objektet System.

Med konfigurationsfilen kan du inaktivera Flash Player-åtkomst till kamera eller mikrofon, begränsa mängden lokal lagring som kan användas av Flash Player, styra den automatiska uppdateringsfunktionen och blockera Flash Player från att läsa något på användarens lokala hårddisk.

Lägga till MIME-typer

När en webbserver öppnar filer måste servern kunna identifiera filerna som Flash-innehåll för att kunna visa dem. Om MIME-typen saknas eller inte levereras korrekt av servern kan webbläsaren visa felmeddelanden eller ett tomt fönster med en pusselbitsikon.

Om servern inte har konfigurerats korrekt måste du (eller serveradministratören) lägga till SWF-filens MIME-typer i serverns konfigurationsfiler och koppla ihop följande MIME-typer med SWF-filtilläggen:

 • MIME-typprogram/x-shockwave-flash har filtillägget .swf.

 • MIME-typprogram/futuresplash har filtillägget .spl.

Om du administrerar en server hittar du information i serverns programvarudokumentation om hur du lägger till och konfigurerar MIME-typer. Om du inte administrerar någon server kontaktar du Internet-leverantören eller serveradministratören för att få hjälp med att lägga till MIME-typinformation.

Om webbplatsen ligger på en Mac OS-server måste du också ange följande parametrar: Funktionsmakro: Binary; Type: SWFL och Creator: SWF2.

Sökmotoroptimering för SWF-innehåll

I mitten av 2008 presenterade Adobe ett viktigt framsteg i Flash Player-tekniken, som innebär att textinnehåll i SWF-filer kan indexeras av sökmotorer som Google och Yahoo!. Du kan optimera synligheten på ditt SWF-innehåll för sökmotorer på flera olika sätt. De här olika metoderna kallas tillsammans för sökmotoroptimering.

Om Omniture och Flash

Du kan integrera Flash-innehåll med Omniture SiteCatalyst och Omniture Test&Target. Tack vare SiteCatalyst kan marknadsförare snabbt identifiera de mest lönsamma vägarna på deras webbplatser, avgöra var besökare lämnar deras webbplatser och identifiera avgörande kriterier för lyckade webbmarknadsföringskampanjer. Med Test&Target får marknadsförare de verktyg de behöver för att deras onlineinnehåll alltid ska vara relevanta för kunderna. Test&Target har ett gränssnitt för att utforma och köra tester, skapa målgruppssegment och anpassa innehåll efter målgrupper.

Omniture-kunder kan använda SiteCatalyst och Test&Target med Flash genom att hämta och installera Omnitures tilläggspaket.

 • Välj Hjälp > Omniture om du vill hämta Omnitures tillägg och läsa instruktionerna om hur du använder dem.