İçerik Oluşturma ortamındaki Otomatik Alan Algılama özelliği, Individual, Team, Business ve Enterprise düzeyi hesaplar için varsayılan olarak etkindir.

Özellik açıklaması

İçerik Oluşturma ortamına yeni bir form yüklerken, Adobe Sign belgeyi otomatik olarak değerlendirir ve sayfadaki işaretlerin alan gerekebileceğini belirten yerlere olası alanları yerleştirir.

Olası alanlar, kullanıcı tarafından kabul edilebilir, silinebilir veya başka alan türlerine dönüştürülebilir.


Nasıl kullanılır?

Alan algılama, bir belge İçerik Oluşturma ortamına gönderildiğinde otomatik olarak gerçekleşir. Şablon veya Widget oluşturma süreci veya bağımsız Gönderme etkinliği sırasında da alanlar algılanır.

○ Olası alanlar belirlenmişse İçerik Oluşturma penceresinin sol üst kısmında yönergelerin yer aldığı açıklayıcı bir metin baloncuğu simgesi görüntülenir. Kullanıcı bu simgeyi tıklatarak önerilen alanları yerleştirebilir.

○ Olası alanlar algılanmamışsa simge görüntülenmez.

○ Her bir sayfa tek tek değerlendirilir ve her birinin öz konusu sayfaya alan yerleştirmek için kullanılan kendisine ait bir simgesi vardır.

Not:

Yüklenen sayfada daha önce uygulanmış herhangi türde alanlar (Metin Etiketleri veya Acroform alanları) varsa alan algılama gerçekleşmez.

1 Candidate fields Identified

 

Olası alan simgesi tıklatıldığında söz konusu sayfa için önerilen tüm alanlar yerleştirilir.

Kullanıcı, metin baloncuğundaki X işaretini tıklatarak alanları yerleştirmeden baloncuğu kaldırabilir.

2 Placed Candidate fields

 

Alanlar yerleştirildikten sonra, baloncuğun içindeki metin değişir ve kullanıcıdan alanları gözden geçirmesi istenir.

Adobe Sign'da, alanın adının ne olması gerektiğini anlama özelliği olmadığından tüm alanlara genel bir ad uygulanır (ör.: Özel Alan 1). 

Ayrıca, Adobe Sign alanın hangi katılımcıya atanması gerektiğini de belirleyemez. Tüm alanlar varsayılan olarak "Katılımcı 1" etiketli kişiye atanır.

3 Field Properties Menu

 

Kullanıcıların ilk önce yanlış yerleştirilmiş fazla alanları silmesi önerilir.

4 Delete useless fields

Not:

Shift tuşunu basılı tutarak birkaç alanı seçip farenizle formu tıklatarak bir kutu çizebilirsiniz. Tanımlanan bölgeye denk gelen tüm alanlar seçilir.

Bu şekilde alanları grup halinde taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 

Ardından da yanlış yerleştirilmiş tüm alanları taşıyabilir veya silebilirsiniz.

5 Align fields

 

Form yalnızca gerekli alanlarla oluşturulduktan sonra her alanı çift tıklatıp açarak teker teker gözden geçirin.

Raporların daha kolay okunabilmesi ve veri eşlemenin daha kolay tasarlanabilmesi için her alana anlamlı bir ad verilmesi önerilir.

Bir alanı yeniden adlandırmak için alanın adının yanındaki Düzenle simgesini tıklatıp alanın tam adını yazın.

6 Change field names

 

Forma tüm içeriği yalnızca ilk alıcının girmesi gerekiyorsa tek ihtiyacınız olan rol varsayılan Katılımcı 1 rolüdür.

Ancak Gönderen kişinin alanları önceden doldurması gerekiyorsa veya birden çok alıcı varsa Atanan Kişi alanının işaretlenmesi ve gereken şekilde ayarlanması gerekir.

 

Alan düzeyinde değerlendirilmesi gereken bir diğer nitelik de Alan Türü'dür.

Yerleştirilen tüm olası alanlar varsayılan olarak Metin alanlarıdır. Ancak bu alanlar sıklıkla kullanılan diğer tek satırlı alan türlerinden birine kolaylıkla dönüştürülebilir:

○ İmza Alanları

○ İmzalayan Bilgisi Alanları

○ Metin Alanları

 

7 field types

Not:

Otomatik olarak yerleştirilen alanlar, alan doğrulama kuralları, koşullu ifadeler, font görünümü araçları gibi normal alan seçeneklerinin tümünü destekler.

 

Tüm alanlar doğrulandıktan sonra, belgenin diğer sayfalarına geçerek alanları yerleştirip doğrulamaya devam edebilirsiniz.

Tüm alanlar yerleştirildikten sonra, Kaydet veya Gönder seçeneğini tıklatarak İçerik Oluşturma işlemini tamamlayın.

Bir şablon oluşturuyorsanız alanları Yönet sayfasından tam olarak düzenleyebilirsiniz.

Yaptığınız işlemleri kaydetmeden veya göndermeden İçerik Oluşturma ortamından ayrılırsanız belgeyi Yönet sayfasındaki Taslak bölümünde bulabilirsiniz fakat yerleştirilen alanlar kaybolur.


Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Otomatik Alan Algılama özelliği, Hesap ve/veya Grup düzeyinde yalnızca Adobe Sign Destek ekibi tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Grup düzeyinde ayarlar için izin verilir ve bu ayarlar Hesap düzeyinde değerleri geçersiz kılar.


Bilinmesi Gereken Noktalar

Toplam sayfa sayısı 25'i geçen sözleşmeler, otomatik alan algılama özelliğini tetiklemez.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi