Çeşitli Alıcı Rollerine İzin Verme

Belge gönderilirken alıcı rolleri

Kurumlar ve İşletmeler için Adobe Acrobat Sign hizmet düzeylerinde, iş akışları gereksinimlerine daha uygun olması açısından rolleri, İmzalayan rolü dışında Sözleşme alıcılarına kadar genişletme seçeneği sunulur. Etkinleştirilebilen mevcut roller şunlardır:

  • İmzalayan (tüm müşteriler için her zaman etkindir)
  • Onaylayan (yalnızca küçük işletmeler, işletmeler ve kurumsal düzeydeki işletmeler)
  • Kabul Eden (yalnızca işletme için)
  • Onaylı Alıcı (yalnızca işletme için)
  • Form Dolduran (yalnızca küçük işletmeler, işletmeler ve kurumsal düzeydeki işletmeler)
  • Delege Eden (yalnızca işletme için)

Bu rol etkinleştirildiğinde, bir Sözleşme belgesinin her alıcısı, varsayılan olarak İmzalayan rolünün yanı sıra kendi kendine yapılandırabileceği bir role sahip olur.

Rol seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Hesap Yöneticisi olarak oturum açıp Hesap > Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > İzin Verilen Alıcı Rolleri alanına gidin

İzin verilen roller

İmzalayanların, Sözleşmeye en az bir imza uygulaması gerekir. Bu görev, varsayılan alıcı görevidir. Bir işlemdeki her imzalayana en az bir zorunlu imza alanı atanmış olmalıdır. Sistem imzalayan için bir alan bulamadığı takdirde, belgenin sonunda otomatik olarak bir imza bloğu oluşturur.

İmza bloğunun görüntülenmesi, imza alanının gereken şekilde atanmadığının iyi bir göstergesidir.

Onaylayanlar herhangi bir alanı imzalamak veya alanlarla etkileşim kurmak zorunda değildir. Onaylayanların tüm yapması gereken işlemi imzalayanlara göndermeden önce adlarını girmektir. Onaylayanlara alanlar atanabilir. Bunlar zorunlu alanlarsa onaylayanların doldurması gerekir.

Onaylayan rolü, en çok bir belgenin imzalayana gönderilmeden önce "onay" alınması gereken durumlarda kullanılır.

Kabul Edenler, mekanik olarak Onaylayan rolleriyle aynıdır; yani imza atmaları gerekmez ancak kendilerine form alanları atanmışsa bu alanları istediğiniz şekilde kullanabilirler.

Kabul Eden rolü, Alıcının belge içeriğini resmi olarak onaylamadan Sözleşmenin kabul edildiğini teyit etmesi gereken durumlarda geçerlidir.

Onaylı Alıcıların kendilerine atanan (hiç) form alanı yoktur. Bu kişilerin katıldığı "imza" sürecinde, kendilerinden sözleşmeyi delege etmesi, reddetmesi veya teyit etmesi istenir.

  • Sözleşmenin delege edilmesi sonucunda Onaylı Alıcı rolü söz konusu delege edilen kişiye aktarılır
  • Sözleşmenin reddedilmesi sonucunda Sözleşme sonlandırılır
  • Sözleşmenin teyit edilmesi sonucunda imza döngüsü devam eder

İmza sürecinde form içeriğini doldurması gereken ancak programlı olarak özel şablonlar oluşturmak veya veritabanındaki alan içeriğini forma uygulayacak sistemleri bulunmayan müşteriler için özel olarak tasarlanmıştır.

Form Dolduranlar, imza döngüsü içinde belirlenebilir ancak herhangi bir imza uygulamaları gerekmez. Form Dolduran kişiye istendiği takdirde imza alanları da dahil olmak üzere tüm alan türleri atanabilir.

Delege Eden rolü, belgeyi imzalayacak veya onaylayacak bir sonraki doğru kişinin kim olacağına karar verecek bir kişi gerektiren iş akışları için tasarlanmıştır.

Bu rol, imzalayan veya onaylayanın katılımını delege etmesine yönelik bir defaya mahsus seçeneğin yerine geçmez. Bu rol daha çok, Sözleşmelerin tam alıcı listesinin önceden bilinmeden başlatılması gerektiği bir iş akışında, bir insan kontrol noktası/yönlendirme seçeneğine ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. 

Delege Eden rolü seçildiğinde, ikinci bir simge ya da menünün kullanılabileceğini göreceksiniz.  Bu ikinci düzey menü, delege edilen tarafın rolünü seçmenize olanak tanır.  Varsayılan ayar İmzalayan rolüdür.

Delege eden rolünü delege etmek mümkün değildir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın