Kullanıcı Kılavuzu İptal

Özel gönderim iş akışlarına genel bakış ve yapılandırma

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Özel İş Akışlarına Genel Bakış

Özel İş Akışı Tasarımcısı, sözleşme oluşturma ve imzalama süreçlerini şirketinizin gereksinimlerine göre önceden tanımlayan iş akışı şablonları oluşturmak için kullanılır. Kullanıcılar; önceden tanımlanmış adlar, roller ve yönlendirmelerin yanı sıra sözleşmeye dahil edilecek belgeler, gönderen tarafından önceden doldurulacak form alanları, katılımcılar için e-posta dağıtımı, sözleşmenin sona erme tarihi veya parola seçenekleri ve daha fazlası dahil olmak üzere katılımcıların özelliklerini belirlemeyi kolaylaştıran pratik bir arabirim ile iş akışı şablonları tasarlayabilir.

İş akışı şablonu kullanan gönderenler, sözleşme oluşturma sürecinde özel talimatlar ve alanlarla yönlendirilir. Böylece gönderme süreci kolaylaşır ve hata riski azalır.

Hesap/grup ayarlarına bağlı olarak tüm kullanıcılar, kişisel kullanımları için iş akışları oluşturma veya gruplarıyla paylaşma erişimine sahip olabilir.

 • Yöneticiler grup düzeyinde şablonlar oluşturabilir ve paylaşabilir.
  • Hesap düzeyindeki yöneticiler, bir iş akışını tüm kuruluş genelinde paylaşabilir.
 • Yönetici olmayan kullanıcılar kendi iş akışlarını geliştirme ve isteğe bağlı olarak üye oldukları gruplarla paylaşma yetkisine sahip olabilir.

İş akışı ile oluşturulan sözleşmenin geçmişine ve denetim raporuna Yönet sayfasından erişilebilir.

Sözleşme İşlemde olduğu sürece hatırlatma ekleyebilir ve sözleşmeyle ilgili başka görevler gerçekleştirebilirsiniz.

 Oturum açtıktan sonra ana ekranın üst menüsünden İş Akışları'nı seçin.

İş akışı tarafından oluşturulan bir sözleşmeyi İmzalama/Onaylama ve Yönetme

İş akışı süreciyle oluşturulan sözleşme, aynı grup üzerinden gönderilen herhangi bir sözleşmeyle tamamen aynıdır.

İmzalayanlar ve onaylayanlar, Lütfen imzalayın/Lütfen onaylayın e-postasındaki bağlantıyı kullanarak ya da güvenilir hesaplarda kayıtlı Acrobat Sign kullanıcısı oldukları durumlarda Yönet sayfalarından imzalayabilir.

Gönderenler, sözleşmeyi Yönet sayfasından yönetmek için aynı seçeneklere sahiptir.

Raporlar ve veri dışa aktarımlarında, sözleşme manuel olarak oluşturulmuş diğer sözleşmelerle aynı şekilde ele alınır.

Yapılandırma

Kullanılabilirlik:

Özel Gönderim İş Akışı ortamı yalnızca kurumsal lisans planlarında kullanılabilir.

Yapılandırma kapsamı:

Özel Gönderim İş Akışlarını etkileyen kontrollere hesap ve grup düzeylerinde erişilebilir.

En yeni iş akışı deneyiminin etkinleştirilmesi iş akışlarını manuel Gönderme işlemlerinin işlevine daha fazla yaklaştırır.

Bu seçenekle etkinleştirilen özellikler:

 • Yeniden akabilir sayfa yerleşimi
 • Alıcılarınızdan bir veya daha fazlası için dijital imzaları kullanma
 • Alıcıları premium kimlik doğrulaması kullanacak şekilde yapılandırma
 • Alıcı gruplarını gönderme işlemi sırasında yapılandırma
 • Gönderme işlemi sırasında tüm etkin kaynaklardan dosya ekleme

En yeni deneyimi etkinleştirmek için şuraya gidin: Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > Özel İş Akışı Kontrolleri

İş akışlarını yeni deneyimi kullanacak şekilde yapılandırma

Premium kimlik doğrulama

İş Akışı Tasarımcısında, etkin olan tüm kimlik doğrulama yöntemleri alıcı nesnesinde görüntülenir.

Kimlik doğrulama yöntemleri, onay kutuları olarak görüntülenir ve bu da iş akışı tasarımının gönderen için seçeneklere izin vermesini sağlar. 

Tasarımcıda birden fazla seçenek işaretlenirse gönderen aynı seçenekleri gönderme işlemi sırasında da kullanabilir.

İmzalayan özelliklerinin açık ve kimlik doğrulama seçeneklerinin vurgulanmış olduğu Alıcı sekmesi

Alıcı grupları

Tasarımcıdaki alıcı nesneleri, artık alıcı grupları olarak atanabilir.  Bu sayede gönderen, adres defterinden yeniden kullanılabilir bir alıcı grubu veya geçici bir alıcı grubu kullanarak söz konusu imza adımı için işlem yapmasına izin verilen bir dizi e-posta adresini tanımlayabilir.

Örneğin, üç yöneticiden birinin tasdik imzası atması gerekiyorsa üç e-postanın tümünü içeren bir alıcı grubu ekleyebilirsiniz. İmza döngüsü alıcı grubuna geldiğinde üç yöneticinin tümü bilgilendirilir ancak yalnızca birinin eylemini tamamlaması gerekir. 

Bir iş akışında yeniden kullanılabilir bir alıcı grubu kullanırken, önce alıcı oluşturulmalı ve bu alıcı, iş akışının kullanılabilir kapsamı içinde kullanıcı tarafından kullanılabilir olmalıdır. Yani iş akışı tüm kuruluş tarafından kullanılabiliyorsa alıcı grubu da tüm kuruluş tarafından kullanılabilir olmalıdır.

Yeniden kullanılabilir bir alıcı grubu eklemek üzere grup seçiciyi açmak için Alıcı Grubu Ekle düğmesini seçin. 

 • Yalnızca uyumlu kullanıcı izinlerine sahip alıcı grupları kullanılabilir:
  • Tüm hesabın erişebileceği özel bir iş akışı yalnızca hesap tarafından yönetilen alıcı gruplarını kullanabilir
  • Tüm grubun erişebileceği özel bir iş akışı, grup ve hesap tarafından yönetilen alıcı gruplarını kullanabilir
  • Tek bir kullanıcı tarafından erişilebilen özel bir iş akışı, kullanıcı, grup ve hesap tarafından yönetilen alıcı gruplarını kullanabilir
 • Yeniden kullanılabilir alıcı grubunun adı, sözleşme göndermek için şablon kullanılırken otomatik olarak grup adı olarak eklenir.
 • Alıcı, bir alıcı grubu olarak yapılandırılmışsa bir sözleşme göndermek üzere şablon kullanıldığında alıcı artık Düzenlenebilir olamaz.
 • Yeniden kullanılabilir alıcı grubunun üyeleri düzenlenemez, silinemez veya eklenemez.
 • Alıcı grubu yapılandırıldıktan sonra alıcı, gerekli olarak işaretlenmemiş olsa bile imza akışından çıkarılamaz.
Alıcı Grubu Ekle düğmesi vurgulanmış olarak alıcı yapılandırma paneli sayfası. Alıcı grubu seçici penceresi ve sonucunda Gönder sayfası

Geçici alıcı grupları, özel iş akışı alıcı tanımında oluşturulur ve yalnızca bir iş akışında bir alıcıyı tanımlamak için vardır. Bunları başka bir işlemde kaydetme veya yeniden kullanma seçeneği yoktur.

Geçici alıcı grubunu yapılandırmak için:

 • Alıcı grubu üyelerinin e-posta adreslerini virgülle ayırarak Alıcı alanına girin.
 • Alıcı grubu olarak işaretle onay kutusunu seçin.
  • Gönderen, iş akışını kullanarak bir sözleşme başlattığında sistem, grup için otomatik olarak bir ad ekler. Grup adında, adın otomatik olarak oluşturulduğunu belirten bir ön ek ve ardından "Alıcı Grubu X" dizesi vardır. Burada X, 1'den başlayan ve eklenen alıcı grubu sayısına bağlı olarak artan bir sayıdır. 
  • Alıcı Düzenlenebilir olarak yapılandırılmışsa gönderen, grup adını düzenleyebilir, önceden doldurulmuş üyelerin herhangi birini silebilir ve gerektiğinde yeni üyeler ekleyebilir.
Alıcı grubu olarak işaretle seçili iş akışı tasarımcısı ve alıcı grubu üyelerinin listelendiği Gönder sayfası

Dosya Ekleri

Gönderme işlemi sırasında dosyalar artık etkin olan herhangi bir Acrobat Sign kaynağından eklenebilir.

Dosya ekleyin

Not:

Acrobat Sign Şablonunu bir İş Akışına eklerken, kullanıcılar yalnızca İş Akışı ile aynı gruba atanan Şablonları ve Kuruluşa atanan Şablonları (Hesap Düzeyindeki Şablonlar) görecektir. Bunun nedeni İş Akışının Gruplar ile (bire bir) ilişkisidir. (Ayrıca hesap düzeyindeki şablonlar tüm gruplar tarafından devralınır.)

Bu, birden fazla grupta üyeliği olan bir kullanıcının (bire çok) Şablon kitaplığını görüntülemesinden farklı bir deneyimdir. Kullanıcı çeşitli gruplara erişebildiği için tüm gruplarla ilgili tüm şablonları görüntüleyebilir.
Bu, kapsam bakımından sadece bir grupla sınırlı bir İş Akışı için geçerli değildir.

"Yeni" ayarı altındaki kullanıcı deneyimi, Gönder sayfası gibi modern ve yeniden akıtılabilir bir tasarıma güncellendi.

Eski deneyimde alıcı listesinin sağında yer alan talimatlar, sayfanın üst kısmına, daraltılabilir bir pencereye taşınmıştır.

İş akışı yapılandırılmış sözleşme

Şablon tanımlı alan atama

Şablon tanımlı alan atamaları, alıcı listesini iş akışı tasarımcısında tanımlandığı haliyle oluşturduğunuz formlarınızdaki uygun alan atamalarıyla yakından ilişkilendirir.

Örnek kullanım durumları:

 • Bir imzalayan (müşteri) ilk imza atacak kişidir
  • Alternatif olarak, bir ortak imzalayan kullanıcı da ikinci imzayı atabilir
 • Bir satış temsilcisi tarafından şirket içi karşı imza uygulanmıştır

Bu durum, alıcıların Gönder sayfasında dizinlenme şekli nedeniyle geleneksel olarak iki formun oluşturulmasını gerektirir:

 • Bir form, tek imzalayan durumu içindir ve şirket içi karşı imzayı ikinci imzalayan dizini olarak atar
 • Diğer form ortak imzalayan durumu içindir ve burada ortak imzalayan ikinci imzalayan dizinidir ve karşı imza üçüncü dizindir

"Tanımlanan şablon" kural yapısı altında muhtemel tüm alıcı alanları tanımlanmış bir şekilde eksiksiz bir şekilde etkinleştirilmiş bir form oluşturursunuz.

Alıcı imzalayan dizini (İş Akışı Tasarımcısında tanımlandığı şekliyle) sıkı bir şekilde uygulanır ve sözleşme gönderildiğinde atlanmış (isteğe bağlı) alıcılara atanan tüm alanları göz ardı eder.

Bu yüzden yukarıdaki kullanım durumunda ortak imzalayan daima ikinci imzalayan dizinidir ancak ortak imzalayan, sözleşmenin gönderildiği anda dahil edilmezse ikinci imzalayan alanları göz ardı edilir ve karşı imzalayan (üçüncü imzalayan dizini) yine de üçüncü imzalayan alanlarına erişim elde eder.

Bu yeni işlevi şuradan etkinleştirebilirsiniz: Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > Özel İş Akışı Denetimleri > Şablon tanımlı imza yerleştirme özelliğini etkinleştir

İş akışlarını şablon tanımlı imza yerleştirme kullanmak üzere yapılandırın

Not:

Şablon tanımlı imza yerleştirme özelliği etkinleştirildiğinde, gönderme süreci esnasında sözleşmeyi oluşturma seçeneği devre dışı bırakılır.

Alıcılar ve alanlar arasındaki ilişkiyi anlama

Bir sözleşmeyle ilişkilendirilmiş her alıcıya bir imzalayan dizin sayısı atanır. Bu dizin sayısı, alıcıyı içerik ekleme yetkisine sahip olduğu alanlarla ilişkilendirmek için gereklidir (imza alanı gibi).

Alıcılar, dizin sayılarını Gönder sayfasındaki yığın sırasına göre alır. Yığının en üstündeki alıcının sayısı 1 iken sonraki alıcının sayısı 2 olur ve numaralandırma, bu şekilde devam eder. Bu dizin numarası, sözleşme "Sırayla Tamamla" olarak yapılandırıldığında görülebilir ancak iş akışı "Herhangi bir Sırada Tamamla" olduğunda da mevcuttur.

Alıcı yığını

 

İş akışı tasarımcısında bir alıcı akışı oluştururken imzalayan dizini aşağıdaki kurallara göre atanır:

 • Üstten alta
  • Soldan sağa

Aşağıdaki örnekte İmzalayan ve Ortak İmzalayan, yığının en üstündedir.

 • "İmzalayan" en üstte ve en soldaki alıcıdır; bu yüzden dizin numarası 1 olarak atanır
 • "Ortak İmzalayan" da en üsttedir ancak İmzalayan'ın sağındadır; bu yüzden dizin numarası 2 olarak atanır

Bu kullanım durumunda kimin fiziksel olarak önce imzaladığı önemli değildir; bu nedenle imzalayanlar paralel imza akışına yerleştirilir. Ancak İmzalayanın içeriğini doğru "İmzalayan" alanına uygulamasını ve Ortak İmzalayanın kendine atanmış "Ortak İmzalayan" alanlarına erişmesini sağlamak için imza dizini sıkı bir şekilde uygulanır.

İmzalayan ve Ortak İmzalayan işlemi tamamladıktan sonra "Satış Temsilcisi" üçüncü sırada imzalar.

Satış Temsilcisinin karşı imzası atıldıktan sonra "Yönetici Onayı" dördüncü sırada istenir.

Not:

"İmzalayan", "Ortak İmzalayan" ve "Satış Temsilcisi" gibi alıcı adları atanmış alanlarda yer almaz. Bunlar yalnızca yönetici tarafından belirlenen etiketlerdir ve iş akışı şablonunda kullanıcının rahat anlayabilmesi için kullanılır. 

 

Yukarıdaki tasarımcı alıcı akışı, aşağıdaki gibi bir Gönder sayfası şablonu oluşturur.

(Gönder sayfasında yığın sıralaması daha çok görünür ancak dizin sıraları gösterilmez.)

 

Alanları olan bir form oluştururken her alan bir imzalama dizinine açık bir şekilde atanır (bu durumda "Herkes" alanları göz ardı edilir).

Acrobat Sign form oluşturma ortamında bu işlem bir Katılımcı seçerek ve bu katılımcı için alanlar yerleştirerek yapılır.

Hangi alanın hangi katılımcıya atandığının görsel olarak ayırt edilebilmesi için her katılımcı renklerle kodlandırmıştır.

 

Metin etiketleri kullanırsanız etiketin kendisi, alanı imzalayan dizinine atayan bir bağımsız değişken (ör. :signer1) sunar.

İş akışlarını yapılandırma seçeneğine sahip olmak için de özelliğin etkinleştirilmesi gerekir.

Hesap Ayarları > Global Ayarlar > Özel Gönderim İş Akışları alanına gidin ve Yöneticiler için iş akışı tasarımcısını etkinleştir'i seçin.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, hesap ve üst düzey yöneticilerin tamamı yönetici menüsündeki iş akışı tasarımcısına erişebilir.

 • Grup düzeyindeki yöneticiler, yönetim yetkilerine sahip oldukları gruplar için iş akışları oluşturabilir.
 • Hesap düzeyindeki yöneticiler, hem herhangi bir grup için hem de kuruluş genelinde iş akışları oluşturabilir.
İş akışlarını hesap için kullanıma sunulmak üzere yapılandırın

 • Ayar etkinleştirildiğinde, İş Akışları sekmesi seçildikten sonra Özel İş Akışları seçeneği kullanılabilir hâle gelir.
 • Ayar devre dışı bırakıldığında Özel İş Akışları seçeneği kullanılamaz.
Erişimi etkinleştirme ile devre dışı bırakma karşılaştırması

"Yalnızca ben" kullanım kapsamına sahip iş akışları oluşturma seçeneğini etkinleştirmek için iş akışı tasarımcısının tüm kullanıcılar için etkinleştirilmesi gerekir. Tüm kullanıcılar etkinleştirilmemişse iş akışları yalnızca gruplarla veya tüm kuruluşla ilişkilendirilebilir.

Hesap Ayarları > Global Ayarlar > Özel Gönderim İş Akışları alanına gidin ve Tüm kullanıcılar için iş akışı tasarımcısı erişimini etkinleştir'i seçin.

Tüm kullanıcıları etkinleştirme

 • Ayar etkinleştirildiğinde, İş Akışları sekmesi seçildikten sonra Özel İş Akışları seçeneği kullanılabilir hâle gelir.
 • Ayar devre dışı bırakıldığında Özel İş Akışları seçeneği kullanılamaz.

 

Erişimi etkinleştirme ile devre dışı bırakma karşılaştırması

Varsayılan olarak, yönetici olmayan kullanıcılar yalnızca kendileri için iş akışları oluşturabilir. Bu kullanıcılar kendi gruplarıyla iş akışı paylaşma yetkisine sahip değildir.

Ancak kullanıcıların iş akışlarını kendi gruplarında paylaşma yetkisi hesap veya grup düzeyinde etkinleştirilebilir.

Hesap Ayarları > Global Ayarlar > Özel Gönderim İş Akışları alanına gidin ve Kullanıcı tarafından oluşturulan iş akışlarının gruplarla paylaşılmasına izin ver seçeneğini etkinleştirin.

Kullanıcıların iş akışlarını gruplarıyla paylaşmasına izin verme

 • Ayar etkinleştirildiğinde kullanıcılar, grup seçici açılır kutusunu iş akışını kullanabilecek kişiler için bir seçenek olarak görür.
 • Ayar devre dışı bırakıldığında, grup seçici açılır listesi seçeneği arabirimde görünür olmaz.
Paylaşıma izin verme

Tüm belgelerinde spesifik iş akışlarını mutlaka uygulamak ve gönderme işlemini kullanıcı tarafından minimum miktarda giriş ile kolaylaştırmak isteyen hesaplar, tüm belgelerinin iş akışlarını tamamen tanımlayabilir ve kullanıcıları tamamını gönderme konusunda geçici olarak kısıtlar.

Birden Çok Gruptaki Kullanıcılardan yararlanan hesaplar grup düzeyi ayarlarında yapılandırma seçeneklerini uzatabilir ve böylelikle doğru imza seçenekleri ve bildirim süreçlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir.

Kullanıcıları yalnızca onaylı iş akışlarını göndermeyle sınırlamak için Hesap Ayarları > Global Ayarlar > Özel Gönderim İş Akışları konumuna gidin ve Yalnızca iş akışlarını kullanarak sözleşme göndermeyi etkinleştir seçeneğini işaretleyin.   

İş akışlarını sözleşmeleri göndermek için tek yöntem olacak şekilde yapılandırın

Ortak sorunlar için Hata Raporlama

Eski iş akışı deneyiminin bazı öğeleri, en yeni deneyimdeki iyileştirilmiş denetim ve güvenlik nedeniyle yeni arabirimde hatalara yol açacaktır. Ek hata yakalama özelliği yerleştirilerek bu hatalarla karşılaşıldığında daha rahat görünmesi ve daha iyi açıklanması sağlanmıştır.

Hesap, Modern Gönderme deneyimini kullanmak üzere yapılandırılmışsa ve problemli bir iş akışı kurulursa kullanıcıya hatayı gösteren kırmızı bir banner gösterilir:

Hesap hala varsayılan olarak klasik deneyimi kullanmak üzere yapılandırılmışsa iş akışı bu kurallarla çalışmaya devam edebilir. 

Modern deneyim, hataları algılandığı gibi görüntüler. 

Birden fazla sorun bulunduğunda tespit edilen tüm hatalar listelenir.

İş akışını yeni arabirim kural dizisinde geçerli kılmak için yönetici iş akışını düzenlemeli ve bulunan sorunları gidermelidir:

Klasik kural dizisinde, e-posta dizeleri yanlış oluşturulabilir veya düzgün olmayan bir şekilde sınırlandırılabilir (örneğin; boşluklarla veya virgüllerle).

Bu hata oluştuğunda yönetici şunları kontrol etmelidir:

 • Bilgi Alanı e-postalarının düzgün sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı

 • Tanımlanmış herhangi bir alıcı e-postası dizesinin düzgün bir şekilde inşa edilip edilmediği
  • (ör. ad@domain.tld)
 •  
  • Modern deneyimin virgülleri veya noktalı virgülleri kabul edip etmediği

Modern deneyim, İş Akışı Tasarımcısının Belgeler sayfasındaki tüm belge başlıkları için benzersiz değer girilmesini gerektirir.

Bu hatayla ilgili ayrıntılı ek bilgilere buradan erişebilirsiniz

Bir iş akışı tasarlarken Yöneticinin sınırlı erişim kapsamı içeren bir belge taslağı ekleyebilir.

Bu kapsamın dışında kalan kullanıcılar iş akışını yüklemeye çalıştığında belge eklenemez ve güvenlik ihlali tetiklenir.

Örneğin; bir yönetici yeni belge taslağını yalnızca belge sahibi tarafından erişilecek şekilde kısıtlayarak oluşturabilir.  Yönetici belge sahibi olduğu için belgeyi iş akışına ekleyebilir. 

Sistemdeki başka hiçbir kullanıcı, belge sahibi olmadığından belge kapsamının dışındadır.

Bu hata verildiğinde yöneticinin eklenen belge taslağına ait özellikleri ayarlaması gerekir.

Şablon özelliklerini incelemek ve ayarlamak için gereken adımlar burada bulunabilir

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?