Form alanını gösterme/gizleme koşullarını ayarlama


Alan koşulları

Farklı alanların birbiriyle etkileşim kurabileceği koşullar ayarlayabilirsiniz.

Koşul, koşul değerleri karşılandığında söz konusu alanı göstermenizi veya gizlemenizi sağlar. Bu koşul, tek bir olay olabilir (tek bir onay kutusunun işaretlenmesi gibi). Veya, koşulun başarıyla karşılanması için tüm olayların (ya da herhangi bir olayın) gerçekleşmesinin zorunlu olduğu bir olaylar dizesi de olabilir. (Bir kutunun işaretlenmesi, imza uygulanması ve belirli bir radyo düğmesinin seçilmesi gibi.)

Sürükleyip bırakılabilen düzenleme ortamındaki bir alanda bir koşul belirlemek için alanı sağ tıklatarak Düzenle'yi seçin veya alanı çift tıklatın. İlgili alanın özellikler penceresi açılır. Bu bölümü genişletmek için Koşullar'ı tıklatın.

Koşullar

Not:

Koşullar ayarının kullanılabilmesi için belgede en az iki alan bulunmalıdır.

Alanın yapması gerekenleri ayarlama

İlk seçenekler, koşulun bu alan üzerindeki etkilerini belirler.

Eylem

Bu seçenek, koşul karşılandığında alanın gösterilmesini, gizlenmesini veya devre dışı bırakılmasını ayarlar.

Göster: Alan varsayılan olarak gizlenmiştir ve koşul karşılandığında gösterilir.

Gizle: Alan varsayılan olarak gösterilmektedir ve koşul karşılandığında gizlenir.

Etkinleştir: Koşul, alanı alıcı tarafından düzenlenebilir olarak görüntüleyene kadar alan gizli kalır

Devre Dışı Bırak: Koşul, alıcıyı devre dışı bırakarak alanın düzenlenmesini engelleyene kadar alan kullanılabilir durumda kalır. Alan, devre dışı bırakılmış durumda da hala görünebilir.

Koşul

Bu seçenekle, eylemin tetiklenmesi için karşılanması gereken koşullar belirlenir.

Herhangi Biri: Oluşturduğunuz koşullardan herhangi biri eylemi tetikleyebilir.

Tümü: Eylemin tetiklenmesi için oluşturduğunuz tüm koşulların karşılanması gerekir.

Tetikleyiciler

Koşul Ekle'yi tıklattığınızda tetikleyiciyi ayarlamak için bir seçenekler listesi açılır.

İlk seçenek, tetikleyici için kullanmak istediğiniz alandır. Her alan türünde, tetikleyicinin karşılaştırabileceği farklı bir durum kümesi vardır.

Bir sonraki açılır menü, tetikleyicinin işlecidir. Bu, bir matematik denklemlerindekine benzer bir işleçtir. Örneğin, bir onay kutusunun tetikleyicisini ayarlarken, bir onay kutusunun işaretli ve işareti kaldırılmış olmak üzere ancak iki durumu olabileceği için seçenekler işaretli ve işaretli değil olarak belirlenir. Metin alanları çeşitli işleçlerin eşitlik, bağıl değerler ve metin bölümlerini değerlendirmesini sağlar.

Son alan, koşulu tetikleyecek değeri ayarlamak için kullanılır. Onay kutuları söz konusu olduğunda, kutular işaretlenecek veya işaretleri kaldırılacaktır.

Metin alanları, bir değerin ifade ile doğrulanmasını sağlar.

Birden çok tetikleyici ayarlama

Koşul'un Herhangi veya Tümü seçeneklerini ayarlamak için bir alana birden çok tetikleyici atayabilirsiniz. Bir koşul karşılandığında, başka bir boş koşul eklenir.

Koşulları kaldırma ve kopyalama

Tüm koşulları kaldırmak için Tümünü Temizle seçeneğini kullanın.

Tümünü Kopyala seçeneğiyle alandaki koşulların tümü kopyalanır. Kopyalanan koşullar, sözleşmede aynı veya başka alanlara yapıştırılabilir.

 

Tüm koşulları yapıştırma

Koşullar kopyalandığında, koşulları destekleyen tüm alanlarda bir Yapıştır düğmesi görünür. Bir alanda ayarlanmış hiçbir koşul yoksa tüm koşullar alana yapıştırılır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın