Kullanıcı Kılavuzu İptal

Başka bir kullanıcıyla hesap paylaşma

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
   6. E-posta şablonlarını özelleştirme
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme
 7. Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Hesap Paylaşım özelliği; küçük işletme, işletme ve kurumsal hizmet planlarında kullanılabilir.

Kullanıcı içerik paylaşımına genel bakış

Doğası gereği Adobe Acrobat Sign, bir kullanıcının içeriğini görüntülemek veya bu içerikle etkileşime geçmek için açık bir şekilde davet edilmeyen diğer tüm kullanıcılara karşı ilgili içeriği korur.

Sözleşmeler dolaylı olarak tüm alıcıları içerir.  Kitaplık belgeleri, şablon özelliklerinde açık bir şekilde paylaşılır.

Ancak, çoğu kuruluşta gözlemci doğrudan dahil olmadan işlemlerin gözetimini gerektiren roller veya grup içindeki tüm işlemler hakkında genel bir farkındalığa sahip olması gereken aracı grupları bulunur.

Kullanıcı içeriği paylaşımı, bir kullanıcının veya grubun içeriğini başka bir kullanıcı veya grupla paylaşmasını sağlar.

İki tür kullanıcı içerik paylaşımı mevcuttur:

 • Genel: Yalnızca Kullanıcı Görünümü
 • Gelişmiş: İsteğe bağlı Değiştir ve Gönder seçeneğinin bulunduğu Grup ve Kullanıcı Görünümü
  • A Kullanıcısı, içeriğini X Kullanıcısı ile paylaştığında:
  • Grup Paylaşımı etkinleştirilir
   • A Kullanıcısı, içeriklerini N Grubuyla paylaştığında:
    • N Grubundaki tüm üyeler, A Kullanıcısının Yönet sayfasındaki tüm içeriği görüntüleyebilir
    • N Grubunun tüm üyeleri, A Kullanıcısı için oluşturulan paylaşımda (Gönder ve/veya Değiştir) yetkiye sahiptir
   • N Grubunu A Kullanıcısı ile paylaşıldığında:
    • A Kullanıcısı, N Grubundaki tüm kullanıcıların içeriğini görebilir
    • A Kullanıcısı, N Grubundaki tüm üyeler için sözleşmeleri (yapılandırıldığı şekilde) Gönderme ve/veya Değiştirme yetkisine sahiptir

Gelişmiş paylaşım, şu anda yalnızca kurumsal düzeydeki hesaplar tarafından kullanılabilir. Gelişmiş paylaşımı etkinleştirmek isteyen yöneticiler destek ekibine bir destek talebi göndermelidir.

Not:

Bir hesap gelişmiş paylaşıma dönüştürüldüğünde genel paylaşıma geri döndürülemez. Bu tek yönlü bir süreçtir.

Oturum açtıktan sonra hesabınızı paylaşmak için Profil Ayarları > Kişisel Tercihler > Hesabımı Paylaş
alanına gidin.


Kullanılabilirlik

Temel paylaşım, tüm küçük işletmeler, işletmeler ve kurumsal paketler tarafından kullanılabilir.

 • Genel paylaşımda 100 adet "paylaşılan" hesap ve 100 adet "benimle paylaşılan" hesap limiti bulunur

Gelişmiş paylaşım, yalnızca kurumsal müşteriler tarafından kullanılabilir.

 • Gelişmiş paylaşımda "paylaşılan" hesap ve "benimle paylaşılan" hesaplar için varsayılan değer 500'dür (her bir kategori için ayrı ayrı)
  • Her iki durumda da 500'den fazla paylaşıma ihtiyacınız varsa başarı yöneticinizle iletişime geçin

Ekipler için Acrobat Pro ve tüm tek kullanıcılı planlar, kullanıcı hesabı paylaşımını desteklemez.


Kullanıcı Arabirimi

Genel paylaşım

Genel paylaşım modeli altındaki kullanıcılar, Kişisel Tercihler bölümünde paylaşımlarını belirleyebilir, inceleyebilir ve iptal edebilir. Tüm kullanıcılara (yöneticiler dahil) aynı deneyim sunulur.

Biri gelen paylaşımlar (Diğer Hesapları Görüntüle), diğeri de giden paylaşımlar (Hesabımı Paylaş) için olmak üzere iki ayrı sayfa bulunmaktadır:

Genel paylaşım kullanıcı arabirimi

Kullanıcılar, artı simgesine tıklatarak ve paylaşımı oluşturmak istedikleri kullanıcı için bir e-posta girerek paylaşım isteğinde bulunur.

Genel paylaşım - görüntüleme isteği

Paylaşım isteğinde bulunulduğunda istenen kullanıcı, daveti kabul edene veya reddedene kadar "Beklemede" durumunda kalır.

Genel arabirim - bekleyen istekler


Gelişmiş hesap paylaşımı

Gelişmiş hesap paylaşımı yalnızca kurumsal hizmet seviyesinde kullanılabilir ve destek ekibine bir talep göndererek etkinleştirilmelidir.

Bir hesap gelişmiş paylaşıma dönüştürüldüğünde kullanıcı arabirimi iki ayrı sayfadan Paylaşım Durumu adı verilen sekmeli bir sayfaya geçer:

Gelişmiş paylaşım - menüye gitme

İki sekme, genel paylaşım kuralları altında kullanılan iki sayfaya hizalanır:

 • Hesabımı Paylaştığım Kişi > Hesabımı Paylaş
 • Benimle Paylaşılan > Diğer Hesapları Görüntüle

Kullanıcılar, artı simgesini tıklatarak paylaşımlar oluşturur. Bu simge, kullanıcının bir e-posta adresi girmesini veya geçerli hesap kullanıcısı ve grup nesneleri listesinden kullanıcı veya grup seçmesini sağlayan bir açılır pencere açar.

 • Grup adının sağındaki ok, kullanıcıları listelemek için grupları genişletir
 • Artı simgesi, kullanıcıyı/grubu paylaşım isteğine ekler (üst giriş alanında)
Gelişmiş paylaşım - grup paylaşımı

 

Paylaşım için kullanıcıları/grupları belirledikten sonra istekte bulunan kişi paylaşımda geçerli olmasını istediği izinleri (Gönder ve/veya Değiştir) tanımlayabilir:

foo

Hesap yöneticileri, onay gerektirmeden Acrobat Sign hesaplarında kendi kullanıcıları ve diğer kullanıcılar arasında tam olarak bir paylaşım oluşturabilir.

Grup yöneticileri, bir onay gerektirmeden Adobe gruplarında kendi kullanıcıları ve diğer kullanıcılar arasında tam olarak bir paylaşım oluşturabilir.

Grup yöneticileri, grupları dışındaki bir kullanıcı veya grupla paylaşım oluşturmaya çalıştığında "Bekleyen" durumunda bir paylaşım oluşturmuş olurlar.  Paylaşımın oluşturulması için diğer kullanıcının açık bir şekilde isteği onaylaması (kabul etmesi) gerekir.

 • Bir Gruba yönelik paylaşım isteğinde bulunulduğunda bekleyen paylaşımları kabul eden veya reddeden grup yöneticilerine e-posta gönderilir.

Yönetici olmayan kullanıcılar (yapılandırılmış denetim seçeneklerine bağlı olarak), diğer taraf paylaşım isteğini kabul edene veya reddedene kadar "Bekleyen" durumunda kalan bir paylaşım isteğinde bulunabilir.

Gelişmiş paylaşım - bekleyen istek


Grup paylaşımı

Yöneticiler (gelişmiş paylaşım kuralları altında), yönetici oldukları grubu paylaşabilir ve gruba (ve kullanıcılarına) bağlı paylaşımları yönetebilir.

Grup paylaşımı, kullanıcı paylaşımlarına genel olarak benzer. Ancak grup, daha kapsayıcı bir alandır ve bir grup paylaşımı yapıldığında kullanıcılar ilgili gruptaki tüm kullanıcıların içeriklerine erişebilir.

Bir kullanıcı gruptan kaldırılırsa bu kullanıcının içeriği artık grupta olmadığı için görünmez ve erişilemez.

Grup yöneticisi olarak Grup düzeyinde paylaşıma erişmek için:

 • Grup Yöneticisi kullanıcınızda oturum açın
 • Grup > Kullanıcı Grubum > Paylaşım Durumu öğesine gidin
Grup Paylaşımı durumuna gitme

Not:

Bir grup kendisiyle paylaşılarak gruptaki tüm kullanıcıların bireysel paylaşımlar tanımlamak zorunda kalmadan gruptaki diğer tüm kullanıcıları tam olarak görüntülemesi sağlanabilir.

Hesap yöneticileri, hesaptaki tüm grupların paylaşımlarını yönetebilir ve başka bir kullanıcının kabul etmesini gerektirmeden gruplar arasında tam olarak paylaşım oluşturabilir.

Hesap yöneticisi olarak grup paylaşımına erişmek için:

 • Şu konuma gidin: Hesap > Gruplar > {Paylaşmak istediğiniz grubu seçin}
Bir grup seçin

Grup menüsü yüklendiğinde Paylaşım Durumu'nu tıklatın

Grup paylaşımı - grup paylaşım durumu


Hesaplar arasındaki paylaşımları yönetmek için ek denetimler

"Bekleyen" paylaşımın göndericisi, paylaşım isteğini şu şekilde hedef kullanıcıya yeniden gönderebilir:

 • Paylaşım arabirimine gidin
 • Yeniden göndermek izlediğiniz paylaşımı bir kez tıklatın
 • Paylaşım İsteğini Yeniden Gönder bağlantısını tıklatın
 • Hedef kullanıcıya otomatik olarak bir e-posta gönderilir
Paylaşım isteğini yeniden gönderme

Bir kullanıcı paylaşım isteğinde bulunduğunda hedef kullanıcı (veya Gruplar söz konusuysa grup yöneticisi), paylaşımı onaylama bağlantısı içeren bir e-posta alır:

Paylaşım isteği e-postasını kabul etme veya reddetme

Alternatif olarak, bir kullanıcı uygulamadaki bir isteği aşağıdaki şekilde kabul edebilir veya reddedebilir:

 • Paylaşım arabirimine gidin
 • Kabul etmek veya reddetmek istediğiniz beklemede olan isteği bir kez tıklatın
 • Kabul Et veya Reddet öğesini tıklatın
Paylaşım isteğini kabul etme veya reddetme

Her iki paylaşım modelinde de taraflardan biri istediği zaman paylaşımı iptal edebilir:

 • Paylaşım arabirimlerine gidin
 • İptal etmek istediğiniz paylaşımı bir kez tıklatın
 • Paylaşımı İptal Et bağlantısını tıklatın
Paylaşımı iptal etme

Kullanıcılar/gruplar arasında belirlenmiş bir paylaşıma ilişkin izinler şu şekilde değiştirilebilir:

 • Paylaşım arabirimine gidin
 • Düzenlemek istediğiniz paylaşımı bir kez tıklatarak listenin en üstündeki seçenekleri görüntüleyin
 • İzinleri Değiştir bağlantısını tıklatın
 • İzinleri düzenleyin
 • Kaydet öğesini tıklatın
Not:

Paylaşım izinlerini değiştirmek ve bu değişikliklerin etkisini göstermesi arasında 30 dakikalık bir gecikme mevcuttur.

Paylaşım izinlerini değiştirme


Paylaşılan içeriği görüntüleme

Kullanıcınızla paylaşılan içerik Yönet sekmesinde görüntülenir.

Yönet sayfasının sol üst köşesinde Sözleşmeleriniz öğesinin yanında bir açılır ok görebilirsiniz

 • Sizinle paylaşılan kullanıcıların/grupların listesini görmek için oku tıklatın
 • Görüntülemek istediğiniz kullanıcıyı/grubu seçin
 • Ayrıca tüm paylaşılan içeriği geri döndüren Tüm Paylaşılan Sözleşmeler'i de seçebilirsiniz
Yönet sayfanızdaki aşağı açılır oku seçin

Sayfa yenilenir ve seçilen kullanıcının/grubun Yönet sayfası içeriği görüntülenir:

Paylaşılan hesap başlığı

Not:

Sol taraftaki filtreler (Devam Ediyor, Tamamlandı, Web Formları), içeriğinizi görüntülendiği gibi filtreler.


Gelişmiş paylaşım denetimleri

Gelişmiş paylaşım, kullanıcının paylaşılan bir hesabın sözleşmelerindeki belgeleri ve alanları değiştirmesine olanak tanır (sözleşme hala geçerli olduğu sürece).

Sözleşmelerde değişiklik yapmak için:

 • Yönet sayfasına gidin
 • Görünümü, değiştirilecek sözleşmenin sahibi olan kullanıcı olarak değiştirin
 • Sözleşmeyi bir kez tıklatarak seçin
 • Seçenekleri görüntülemek için seçenekleri genişletin
 • İstediğiniz işlemi tıklatın:
Paylaşılan bir sözleşmeyi değiştirme

Gelişmiş paylaşım, kullanıcının paylaşılan bir kullanıcı adına sözleşme gönderebilmesini sağlar.

Bu sözleşme, hesabın sahibi tarafından gönderilmiş gibi paylaşılan hesaba ait olacaktır.

Sözleşmenin başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan hesap üzerinden gönderildiğini yalnızca geçmiş ve denetim günlüğü gösterir.

Paylaşılan bir hesaptan sözleşme göndermek için:

 • Kullanıcınızda oturum açın
 • Ekranın sağ üst köşesindeki adınızı tıklatın ve Hesaplar Arasında Geçiş Yap öğesini seçin
 • Adına gönderim yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin
  • Tamam öğesini tıklatın
Gelişmiş paylaşım - Hesaplar arasında geçiş yapma

Sayfa yenilenir ve sınırlı arabirim görüntülenir.

Sayfanın üst kısmındaki banner, paylaşılan bir hesapta olduğunuzu ve bu hesabın kullanıcısını gösterir.

Banner'ın sağ tarafında sizi hesabınıza yönlendiren bir bağlantı bulunur.

 • Gönder sekmesini tıklatın
 • Sözleşmeyi normalde yaptığınız şekilde yapılandırıp gönderin
Hesaba geçiş yapılır

Sözleşmenin Etkinlik günlüğü, sözleşmenin kullanıcı adına gönderildiğini açık bir şekilde belirtir:

Başka bir hesap adına gönderim esnasında denetim günlüğüne giriş yapılır


Kontroller

Kullanıcı paylaşımına yönelik yönetici denetimleri Hesap Ayarları > Güvenlik Ayarları > Hesap Paylaşımı bölümünde bulunur

 • Paylaşım, tüm Gruplara açılan ayarları genişleterek Hesap düzeyinde yapılandırılabilir
 • Paylaşım, devralınan Hesap düzeyindeki değerleri geçersiz kılarak Grup düzeyinde de yapılandırılabilir.

Temel paylaşım denetimleri, paylaşıma izin verilip verilmediğini ve paylaşımın başlatıldığı yöntemi tanımlar:

 • Hesap paylaşımına izin verme: Hesap paylaşımı arabirimi, yapılandırılan hesap/grup için kullanıcı arabiriminden kaldırılır.
 • Hesabın paylaşılmasına izin ver: Yapılandırılan hesaptaki/gruptaki kullanıcıların başka bir kullanıcının içeriğini görüntüleme isteği gönderebilmelerini sağlar
 • Kendi hesabının paylaşılmasına izin ver: Yapılandırılan hesaptaki/gruptaki kullanıcıların hesaplarını başka bir kullanıcıyla paylaşabilmelerini sağlar
 • Her ikisi: Kullanıcı paylaşım isteğinde ve teklifinde bulunabilir
Yönetici menüsündeki paylaşım denetimleri

Gelişmiş paylaşım, ek bir izin kümesi sunar:

 • Harici hesaplarla: Bu seçenek etkinleştirildiğinde kullanıcılar, hesap içeriklerinin görünümünü diğer Acrobat Sign hesaplarındaki kullanıcılarla paylaşabilir.
  • Harici bir hesapla paylaşım yapıldığında, salt okunur bir ilişki oluşturulur.
 • Dahili hesaplarla: Bu seçenek etkinleştirildiğinde kullanıcılar, içeriklerini kendi (aynı) Acrobat Sign hesaplarındaki diğer kullanıcılarla paylaşabilir.
  • Dahili hesaplarla paylaşımı etkinleştirmek iki ek seçeneğe de otomatik izin verir:
   • Gönderme: "Paylaşılan" tarafın, paylaşım yapan taraf adına yeni sözleşmeler gönderebilmesini sağlar.
    • Geçmiş ve denetim kaydı, sözleşmenin paylaşım yapan taraf adına "paylaşılan" tarafça gönderildiğini açık bir şekilde gösterir.
    • Sözleşme, paylaşım yapan tarafça kendileri göndermiş gibi işleme alınır ve aynı şekilde yönetilir.
   • Mevcut işlemleri değiştir: "Paylaşılan" tarafın devam eden sözleşmeleri değiştirmesine izin verir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi