Kullanıcı Kılavuzu İptal

İşlevsel bir varlık altında sözleşme göndermek için Hizmet Hesapları oluşturma

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
   6. E-posta şablonlarını özelleştirme
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme
 7. Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Adobe Acrobat Sign Hizmet Hesapları

Hizmet Hesapları, işletme düzeyinde bir hesaptaki kullanıcıların, bu amaç için özel olarak oluşturulan (kişisel kullanıcı kimliklerini kullanmak yerine) bir kullanıcı kimliğinin yetkisi altında sözleşme göndermelerine olanak sağlayan bir araçtır.

Örneğin, yasal belgeler göndermek için bir Hizmet Hesabı oluşturulabilir. Kullanıcının profili, bireysel gönderen yerine Hukuk departmanını tanımlayan işlevsel bir ad ve e-posta adresi sağlamak üzere tasarlanabilir. Örneğin, resmi gizlilik sözleşmeleri göndermesi gereken tüm kullanıcılar, Yasal Hizmet Hesabı'na geçip sözleşmeyi bu profil kapsamında göndererek işleme daha tutarlı ve güvenilir bir görünüm verebilir. Ayrıca, belirli bir niteliğe sahip sözleşmeler Hizmet Hesabı grubu ile sınırlı olabilir ve işlevsel türdeki tüm sözleşmeler kullanıcı tabanına dağıtılmak yerine o kullanıcıyla sınırlandırılabilir.

Hizmet Hesapları, Adobe Admin Console aracılığıyla gelişmiş paylaşımı ve hesap yönetimini etkinleştiren işletme müşterileri tarafından kullanılabilir.

Tech Account ürün kartları

Not:

Aşağıda kullanıcıların Acrobat Sign ortamından manuel olarak eriştiği Hizmet Hesaplarının kullanımı açıklanmaktadır. API'nin merkezi bir taraf adına sözleşme göndermesini sağlamak isteyen kuruluşlar API için Teknik Hesaplar belgesine başvurmalıdır.

Ön koşullar

Bir Hizmet Hesabını etkinleştirmek için Acrobat Sign hesabınız aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

 • İşletme düzeyinde ETLA hizmetine sahip olmak
 • Kullanıcıları Adobe Admin Console'da yönetmek*
 • Gönderme izinleri etkinken Gelişmiş Hesap Paylaşımını etkinleştirmek.
  • Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar özelliğini etkinleştirmek (önemle tavsiye edilir).

* Adobe Admin Console ile ilgili not

Adobe Admin Console, kullanıcı yönetimi ve lisans atama için bir çerçeve sağlar. Çoğu müşterinin yalnızca bir Admin Console'u bulunur.

Ancak karmaşık kullanıcı/lisans gereksinimleri olan bazı müşteriler birden fazla Admin Console'a sahip olabilir. Bir Admin Console birleştirilmiş kullanıcı yönetimini yönetirken diğeri Acrobat Sign lisansını yönetebileceğinden Hizmet Hesabı oluşturma gibi bir süreçte bu durum kafa karıştırıcı olabilir.

Birden fazla hesabınız olduğunu biliyorsanız veya hesap sayınızdan emin değilseniz lütfen aşağıdakileri okuyun:

Birden fazla Admin Console'da karşılaşılan zorluk, gerçekleştirmeye çalıştığınız işlemler için doğru konsolda olduğunuzdan emin olmaktır.

Birden fazla Admin Console'unuz olup olmadığını tespit etmek için:

1. Admin Console'da oturum açın.

2. Konsolun sağ üst köşesinden kuruluş adını tıklatın.

Birden çok kuruluşu içeren bir açılır menünüz varsa birden fazla Admin Console'unuz var demektir.

Admin Console kuruluş açılır menüsü

Yalnızca bir Admin Console'unuz varsa kullanıcı oluşturma ve lisanslama işlemleri aynı kuruluşta gerçekleşir ve konsollar arasında geçiş yapma konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Birden fazla Admin Console'unuz varsa birleşik kullanıcı oluşturmayı yöneten ve Acrobat Sign lisans hazırlığını yöneten kuruluşu belirlemek için bir dakikanızı ayırın.

Birden fazla Admin Console'u bulunan şirketler Acrobat Sign'ı birden fazla konsoldan dağıtabilir. Hizmet Hesabı oluşturmak istediğiniz doğru Admin Console'u tespit etmeniz gerekir.

Hizmet Hesabını hangi kuruluşun içermesi gerektiğini belirlemek için her bir kuruluşu incelemeniz gerekir.

 1. Kuruluşu seçin.
 2. Seçeneklerin üst kısmından Ürünler'i seçin.
 3. Adobe Sign - Enterprise ürün kartını arayın

Bu belgenin amacı doğrultusunda, bunu Lisans Admin Console'u olarak tanımlarız. Bu, Hizmet Hesabınızın oluşturulduğu ve yönetildiği kuruluştur.

Tech Account ürün kartları

Birleştirilmiş kullanıcı yönetimi kullanan kuruluşlar, birleştirilmiş ortam dışında bir Hizmet Hesabı oluşturmak için birleştirilmiş çözümün sekronizasyonunu kaldırmalıdır.

Bunu yapmak için birleştirilmiş güven ilişkisini etkinleştiren etki alanlarını hangi kuruluşun kontrol ettiğini bulmak üzere her bir kuruluşu incelemeniz gerekir. Birden fazla Admin Console bir etki alanına güvenebilir ancak yalnızca biri bunu aktif olarak kontrol eder.

 1. Kuruluşu seçin
 2. Seçeneklerin üst kısmından Ayarlar'ı seçin.
 3. Seçeneklerin sol kısmından Kimlik'i seçin.
 4. TürFederated ID ve Durum'u Güvenilir olarak listelenen dizinler varsa Sahip Kuruluşu göstermek için dizinin bulunduğu satırı tıklatın.
Kimliğe Git

Sahip Kuruluş, Federated ID senkronizasyon kontrollerinizi değiştirmek için doğru Admin Console'dur.

 • Mevcut erişiminiz yoksa konsol yöneticisi için bir e-posta sağlanır.

TürFederated ID ve Durum'u Etkin ise dizin ayarlarını açmak için dizinin Ad'ını tıklatın.

Etkin etki alanı

Ayarlar sayfasından IDP senkronizasyon bilgilerini içeren Senkronizasyon sekmesini seçin.

Bu belgenin amacı doğrultusunda, bunu Birleşik Senkronizasyonlu Admin Console olarak tanımlayalım.

Dizin ayarları - senkronizasyon sekmesi

Not:

Senkronizasyon sekmesini görmüyorsanız hesabınız erişiminiz olmayan bir Global Admin Console'a sahip olabilir.

Erişim elde etmek için şirket içi Adobe yöneticilerinizle iletişime geçmeniz gerekir.

Aşağıdaki şartları sağlayan kuruluşlar:

 • kullanıcıları Adobe ve Active Directory arasında otomatik olarak senkronize etmek için Kullanıcı Senkronizasyon Aracı'nı (UST) kullanan
 • kullanıcıların Acrobat Sign'da manuel olarak eklenmesine veya oluşturulmasına izin vermeyen

Tüm Hizmet Hesabı kullanıcı kimlikleri için bir "istisna" grubu oluşturulmalıdır. Tüm Hizmet Hesabı kullanıcı kimliklerinin, devre dışı bırakılmadığından ve lisanslarının otomatik kullanıcı senkronizasyonu tarafından kaldırılmadığından emin olmak için bu muaf grupta oluşturulması gerekir.

İstisna grubu, UST yapılandırmasındaki senkronizasyondan muaf olarak yapılandırılmalıdır.

Adobe'nin müşterinin kuruluşu adına UST'yi barındırdığı durumlarda müşteri yöneticisi, bu grubun senkronizasyondan muaf tutulmasını sağlamak üzere Adobe Müşteri Çözümleri ekibiyle birlikte çalışabilmeleri için Grup adını Başarı Yöneticisine, Teknik Hesap Yöneticisine veya hesap temsilcisine bildirmelidir.

Genel bakış

Hizmet Hesabı oluşturmak, Adobe Acrobat Console'a yönetici düzeyinde erişim ve Acrobat Sign'da hesap düzeyinde yönetici yetkisi gerektiren çok adımlı bir işlemdir.

Bu işlem için yönetici:

 1. (İsteğe bağlı) Acrobat Sign sisteminde yeni bir Grup oluşturmalıdır.
  • Hizmet Hesabı için özel bir grup oluşturmak, diğer grup yapılandırmalarından farklı veya çok katı olabilen sözleşme özelliklerinin sıkı bir şekilde yapılandırılmasına olanak tanır.
 2. Adobe Admin Console'da yeni bir Hizmet Hesabı oluşturmalıdır.
  • Bu, diğer kullanıcıların (gelişmiş hesap paylaşımı yoluyla) geçiş yapabileceği ve sözleşme gönderebileceği bir Hizmet Hesabı oluşturur.
 3. Hizmet Hesabını, Hizmet Hesabını kullanmasına izin verilmesi gereken kullanıcılar ve gruplarla paylaşmalıdır.
  • Hizmet Hesabını diğer kullanıcılar ve gruplarla paylaşmak, bu kullanıcıların Hizmet Hesabına geçiş yapmasına ve bu kullanıcı kimliği profili altında gönderilecek yeni sözleşmeler oluşturmasına olanak tanır.

Uygulama için Acrobat Sign'da benzersiz bir grup oluşturma

Benzersiz bir gruba Hizmet Hesabı eklemek, Hizmet Hesabı işlevinin grubun gönderme ve imzalama parametrelerinin yanı sıra mevcut iş akışları, şablonlar ve raporlama özelliklerini de belirlemesine olanak tanır.

Yasal işlemler için tasarlanmış bir Hizmet Hesabı örneğinde grup; varsayılan kimlik doğrulama gerekliliğini, son kullanma tarihini, otomatik CC taraflarını ve PDF ek kurallarını tanımlayabilir. Bunların hepsi Satış işlemleri için uygun olmayabilir.

Ayrıca belirli kitaplık şablonlarını Hizmet Hesabı grubuyla sınırlamak, bu şablonu kullanan tüm sözleşmelerin yalnızca Hizmet Hesabı ile ilişkilendirilmesini ve kullanıcı tabanınıza dağıtılmamasını sağlar.

Ayrı bir grup oluşturmak için:

 1. Acrobat Sign'da hesap düzeyinde yönetici olarak oturum açın.

 2. Yönetici menüsündeki Gruplar sekmesine gidin.

 3. Yeni bir grup oluşturmak için artı simgesini tıklatın.

 4. Grup için sezgisel bir ad girin (ör. Hizmet Hesabının oluşturulduğu işlevin adı).

 5. Grubu kaydedin.

  Grup oluşturma

 6. (İsteğe bağlı) Yeni grubu açın ve gönderilecek sözleşme türü için gereken varsayılan ayarları yapılandırın.

  1. Listenin üst kısmındaki işlem çubuğunu görüntülemek için gruplar listesinden yeni grubu seçin.
  2. Grup düzeyinde yapılandırmayı açmak için Grup Ayarları eylemini seçin.
  Grup seviyesi ayarlarına erişme

Not:

Kuruluşunuz:

 • Kullanıcıları Adobe ile Active Directory arasında otomatik olarak senkronize etmek için Kullanıcı Senkronizasyon Aracı'nı (UST) kullanıyorsa
 • Kullanıcıların Acrobat Sign'da manuel olarak eklenmesine veya oluşturulmasına izin vermiyorsa

Tüm Hizmet Hesabı kullanıcı kimliklerinin birincil grubu olması için bir istisna grubu oluşturmanız gerekir.

Senkronizasyon işleminin kullanıcı kimliklerini etkilemediğinden, bu kimliklerin devre dışı bırakılmasına veya yetkilerinin kaldırılmasına neden olmadığından emin olmak için UST yapılandırmanıza grubun adı eklenir.

Yeni Hizmet Hesabı oluşturma

Not:

Yeni Hizmet Hesabı oluşturmadan önce alıcılarınızdan gelen yanıtlar/sorular için kullanılabilecek bir e-posta adresi belirlemeniz gerekir. (ör. yasal_sozlesmeler@etki_alanim.com)

Yeni Hizmet Hesabı oluşturmak için:

 1. (Birleşik Senkronizasyonlu) Admin Console'a yönetici olarak giriş yapın.

 2. Ayarlar → Kimlik öğesine gidin.

  Yeni kullanıcıyı oluşturmak için bir dizin seçin.

  Etkin etki alanı

 3. Senkronizasyon sekmesini seçin.

 4. Ayarlar'a Git öğesini seçin

  Dizin ayarları - senkronizasyon sekmesi

 5. Düzenlemeyi Etkinleştir'i seçin.

  Düzenleme etkinleştirildiğinde, Adobe Admin Console yalnızca Admin Console'daki kullanıcı verilerinde düzenleme yapılmasına izin verir. IdP'niz düzenlemelerle güncellenmez.

  Teknik Hesap

  Not:

  Düzenleme yalnızca bir saat veya manuel olarak devre dışı bırakılana kadar etkin kalır.

 6. Lisans Admin Console'unuzda oturum açın (birden fazla Admin Console ile çalışıyorsanız).

 7. Kullanıcılar → Kullanıcı ekle'ye gidin.

 8. Yeni Hizmet hesabınızı şununla yapılandırın:

  • E-posta veya kullanıcı adı: Alıcılarınızdan gelen yanıtlama e-postaları almak istediğiniz e-posta adresini kullanın.
  • Kimlik Türü: Federated ID
  • Ad/Soyadı: Bu değer Acrobat Sign sisteminde kullanılır ve denetim raporuna yansıtılır. Bağlam bilgisi sağlayan bir değer kullanın. Örnek: Hukuk Departmanı
  • SSO kullanıcı adı: Aynı e-posta değerini kullanın.
  • Ülke/Bölge: Şirketiniz için uygun ülke veya bölgeyi seçin.
  • Acrobat Sign ürün profilini seçin.
  • Kullanıcı rolünü Kullanıcı olarak ayarlayın.

  İşlemi bitirdiğinizde Kaydet'i tıklatın.

  Teknik Hesap

 9. IdP verilerinizin senkronize edilmesi için Birleşik Senkronizasyonlu Admin Console'da tekrar oturum açın.

 10. Ayarlar → Kimlik → {Dizin} → Senkronizasyon → Ayarlar'a Git öğesine geri gidin.

  Verilerin IdP'nizle senkronizasyonunu yeniden etkinleştirmek için Düzenlemeyi devre dışı bırak'ı tıklatın.

 11. Yeni Hizmet hesabınız Acrobat Sign sisteminde otomatik olarak oluşturulur.

Hizmet Hesabını, Hizmet hesabını kullanma yetkisi olan gruplarla veya kullanıcılarla paylaşma

Bir grup için paylaşım oluşturmak, gruptaki tüm kullanıcılarla bir paylaşım bağlantısı kurarak grup kullanıcılarının Hizmet Hesabı arabirimine geçiş yapmasına ve sözleşme oluşturmasına olanak tanır.

Doğrudan bir kullanıcıyla paylaşım, yalnızca o kullanıcıyla bağlantı kurar.

 1. Acrobat Sign'da hesap düzeyinde yönetici olarak oturum açın.

 2. Yönetici menüsünde Kullanıcılar sekmesine gidin.

 3. Kullanıcı listesinden Hizmet Hesabını seçin ve ardından listenin en üstündeki eylemlerden Kullanıcı Bilgilerini Düzenle öğesini seçin.

  Kullanıcı Bilgilerini Düzenle

 4. Sol menüden Paylaşım Durumu öğesini seçin.

  • Kullanıcı Hesabının Paylaşıldığı Kişi sekmesinin seçili olduğundan emin olun.
  • Yeni bir paylaşım ilişkisi oluşturmak için artı simgesini  seçin.
  Kullanıcı hesabının paylaşıldığı kişi

 5. Hizmet Hesabı hesabının paylaşılacağı grubu veya kullanıcıyı seçin:

  1. Arama kutusunun sağındaki üç satır simgesini tıklatın.
  2. Seçmek için grubun veya kullanıcının yanındaki artı simgesini  tıklatın.
   • Kullanıcıları tek tek eklemek için bir grup genişletilerek kullanıcılar gruptan tek tek seçilebilir.
  3. Görüntüleme Haricinde Ek İzin altında Gönderme özelliğini etkinleştirin.
  4. Kaydet'i tıklatın.
  Teknik Hesap

Yeni Hizmet Hesabınızı test edin

Kullanıcılarınızın Hizmet Hesabına erişimini test etmek için:

 1. Hizmet Hesabının hesabını paylaştığı herhangi bir kullanıcıyla oturum açın.

 2. Kullanıcıları görünür hâle getirmek için sağ üst köşedeki adınızı seçin.

 3. Menüden Hesabı Değiştir öğesini seçin.

  Bir kaplama, paylaşılan kullanıcı hesaplarının listesini görüntüler.  Hizmet Hesabını seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Hesaplar Arasında Geçiş Yap

 4. Kullanıcı görünümü, Hizmet Hesabı arabirimini gösterecek şekilde yenilenir.

  • Bu, mavi banner ile tanımlanabilir.

  Gönder sayfasına gidin ve kendinize bir sözleşme gönderin.

  • Hizmet hesabının bulunduğu gruba doğrudan atanan tüm şablonların gönderilebileceğini unutmayın.
  Paylaşılan kullanıcı hesabı

 5. Aldığınız e-posta, Hizmet Hesabı adını ve e-posta adresini gösterecek şekilde doğru biçimlendirilecektir.

  Proxy e-postası

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi