Kullanıcı Kılavuzu İptal

Raporlar ve Veri Dışa Aktarımları

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Veri Dışa Aktarımlarına ve Rapor Çizelgelerine Genel Bakış

Yeni Raporlar deneyimi, kurum ve işletme hizmet seviyelerindeki kullanıcılara, kendi özel raporlarını ve veri dışa aktarımlarını kişiselleştirilmiş bir görünümde oluşturma, kaydetme ve yönetme yetkisi verir.

Raporlar, kullanıcı tarafından tanımlanan sözleşme verilerinin bir özetiyle birlikte bir veya daha fazla grafik oluşturan şablonlardır. Kullanıcının erişebildiği rapor sayısı ve türü, kullanıcının sistemdeki yetki seviyesi ve kullanıcı kimliğine uygulanan izin kapsamıyla belirlenir.

Veri dışa aktarımları, kullanıcılara, yetki kapsamları dahilindeki sözleşmelerden belirli alan verilerini çıkarmaları için bir yöntem sağlar. Kullanıcılar, getirilen veri kümesini kullanıcı, grup, iş akışı veya sözleşme adına göre filtreleyebilir.

Kullanıcı, filtrelenen sözleşmeler kümesinin içinde CSV dosyasına aktarılacak ayrı alanları tanımlayarak, ihtiyaç duymadığı işlem verilerini dışa aktarımından kaldırabilir.

Örnek veri dışa aktarımı

Rapor türleri şunları içerir:

 • Sözleşmeler (Tüm kullanıcılar): Sözleşme raporları; tamamlanma oranları, tamamlama süresi, iş akışı kullanımı, hacim eğilimleri ve gönderen/grup trendleri gibi sözleşme etkinliklerine ilişkin metrikleri getirir. On bir adet Sözleşme çizelgesi mevcuttur.
 • İşlem tüketimi (Tüm kullanıcılar): Sistem içerisindeki işlem hacmini kullanıcı, grup, iş akışı veya genel hacim eğilimine göre getirir. Dört adet İşlem Tüketimi çizelgesi mevcuttur.
 • Kullanıcılar (Geliştirme aşamasında): Kullanıcı raporları, oluşturulan kullanıcılar/gruplar, kullanıcı/grup büyüme eğilimleri ve kullanıcı etkinliği gibi kullanıcı metriklerine odaklanır. Altı adet planlı Kullanıcı çizelgesi mevcuttur.
 • Ayarlar Etkinlik Denetimi (Yalnızca yöneticiler): Yöneticilerin, yöneticinin yetki seviyesine bağlı olarak kullanıcıları, grupları veya tüm hesapları için ayar düzeyi etkinliğini döndüren özel bir rapor çalıştırma erişimi vardır.
Not:

Kullanıcılar rapor türü, bilgilendirme amacıyla bu belgeye dahil edilmiş olup şu anda geliştirme aşamasındadır ve mevcut sürümde desteklenmez.

Oturum açtıktan sonra ana ekranın üst menüsünde Raporlar'ı seçin.

Varsayılan kontrol paneli (Genel Bakış)

Yeni Raporlar deneyimi ilk açıldığında, varsayılan kontrol paneli yüklenir.

Kontrol panelinde, son yedi günkü sözleşme trafiğinin genel bakışı otomatik olarak yüklenir. Üst kısımdaki özetin yanı sıra; tamamlanan sözleşme yüzdesi, toplam sözleşme hacmi eğilimi ve bir sözleşmenin tamamlanması için gereken ortalama süreyi gösteren üç çizelge bulunur.

Varsayılan açılış sayfası   dört ilgi alanı numaralandırılmış

Kullanıcı, yeni rapor/dışa aktarım içeriği oluşturmak için şu iki düğmeyi kullanabilir:

Yeni raporlar veya veri dışa aktarımları oluşturma düğmeleri

 • Yeni Dışa Aktarma: Yeni dışa aktarım isteği, kullanıcının bir dizi sözleşme tanımlamasına ve ardından bu sözleşmelerin alan düzeyindeki değerlerini dışa aktarmasına olanak tanır.
  • Katılımcıların yemek seçimi yapabildiği ve özel hususları listeleyebildiği bir etkinlik RSVP formunu örnek verebiliriz.
  • Web formunu oluşturan kişi sözleşmeleri seçebilir (web formu adına göre filtrelenir) ve alanları (ad, yemek tercihi, notlar vb.) formdan bir CSV dosyasına aktarabilir
 • Yeni Rapor: Yeni rapor, kullanıcının bir veya daha fazla grafik içeren bir sözleşme verisi panosu oluşturmasına olanak tanır. Bağlama göre farklı grafik türleri kullanılır:
  • Tamamlanan sözleşmeler bir kadran grafiğidir
  • Tamamlama süresi eğilimi bir çizgi grafiğidir
  • Gönderene göre sözleşmeler (veya gruba göre sözleşmeler) bir çubuk grafiğidir
  • Gönderene göre sözleşme tamamlama bir dağılım grafiğidir

Dışa aktarımlar ve raporlar sayesinde kullanıcılar, şablonu gelecekte kullanmak üzere kendi dışa aktarım ve rapor listelerine kaydedebilirler.

İstenen verilerin CSV dosyası olarak indirilmesine yalnızca dışa aktarımlarda olanak verilir.

Ekranın sol bölümünde, kullanıcı raporlarının ve veri dışa aktarımlarının içeriğini görüntülemek için bağlantılar bulunur. Bölümde en fazla beş bağlantı bulunur:

Rapor türüne göre kullanıcıya sunulan tüm raporların özet listesi

Genel Bakış: Kullanıcıyı, sözleşme verilerinin, önceki yedi takvim günü boyunca oluşan görünümüne götürür. Temelde, açılış sayfasındaki varsayılan kontrol panelini yeniden yükler.

Rapor Türleri: Üç rapor türünün (Sözleşmeler, İşlem Tüketimi ve Kullanıcılar) her biri, o rapor türü için raporların tam listesini açmak üzere kendi tıklatılabilir bağlantısına sahiptir. Raporları görüntülemek üzere açtığınızdan, her zaman filtre ayarlarına (ör. Son 30 gün) göre verilerin toplandığını unutmayın.

 • Rapor türünden sonraki sayı, o türde mevcut olan toplam rapor sayısını belirtir.
 • Raporlar, en son değiştirilen en üstte olacak şekilde listelenir.
 • Her rapor türünün, her zaman listenin en üstünde yer alan ve silinemeyecek iki varsayılan raporu vardır:
  • Bu haftadaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki yedi güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.
  • Bu aydaki {tür}: Türe özel mevcut tüm çizelgelerin önceki 30 güne ilişkin bir derlemesini görüntüler.

Her rapor türü listesi, şu dört sütunla birlikte aynı sayfa formatına sahiptir:

 • Rapor Adı: Raporu oluşturan kişi tarafından sağlanan ad.
 • Etkin simgeler: Raporda yapılandırılmış bir plan varsa mavi bir takvim simgesi görünür.
 • Oluşturma Tarihi: Raporun oluşturulduğu zamanın saat/tarih damgası. Saat dilimi değişimi, kullanıcının birincil grubu için ayarlanan saat dilimini esas alır.
 • Son Görüntüleme: Raporun son görüntülenme zamanını gösteren saat/tarih damgasını belirtir.
Fareyi herhangi bir rapor kaydının üzerine getirdiğinizde ortaya çıkan düğmesiyle raporu görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca, kaydın en sağındaki üç noktayı seçerek, kaydı yönetmeyle ilgili çeşitli seçeneklere erişebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:
 • Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve yeni bir adla (gerektiği şekilde) kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
 • Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
 • Sil: Raporu siler. Bu işlem geri alınamaz.
 • Aç: Görüntülemek üzere raporu açar.
  • hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
  • Açılan bir raporun yapılandırmasını düzenleyip mevcut ad altında kaydetmek de mümkündür.
   • Yeni bir ad istenirse rapor önce çoğaltılmalıdır.
 • (Düzenle) Plan: Yeni bir plan oluşturmak veya mevcut bir planı düzenlemek için arabirimi açar.
 • Şimdi Gönder: Raporun bir kopyasını hemen e-posta ile göndermek için arabirimi açar.
Bir kaydın vurgulandığı ve "Aç" hızlı işlem düğmesinin gösterildiği raporlar listesi

Dışa Aktarımlar (N): Kullanıcı tarafından oluşturulan ve kaydedilen tüm veri dışa aktarımlarının bir listesini sağlar. Bir veri dışa aktarımının, oluşturulduktan sonra statik bir rapor olduğunu ve verilerin güncellenmesi için doğrudan yenilenmesi gerektiğini unutmayın.

Dışa Aktarımlar sayfa düzeni altı sütun içerir:

 • Dışa Aktarma Adı: Oluşturulduğunda kullanıcı tarafından tanımlanan dışa aktarım adı.
 • Etkin simgeler: İki simge görüntülenebilir:
  • Planı düzenle : Dışa aktarmada yapılandırılmış bir plan varsa mavi bir takvim simgesi görünür.
  • İndir : bir veri dışa aktarmada hazır bir dışa aktarma varsa bir indirme simgesi görünür.
 • Durum: Sözleşmenin geçerli durumu. Bir dışa aktarım ilk oluşturulduğunda, verilerin derlenmesi biraz zaman alabilir.
  • Hazır: Dışa aktarım tamamen oluşturulduğunda Hazır durumu görüntülenir. Yalnızca Hazır durumunda olan dışa aktarımlar indirilebilir.
  • Bir dışa aktarım hâlâ oluşturulma aşamasındaysa dışa aktarım Hazır durumuna gelene kadar bir ilerleme çubuğu görüntülenir.
 • Veri Türü: Dışa aktarımın içerdiği veri türünü tanımlar (Sözleşme, İşlem Tüketimi veya Kullanıcı)
 • Oluşturma Tarihi: Raporun oluşturulduğu zamanın saat/tarih damgası. Saat dilimi değişimi, kullanıcının birincil grubu için ayarlanan saat dilimini esas alır.
 • Son Görüntüleme: Raporun son açılma zamanını gösteren saat/tarih damgasını belirtir. Bu zaman damgası, dışa aktarımın değiştirilmesini ve güncellenmek üzere yeniden kaydedilmesini gerektirmez.

Herhangi bir dışa aktarma kaydı üzerinde fare kullanımının hızlı bir eylem olarak düğmesini gösterdiğine dikkat edin. 

Ayrıca, kaydın en sağındaki üç noktayı seçerek, kaydı yönetmeyle ilgili çeşitli seçeneklere erişebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:

 • Yenile: Dışa aktarımda bulunan içeriği en güncel verilere göre yeniler. Rapor yenilenmemişse önceki veriler sunulur.
 • Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve gerektiği şekilde kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
 • Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
 • Sil: Dışa aktarım verilerini siler. Bu işlem geri alınamaz.
 • Aç: CSV'ye dahil edilecek alan değerlerini yeniden yapılandırmak için dışa aktarımı açar.
  • Aç hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
 • (Düzenle) Plan: Yeni bir plan oluşturmak veya mevcut bir planı düzenlemek için arabirimi açar.
 • İndir: Dışa aktarılan içeriğin CSV dosyasını indirir. İndirme işleminden önce kullanıcıdan bir dosya adı vermesi istenir.
  • İndir hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
 • Şimdi Gönder: Raporun bir kopyasını e-postayla göndermek veya hemen dışa aktarmak için arabirimi açar.
Seçenekler menüsü açıkken ve Aç düğmesi vurgulanmışken kaydı dışa aktarma

Görüntüleme aşamasında rapor özeti ve çizelgeler bulunur:

Görüntüleme aşaması

Sayfanın alt kısmında, en son kullanılan/oluşturulan raporların en yenisi en üstte olacak şekilde kayan bir listesi yer alır.  

İki varsayılan rapor (rapor türü başına) listenin en üstüne sabitlenir ve bunlar düzenlenemez, yeniden adlandırılamaz veya silinemez. Bu raporlar şunlardır:

 • Bu aydaki {Rapor Türü}: Oturum açmış kullanıcının, önceki 30 takvim gününe ilişkin sözleşme verilerinin tam pano görünümünü oluşturur.
 • Bu haftadaki {Rapor Türü}: Zaman aralığının yalnızca önceki yedi takvim gününü kapsaması haricinde, yukarıdaki raporla aynıdır.
Seçenekler menüsü açık ve hızlı işlem simgeleri vurgulanmış olarak Son raporlar bölümü

Fareyi herhangi bir rapor veya dışa aktarım kaydı üzerine getirdiğinizde, şu hızlı işlem düğmeleri ortaya çıkar:

 • : Kayıt türüne bağlı olarak (Rapor veya Dışa Aktarım):
  • Raporlarda rapor görünümü açılır. Rapor çizelgesi ve filtreler değiştirilebilir ve rapor yeni yapılandırmayla kaydedilebilir.
  • Dışa aktarımlarda dışa aktarımın alan yapılandırması açılır. Bu işlem, dışa aktarımın yeniden yapılandırılıp kaydedilmesine olanak tanır.
 • İndir (yalnızca Dışa Aktarımlar): İndirilebilir bir CSV dosyasını kuyruğa ekler.

Ayrıca, kaydın en sağındaki üç noktayı seçerek, son dışa aktarımları/raporları yönetmeyle ilgili çeşitli genel seçeneklere erişebilirsiniz. Bu seçenekler şunlardır:

 • Yenile (yalnızca Dışa Aktarımlar): Dışa aktarımda bulunan içeriği en güncel verilere göre yeniler. Rapor yenilenmezse önceki veriler sunulur.
 • Çoğalt: Raporun, sonrasında düzenlenebilecek ve gerektiği şekilde kaydedilebilecek bir kopyasını oluşturur.
 • Yeniden Adlandır: Raporun adını değiştirmek için bir düzenleme alanı açar.
 • Sil: Dışa aktarım verilerini siler. Bu işlem geri alınamaz.
 • İndir (yalnızca Dışa Aktarımlar): Dışa aktarılan içeriğin CSV dosyasını indirir. İndirme işleminden önce kullanıcıdan bir dosya adı vermesi istenir.
  • İndir hızlı işlem düğmesiyle aynı işleve sahiptir.
 • Aç: İşlevler, hızlı işlem düğmelerininkiyle aynıdır. Kayıt türüne bağlı olarak (Rapor veya Dışa Aktarım):
  • Raporlarda, raporun düzenlenebilir bir görünümü açılır.
  • Dışa Aktarımlarda, dışa aktarımın düzenlenebilir alan yapılandırması açılır.

Dışa Aktarımlar ve Raporlar için filtreleme

Çoğu hesapta oluşturulan yüksek hacim nedeniyle; sözleşme veri kümesinin yalnızca belirli bir zaman çerçevesine, etkinliğe veya iş akışına ait değerleri getirmesi gerekir.

Hem dışa aktarımlar hem de raporlar, getirilen veri kümesine dahil edilecek sözleşme sayısını sınırlamak için aynı birincil filtreleme sistemini kullanır.

Veri kümesini şunlara göre sınırlayabilirsiniz:

 • Tarih Aralığı: Getirilen veri kümesini, sözleşmenin Oluşturma Tarihi'ne göre belirli bir zamana sınırlar
 • İş akışı filtreleri: Getirilen veri kümesini, sözleşmeyle ilişkili iş akışı değerlerine göre sınırlar.
  • Hiçbir filtre seçilmezse veri aralığındaki tüm sözleşmeler getirilir.
  • Birden fazla iş akışı filtresi kullanılabilir. Filtrelerden birine (veya daha fazlasına) uyan tüm sözleşmeler, getirilen veri kümesine dahil edilir.
  • Filtreleme kategorileri şunlardır:
   • Gönderen: Hesabınızdaki gönderen kullanıcılara göre filtreleme
   • İş Akışı: Sözleşmeyi göndermek için kullanılan iş akışına göre filtreleme
   • Sözleşme Adı: Sözleşmelerin adına göre filtreleme. Web formlarından ve ortak bir sözleşme adı kullanan diğer kaynaklardan gelen sözleşmeler için uygundur
   • Grup: Sözleşmeleri gönderen gruplara göre filtreleme
Tarihi ve çalışma akışı filtrelerini genişletilmiş olarak gösteren bir veri dışa aktarım yapılandırması

İş akışı filtreleri seçildiğinde bir alt filtre açılır. Kullanıcı, erişebildiği filtre türü içindeki değerlerden seçim yapabilir (çoklu seçim açılır listesi kullanarak).

Kullanıcı, eşleşen değerlerin bir listesini oluşturmak için alana dize yazabilir.

Birden çok değer seçilebilir.

Nesne alt filtreleri

Veri Dışa Aktarımları

Veri dışa aktarımları, tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve sözleşme verilerinin alan düzeyinde dışa aktarılmasına olanak tanır.

Her Dışa Aktarım, dışa aktarım oluşturulduğu sırada mevcut olan verilerin statik olarak indirilme işlemidir. Bir Dışa Aktarım'daki verileri güncellemek için önce verilerin yenilenmesi gerekir.

Sözleşmeler, İşlem Tüketimi ve Kullanıcı bağlamında veriler almak için dışa aktarımlar oluşturulabilir.

Dışa aktarılan alan verileri, doğrudan Dışa Aktarım oluşturulduğu anda seçilir ve herhangi bir zamanda düzenlenebilir.

Rapor Çizelgeleri

Rapor çizelgelerinin kullanılabilirliği, kullanıcının Acrobat Sign sistemindeki yetki düzeyine bağlıdır.

Şu anda mevcut olan çizelgeler:

 • 11 adet Sözleşme çizelgesi
 • Bir Ayar Etkinlik Denetimi (yalnızca yöneticiler tarafından kullanılabilir)
 • Dört adet İşlem Tüketimi çizelgesi
Geliştirme aşamasında:
 • Altı adet Kullanıcı çizelgesi
Rapor Türü Çizelge
Kullanıcılar Grup Yöneticileri Hesap Yöneticileri
Sözleşme Tamamlanan sözleşmeler Evet Evet Evet
Sözleşme Ortalama tamamlama süresi Evet Evet Evet
Sözleşme İş akışına göre sözleşmeler Evet Evet Evet
Sözleşme İş akışına göre sözleşme tamamlama Evet Evet Evet
Sözleşme Tamamlama süresi eğilimi Evet Evet Evet
Sözleşme Sözleşme hacmi eğilimi Evet Evet Evet
Sözleşme Sözleşme tamamlanma süresi Evet Evet Evet
Sözleşme Gönderene göre sözleşmeler Hayır* Evet Evet
Sözleşme Gönderene göre sözleşme tamamlama Hayır* Evet Evet
Sözleşme Gruba göre sözleşmeler Hayır** Hayır** Evet
Sözleşme Gruba göre sözleşme tamamlama Hayır** Hayır** Evet
Ayarlar Etkinlik Denetimleri Ayarlar Etkinlik Denetimi Günlüğü
Hayır Evet Evet
İşlem Tüketimi İşlem hacmi eğilimi Hayır** Hayır** Evet
İşlem Tüketimi Göndericiye göre işlemler Hayır** Hayır** Evet
İşlem Tüketimi Gruba göre işlemler Hayır** Hayır** Evet
İşlem Tüketimi İş akışına göre işlemler Hayır** Hayır** Evet

*Bu raporlar, kullanıcıya üye olduğu gruplardan verilere erişim izni verilirse etkinleştirilir.

** Bu raporlar, kullanıcıya hesabın tamamı için verilere erişim izni verilirse etkinleştirilir.

Çizelge formatı

Sözleşme ve İşlemler çizelgeleri aynı düzen ve işlevsellikle oluşturulur:

 1. Kaydedilen çizelgenin adı üst kısımda gösterilir
 2. Çizelgeyi oluşturmak için uygulanan filtreler gösterildiği gibidir. Tüm filtreler düzenlenebilir:
  • Tüm Çizelgeler: Görüntülenen çizelgeleri belirtir. Bir veya daha fazla çizelge eklenebilir ve orijinal çizelge kaldırılabilir.
  • Tarih aralığı: Çizelgeyi oluşturmak için kullanılan sözleşmelerin tarih kapsamı güncellenebilir.
  • Filtreler: İş Akışı, Gönderen, Sözleşme adı veya Grup filtresini ekleyin veya değiştirin.
 3. Sözleşmelerin durumlarına göre sayısal özeti.
 4. Grafikli çizelge.
 5. Tablo verileri: Aşağıdakilere erişim sağlar:
  • Çizelge ayrıntılarını görüntüle: Yalnızca çizelgenin daha büyük bir görünümü.
  • Veri tablosunu görüntüle: Çizelgenin tablo bazlı bir temsili.
  • Ham verileri görüntüle: Çizelgeyi oluşturmak için kullanılan sözleşmelerin tek tek listelendiği bir tablo.
Not:

Mevcut bir raporun düzenlenip kaydedilmesi, raporun yeni yapılandırma altında yeniden adlandırılmasına olanak tanımaz.

Raporun yeni bir sürümünü oluşturmak istiyorsanız önce Çoğalt seçeneğiyle raporu çoğaltın ve kopyayı, yeni raporun yapısına göre adlandırın.

Çizelge düzeni

Çubuk, Çizgi ve Dağılım grafikleri, fareyle üzerine gelindiğinde çizelge veri öğesiyle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

Grafik veri öğeleri

Sözleşme çizelgesi örnekleri

Rapor: Tamamlanan Sözleşmeler

Rapor: Ortalama tamamlama süresi

Rapor: İş akışına göre sözleşmeler

Rapor: İş akışına göre sözleşme tamamlama

Rapor: Tamamlama süresi eğilimi

Rapor: Sözleşme Hacmi Eğilimi

Rapor: Sözleşme tamamlama süresi

Rapor: Gönderene göre sözleşme

Rapor: Gönderene göre sözleşme tamamlama

Rapor: Gruba göre sözleşmeler

Rapor: Gruba göre sözleşme tamamlama

İşlem Tüketimi çizelgesi örnekleri

Rapor: İşlem hacmi eğilimi

Rapor: Gönderene göre işlemler

Rapor: Gruba göre işlemler

Rapor: İş akışına göre işlemler

Ayarlar Etkinlik Denetimleri

Ayarlar Etkinlik Denetimleri raporu, yöneticilerin bir kullanıcıya, gruba veya hesaba bir bütün olarak uygulanan ayarlardaki değişiklikleri görebilmesine (ve denetlenebilir bir kaydını) olanak tanıyan belirli bir rapor türüdür.

 • Kullanıcıların rapora erişimi yoktur.
 • Grup düzeyindeki yöneticiler, yönetici yetkilerine sahip oldukları tüm gruplar ve yöneticinin kontrolü altında birincil gruba sahip herhangi bir kullanıcı için raporlar oluşturabilir.
 • Hesap düzeyindeki yöneticiler, hesaptaki tüm grup ve kullanıcı düzeyi ayarlarına ek olarak hesap düzeyinde ayarları da inceleyebilir.

Yalnızca Ayarlar Etkinlik Denetim Günlüğü adlı bir rapor türü mevcuttur. Bu raporda aşağıdaki bilgiler bulunur:

 • Değişikliğin yapıldığı tarih
 • Değiştirilen ayar
 • Ayarın eski değeri
 • Ayarın yeni değeri
 • Değişikliğin hedefi (Kullanıcı, Grup, Hesap)
 • Hedef adı: Hedef e-posta adresi adın altında yazdırılır
 • Değişikliği yapan katılımcı
 • Değişiklik yürütülürken katılımcının kullandığı IP adresi.
Not:

Ayarlar Etkinlik Denetimi, 19 Temmuz 2023'ten sonra yalnızca kayıt altına alınabilir değişiklikleri döndürebilecek. Ayrıca bu tarihten itibaren rapor toplama başlayacak ve önceden mevcut olan değişiklikler raporlanmayacak.

Çeşitli girişlerin görüntülendiği Ayarlar Etkinlik Denetimi Günlüğü

Hesap ve grup düzeyinde sistem ayarlarına yapılan tüm güncellemeler bildirilir.

Kullanıcılara yapılan güncellemeler kısmen bildirilir:

Bildirilen olaylar

Bildirilmeyen olaylar

Sözleşme gönderme yetkisi ekleme veya kaldırma

Hesap veya grup düzeyinde bir yöneticiyi yükseltme veya indirme

Sözleşme imzalama yetkisi ekleme veya kaldırma

Grup üyeliği ekleme veya kaldırma

Elektronik mühürleri kullanma yetkisi ekleme veya kaldırma

Kullanıcıyı bir gruba taşıma veya gruptan çıkarma

Otomatik olarak delege edilen imzalayanı yapılandırma

Kullanıcıyı etkin değil olarak işaretleme

Gizlilik Yöneticisi yetkisi eklemek veya kaldırmak üzere kullanıcıyı güncelleme

GDPR araçlarıyla kullanıcı silme

API uygulaması ekleme

Tüm paylaşım etkinlikleri

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?