Kitaplık şablonlarının ve web formlarının sahipliğini yeni bir sahibe aktarma

Genel Bakış

Kitaplık şablonu veya web formu gibi bir varlığın "sahipliği", ilk olarak varlığı oluşturan kullanıcıya bağlıdır.

Bir varlığın sahibi; şablon alanlarını, özellikleri ve dağıtım kapsamını düzenleme yetkisine sahiptir.

Ancak varlık sahibi, şirketteki rolünü değiştirdiğinde varlığın sahipliğini de değiştirmek gerekebilir. Bu nedenle, Adobe Acrobat Sign sistemindeki etkin bir kullanıcı, varlığın yönetimi ve güncellenmesi için tam yetkiye sahiptir.

Erişim izni olan herhangi bir hesap yöneticisi, varlığın sahibini değiştirebilir.

Yönetici, öğe sahipliğini yetkisi altındaki herhangi bir kullanıcıya atayabilir.

 • Hesap düzeyindeki yöneticiler tüm paylaşılan varlıklara ve tüm kullanıcılara erişebilir. Bu nedenle, hesap düzeyindeki yöneticiler, herhangi bir kitaplık şablonunun veya web formunun sahipliğini hesaplarındaki herhangi bir kullanıcıya yeniden atayabilir
  • Varlık yalnızca bir kullanıcı tarafından kullanılabilir olacak şekilde yapılandırılmışsa paylaşılmaz ve bu nedenle yeni bir sahiple yeniden atama yapılamaz
 • Grup düzeyindeki yöneticiler yalnızca yönetici yetkilerine sahip oldukları gruplar içindeki kitaplık şablonlarına ve web formlarına erişebilir
 • Grup düzeyindeki yöneticiler yalnızca birincil grupları yönetici yetkisi kapsamında olan kullanıcılara yeniden varlık atayabilir

Bir varlığın sahibi iki yerde görüntülenebilir:

 • Yönetici menüsünün Paylaşılan Kitaplıklar sekmesinde, yöneticinin erişebildiği tüm paylaşılan şablonlar gösterilir:
Paylaşılan Kitaplık varlıkları

 • Şablonun özelliklerinin sağ üst köşesinde, varlık adının hemen altında varlığın sahibi belirtilir:
Bir şablonda belirtilen sahiplik

Not:

Sahiplik aktarımı için yalnızca Kitaplık Şablonları ve Web Formları kullanılabilir.


Şablonu veya web formunu yeni bir sahibe aktarma

 1. Acrobat Sign'da yönetici olarak oturum açın

 2. Yönet sekmesine gidin

 3. Yeni bir sahibe atamak istediğiniz kitaplık şablonunu veya web formunu bir kez tıklatın

  • Pencerenin sağ tarafında Eylemler paneli açılır
 4. Yeni Sahip eylemini tıklatın

  • Kullanılabilen tüm eylemleri görüntülemek için Daha Fazla Göster bağlantısını tıklatmanız gerekebilir
  Yeni Sahip eylemine gidin

 5. Varlığın yeni sahibi olacak kullanıcının e-posta adresini girin

  Yeni sahibin e-posta adresini girin

 6. Kaydet'i tıklatın

  • İşlemin başarılı olduğunu gösteren bir mesaj belirir
  Başarı mesajı

Sınırlamalar

 • Yöneticiler yalnızca sahip oldukları Web Formlarının sahipliğini değiştirebilir. Diğer kullanıcıların sahip olduğu Web Formları devredilemez.
 • Hesap düzeyinde kapsamla paylaşılan şablonlar Grup düzeyindeki yöneticiler tarafından aktarılamaz.

İlgili API uç noktaları

Aşağıda açıklanan uç noktalar yalnızca v6 REST API'de mevcuttur.

PUT /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

Kitaplık belge sahibinin güncellenmesi desteklenecek şekilde genişletildi.

LibraryDocumentInfo:

Yeni Alan

Tür

Zorunlu

Açıklama

Eylem

ownerId

Dize

Hayır

Kitaplık belgesi sahibinin kimliği. POST isteklerinde yok sayılacaktır.

Form ve kaynak katılımını günceller.

 

Ek Hata Durum Kodları:

HTTP Durum Kodu

ErrorCode

Mesaj

400

INVALID_NEW_OWNER

Yeni sahip geçersiz olduğu için kullanıcı tarafından belirtilir.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Yeni sahip, varlığın ait olduğu grubun üyesi olmadığından sahiplik değişikliği yapılamıyor.

PUT /widgets/{widgetId}

Widget sahibinin güncellenmesi desteklenecek şekilde genişletildi.

WidgetInfo:

Yeni Alan

Tür

Zorunlu

Açıklama

Eylem

ownerId

Dize

Hayır

Web formu sahibinin kimliği. POST isteklerinde yok sayılacaktır.

Form ve kaynak katılımını günceller.

 

Ek Hata Durum Kodları:

HTTP Durum Kodu

ErrorCode

Mesaj

400

INVALID_NEW_OWNER

Yeni sahip geçersiz olduğu için kullanıcı tarafından belirtilir.

403

INVALID_ASSET_OWNERSHIP_CHANGE

Yeni sahip, varlığın ait olduğu grubun üyesi olmadığından sahiplik değişikliği yapılamıyor.

GET /libraryDocuments

LibraryDocument nesnesindeki yeni alanlar:

Ad Tür Açıklama Not
ownerEmail Dize Kitaplık belgesi sahibinin e-posta adresi. Bu alan Form.user_id'den doldurulacaktır.

GET /libraryDocuments/{libraryDocumentId}

LibraryDocumentInfo nesnesindeki yeni alanlar:

Ad

Tür

Açıklama

Not

ownerId

Dize

Kitaplık belgesi sahibinin kimliği. POST isteklerinde yok sayılacaktır.

Bu alan Form.user_id'den doldurulacaktır.

ownerEmail

Dize

Kitaplık belgesi sahibinin e-posta adresi. POST isteklerinde yok sayılacaktır.

Bu alan Form.user_id'den doldurulacaktır.

ownerName

Dize

Kitaplık belgesi sahibinin adı. POST/PUT isteklerinde yok sayılacaktır.

Bu alan Form.user_id'den doldurulacaktır.

 

Davranışı güncellenen alanlar:

Ad

Tür

Açıklama

Mevcut davranış

Yeni davranış

creatorEmail

Dize

Kitaplık belgesi oluşturucunun e-posta adresi. POST/PUT isteklerinde yok sayılacaktır.

Form.user_id'den alınan değer

Katılım tablosundan alınan değer.

creatorName

Dize

Kitaplık belgesi oluşturucunun adı. POST/PUT isteklerinde yok sayılacaktır.

Form.user_id'den alınan değer

Katılım tablosundan alınan değer.

GET /widgets/{widgetId}

WidgetInfo nesnesindeki yeni alanlar:

Ad

Tür

Açıklama

Not

ownerId

Dize

Web formu sahibinin kimliği. POST isteklerinde yok sayılacaktır.

Bu alan Form.user_id'den doldurulacaktır.

ownerEmail

Dize

Web formu sahibinin e-posta adresi. POST isteklerinde yok sayılacaktır.

Bu alan Form.user_id'den doldurulacaktır.

ownerName

Dize

Web formu sahibinin adı. POST/PUT isteklerinde yok sayılacaktır.

Bu alan Form.user_id'den doldurulacaktır.

creatorName

Dize

Web formu oluşturucunun adı. POST/PUT isteklerinde yok sayılacaktır.

Bu alan, Katılım tablosundan doldurulacaktır.

 

Davranışı güncellenen alanlar:

Ad

Tür

Açıklama

Mevcut davranış

Yeni davranış

creatorEmail

Dize

Web formu oluşturucunun e-posta adresi. POST/PUT isteklerinde yok sayılacaktır.

Form.user_id'den alınan değer

Bu alan, Katılım tablosundan doldurulacaktır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın