Kullanıcı Kılavuzu İptal

Çevrimiçi ödemeler ayarlama

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  6. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  7. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme (grup arayüzünden)
  9. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  10. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  11. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  12. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  13. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  14. Ürün Profilleri
  15. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   9. Sözleşme adı
   10. Diller
   11. Özel mesajlar
   12. İzin verilen imza türleri
   13. Hatırlatıcılar
   14. İmzalanan belge parola koruması
   15. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kurum Kimliği
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   16. İçerik Koruması
   17. Noter işlemlerini etkinleştirme
   18. Belge Sona Erme Tarihi
   19. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   20. İmzalama sırası
   21. Liquid mode
   22. Özel iş akışı kontrolleri
   23. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   24. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme    
  3. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  4. Sağlık müşterileri
  5. IVES desteği
  6. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  7. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   2. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   3. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   4. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   5. Toplu Halde Gönder için raporlama
 2. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
 1. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 2. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 3. Sözleşmeleri Yönetme 
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 4. Denetim Raporu
 5. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Adobe Acrobat Sign Çevrimiçi Ödemeler hizmeti, gönderenin alıcının işlemi (rol agnostik) kapsamında ödeme talep etmesini sağlar. Ödemeler; sabit değerler (fiyat teklifleri), sözleşmedeki alanlardan hesaplanarak getirilen değerler (sipariş formu) veya müşterinin girdiği değerler (bağışlar) şeklinde tanımlanabilir. Ödemeler özelliği Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Avustralya veri merkezlerindeki Enterprise, Business ve Small Business hizmet düzeyleri için kullanılabilir.

Özellik açıklaması

Adobe Acrobat Sign'ın Çevrimiçi Ödeme hizmeti, Braintree aracını imza sürecine bağlı bir ödeme ağ geçidi olarak entegre eder. Formunuza Ödeme alanı eklenerek entegrasyon etkinleştirilir.

Formlar, aşağıdaki özelliklere göre Ödeme alanlarıyla oluşturulabilir:

 • Hizmet için fiyat teklifinde olduğu gibi statik bir değer
 • Birden çok kalem, adet ve sevkiyat yönteminin bulunduğu sipariş formu gibi formlarda hesaplanan alanlardan getirilen dinamik değer
 • Bağış talebi gibi durumlara benzer olarak alıcının girdiği değer
Not:

Sözleşmede ödeme alanı kullanıldığında, ödeme alanı boş değilse İmzalamak için Tıklatın düğmesi Öde ve İmzala düğmesine dönüşür.

Braintree entegrasyonu, imzalayan kişinin Öde ve İmzala düğmesini tıklatmasının ardından kişinin arabirimine bir ödeme penceresi ekler.  Bu pencerede tüm kişisel ödeme bilgileri alınır. Böylece, imzalayanın bu kişisel bilgileri Acrobat Sign formuna girmesine gerek kalmamış olur. Üstelik, imzalayan bilgilerinin genel güvenliği artırılır ve gönderenin ödeme bilgilerini alıp manuel olarak işleme ihtiyacı da ortadan kalkar.

Not:

JP1 veya IN1 veri merkezindeki müşteriler, çevrimiçi ödemeler hizmetini kullanamaz.

Braintree hizmeti yalnızca belirli ülkelerdeki satıcıların kullanımına açıktır. Ülkenizin veya bölgenizin desteklenip desteklenmediğini belirlemek için lütfen Braintree uluslararası kılavuzlarına bakın.

Nasıl kullanılır?

Başarılı bir ödeme formu oluşturmak için sözleşmeden bir Ödeme form alanı kullanmanız gerekir.

Acrobat Sign'da form oluşturmada yeniyseniz uygulama içi içerik oluşturma araçlarını öğrenmek için lütfen bir dakikanızı ayırın.

İçerik oluşturma sürecine aşina olan kullanıcıların yalnızca yeni alan türü (Ödeme) ve bu alanın düzgün çalışması için nelerin gerekli olduğu ile ilgili bilgi edinmesi gerekir.

 

Sürüklenip Bırakılabilir İçerik Oluşturma Ortamını Kullanma

Ödeme alanı, İçerik Oluşturma penceresinin sağ tarafındaki alan kategorileri listesinin alt kısmında bulunabilir

Ödeme alanı yerleştirme

 

Ödeme alanını uygulamak ve form işlevlerinizin doğru çalıştığından emin olmak için alan seçeneklerine çok dikkat edilmesi gerekir.

Özellikle:

Atanan kişi: Bu alanı ödemeyi yapması beklenen alıcıya atadığınızdan emin olun. Bu durum, statik bir ödeme değeri için sezgisel görünmeyebilir ancak alanın atanması, mantıksal olarak ödeyeni ödeme kaydı ile ilişkilendirir.

Değer türü: Bu alan form işlevi ile bağlantılıdır

 • Girilen değer alanı, fiyat tekliflerindeki gibi belirtilen bir değer veya bağışlarda olduğu gibi kabul edilen bir değer şeklinde statik değer sağlar.
 • Hesaplanan değer alanı, diğer alanların dahil olduğu bir formülden elde edilen değeri sağlar. Bu alan, dinamik sipariş formları için kullanılır.

Salt Okunur: Bu seçenek işaretlenirse gönderenin alanın sabit bir değerle veya hesaplanan bir değerle doldurulmuş olduğundan emin olması gerekir.

Seçenek işaretli değilse değer, içerik oluşturma sırasında belirlenen varsayılan ayar veya alıcının girdiği değerdir.

Varsayılan değer: Formunuzda statik ödemeler için belirli bir değer veya önerilen bağış değeri varsa kullanılır.

Para birimi: Hedef kitleniz için uygun para birimini belirleyin. 1000 Yen, 1000 Sterlinden oldukça farklıdır.

Değer Aralığı: Bağış değerleri için sınırlı bir aralık belirlemek istediğinizde kullanışlıdır.

Varsayılan ödeme alanı değerleri

Statik değer (Fiyat teklifleri)

Statik değerli formlarda içerik oluşturma esnasında belirlenmiş bir Girilen değer olmalıdır.

 • Bu alan Salt Okunur olarak tanımlanmış olmalıdır
 • Sıfır olmayan bir Varsayılan Değer girilmelidir
 • Hedeflenen alıcı için doğru Para birimi seçeneğini girin
Ödeme alanındaki statik değerler

 13.3 Genel Bakış

Kullanıcı deneyimi; alanı ve değeri gösterir ancak ödeyenin değeri değiştirmesine izin vermez.

Statik alanın alıcı görünümü

Dinamik değer (Sipariş formu)

Dinamik değerli Ödeme alanı Hesaplanan değer şeklinde yapılandırılmalıdır.

 • Hesaplanan alanlar için alanı Salt Okunur yapma seçeneği zorunludur, bu nedenle seçenek, özellikler menüsünden kaldırılmıştır 
 • Hesaplanan değer alıcının etkileşimde bulunabileceği diğer alanlardan (adet, sevkiyat yöntemi, sigorta seçenekleri vb.) getirilir.
 • İçerik oluşturma sırasında, alanda sayısal değer yerine formül gösterilir

Uygun bir Para birimi seçin

Ödeme alanının dinamik yapılandırması

 13.3 Genel Bakış

Kullanıcı deneyimi, alanı ve seçenekler belirlendikçe gerçek zamanlı olarak alan değerlerinin ayarlanmasını gösterir ancak alıcı doğrudan bu alanlarda etkileşimde bulunamaz. (Aşağıda vurgulanmıştır)

Dinamik alanın alıcı görünümü

Alıcının tanımladığı değerler (Bağışlar)

İmzalayan kişinin tanımladığı ödeme alanları, kullanıcının doğrudan ödeme değerini girmesini sağlar. Girilen değer olarak yapılandırılması gerekir ve Salt Okunur özelliği devre dışı bırakılmalıdır.

Varsayılan bir değere izin verilir ancak istenildiği gibi düzenlenebilir.

Değer aralığına izin verilir ve bu aralık değiştirilemez.  Kabul edilebilir en düşük değeri sınırlandırmak istiyorsanız bu özelliği kullanarak yapabilirsiniz.

Alıcı tarafından tanımlanan değer yapılandırması

 13.3 Genel Bakış

Kullanıcı deneyimi, alan tamamen düzenlenebilir olarak ve varsayılan bir değerle tasarlanmışsa alanı varsayılan değerle birlikte gösterir.

Daha yüksek veya daha düşük bir sınır tanımlanırsa ve değer, girilen sınırın dışındaysa bir hata oluşur ve değer düzeltilene kadar alıcının imzalamasına izin verilmez.

Alıcı tarafından tanımlanan alanın alıcı görünümü

Not:

Alana sıfır değeri veya boş değer girilirse Öde ve İmzala düğmesi İmzalamak için Tıklatın düğmesine dönüşür. Bu, sözleşmeyle bağlantılı ödeme olmadığını gösterir.

Değer içermeyen ödeme alanının alıcı görünümü

 13.3 Genel Bakış

Negatif değerlere izin verilmez.

Negatif değerli ödeme alanının alıcı görünümü

İşlem Kayıtları

Ödeme bilgileri gibi kişisel bilgilerle çalışırken verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak en önemli görevlerden biridir. Acrobat Sign ve Braintree, işlemi tamamlamak ve ödeme bir sözleşmeyle ilgili olduğu için ödemenin doğru şekilde denetlenebildiğinden emin olmak için yalnızca minimum düzeyde bilgi paylaşır.

Braintree kayıtları

Acrobat Sign sistemi, sözleşme belgelerinin ve alıcı ve etkileşimlerle ilgili kayıtların vekili niteliğindedir. Braintree, hiçbir şekilde işlemin içeriği veya alıcıların tam listesi bilgisine sahip değildir. (Zorunluluk nedeniyle, Braintree'nin ödeyen bilgisine sahip olması gerekir.)

Öde ve İmzala düğmesi tıklatıldığında, Braintree hizmeti için bir I karesi açılır ve dört veri nesnesi aktarılır:

 1. Para birimi - Yalnızca Braintree'de doğru ticari hesabın kullanıldığından emin olmak için gereklidir
 2. Ödeme alanındaki değer: Tahsilatın değerini anlamak için gereklidir
 3. Ödeyenin e-posta adresi: Ödeyeni tanımlamak için gereklidir
 4. İşlemin katılım kodu: Ödeme kaydını doğrudan Sözleşme kaydı ile ilişkilendirmek için gereklidir 
Braintree işlem kaydı

Acrobat Sign kayıtları

Ödeme kayıtlarının vekili Braintree'dir ve ödeme yapan kişinin kişisel bilgileri ile ilişkili hiçbir kayıt hiçbir şekilde Acrobat Sign'a aktarılmaz.

Ödeme başarıyla tamamlandığında Acrobat Sign'a yalnızca Braintree işlem numarası aktarılır. Bu işlem kimliği Etkinlik günlüğünde (Yönet sayfasında) ve denetim raporunda bulunabilir:

Etkinlik günlüğündeki ve denetim raporundaki ödeme olayları

Etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Acrobat Sign'da ödeme alanlarıyla çalışmaya başlamadan önce bir Braintree hesabınızın olması gerekir.

Üretim hesabına şu adresten kayıt olabilirsiniz:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Acrobat Sign Çevrimiçi Ödemeler özelliği, hesap düzeyinde yönetici tarafından hesap düzeyinde etkinleştirilebilir.

 • Grup düzeyinde ayarlara izin verilir ve bu ayarlar hesap düzeyinde değerleri geçersiz kılar
  • Her grup kendine özel, benzersiz Braintree hesabını etkinleştirebilir
 1. Bu özelliği etkinleştirmek için şu yolu izleyin: Hesap Ayarları > Ödeme Entegrasyonu

 2. İstenen kimlik bilgilerini Braintree hesabınızdan kopyalayarak ilgili alanlara yapıştırın:

  • Genel Anahtar
  • Özel Anahtar
  • Satıcı Kimliği
  Ödeme menüsüne gidin

  Not:

  Geçerli kimlik bilgileri girildikten sonra Braintree ile ödemeleri etkinleştir onay kutusu otomatik olarak işaretlenir.

 3. Kaydet'i tıklatın.

  • Sayfa yenilenir ve ödemelerin etkinleştirildiğine dair görsel güvence sağlamak için Hesap bağlandı etiketi görüntülenir.
  • Ödeme alanları ekleyebileceğinizi belirten bir banner, pencerenin üst kısmında kısa bir süre görüntülenir.
  Yapılandırılmış Braintree hesabı

Braintree kimlik bilgilerinizi değiştirme

Braintree kimlik bilgilerinizi değiştirmeniz gerekirse (ör. yeni bir satıcı hesabıyla değiştirme):

 1. Ödeme sayfasına gidin: Hesap Ayarları > Ödeme Entegrasyonu

 2. Yeni Satıcı Kimliğinizi ve Genel/Özel anahtarınızı girin ve Kaydet'i tıklatın

  Farklı bir hesaba bağlayın

  Sayfa yenilenir ve sonraki tüm ödeme denemeleri için yeni ödeme kimlik bilgileri uygulanır.

Braintree'yi devre dışı bırakırken entegrasyon kimlik bilgilerini koruma

Acrobat Sign ile Braintree arasındaki entegrasyonu devre dışı bırakmak ama daha sonra etkinleştirme için bilgilerini korumak istiyorsanız:

 1. Hesap Ayarları > Ödeme Entegrasyonu alanına gidin

 2. Braintree ile ödemeleri etkinleştir onay kutusunun işaretini kaldırın.

  Kimlik Bilgilerini Temizle

 3. Kaydet'i tıklatın

 4. Ödemeler entegrasyonu devre dışı bırakmak istediğinizden emin olmak için bir uyarı verilir.

  Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.

  Ödemeleri Devre Dışı Bırakın

 5. Sayfa yenilenerek devre dışı bırakılan ödeme özelliği gösterilir

  • Entegrasyonun devre dışı bırakıldığına dair görsel güvence sağlamak için Hesap bağlandı etiketi kaldırılır.
  • Braintree ile ödemeleri etkinleştir onay kutusu, işareti kaldırılmış hâlde kalır.
  • Braintree kimlik bilgileri, etkinleştirilmeye hazır şekilde yapılandırmada kalır.

   13.3 Genel Bakış

  Kimlik bilgileri olmadan devre dışı bırakıldı

Braintree'yi devre dışı bırakma ve entegrasyon kimlik bilgilerini kaldırma

Şu adımları uygulayarak Acrobat Sign ile Braintree arasındaki entegrasyonu devre dışı bırakabilir ve hesap ayarlarından kimlik bilgilerini kaldırabilirsiniz:

 1. Hesap Ayarları > İş Akışı Entegrasyonu alanına gidin

 2. Özel anahtar alanı altındaki Kimlik Bilgilerini Temizle bağlantısını seçin.

  Ödemeleri devre dışı bırakın    - kimlik bilgilerini temizle

 3. Braintree kimlik bilgilerini temizlemek istediğinizden emin olmak için bir sorgu ekranı belirir.

  • Tüm gönderme aşamasındaki ödeme yapılabilir sözleşmelerin çalışmayı durduracağını anladığınızı onaylamak için kutuyu işaretleyin.
  • Temizle'yi tıklatın.
  Kimlik bilgilerini temizleme sorgusu

 4. Devre dışı bırakılan ödeme yapılandırmasını göstermek için sayfa yenilenir.

  • Entegrasyonun devre dışı bırakıldığına dair görsel güvence sağlamak için Hesap bağlandı etiketi kaldırılır.
  • Braintree ile ödemeleri etkinleştir onay kutusu, işareti kaldırılmış hâlde kalır.
  • Braintree kimlik bilgileri arabirimden silinir.

  Sayfayı kaydedin.

  Kaydedilmiş kimlik bilgileriyle devre dışı bırakıldı

 5. Sayfa yenilenerek devre dışı bırakılan ödeme özelliği gösterilir.

Yapılandırma seçenekleri

Braintree hizmeti, imzalayan kişinizin deneyimini önemli ölçüde artıracak birçok yapılandırma seçeneği sunar. Herkesin ödeme hizmeti konusunda farklı ihtiyaçları vardır ve Braintree özelliklerinin tümünü keşfetmek büyük avantajlar sağlayacaktır.

Acrobat Sign entegrasyonu ile ilgili ise doğrudan imzalayanın deneyimi ile ilgili birkaç özellik yer alıyor:

 • Para birimi: Hangi para biriminde ödeme kabul ediyorsunuz?

Braintree birçok para birimini kabul eder ve kabul ettiğiniz her para birimi için bir "Ticari hesap" oluşturmanızı sağlar. Bu ticari hesap, ne tür ödemeler (PayPal ve/veya özel kredi kartları) kabul edeceğinizi tanımlamanıza da imkan tanır.

Braintree'de ayarları yapılandırması

 

Acrobat Sign içinde, Ödeme alanının tek bir para birimi için yapılandırılmış olması gerekir. Yapılandırılan bu değer, aynı para birimi türünün Ticari Hesabı ile ilişkilendirilir.

Acrobat Sign alan özelliklerinde listelenen değerler, Braintree ticari hesaplarında kabul edilen para birimlerine göre belirlenir.

Varsayılan bir Ticari hesap belirlendiğinde Acrobat Sign Ödeme alanında yüklenen varsayılan para birimi de belirlenir.

Para biriminin ayarlandığı Acrobat Sign alan arabirimi

 

 • Kopyalanan İşlem Kontrolü : Bu özellik, hızlı çift tıklatma nedeniyle iki işlem oluşturulmasını ve imzalayan kişiden aynı meblağın iki kez tahsil edilmesini önler.
Braintree yinelenen işlem kontrolü

Bilinmesi gereken hususlar

Bilinen Sorun: Delege edilmiş sözleşme değiştirildikten sonra ödemeler devre dışı kalıyor

Sözleşmenin ödeme sürecini atlamasına ve ödeme güvenceye alınmadan sözleşmenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına neden olabilen bir sorunun olduğu biliniyor. Sorun yalnızca şu durumlarda ortaya çıkıyor:

 1. İlk alıcı kendi imza yetkisini delege ettiğinde
 2. Gönderen, bu delegasyon sonrasında sözleşmeyi değiştirdiğinde

Ödeme entegrasyonunu kullanan tüm gruplarda Sözleşmeyi Değiştir özelliğini devre dışı bırakmanız önerilir.

PCI İçeriği ve Depolama

Ödeme sürecinde tüm bilgiler Braintree arabirimine girilir.

Tüm ödeme bilgileri yalnızca Braintree hesabında depolanır.

Acrobat Sign ortamı yalnızca Braintree hesabına giden API kimlik bilgilerini ve Braintree'den aktarılan İşlem numarasını (Acrobat Sign Denetim Kaydına kaydedilir) depolar.

Hiçbir gerçek ödeme bilgisi Acrobat Sign sistemine ulaşmaz. Böylece optimum PCI uyumluluğu ve imzalayan kişi güvenliği sağlanmış olur.

 

Ödeme ile İmza arasında hatalı işlem

Ödemeleri kullanırken imza süreci iki bölümde gerçekleşir:

 • E-imza sayfasında imza işlemini tamamlama
 • Ödemeyi alma ve imzayı sonlandırma

Bu sayede, ödeme alınmadan önce sözleşme tamamlanmamış olur.

Süreçte herhangi bir nedenle kesinti olursa imzalayan sözleşmeyi orijinal bağlantıdan (veya hatırlatıcılar yapılandırılmışsa hatırlatıcı bağlantısından) yeniden açabilir ve işlemi devam ettirebilir.

 

Kopyalanan ödemeleri önleme

Braintree hizmeti, belirli bir süre içinde aynı İşlem kimliğine birden çok işlem yapmayı önleyen Yinelenen İşlem Kontrolü özelliğine sahiptir.  Bu özellik, birden çok tıklatma nedeniyle birden çok ödemenin kaydedilmesini önler.

Kopyalanan İşlem Özelliği seçeneğini yapılandırmak için:

1. Braintree hesabınızda oturum açın.

2. Ayarlar > İşleme >Kopyalanan İşlem Kontrolü konumuna gidin.

3. Ayarı açın.

Braintree yinelenen işlem kontrolü

Ödeme

Herhangi bir nedenle bir ödeme anlaşmazlığı bulunan alıcılar, orijinal "İnceleyin ve imzalayın" e-postasını yanıtlayarak sözleşmeyi gönderen tarafla iletişime geçmelidir.

Acrobat Sign, platformu imza süreci için sağlarken ödeme sürecini Braintree'ye aktarır.

Acrobat Sign tarafından hiçbir ödeme veya ödeme bilgisi toplanmaz. Acrobat Sign, yalnızca sözleşmeyi gönderen kişinin yapılandırdığı ödeme portalını gösterir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın