Kullanıcı Kılavuzu İptal

Sözleşme alıcıları için hatırlatıcılar ayarlama

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 2. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
 1. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 2. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 3. Sözleşmeleri Yönetme 
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 4. Denetim Raporu
 5. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Adobe Acrobat Sign, sözleşmelerinizle etkileşime girmeleri beklenen alıcılara düzenli hatırlatma e-postaları gönderme seçeneği sunar.

Sözleşme hatırlatıcılarını etkinleştir/devre dışı bırak

Tüm hizmet seviyelerinin aşağıdakilere erişimi vardır:

 • Gönderme süreci esnasında
  • İmzalama süreci esnasında
  • Döngüsel hatırlatıcı oluşturma
 • Yönet sayfasından döngüsel ve bir defalık hatırlatıcılar oluşturma

Bireysel ve ekip hizmet seviyesi hatırlatıcı özelliğini otomatikleştirme ve devre dışı bırakma özelliğine sahip değildir.

İşletme ve Kurum seviyesi seçenekleri

İşletme ve kurum hizmet seviyesinde gönderme süreci sırasında Hatırlatıcı seçeneği seçmeli olarak uygulanabilir veya hesap ya da gruplar için otomatikleştirilebilir.

Bu özelliği şu adımları izleyerek etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir ve yapılandırabilirsiniz:

Not:

Varsayılan hatırlatıcıların etkinleştirilmesi, "Gönderenlerin ayarlamasına veya değiştirilmesine izin ver" seçeneği etkinleştirilmediği sürece Gönder sayfasındaki hatırlatıcıların yapılandırma özelliğini devre dışı bırakır.

Denetim raporu

İşletme ve kurumsal kademe hesaplarında Hesap Ayarları > Genel Ayarlar > Denetim Raporu konumuna gidip Hatırlatıcıları denetim raporuna ekle seçeneği etkinleştirildiğinde denetim raporlarına hatırlatıcı olayları eklenebilir.

Denetim raporunda bildirilecek anımsatıcıları yapılandırın.

Etkinleştirildiğinde gönderilen her hatırlatma e-postasının bir kaydı (maksimum 250 anımsatıcı olayına kadar) kaydedilir.

Denetim raporunda bildirilen anımsatıcılar.

Uyarı:

Hatırlatma e-postaları gizlendiğinde, denetim raporuna hiçbir güncelleme eklenmez. Bu kısıtlama, bir web kancası etkinliği oluşturmak için tetiklenen hatırlatıcıları içerir. Örneğin hesap ayarları denetim raporuna hatırlatıcı eklemek üzere yapılandırıldığında ve bireysel gruplar hatırlatıcı e-postasını gizlediğinde, özel olarak yapılandırılmış gruplar denetim raporlarına hatırlatıcı olayları dahil etmez.

Gönderme süreci sırasında hatırlatıcı oluşturma

Grup veya hesapları için varsayılan hatırlatıcı yapılandırmamış olan kullanıcılar gönderme süreci esnasında bir hatırlatıcı oluşturabilirler.

Bu hatırlatıcılar her zaman döngüseldir ve sözleşmenin tüm alıcıları için geçerlidir. Gönderenin gönderilecek hatırlatıcının versiyonunu seçmesi yeterlidir. Altı seçenek vardır:

 • Her gün
 • Her hafta
 • Her iş günü
 • İki günde bir
 • Her üç günde bir
 • Her beş günde bir

Hatırlatıcıya sahip bir sözleşme ilk gönderildiğinde Lütfen İmzalayın e-postası ilk alıcıya gönderilir. Bu, ilk hatırlatıcı için süreölçeri başlatır.

Hatırlatıcı (örneğin) üç günde bir gönderilmek üzere yapılandırıldıysa ilk hatırlatıcı Lütfen İmzalayın e-postası iletildikten tam 72 saat sonra gönderilecektir.

Alıcı sözleşmeye dair eylemini tamamladığında bu alıcı için hatırlatıcı sayacı sonlandırılır.

Birden fazla alıcının bulunduğu durumlarda bir önceki alıcı eylemini tamamladığında akışta bir sonraki alıcı Lütfen İmzalayın e-postası alır. Yeni alıcı için hatırlatıcı sayacı, alıcının Lütfen İmzalayın e-postası iletildiğinde (başlangıçtaki zaman damgası değil) başlar.

Bu süreç sözleşmenin tüm işlemleri yapılana kadar sözleşmenin tüm alıcıları için tekrar eder.

Not:

Tüm döngüsel hatırlatıcıların bir yaşam süresi vardır ve bu süreden sonra kendilerini sonlandırırlar.

Her gün gönderilen hatırlatıcıların yaşam süresi 10 gündür.

Diğer tüm hatırlatıcıların 60 günlük yaşam süresi vardır.

Yönet sayfasından hatırlatıcı oluşturma

Gönderme sürecinden sonra oluşturulan hatırlatıcılar Yönet sayfasından yapılandırılır.

 1. Yönet sayfasına gidin

 2. İncelemek izlediğiniz sözleşmeyi bir kez tıklatın

 3. Sağdaki seçenekler satırında yer alan Hatırlat bağlantısını tıklatın

  Hatırlatıcılar

 4. Hatırlatıcıyı uygun kullanıcı ve yineleme için yapılandırın

 5. Hatırlatıcıyı yüklemek için Oluştur öğesini tıklatın

Yönet sayfası Gönder sayfasında bulunmayan birkaç seçenek içerir:

 • Hatırlatıcının hangi alıcılara gideceğini seçebilirsiniz. Hatırlatıcıyı bir alıcıya, bazı alıcılara veya tüm alıcılara gidecek şekilde tasarlayın.
 • Gönder sayfasında olduğu gibi döngüsel bir hatırlatıcı süreci seçebilirsiniz
  • Alıcı, döngüsel hatırlatıcıya sözleşme üzerindeki eylemini tamamladıktan sonra eklenirse hatırlatıcı almaz
 • "Hemen" veya "Belirli Tarih" ile gönderilecek bir defalık hatırlatıcı oluşturabilirsiniz
  • Bir defalık hatırlatıcılar sözleşme üzerindeki eylemini tamamlamış katılımcılar için yapılandırılabilir
  • Bir defalık hatırlatıcılar sözleşme tamamlanarak imzalandıktan veya arşivlendikten sonra yapılandırılabilir
 • Bir mesaj eklemeniz gerekir. Bu, Yönet sayfasında hatırlatıcı oluşturulurken doldurulması zorunlu bir alandır

 

Sözleşme için başka hatırlatıcılar da yapılandırıldıysa Hatırlatıcı Oluştur arabirimi yerine sözleşmelerin listesi görüntülenir.

Hatırlatıcı Ekle düğmesini tıklatarak yeni bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz

Mevcut hatırlatıcıları inceleme

Bir sözleşme için yapılandırılan tüm hatırlatıcıları incelemek için şu adımları izleyin:

 1. Yönet sayfasına gidin

 2. İncelemek izlediğiniz sözleşmeyi bir kez tıklatın

 3. Sağdaki seçenekler satırında yer alan Hatırlat bağlantısını tıklatın

  Mevcut Hatırlatıcı

Not:

Hatırlatıcılar tetiklenme sırasına göre görüntülenir

İptal edilmiş/tarihi geçmiş hatırlatıcıların tamamı etkin hatırlatıcılar altında listelenir.

Hatırlatıcıyı iptal etme

Hatırlatıcıyı iptal etmek için şu adımları izleyin:

 1. Sözleşmeyi oluşturan kullanıcı olarak oturum açın

 2. Yönet sayfasına gidin

 3. Sözleşmeyi seçmek için bir kez tıklatın

 4. Sağdaki seçenekler satırında yer alan Hatırlat bağlantısını tıklatın

 5. İptal etmek istediğiniz hatırlatıcıyı seçin ve bir kez tıklatın

 6. Sil simgesini (çöp kutusu) tıklatın

Not:

Alıcılar hatırlatıcıyı hatırlatıcı e-postasından sonlandırma yetkisine sahiptir. Bu özellik zorunludur ve devre dışı bırakılamaz.

Özel e-posta şablonları oluşturma

Enterprise müşterileri hatırlatıcıları için tamamıyla özel bir e-posta şablonu oluşturma seçeneğine sahiptir. 

Özel e-posta şablonları ilginizi çekiyorsa lütfen bu kılavuzu inceleyin.

Hatırlatıcılar ve REST API'si

REST v6 API hatırlatıcı nesnelerine dört işlem yoluyla doğrudan erişme imkanı sağlar:

 • POST /agreements/{agreementId}/reminders - Yolda sözleşme kimliği ile tanımlanan sözleşmenin belirli katılımcıları için hatırlatıcı oluşturur.
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders - Yolda sözleşme kimliği ile tanımlanan sözleşmenin hatırlatıcılarını getirir.
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Sözleşmeyle ilişkili belirli bir hatırlatıcıyı getirir.
 • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Sözleşmeyle ilişkili mevcut hatırlatıcıyı günceller.

Hatırlatma e-postaları göndermeyi durdur

Varsayılan olarak, hatırlatıcıları yapılandıran tüm hesaplar hatırlatıcı e-postasını programa veya açık tetikleyiciye göre otomatik şekilde gönderir.

Bazı sektörlerin tüm e-posta iletişimlerini (ör. Finansal Hizmetler) yakalama zorunluluğu vardır ve bu müşteriler hatırlatıcıları, web kancalarından yararlanarak farklı bir kanal üzerinden göndermeyi tercih edebilir.

İşletme katmanı hesaplarında, Destek ekibine bir istek göndererek hesap ve grup düzeylerinde Acrobat Sign sisteminden gelen hatırlatma e-postalarının gönderimini durdurma seçeneği bulunur.

Hatırlatma e-postaları gizlenirse etkinlik günlüğünde veya denetim raporunda hiçbir olay listelenmeyecektir.

 

Hatırlatıcılar tarafından tetiklenen web kancaları

Hatırlatıcılar için web kancaları, hem oluşturma yöntemi (tek bir sözleşme olarak veya Toplu Hâlde Gönder işlemi aracılığıyla) hem de bildirim yöntemi (Acrobat Sign'ın e-postayı gönderme veya göndermeme durumu) ile ilgili olaylara ayrılmıştır.

Hatırlatıcı içeriği, aşağıdaki etkinlikler için web kancası yüklerine dahil edilir:

 • Sözleşme tüm olaylar
 • Sözleşme hatırlatıcı gönderildi
 • Sözleşme hatırlatıcı başlatıldı
 • Toplu Hâlde Gönder tüm olaylar
 • Toplu Hâlde Gönder hatırlatıcısı gönderildi
 • Toplu Hâlde Gönder hatırlatıcısı başlatıldı

 

Hatırlatıcılar e-posta bildirimi etkinken normal şekilde tetiklendiğinde:

 • Tek sözleşme etkinlikleri REMINDER_SENT şeklindedir ve web kancası AGREEMENT_REMINDER_SENT durumundadır.
 • Toplu Hâlde Gönder işlemleri, MEGASIGN_REMINDER_SENT adında bir web kancası oluşturur.

Hatırlatıcılar e-posta bildirimi gizlenmiş olarak tetiklendiğinde:

 • Tek sözleşme etkinlikleri REMINDER_INITIATED şeklindedir ve web kancası AGREEMENT_REMINDER_INITIATED durumundadır.
 • Toplu Hâlde Gönder işlemleri, MEGASIGN_REMINDER_INITIATED adında bir web kancası oluşturur.

Toplu Hâlde Gönder web kancaları tüm şablon için yalnızca bir kez tetiklenir. Alt öğe sözleşmesine göre tetiklenmez.

Dikkate alınması gereken noktalar

 • Döngüsel hatırlatıcıların yaşam süresi:
  • Günlük hatırlatıcılar on gün sonra sona erer.
  • Diğer tüm döngüsel hatırlatıcılar 60 gün sonra sona erer.
 • Bir defalık hatırlatıcılar
  • Yalnızca bir defa gönderilir
  • Sözleşme üzerindeki eylemlerini çoktan tamamlamış katılımcılara gönderilmek üzere yapılandırılabilir
  • Sözleşme tamamlandıktan veya arşivlendikten sonra yapılandırılabilir
   • Hatırlatıcılar iptal edilen, reddedilen veya süresi geçmiş sözleşmeler için yapılandırılamaz
 • Hatırlatıcılar orijinal "Lütfen İmzalayın" e-postasının yollandığı saatte gönderilir.
  • Birden çok alıcılı iş akışlarında bir alıcı eylemini tamamlayıp bir sonraki alıcıyı tetiklediğinde hatırlatıcı sayacı o saatte gönderilmek üzere sıfırlanır.
  • Yönet sayfasından mevcut imzalayanı değiştirmek hatırlatıcı sayacını sıfırlamaz.
 • Alıcılar hatırlatıcıyı iptal etme hakkına sahiptir. Bu hakkı ellerinden alma seçeneği yoktur.
 • Sona erme tarihleri, sözleşme gönderildikten sonra Yönet sayfasından değiştirilebilir.
 • Sona erme tarihleri dahili alıcılar için yok sayılacak şekilde yapılandırılabilir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?