Acrobat'ı kullanarak form oluşturma

Genel Bakış

Adobe Acrobat Sign metin etiketleri, bir alanın belirli özelliklerini tanımlamak için Acrobat form alanlarıyla birlikte kullanılabilir. Metin etiketleri içerikle uyumlu şekilde doğrudan bir belgeye eklenirken, fiziksel olarak yerleştirilen alanın kurallarını ve doğrulamalarını tanımlayan alanlara ad vermek için PDF etiketleri kullanılır. Acrobat form alanları, sürükle-bırak içerik oluşturma ortamının kullanım kolaylığını metin etiketlerinin çok yönlülüğüyle bir araya getirir.

Bir belge Acrobat Sign Belge Kitaplığı'na yüklendiğinde veya imza için gönderildiğinde, Acrobat form alanları sistem tarafından işlenir ve Acrobat Sign form alanlarına dönüştürülür. Sistem özellikle alana verilen ada bakar, bir Acrobat Sign etiketinin tanımlandığını doğrular. Ardından, tanımladığınız özelliklere sahip bir Acrobat Sign form alanı oluşturur.

Etiketler, alanlar için belirli özelliklerin belirlenmesini sağlar. Bunu Acrobat form alanı yerleştirme araçlarıyla kullandığınızda belgeniz tam işlevselliğe ve profesyonel bir görünüme sahip olabilir.

Metin Etiketi Sürümü

Bu belgede, Acrobat Sign metin etiketlerinin geçerli 2.0 söz dizimi açıklanmaktadır. Bu söz dizimi tüm yeni belgelerde ve mevcut belgelerdeki düzeltmelerde kullanılmalıdır. Acrobat Sign'daki Metin Etiketleriyle ilgili fazla bilginiz yoksa bkz. Metin Etiketi Belgeleri.

Acrobat Sign için Form Oluşturma

Acrobat form alanlarını bir belgenin sayfalarına doğrudan fiziksel olarak yerleştirmenizi sağlar. Bu bölümde form alanlarının nasıl ekleneceği ve belgenizdeki alanlara daha düzgün bir görünüm kazandıran seçenekler açıklanmaktadır.


Form Hazırlama

 1. Acrobat'ı kullanarak Acrobat Sign formuna dönüştürmek istediğiniz PDF'yi açın.

 2. Araçlar > Form Hazırla seçeneğini belirleyin.

  Form Hazırla seçeneğini tıklatın

 3. Başlat seçeneğini tıklatın. Acrobat formu oluşturur ve Form Düzenleme modunda açar. Sağ bölmede form düzenleme seçenekleri gösterilir. Araç çubuğunda, başka alanlar eklemek için form alanı araçları yer alır.

  Başlat seçeneğini tıklatın

  Acrobat, belge içinde form alanlarına dönüştürülebilen ve o konuma uygun bir alan yerleştirmeye çalışan metin (altı çizili boşluklar veya boş kutularla gösterilen) arar. 

  Not:

  Belgede dönüştürülebilen boşluklar veya kutular yoksa hiçbir form alanının algılanmadığını bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Devam etmek için Tamam düğmesini tıklatın.

 4. Sağdaki bölmeden Daha Fazla seçeneğini, ardından da Acrobat Sign Formuna Dönüştür seçeneğini belirleyin

 5. Acrobat'ın, Acrobat Sign'ın desteklemediği form alanlarını kaldıracağına ilişkin bir uyarı verildiğinde İleri seçeneğini tıklatın.

  Dönüştürme uyarısı

 6. Sonraki uyarı görüntülenirse Tamam seçeneğini tıklatın.

  Alan uyarısı

Otomatik Alan Yerleşimini Temizleme

Acrobat alan oluştururken alanları, onay kutularını ve radyo düğmelerini belirtebilecek alt çizgi, kutu ve dairelerin yer işaretlerine benzeyen çizgilerini arar. Ayrıca çevreleyen metin, oluşturulan alanlara anlamlı bir ad vermek üzere değerlendirilir.  Ancak bazı alanlar yanlış şekilde adlandırılabilir veya yerleştirilebilir. Bu nedenle manuel ayarlama gerekir.

Acrobat Alan Yerleşimi

 

 Formunuzu gözden geçirin, ekstra alanları silin ve yanlış yerleştirilen alanların yerini değiştirin.

Temizlenen alan yerleşimi

Not:

Otomatik olarak yerleştirilen tüm alanların benzersiz adları vardır ve bazıları belirsiz olabilir (fill_3 gibi). 

Belgede rapor almak ve alan verilerini değerlendirmek istiyorsanız alanlarınıza anlamlı isimler verme işlemini hemen yapmanız avantajlı olabilir.

Bir alanı yeniden adlandırmak için çift tıklatın (veya sağ tıklatın ve menüden Özellikler öğesini seçin). Alan adı, özellikler penceresinin üst kısmında yer alır.


Form Alanlarını Manuel Olarak Yerleştirme

Otomatik alan yerleştirme tüm alanlarınızı bulamazsa bu alanları manuel olarak eklemeniz gerekir. Bu basit tıklama işlemini Acrobat penceresinin üst kısmındaki araç çubuğunu kullanarak gerçekleştirin.

 1. Forma alan eklemek için araç çubuğunda istediğiniz uygun alan simgesini tıklatarak seçin.

  Adobe Sign araç çubuğu için Acrobat

  Soldan sağa alanlar:

  • Nesne Seç – Sayfadaki bir nesneyi seçmek için imleci serbest bırakır.
  • Metin alanı – Giriş için Genel Metin alanı. Çoğu form için en yaygın kullanılan alan.
  • Onay Kutusu – Kullanıcı birden fazla seçenek belirlediğinde bir dizi satır öğesi sunmak için kullanılır.
  • Radyo Düğmeleri – Bir dizi satır öğesi sunmak için kullanılır ve kullanıcı yalnızca birini seçebilir.
  • Açılır kutu – Kullanıcının bir seçim yapabileceği öğe seçim listesi.
  • İmza Alanı – Tek alanlı imza.
  • İmza Bloğu – Belge göndermek için kullanılan Acrobat Sign hesabının ayarlarına bağlı olarak en azından İmza ve E-posta alanlarını içeren ancak isteğe bağlı olarak imzalayanın Unvanını ve/veya Şirketini de içeren çok alanlı imza.
  • Paraf – En fazla dört karakter içerebilen tek bir paraf alanı.
  • Unvan – Alıcının Unvanını isteyen zorunlu alan.
  • Şirket – Alıcının Şirket adını isteyen zorunlu alan.
  • Tam Ad – İmza alanına girilen metnin tür seti sürümünü getiren salt okunur alan.
  • E-posta – Alıcının e-posta adresini getiren salt okunur alan.
  • Tarih – Alıcı sözleşmeyi açtığında geçerli zaman damgasını getiren salt okunur alan.
  • Aracı Seçili Tut – Birden fazla alan yerleştirme özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu simgeyi tıklatın.  İmleç devre dışıyken, alan yerleştirildikten sonra seçim okuna geri döner. İmleç etkinken, alan izi olarak kalır ve önce simgeyi yeniden seçmek zorunda kalmadan birden fazla alan yerleştirmenize olanak tanır.
  Not:

  Zorunlu ve salt okunur alanlar alıcıya özeldir; yani bu alanlar yalnızca atandıkları alıcı hakkında bilgi toplamak amacıyla tasarlanmıştır. Alıcının kişisel bilgileri dışında bir içerik talep etmeniz gerekiyorsa metin alanı kullanın. Örneğin, imza tarihi olmayan bir tarih bilgisi toplamanız gerekiyorsa metin alanı kullanın ve bu alanın tarih formatında olduğunu doğrulayın.

 2. İmleç seçtiğiniz alanın izini gösterecek şekilde değişir. Alanı istediğiniz yere yerleştirmek için tıklatın. 

  Alan İzi

 3. Alan ilk olarak sayfaya yerleştirildiğinde, alanın adının değiştirilebileceği küçük bir pencere açılır ve katılımcı rolü tanımlanabilir. Anlamlı bir ad belirlemek faydalıdır, bununla birlikte katılımcı rolü yalnızca belgenin imza işlemi ve uygulanacak uygun katılım rolleri yeteri kadar kavrandığında ayarlanmalıdır.

  Yerleştirilen Alan özellikleri

 4. Alanın boyutunu değiştirmek için alanın çerçevesindeki mavi kutulardan birini (veya tutamaçları) tıklatıp sürükleyin.

  Alanı yeniden boyutlandırma


Alanları Hizalama ve Boyutu Eşleştirme

Alan kabaca belgeye yerleştirildiğinde, Acrobat'taki araçlar, alan boyutunun ve hizalamanın tutarlı olmasını sağlayarak forma düzgün ve profesyonel bir görünüm kazandırmanıza yardımcı olabilir.

Not:

Birden fazla alan seçmek için Ctrl/Cmd tuşunu basılı tutun ve alanları ayrı ayrı tıklatın veya PDF'yi tıklatın ve kutuyu tanımlamak için imleci sürükleyin. Tanımlanan kutuda kısmen yer alanlar dahil, tüm alanlar seçilir. Alanların seçimini kaldırmak için PDF'de herhangi bir yeri tıklatın.

 1. Alanları hizalamanın ilk adımı düzgün yerleştirilmiş bir alan oluşturmaktır. Aşağıdaki örnekte, manuel tıklatma ve sürükleme işlemi kullanılarak Adres alanı düzgün bir şekilde boyutlandırılmıştır.

  Taslak Form alanı yerleşimi

  Görsel olarak sağdaki İletişim alanının aynı yükseklikte; Telefon, Faks ve Sipariş Numarası alanlarının aynı genişlikte olacağını görebilirsiniz. 

 2. Hem Adres hem de İletişim alanını seçin. Alan kenarlıklarının renginin diğer alanlardan farklı olduğu görülür; bu kenarlıkların seçili olduğu anlamına gelir

  Seçili Alanlar

  Not:
  • "Şablon" alanı mavi "tutamaç" kutularını gösterir. Hizalama veya boyut eşleştirme araçlarını kullanırken, tüm alanlar şablon alanıyla hizalanır veya eşleştirilir.
  • Tüm alanlar seçildikten sonra şablon olmasını istediğiniz alanı sağ tıklatarak şablon alanını değiştirebilirsiniz.
  • Seçili alanların dışını tıklattığınızda tüm alanların seçimi kaldırılır.
 3. Acrobat penceresinin sağ üst köşesinde hizalama araçları gösterilir. Genişlik ve yüksekliği eşleştir simgesini tıklatın.

  Genişlik ve yüksekliği eşleştirme aracı

  İletişim alanı Adres alanının boyutuna yaslanır:

  Genişlik ve yükseklik hizalı alanlar

 4. Her iki alan da seçili haldeyken İletişim alanını, alanların üstündeki doğru hizalamaya getirmek için Üste Hizala simgesini tıklatın.

 5. Yalnızca o alanı seçmek için İletişim alanını sol tıklatın ve yerine yerleştirmek için alanın sağındaki ve solundaki tutamaçları ayarlayın.

  Alan genişliğini sığacak şekilde manuel olarak ayarlayın

 6. Sonra, bir sütundaki tüm alanları seçin. Şablon alanınızın doğru olduğundan emin olun

  Bir sütundaki tüm alanları seçin

 7. Tüm alanları aynı genişliğe yaslamak için Genişliği Eşleştir simgesini tıklatın

  Eşleşen genişliğe sahip alanlar

 8. Tüm alanlar hala seçiliyken Sola Hizala seçeneğini tıklatın

  Sola hizalı alanlar

 9. Alanları doğru yüksekliğe ayarlayın.  Bu işlem gerekirse her alan için manuel olarak yapılabilir. Bunun yanı sıra bir alanı manuel olarak yerleştirebilir, ardından diğerlerini seçip aynı yüksekliğe yaslayabilirsiniz.

  Alan yüksekliğiyle eşleşen alanlar

 10. Alan için ince ayar, klavyenizdeki ok tuşları kullanılarak yapılabilir.  Bir veya daha fazla alan seçin ve ardından alanları küçük aralıklarla taşımak için okları kullanın.

  Tüm alanlar doğru boyutlarda

  Not:

  Daha hassas bir şekilde ayarlanabilecek daha geniş alan nesneleri elde etmek için PDF'de yakınlaştırma yapabileceğinizi unutmayın

 11. Kalan alanları uygun şablonlarla eşleştirirken aynı ilkeyi takip edin:

  Bu örnekte şunları yapabilirsiniz:

  • İletişim, E-posta ve Web Sitesi alanlarını seçin ve bunları aynı genişliğe yaslayın
  • Alanları sola hizalayın
  • Satır alanlarını (Telefon ve E-posta) seçin ve bunları aynı uzunluğa yaslayın
  • Ardından bunları hizalamak için Üste Hizala aracını kullanın.
  • Aynı işlemi Faks ve Web sitesi satır alanları için yapın.
  Tüm alanlar doğru boyutlarda ve yerleşimde

   

  Alanların tümü yerleştirildiğinde, belge Acrobat Sign aracılığıyla minimum boyutta gönderilmeye hazırdır.

  Tüm alanlar tanımlayıcı bir ada sahiptir ancak hiçbiri açıkça bir alıcıya atanmaz ve hiçbir alanda içerik doğrulaması yoktur.

  Alıcı tanımlama, içerik doğrulama, koşullu görünüm veya hesaplamalar gibi alan özellikleri eklemek isterseniz alan adını Metin Etiketlerinde olduğu gibi bağımsız değişkenlerle birlikte eklemeniz gerekir.

   

   

Yerleştirilen Form Alanlarında Etiket Kullanma

Forma alan eklediğinizde, Acrobat sayfasının sağ tarafında alan adlarının bir listesi görüntülenir. Bu liste, belgedeki herhangi bir form alanını sayfada olmasa da hızlıca bulmak veya bu form alanına erişmek için kullanılabilir ve adın arkasına #1 eklendiğinde alan adının formda birden fazla yerde bulunup bulunmadığını kolayca gösterir.

Not:

Benzersiz alan adlarında benzersiz içerik bulunabilir. Aynı adı taşıyan alanlar aynı içeriğe sahiptir.  Bir alanı doldurduğunuzda, söz konusu içeriği aynı adı kullanan diğer alanlara otomatik olarak kopyalamış olursunuz. Aynı bilginin birden fazla yerde istendiği bir formunuz varsa bu faydalı bir özelliktir.

Acrobat tarafından otomatik olarak yerleştirilen alanları kullanıyorsanız alanlarınızın adları basit açıklayıcı dizeler olur. (Bu adlar anlamlı değilse zaman ayırarak bu adları değiştirmenizi öneririz.)

Bağımsız değişkeni olmayan alan adları

 

Araç çubuğundan yerleştirilen alanların, Metin Etiketi formatıyla aynı olan bağımsız değişkenlerin yer aldığı daha büyük bir adı olabilir. 

Bağımsız değişken eklenmiş alan adları


Form Alanlarını Adlandırma

Bir form alanı adının Acrobat Sign etiketine göre değiştirilmesi, Acrobat Sign tarafından tanınan tüm alan özelliklerini, belgede bir metin etiketinde olduğu gibi alan kullanmadan uygulamanızı sağlar.

Form alanının özellikler menüsüne erişmek için alanı çift tıklatın veya sağ tıklatarak açılan menüden "Özellikler" öğesini seçin.

Özellikler penceresindeki Genel sekmesinde alan için Ad, Araç İpucu, Alan Türü, Katılımcı Rolü ve

Genel Özellikler görüntülenir.

Metin alanı özellikleri

 • Ad — Form alanı için etiketin ekleneceği yer.
 • Araç İpucu — Fare işaretçisi alanın üzerine getirildiğinde açılan bilgiler.
 • Alan Türü — Metin, İmza, Tarih vb. gibi bir alan türünü belirtir.
 • Katılımcı Rolü — Gönderici, İmzalayan, Önceden Doldurma gibi imza taraflarından hangisinin ilgili alanla etkileşim kurması gerektiğini belirler.
 • Salt Okunur — Alanın erişilemez ve düzenlenemez nitelikte olmasını sağlar. Genellikle alan bir entegrasyon aracılığıyla veya CSV dosyası kullanılarak doldurulduğunda kullanılır.
 • Zorunlu — Alanın zorunlu nitelikte olmasını sağlar. Böylece, bu alana veri girilmediği sürece imzalama süreci tamamlanamaz.

Acrobat Sign'ın sürükle-bırak içerik oluşturma ortamı çok satırlı alanları desteklemediğinde (veya bunun için bir seçeneğe sahip değilken) Acrobat'ta bir alanı bu şekilde ayarlayabilir ve Acrobat Sign üzerinden işlev görmesini sağlayabilirsiniz. Bu, "Seçenekler" sekmesinin altında yer alan "Çok Satırlı Alan" adlı seçenektir.

Belgenizdeki form alanlarında kullanılacak etiketler için Metin Etiketi Belgelerine bakın.

Not:

Metin Etiketi Belgeleri içinde, etiketleri ayrıştırmak için gerekli olduğundan, çevreleyen "{{}}" küme parantezli tüm etiketler gösterilir. Bu "küme parantezleri" Acrobat'ta alan oluştururken gerekli değildir ve çıkarılmalıdır.

Diğer Nesneleri Yerleştirme

Standart metin alanlarının yanı sıra Acrobat'ta, Acrobat Sign aracılığıyla işlev gören onay kutuları, radyo düğmeleri ve açılır menüler bulunur. Bu nesnelerin seçenekleri, etiketteki bağımsız değişkenler kullanılarak veya Acrobat'taki nesne özellikleri aracılığıyla uygulanabilir.

Acrobat'taki nesne özelliklerini kullanmayı seçerseniz nesnenin adı için temel bir etiket girdiğinizden emin olun. Örneğin, bir onay kutusunuz varsa ve tüm ayarlar Özellikler penceresinde ayarlanmışsa CB1_es_: signer1 olarak adlandırmanız yeterlidir. Bu, nesnenin bir ada sahip olmasını ve istenilen alıcıya atanmasını sağlar.


Onay Kutuları

"Nesne Seç" çubuğundan "Onay Kutusu" öğesini seçtiğinizde imleç değişir ve onay kutusunu yerleştirmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Form Alanlarını Manuel Olarak Yerleştirme.

Onay kutusunun özellikler menüsüne erişmek için alanı çift tıklatın veya sağ tıklatarak açılan menüden "Özellikler" öğesini seçin.

Seçenekler altında, mevcut seçenekler arasında Onay Kutusu Stili, Dışa Aktarma Değeri bulunur ve Onay kutusu varsayılan olarak işaretlenmiştir. "Onay Kutusu Stilini" değiştirmek, onay kutusunun görsel olarak Acrobat Sign'daki sunuluş biçimini etkilemez ancak elde edilen PDF belgesinde seçilen stil yer alır.

Onay kutusu alanı özellikleri


Radyo Düğmeleri

"Nesne Seç" çubuğundan "Radyo Düğmesi" öğesini seçtiğinizde imleç değişir ve radyo düğmesini yerleştirmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Form Alanlarını Manuel Olarak Yerleştirme.

Radyo düğmesini yerleştirdiğinizde, temel özellikler iletişim kutusu, radyo düğmeleri "bir veya başka" çözümü sağladığından grupta en az iki radyo düğmesi olması gerektiğini bildirir.

"Başka Bir Düğme Ekle" bağlantısını tıklatarak veya "Nesne Seç" araç çubuğundan tekrar "Radyo Düğmesi" seçeneğini belirleyin ve nesneyi yerleştirip aynı Grup Adıyla yeniden adlandırın. Daha sonra başka bir radyo düğmesi ekleyebilirsiniz.

Radyo Düğmesi Uyarısı

Radyo düğmesinin özellikler menüsüne erişmek için alanı çift tıklatın veya sağ tıklatarak açılan menüden "Özellikler" öğesini seçin.

Radyo Düğmesi Alan Özellikleri

Seçenekler altında, mevcut seçenekler arasında Düğme Stili, Radyo Düğmesi Seçimi ve aynı ada sahip düğmeleri bağlayan Düğme varsayılan olarak işaretli ve Aynı ada ve seçime sahip düğmeler birlikte seçilir seçenekleri bulunur. Radyo düğmesinin adı, içinde bulunduğu grubu belirler. Bu nedenle, birçok radyo düğmesi seçeneği oluşturuyorsanız düğmelerin aynı gruba eklenmesi için adlarının aynı olması gerekir.


Açılır Menüler

"Nesne Seç" çubuğundan "Açılır Liste" öğesini seçtiğinizde imleç değişir ve radyo düğmesini yerleştirmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Form Alanlarını Manuel Olarak Yerleştirme.

Açılır listenin özellikler menüsüne erişmek için alanı çift tıklatın veya sağ tıklatarak açılan menüden "Özellikler" öğesini seçin.

Açılır Kutu Alanı Özellikleri

Seçenekler altında, mevcut seçenekler arasında Öğe, Dışa Aktarma Değeri, Öğe Listesi, Öğeleri Sırala, Kullanıcının özel metin girmesine izin ver, Yazımı denetle ve Seçilen değeri hemen kaydet bulunur.

"Öğe" alanına seçeneğin adını girin. Buna ek olarak bir dışa aktarma değeri önerilir. Örneğin, öğe "Red" ise dışa aktarma değeri "R" olabilir. Bu değer, daha sonra imzalama işlemi sırasında dışa aktarılabilir.

Açılır menü seçeneğini ayarladıktan sonra Ekle düğmesini tıklatın. Bu işlem, seçenekleri Öğe Listesine taşır, burada öğeleri sıralayabilir ve yönetebilirsiniz.

Açılır kutu alanı seçenekleri

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın