Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe Acrobat Sign Kimlik Doğrulama Yöntemleri

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Alıcılardan imza ve onay almak, ilgili belgeye bağlı olarak farklı düzeylerde kimlik doğrulama gerektirebilir. Adobe Acrobat Sign, basit tek faktörlü doğrulamadan resmi kurumlarca verilen belgeleri temel alan sofistike iki faktörlü kimlik doğrulamaya kadar çok çeşitli kimlik doğrulama yöntemlerini destekler.

Kimlik doğrulama

Alıcının kimliğini doğrulamak; yasal imza almak ve kabul edilebilirliği iyileştirmek için Acrobat Sign sisteminin kritik bir öğesidir.

Ancak farklı iş amaçlarının farklı kimlik doğrulama talepleri vardır. Aşağıdaki işlemler için talep ettiğiniz farklı kimlik güvencesi düzeylerini düşünün:

 • İş yerinde izin isteği
 • Okul karnesi
 • Özel etkinlik kaydı
 • Spor salonu üyeliği
 • Tıbbi kayıtlara erişim
 • CFR 21 bölüm 11 ile uyumlu belgeler

Acrobat Sign, gönderenin deneyimini kolaylaştırmak ve şirketin imza ilkeleriyle uyumluluğu daha iyi sağlamak için kimlik doğrulama türlerinin hesap ve grup düzeyinde tanımlanabilir varsayılan değerlerle tanımlanmasını sağlayan bir kontrol kümesi sunar.

Yöneticiler, daha güçlü kimlik doğrulama yöntemlerinin imza sürecine daha fazla "uyuşmazlık" kattığını unutmadan, hesap veya grup varsayılanlarını en yaygın kimlik doğrulama gereksinimini destekleyecek şekilde yapılandırmalıdır. Mümkün olan durumlarda en az karmaşık seçeneği tercih etmeli ve bazı işlemler daha karmaşık çözümler gerektiriyorsa düzenlenebilir seçenekler kullanmalıdırlar.

Temel terminoloji

Dahili ve Harici Alıcılar

Kimlik doğrulama kontrolleri, kimlik doğrulama yöntemlerini Dahili ve Harici olmak üzere iki tür alıcıya yapılandırmak için belirli kolaylıklar sağlar:

 • Dahili alıcılar, sözleşmenin gönderildiği aynı Acrobat Sign hesabındaki her etkin kullanıcıyı (e-posta adresiyle tanımlanır) içerir
  • Hesabınızdaki her kullanıcının bulunduğu liste, tüm dahili kullanıcıların listesidir
  • Kullanıcı aynı hesap yapısında olduğu sürece alıcının hangi grupta olduğu önemli değildir
 • Harici alıcılar, dahili kullanıcıya bağlı olmayan her alıcı e-posta adresini içerir
  • Hesap düzeyinde kullanıcı listesine dahil olmayan her e-posta adresi harici kullanıcıdır.

Alıcıların bu şekilde sınıflandırılması, iş akışlarının harici alıcılar için yüksek düzeyde kimlik doğrulama kullanırken dahili kullanıcılar için daha uygun maliyetli kimlik doğrulama kullanmasını sağlar.

Not:

Bir şirketin (e-posta etki alanı) birden fazla Acrobat Sign hesabı olabilir.

Her bir ayrı hesabın dahil alıcıları, yalnızca o hesabın üyesi olan kullanıcılardır. Harici hesaplar her durumda harici alıcılar barındırır.

Tek faktörlü alıcı kimlik doğrulama yöntemleri

Acrobat Sign Kimlik Doğrulaması

Acrobat Sign Kimlik Doğrulaması, alıcıdan Acrobat Sign sisteminde kimlik doğrulama yapmasını ister.

Bu yöntem, öncelikli olarak her imza için kaydedilen ve kimliği doğrulanan bir etkinlik gerektiren imza gereksinimleriniz olduğunda dahili alıcılarınız için "düşük uyuşmazlık" içeren bir karşı imza seçeneği olarak kullanılır.

Dikkat:

Harici alıcılara Acrobat Sign Kimlik Doğrulaması atanmadan önce dikkat edilmelidir:

 • Acrobat Sign Kimlik Doğrulaması ikinci bir faktör kimlik doğrulaması değildir.
 • Harici alıcılar ise etkin Acrobat Sign kullanıcısı olabilir veya olmayabilir. Kimlik doğrulamadan önce bir kullanıcıyı kaydetmeli ve doğrulamalıdırlar.
 • Dahili alıcıların (tanım itibariyle) etkin Acrobat Sign kullanıcıları olduğu, bu nedenle sorun yaşamadan kimlik doğrulama yapabilecekleri bilinir.

Alıcılardan, sözleşme içeriğiyle etkileşime geçmeden önce Acrobat Sign'da kimlik doğrulama yapmaları istenir:

Adobe Sign kimlik doğrulama sorgusu

E-posta ile Tek Kullanımlık Parola

E-posta ile Tek Kullanımlık Parola (OTPvEm) kimlik doğrulama yöntemi, tek faktörlü bir kimlik doğrulama sağlayarak minimum kullanıcı uyuşmazlığı ile bir miktar koruma sağlar.

Tek kullanımlık parola, orijinal imza bağlantısıyla aynı e-posta adresine gönderildiği için OTPvEm kimlik doğrulama yöntemi bir tek faktörlü kimlik doğrulama yöntemi olarak kabul edilir. Ancak OTPvEm, kullanıcıların hesap oluşturmasını veya başka bir uygulamaya giriş yapmasını gerektirmez. Kullanıcının yalnızca e-postasına erişmesi gerekir; bu da bu yöntemi daha basit hâle getirir.

OTPvEm'nin kullanılması da, yalnızca e-posta bağlantısına güvenmenin sağlamadığı bir ilave güvenlik sağlar. Örneğin:

 • E-postaya erişim, e-posta kutusunun bir güvenlik açığı olduğu anlamına gelmez. OTPvEm kimlik doğrulaması, bir e-posta bağlantısının açığa çıkması ancak e-posta kutusunun güvenli olması durumunda sözleşmenin güvenliğini korur.
 • Bir sözleşme e-postasının yanlış iletildiğini varsayalım (uygun delegasyona karşı). Bu durumda OTPvEm sorgusu, sözleşmeye erişimi engelleyerek tanımlanan imza sahibinin e-postası ve gerçek imza sahibiyle ilgili denetim raporunun bütünlüğünü korur.

Alıcı, parolayı istedikten sonra 60 saniye içinde girmelidir. Parola başarılı bir şekilde girildikten sonra alıcı, sözleşmeyle etkileşimde bulunabilir.

OTPvEm parola sınaması

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA)

Acrobat Sign, tek faktörlü doğrulamadan fazlasını gerektiren yüksek değerli işlemler için birkaç iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini destekler.

Kimlik doğrulama yöntemi, genellikle ilgili tarafların belge türüne veya sektörüne göre belirlenir. Şirket içi imza politikalarını ve olası uyumluluk taleplerini anlamak, yöneticinin sorumluluğundadır.

Kullanılabilir iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneklerinin özeti ve daha ayrıntılı açıklamaların bağlantıları aşağıda yer almaktadır:

İmzalayan parolasıyla kimlik doğrulama, gönderenin parolayı (iki defa) girmesini gerektirir

 • Parolalar yalnızca Alfa/Sayısal karakterlerden oluşabilir. Özel karakter kullanılamaz
 • Gönderen, parolayı alıcıya şirket dışı kanallar aracılığıyla bildirmelidir
 • Parola, uygulamanın herhangi bir yerinde açık bir metin olarak kaydedilmez. Parola kaybedilirse kurtarılamaz ve gönderen tarafından sıfırlanması gerekir

Alıcılardan sözleşme içeriğini görüntülemeden önce parolayı girmeleri istenir:

Parolayla kimlik doğrulama talebi

Telefonla kimlik doğrulama, sözleşmenin gösterilebilmesi için gereken altı haneli kodu alıcıya gönderir.

 • Alıcının telefon numarası sözleşmenin oluşturulma aşamasında gönderen tarafından girilmelidir.
 • Alıcı imza yetkisini delege ederse alıcıdan yeni alıcı için geçerli bir telefon numarası girmesi istenir. Doğru bir telefon numarası girilmelidir; aksi takdirde kimlik doğrulama başarısız olacaktır.
 • Alıcı, Metin Mesajı (metin mesajı alabilen akıllı telefonlar için) veya Sesli Çağrı (metin mesajı etkin bir telefon yoksa) seçeneğini belirleyebilme imkanını sahiptir.
  • Kimlik doğrulama kodu, gönderildikten sonraki on dakika boyunca geçerli olur.

Alıcı kodu ister ve sözleşme içeriğini görüntülemeden önce kodu girmelidir:

Telefonla kimlik doğrulama talebi

Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama, başta finans kurumlarında ve imzalayanın kimliğinin kesinlikle doğrulanmasının şart koşulduğu diğer durumlarda kullanılan yüksek seviye kimlik doğrulama yöntemidir.

Alıcıdan kişisel bilgilerini girmesi istenir. Bu bilgiler, kişinin geçmişinden birkaç özel soruyu toplamak (genel veritabanlarından) için kullanılır. Sözleşmeye erişim sağlamak için her sorunun doğru bir şekilde yanıtlanması gerekir.

KBA yalnızca ABD'deki alıcılar için geçerlidir.

KBA kimlik doğrulama talebi

Resmi kurum kimliğiyle kimlik doğrulama, güçlü bir doğrulama kaydı oluşturmak için alıcıdan resmi kurum tarafından verilmiş bir belgenin görüntüsünü ve selfie görüntüsü sağlamasını ister.

Alıcılardan önce bir akıllı telefon numarasını sağlamaları istenir. Daha sonra belge ve selfie görüntülerini yüklemeleri için yönlendirilirler:

Resmi kimlik ile kimlik doğrulama talebi

Bulut tabanlı dijital imzalar, imzalayanın dijital imza uygulamak için üçüncü taraf bir kimlik sağlayıcıda kimlik doğrulaması yapmasını gerektirir.

Acrobat Sign, birçok ülkede çok çeşitli imza sağlayıcılarını destekler. Yöneticiler, hesaplarını (veya belirli grupları) bir veya daha fazla sağlayıcıdan dijital imza kabul edecek şekilde yapılandırabilir.

Çoğu durumda müşteriler, imza hacimlerinin karşılanması için kimlik sağlayıcısıyla anlaşma yaparlar. Acrobat Sign, Adobe tarafından ek ücret olmaksızın yalnızca dijital imzanın talep edilmesi ve sağlanması için kullanılır. VIP lisansına sahip hesaplar, Adobe aracılığıyla eklenti olarak Aadhaar kimlik işlemleri satın alabilir ve yönetici menüsünden bunların tüketimini takip edebilir.

Aadhaar etkinleştirildiğinde dijital imza kontrolleri

"Premium" imzalayan kimlik doğrulama yöntemleri

Telefon, KBA, Resmi Kurum Kimliği ve Bulut tabanlı dijital imzalar "premium" kimlik doğrulama yöntemleridir.

Premium kimlik doğrulama yöntemleri, kullanmadan önce satın alınması gereken ölçülü kaynaklardır. Ayrıntılar için başarı yöneticiniz veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

Not:

Yeni kurum ve işletme düzeyi hesaplar başlatılırken 50 adet ücretsiz Telefon ve KBA işlemi verilir.

Otomatik iptal eşikleri

Tüm iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinde yapılandırılabilir eşikler bulunur. Bu eşikler, alıcının kimlik doğrulaması kabul edilemez sayıda başarısız olursa sözleşmeyi iptal eder.

 • Sözleşme sahibi (gönderen), sözleşmenin iptal edildiği konusunda bilgilendirilir
  • Yalnızca gönderen bilgilendirilir.
  • İptal edilen sözleşmeler etkin duruma geri döndürülemez. Yeni bir sözleşme oluşturulmalıdır.

Dijital Kimlik doğrulama

Dijital Kimlik doğrulama, harici olarak Acrobat Sign hizmetine lisanslanmış olan ve erişilmeden önce sözleşme oluşturulurken yapılandırılması gereken birleşik kimlik sağlayıcıdan (IdP) yararlanır.

Dijital Kimlik çözümüyle ilgili tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz >

Alıcı deneyiminin ayrıntıları, gönderenin kullandığı kimlik sağlayıcıya göre değişir. Yüksek düzeyde, alıcıya kimlik doğrulamasının bir birleşik IdP aracılığıyla çözümleneceği bilgisi verilir ve doğrulama işlemini tetiklemek için Kimlik Doğrulama düğmesi sunulur.

Dijital Kimlik doğrulama

Gönderenler kimlik doğrulama yöntemini nasıl seçer?

Gönderenler, sözleşmeyi yapılandırırken alıcının e-posta adresinin hemen sağındaki açılır menüden bir kimlik doğrulama yöntemi seçebilir.

Çoğu kimlik doğrulama yöntemi, gönderme işlemini kolaylaştırmak için varsayılan seçili değer olacak şekilde yapılandırılabilir. Yalnızca Dijital Kimlik seçenekleri varsayılan kimlik doğrulama değeri olarak yapılandırılmaz.

Alıcı için kimlik doğrulama yöntemini seçin

Alıcı deneyimi

Genellikle, ilgilenmesi gereken bir sözleşme olduğundan e-posta aracılığıyla ilk önce alıcı haberdar edilir.

 • Sözleşme kimlik doğrulaması olmadan (Yok) gönderilmişse e-postadaki İncele ve imzala düğmesi seçildiğinde, görüntülenip işlenmesi için sözleşme açılır.
 • Sözleşmede ek kimlik doğrulama yöntemi yapılandırılmışsa e-postadaki İncele ve imzala düğmesi seçildiğinde, kimlik doğrulama sorgu sayfası açılır.
  • Sorgu karşılandıktan sonra etkileşimde bulunulması için sözleşme açılır.
İncele ve İmzala e-postası

Not:

Acrobat Sign'da kimliği doğrulanmış bir kullanıcı genellikle kimlik doğrulaması yapmadan Yönet sayfasında imzasını bekleyen sözleşmeleri görüntüleyebilir. Kimlik doğrulama sorgusu, sözleşmeyle etkileşim kurmak (imzalamak, form alanlarını doldurmak vb.) için İncele ve imzala bağlantısını kullanırken alıcıya sunulur.

İmzalayan kişi Acrobat Sign ile zaten oturum açmışsa yeniden doğrulaması için istek gönderme ayarını etkinleştiren hesaplar, Yönet sayfalarından sözleşmeye erişirken kimlik doğrulamayı atlar.

Denetim Raporu etkinlikleri

Her iki faktörlü kimlik doğrulama yönteminde, kullanılan yöntemi belirten açık başarı mesajı vardır.

Kimlik doğrulama seçilmemişse (Yok), denetim raporu yalnızca belgenin imzalandığını gösterir:

Denetim raporu örnekleri

Yapılandırılabilir seçenekler ve varsayılanlar

Yönetici kontrolleri

Hesap düzeyindeki ayarlara erişmek için Adobe Sign hesap düzeyinde yöneticisi olarak oturum açın ve şu bölüme gidin: Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > İmzalayan Tanımlama Seçenekleri

Tüm kontroller grup düzeyinde de yapılandırılabilir. Unutmayın:

 • Tüm gruplar varsayılan olarak hesap düzeyi ayarını devralır.
 • Grup düzeyindeki yapılandırmalar, hesap düzeyindeki ayarları geçersiz kılar.
 • Gönder sayfasında bulunan tüm seçenekler, sözleşmenin gönderildiği grubun ayarlarından alınır.

Kontroller iki bölüme ayrılır:

 • İmzalayan Tanımlama Seçenekleri: Kimlik doğrulama ayarlarının birincil kümesidir. Bu değerler, aşağıdaki istisnalar dışında gönderen grupta oluşturulan tüm sözleşmelerin tüm alıcılarına uygulanır:
  • Gönderenin seçeneklerini kısıtlayabilen API tabanlı işlemler (Entegrasyonlar, iş akışları, özel uygulamalar).
  • Şirket içi alıcılar için farklı kimlik doğrulama yöntemleri etkinleştir seçeneği etkinleştirildiğinde (aşağıya bakın).
 • Şirket İçi Alıcılar İçin Kimlik Doğrulama: Bu ayar alt kümesi, grubun şirket içi alıcılar için farklı bir kimlik doğrulama yöntemleri kümesi tanımlamasına olanak tanır. Bu, aşağıdaki avantajları sağlar:
  • Dahili imzalayanlar için daha kolay bir deneyim.
  • Daha az karmaşık bir imzalama süreci, birçok sözleşmeyi imzalayıp onaylaması gereken alıcıların işlemlerini hızlandırır.
  • Premium kimlik doğrulama yönteminin yarattığı maliyetler şirket içi alıcılar için giderilebilir.
Yönetici kullanıcı arabirimindeki kimlik doğrulama yöntemleri

Kimlik Doğrulama Yöntemleri

Birincil kimlik doğrulama kontrolleri:

 • Gönderenlerin, etkin olan kimlik doğrulama yöntemlerinden birini belirtmesini zorunlu tut: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, gönderenlerin varsayılan kimlik doğrulama yöntemi olarak Yok dışında bir kimlik doğrulama yöntemi seçmesi gerekir. Yok seçeneği belirlenemez.
 • Her bir doğrulama isteği için Acrobat Sign'ın İmzalayanların e-posta adresini otomatik olarak doldurmasına izin ver: Bu ayar yalnızca Acrobat Sign kimlik doğrulama yöntemi için geçerlidir. Etkinleştirildiğinde, alıcının e-posta adresi kimlik doğrulama için gereken yere otomatik olarak eklenir.
 • İmzalayan kişi Acrobat Sign ile zaten oturum açmışsa yeniden kimlik doğrulama isteği gönderme: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Acrobat Sign'da oturum açmaları durumunda imzalayanların yeniden kimlik doğrulama yapması istenmez.
 • Gönderenlerin, Doğrulanmış İmzalar içeren sözleşmeler için İmzalayan Kimliği Raporu indirmesine izin ver: İmzalayan Kimliği Raporları (SIR), Resmi Kurum Kimliği ve Dijital Kimlik doğrulama yöntemleri için kullanılabilir. Bu ayar etkinleştirildiğinde, sözleşmeyi gönderen kişinin Yönet sayfasından SIR'yi indirmesine izin verilir.
 • Aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerini etkinleştir: Bu, gönderenlerin kullanabileceği kimlik doğrulama seçeneklerinin listesini önceden gösterir.  Güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçlarınıza göre bir veya daha fazla seçenek belirleyin.
 • Varsayılan olarak aşağıdaki yöntemi kullan: Yeni bir sözleşmeye alıcı girildiğinde eklenen varsayılan kimlik doğrulama yöntemini belirler.
 • Gönderenlerin varsayılan kimlik doğrulama yöntemini değiştirmesine izin ver: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, gönderenler etkinleştirilmiş herhangi bir yöntemi belirleme seçeneğine sahip olur.
  • Bu seçenek devre dışı bırakıldığında yalnızca varsayılan kimlik doğrulama yöntemi kullanılabilir.

Şirket İçi Alıcılar İçin Kimlik Doğrulama

Dahili alıcı kontrolleri, dahili alıcılara uygulamak istediğiniz seçenekleri sağlar:

 • Şirket içi alıcılar için farklı kimlik doğrulama yöntemlerini etkinleştir: Etkinleştirildiğinde, şirket içi alıcılar birincil kimlik doğrulama kurallarının istisnası olarak kabul edilir ve bunun yerine Şirket İçi Alıcılar İçin Kimlik Doğrulama bölümünde tanımlanan varsayılan kimlik doğrulama seçenekleri sunulur.
 • Aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerini etkinleştir: Alıcının kimliğini doğrulaması için kullanılabilecek seçeneklerin listesini önceden gösterir.  Güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçlarınıza göre bir veya daha fazla seçenek belirleyin.
  • Adobe Sign kimlik doğrulaması, gönderenlerinizin aynı zamanda karşı imzalayanlar olması durumunda düşük maliyetli/düşük uyuşmazlık içeren bir kimlik doğrulama yöntemi sunar
 • Varsayılan olarak şu yöntemi kullan: Yeni bir sözleşme oluşturulurken şirket içi alıcılar için eklenen varsayılan yöntemi belirler.
 • Gönderenlerin varsayılan kimlik doğrulama yöntemini değiştirmesine izin ver: Gönderene, varsayılan kimlik doğrulama yöntemini yönetici tarafından etkinleştirilen herhangi bir seçeneğe değiştirme yetkisini verir.

Kimlik doğrulamayla ilgili Web Formu istisnası

Web formları birden fazla benzersiz kullanım durumunda kullanılır ve genellikle bu durumlarda, uygulanan kimlik doğrulama işlemleri daha az talep edilir.  

Web formu imzalarının kimlik doğrulamasını gerektirmeyen hesaplarda e-postayla doğrulamayı devre dışı bırakma seçeneğini yapılandırmak için:

 • Şuraya gidin: Hesap Ayarları > Genel Ayarlar > Web Formları (hesap düzeyinde ayarlar için).
  • Grup: {Grup Adı} > Grup Ayarları > Web Formları (grup düzeyinde ayarlar için) alanını düzenleyin.
 • Web formu imzalarını doğrulamadan kabul etmek için İmzalayanın e-posta adresini doğrulamasını isteyin seçeneğinin işaretini kaldırın.
  • Web formu imzasını doğrulama gerekliliğini kaldırmak, imzalayanın e-posta adresi sağlama gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
Kimlik doğrulama kontrollerinden Web Formu muafiyeti

En iyi uygulamalar ve dikkate alınacak noktalar

 • Tüm kimlik doğrulama yöntemleri ve seçenekleri, hesap ve grup düzeyinde yapılandırılabilir
 • Tüm gruplar, varsayılan ayar değerlerini hesap düzeyindeki ayarlardan devralır. Hesap düzeyindeki ayarlarınızı, otomatik özellik devralmadan en iyi şekilde yararlanabileceğiniz biçimde tasarlayarak daha sonra yapacağınız grup yapılandırması işlemlerini en aza indirin.
 • Sözleşmeler, kimlik doğrulama seçeneklerini sözleşmenin gönderildiği gruptan alır. Beklediğiniz seçenekleri görmüyorsanız grup düzeyinde ayarlarınızı kontrol edin.
 • Gönderdiğiniz belge türlerinin kimlik doğrulama gereksinimlerine ve uyumluluk düzenlemelerine tabi olup olmadıklarını değerlendirin. "Premium" kimlik doğrulama gerekiyorsa beklenen trafiğiniz için yeterli hacmin satın alındığından emin olun.
 • Resmi Kurum Kimliği Doğrulama: (i) düzenlenmiş veya yüksek değerli elektronik imza iş akışları ve kullanım durumları için tasarlanmamıştır; (ii) tüm sahte veya "sahte" kimlik belgelerini tanımlayamaz; ve (iii) insan incelemesi ihtiyacı yerine geçmez.
 • İki faktörlü kimlik doğrulama gerektirebilecek imza akışları olup olmadığını belirleyin. Örneğin:
  • Barındırılan İmzalar
  • E-posta bildirimlerini engellemek için tasarlanmış özel çözümler (ör. Workday)
  • Aynı (paylaşılan) e-posta adresini kullanan iki veya daha fazla alıcıdan yasal imza almaya yönelik imza akışları
 • Dahili alıcılar için farklı kimlik doğrulama standartlarına sahip olmanın değerli olup olmayacağını belirleyin.
 • Özel İş Akışları erişimi olan hesaplar, imza akışlarınızdan her biri için çok kesin kimlik doğrulama yöntemleri tanımlayabilir. Bu, varsayılan değerin uyuşmazlığını azaltırken (ve muhtemelen hacmini artırırken) kritik imza süreçleriyle uyumluluk sağlar.
 • Bireysel kimlik doğrulama yöntemlerinin, diğer hizmetler tarafından kullanılabilir hale gelmeden önce etkinleştirilmesi gerektiğini unutmayın. Etkinleştirilen yöntem, aşağıdakiler için kullanılabilir:
  • Diğer yönetici kontrolleri (ör. iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinde Güvenlik Ayarları)
  • Standart Gönderme işlemi sırasında kullanıcıların seçebilmesi için
  • İş akışı tasarımcısında oluşturulan özel iş akışları
  • API'ye dayalı gönderme olayları
  • Entegrasyon erişimi (Dynamics, Salesforce)

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?