Kullanıcı Kılavuzu İptal

Hesabınızı, Birden Fazla Gruptaki Kullanıcıların (UMG) kullanılabileceği şekilde yükseltin

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

UMG'ye (Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar) Genel Bakış

Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar, Grup yapısının pratikteki kullanımını genişleterek yalnızca bir kullanıcı ve kullanılabilen varlıklar listesinin ötesine taşır.

Grup temel olarak, sözleşme oluştururken veya varlıkları yönetirken (raporlar, kitaplık şablonları vb.) kullanıcıya sunulan seçenekleri ve varsayılanları yöneten bir izin kümesidir

Yöneticiler, bir kullanıcının birden fazla gruba üye olmasına izin vererek belirli iş akışlarına yönelik gruplar oluşturabilir. Güçlü varsayılanlar yüklenebilir ve yapılandırma seçenekleri sınırlanabilir. Böylece daha belirli bir belge akışı ve çözüm sağlanır. Örneğin aşağıdaki amaçlara yönelik özel gruplar oluşturulabilir:

 • Şirket içi belgeler (Vergi belgeleri, otomatik mevduat formları, izin talepleri)
 • Yasal Belgeler (Gizlilik Sözleşmesi, Mutabakat Anlaşması)
 • Uyumluluk sınırlı imza akışları (CFR 21 bölüm 11, PCI, HIPAA)
UMG etkinken sayfa gönderme

Not:

UMG'nin güvenli bir ortamda sunduğu farklı arabirim ve etkileşimleri deneyimlemek için bir geliştirici hesabı oluşturmanızı öneririz.

Özel API entegrasyonları olan veya üçüncü taraf entegrasyonlarından yararlanan müşterilerin, güncelleme yapmadan önce bir geliştirici hesabında kodlarını/entegrasyonlarını iyice test etmelerini önemle tavsiye ederiz.


Güncellemeden önce gözden geçirilecek/gerçekleştirilecek işlemler

UMG yalnızca kurumsal ve işletme hizmet seviyeleri için kullanılabilir.

 • Birden fazla grup yalnızca bu hizmet seviyelerinde kullanılabilir

Geliştirici ve deneme sürümü hesapları, kurumsal hizmet seviyesine bağlıdır.

UMG; klasik Ana Sayfa, Yönet ve Özel İş Akışları sayfalarıyla uyumlu değildir.

UMG'yi etkinleştirdiğinizde hesap, Ana Sayfa, Yönet ve Özel İş Akışı sayfalarının en güncel sürümlerini etkinleştirir (henüz etkinleştirilmemişlerse) ve klasik arabirime geri dönmeyi sağlayan bağlantıları devre dışı bırakır.

Yöneticinin klasik sayfalara dönmek için kullandığı arabirim seçeneği, yönetici menüsünde devre dışı bırakılır.

Klasik sayfa düzenine geri dönmek için öncelikle Tek Gruptaki Kullanıcılara geri dönülmesi gerekir.

Not:

UMG güncellemesinden birkaç hafta önce Ana Sayfa, Yönet ve Özel İş Akışı sayfalarının modern sürümlerini etkinleştirmenizi öneririz. Böylece, kullanıcılarınız temel sayfa düzenine alışmış olur.

Ana Sayfa ve Yönet sayfasının modern sürümleri boş sayfa olarak görüntüleniyorsa Adobe Acrobat Sign uç noktalarına izin vermek için ağ güvenlik ekibinizle iletişime geçmeniz gerekir.

UMG, uyumluluk testine tabi tutulmuştur ve aşağıdaki Acrobat Sign iş ortağı entegrasyonlarıyla bunun normal şekilde çalışması beklenmektedir:

 • Acrobat Sign Mobil Uygulamaları (iOS ve Android)
 • Box
 • Dropbox
 • Google
 • Microsoft Dynamics 365
 • Microsoft Office (Word/PowerPoint/Outlook)
 • Microsoft Power Automate/Power Apps
 • Microsoft SharePoint Online
 • Microsoft SharePoint OnPrem
 • Microsoft Teams
 • Oracle NetSuite
 • Salesforce
 • SAP SuccessFactors
 • ServiceNow
 • Workday

Tüm bu entegrasyonların "UMG farkındalığına sahip" olmadığını unutmayın. UMG farkındalığına sahip olmayan entegrasyonlar, her zaman kullanıcının "birincil grubunda" tanımlanan ayarları kullanır.

Şu anda UMG farkındalığına sahip olan entegrasyonlar:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

Acrobat Sign API'lerini kullanarak özel entegrasyonlar oluşturduysanız üretim hesabınızı güncellemeden önce bu entegrasyonları UMG'nin etkin olduğu ayrı bir geliştirici hesabında test etmenizi önemle tavsiye ederiz.

 • Başarı yöneticiniz (veya destek ekibi), UMG'nin etkin olduğu bir geliştirici hesabı oluşturmanıza yardımcı olabilir

Mevcut REST v6 API çağrıları, UMG'nin etkinleştirilmesinden bağımsız olarak çalışmaya devam eder.

 • Önceki API sürümleri (hem SOAP hem REST) çalışmaya devam eder ancak yalnızca kullanıcının "birincil grup" ayarlarını tanır
 • UMG'den en iyi şekilde yararlanmak için kodunuzu REST v6 API'ye taşımanız gerekir

Aşağıdakiler gibi üçüncü taraf iş ortağı entegrasyonlarıyla çalışıyorsanız:

 • Apttus
 • Ariba
 • CallidisCloud
 • Icertis
 • Intesi
 • Jaeger
 • Nintex
 • Zoho CRM

Üretim hesabınızda UMG'yi etkinleştirmeden önce bu entegrasyonları UMG özellikli bir geliştirici hesabında test etmenizi önemle tavsiye ederiz.

Başarı yöneticiniz (veya destek ekibi), UMG'nin etkin olduğu bir geliştirici hesabı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Not:

Bir sorunla karşılaşırsanız lütfen sorunu bildirmek ve çözüm talebinde bulunmak için entegrasyon iş ortağıyla iletişime geçin.

Not:

Sorun oluşması halinde sorun giderme işlemlerine zaman tanımak için tüm hesapların mümkün olan en kısa sürede güncellenmesi önemle tavsiye edilir.

Herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda hesaplar eski haline döndürülebilir.


Hesabı UMG'ye güncelleme

Hesabınızın güncellenmeye hazır olduğundan emin olduğunuzda:

 1. Acrobat Sign'da hesap düzeyinde yönetici olarak oturum açın

 2. Hesap > Hesap Ayarları > Genel Ayarlar > Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar alanına gidin

 3. Hemen Etkinleştir düğmesini tıklatın

   

  UMG kontrollerini etkinleştir seçeneği vurgulanmış olan Global ayarlar sayfası

 4. Kontrol listesini gözden geçirin ve hesabınızın etkinleştirilmeye hazır olduğunu doğrulamak için tüm kutuları işaretleyin.

  Tamam'ı tıklatın

  UMG Kontrol Listesi

 5. Kaydet'i tıklatın


UMG'yi devre dışı bıraktığınızda olacaklar

Tek bir grupla sınırlandırılmış kullanıcılara geri dönmeniz gerekiyorsa dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Tüm kullanıcılar birincil gruplarına kısıtlanır

  • Kullanıcılar yalnızca birincil gruplarıyla ilişkili şablonlara/iş akışlarına erişebilir
  • Kullanıcılar yalnızca birincil gruplarından sözleşme gönderebilir
 • Kullanıcıların tüm grup üyelikleri (birincil grupları dışında) devre dışı bırakılır

  • UMG devre dışıyken kullanıcı yeni bir gruba taşınmazsa UMG yeniden etkinleştirildiğinde kullanıcının grupları da yeniden etkinleştirilir
  • UMG devre dışıyken bir kullanıcı yeni bir gruba atanırsa kullanıcının group_membership tablosu yalnızca bir (birincil) grup ile yeniden yazılır (etkin olmayan grup kayıtları devre dışı bırakılır). UMG yeniden etkinleştirildiğinde kullanıcının yalnızca birincil grup üyeliği korunur
 • UMG'nin etkin olduğu tüm sayfalar tek grup arabirimine/işlevine geri döner

  • Gönderme/Şablon sayfalarından grup seçici kaldırılır
  • Kullanıcıları toplu olarak oluşturduğunuzda önceki sözdizimine geri dönülür
 • Sayfa sürümü seçenekleri, önceki durumlarına geri döner

  • Hesabınızı güncellemeden önce Ana Sayfa, Yönet ve Özel İş Akışı sayfalarının en güncel sürümlerini kullanacak şekilde yapılandırma gerçekleştirmediyseniz hesabınız, güncellemeden önceki mevcut sayfa yapılandırmalarına geri döner
 • Kullanıcılar, oluşturdukları varlıklara (sözleşmeler, kitaplık şablonları, web formları) olan erişimlerini korur

  • Grup ilişkilendirmesi ne olursa olsun varlıkların oluşturucuları her zaman varlık sahibi olarak kabul edilir
 • Mevcut sözleşmeler etkilenmez ve normal şekilde tamamlanır

  • Sahibin grup durumunun değiştirilmesinin, gönderme aşamasındaki sözleşmeler üzerinde bir etkisi olmaz
  • Sözleşmenin sahibi değişmez ve sözleşme parametreleri sözleşme gönderilirken kilitlenir
 • Entegrasyonlar, UMG güncellemesi öncesinde olduğu gibi çalışmaya devam eder

  • Acrobat Sign entegrasyonları şu anda birden çok gruptaki kullanıcıları dikkate almaz. Bu nedenle, Acrobat Sign'ın tek bir kullanıcılı haline geri döndürülmesi, entegrasyonların farkındalığı dışında gerçekleşir
  • Kullanıcı etkinliği bu durumdan etkilenmez
  • Gönderme aşamasındaki sözleşmeler normal şekilde tamamlanır

UMG tarafından desteklenen entegrasyonlar

Birden Fazla Gruptaki Kullanıcıları destekleyen mevcut entegrasyonlar şunlardır:

 • Salesforce
 • Power Automate
 • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi