Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe Acrobat Sign ortamını yapılandırma

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
   6. E-posta şablonlarını özelleştirme
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme
 7. Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Genel bakış

Acrobat Sign hesabınızı yapılandırırken ayarların tahmin edilebilir bir şekilde devralındığını hatırlamak önemlidir. Üst nesneden aşağı yönde ilerleyen tüm nesneler, açık bir şekilde değiştirilene kadar varsayılan olarak üst nesneyle ilgili ayarları devralır.

Hesap, müşterinin görebildiği devralma yapısında en yüksek seviyededir. Tüm gruplar, varsayılan ayar değerlerini hesap düzeyindeki ayarlardan devralır. Hesap ayarlarını yapılandırırken hesabınızı aşağıdakilerden birini gerçekleştirmesini tercih etmek isteyip istemediğinize karar verin:

 • Grup yapılandırmalarınızın süresini ve karmaşıklığını azaltarak gruplarınızın kullanacağı en yaygın değerleri tanımlama.
 • Grup tam olarak yapılandırılmamışsa uygulanan güvensiz değerlere maruz kalmayı azaltarak, işlemlerinizin talep ettiği en güvenli ayarları tanımlama.

Gruplar, grup düzeyinde düzenlenene ve geçersiz kılınana kadar varsayılan ayarlarını hesap değerlerinden devralır. Kullanıcılar ve sözleşmeler, ilişkili oldukları gruptan varsayılan değerleri devralır ve çoğunlukla kullanıcılar ve sözleşmeler bu ayarların ayrıntılı şekilde yapılandırılmasına izin vermez. Bu nedenle, Acrobat Sign'ın başarılı şekilde kullanımı grup düzeyinde tanımlanır. Gruplar şunları tanımlar:

 • Gruba atanan kullanıcılar için varsayılan imzalama parametreleri (birincil grup olarak).
 • Açıldığında Gönder sayfasında tanımlanan varsayılan değerler.
 • Kullanıcının kullanabileceği şablonlar ve iş akışları.

Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar

Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar özelliği etkinleştirilmiş hesaplar, kullanıcıların gruplar arasında geçiş yapmasına izin verir. Böylece, grup düzeyinde ayarların belirli belge gereksinimleri için varsayılan değerleri güçlü bir şekilde tanımlamasına olanak sağlanır. Karşılamanız gereken uyumluluk gereksinimleri varsa sözleşmelerinizin kullanıcı tabanınızın uyumluluk gereksinimlerini minimum yapılandırmayla en iyi şekilde karşılamasını sağlamak için ayrı grupların nasıl tanımlanabileceğini değerlendirin.

Kullanıcılar varsayılan ayar değerlerini birincil gruplarından devralır. Bu ayarlar temel olarak aşağıdaki gibidir:

 • İmzalama ayarları. Örneğin:
  • Belge imzalama yetkisi.
  • Kendi kendine imzalama iş akışları.
  • İmza uygulamadan önce Acrobat Sign'da kimlik doğrulama gereksinimleri
 • Erişim kontrolleri. Örneğin:
  • Parola güç düzeyi.
  • IP aralığı üzerinden oturum açma kimlik doğrulama kısıtlamaları.
  • Sözleşme gönderme yetkisi.
  • Şablon veya web formları oluşturma ve sözleşmeleri Toplu Halde Gönderme özelliklerine erişim.
  • Hesap paylaşma.

Sözleşmeler aynı zamanda değerlerini, oluşturdukları gruptan da devralır. Bu ayarlardan bazıları:

 • Varsayılan sözleşme değerleri. Örneğin:
  • Hatırlatıcılar ve Sona Erme tarihleri.
  • Mesaj şablonları.
  • Kimlik doğrulama yöntemleri
 • İmza gereklilikleri. Örneğin:
  • Elektronik ve Dijital İmza karşılaştırması.
  • Sözleşmeyi imzalamak veya reddetmek için nedenleri toplama.
  • İzin verilen imza türleri (yazı, ıslak, görüntü)
 • E-posta özellikleri. Örneğin:
  • Yerelleştirme seçenekleri.
  • Denetim raporunu ekleme.
  • Marka grafikleri.
 • İşlem güvenliği. Örneğin:
  • Denetim raporuna kimlik doğrulamalı erişim.
  • Belgesi parola güvenlik düzeyi
  • Belge bağlantısı kullanım süresi.

Hesap düzeyinde ayarları yapılandırma

Daha önce de belirtildiği gibi, hesap düzeyi ayarları tüm gruplar için varsayılan olarak devralınır. Bu nedenle daha sonra oluşturulan grupların bu değerleri devralma şekli için bir stratejiye sahip olun.

Hesap düzeyinde ayarları yapılandırmak için kullanıcının hesap düzeyinde yönetici olması gerekir. Hesap yöneticisi olarak oturum açtığınızda şunları görürsünüz:

 • Üst gezinme çubuğunda Hesap sekmesi. Hesap sekmesi seçildiğinde yönetici menüsü açılır.
 • Yönetici menüsü açıkken Hesap Ayarları menü sekmesi kullanılabilir (ve açılır).
 • Genel Ayarlar ve Hesap Kurulumu alt menü öğeleri.
Hesap düzeyinde ayarlara hesap yöneticisi erişimi

Yapılandırılabilir ayarların tümü Hesap Ayarları menüsünde bulunur. Mevcut diğer sekmeler belirli nesnelerin (Kullanıcılar, Gruplar, İş Akışları vb.) yönetilmesiyle ilgilidir.

Grup düzeyinde ayarları yapılandırma

Grup düzeyinde yapılandırma, hesap yöneticileri tarafından tamamlanabilir veya grup yöneticileri olarak ayrıcalıklı kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir. Grup düzeyindeki yöneticiler yalnızca kendi gruplarını yapılandırma yetkisine sahiptir ve hesap düzeyi ayarlarına ya da üye oldukları ancak açıkça yönetici yetkisi verilmediği diğer gruplara erişim sağlayamaz.

Grup düzeyinde ayarlara erişmek için yöneticinin belirli bir gruba gitmesi, Grup Ayarlarını açması (birden fazla grup mevcutsa) ve ardından yapılandırılmakta olan alt menü sayfası için geçersiz kılma seçeneğini etkinleştirmesi gerekir.

Grup yöneticisi olarak oturum açtığınızda şunları görürsünüz:

 • Üst gezinme çubuğunda Grup sekmesi. Grup sekmesi seçildiğinde yönetici menüsü açılır.
 • Yönetici menüsü açıkken Grup menü sekmesi kullanılabilir.
 • Grup sekmesi açıkken, Grup Ayarları ve Grup Kurulumu alt menü öğeleri.
  • Grup Ayarları, hesap düzeyindeki Hesap Ayarları özellikleriyle hizalanır.
  • Grup Kurulumu hesap düzeyindeki Hesap Kurulumu özellikleriyle hizalanır.
   • Hesap Kurulumu alt menüsü, hesap düzeyiyle aynı ayarların tümünü içermez.
  • Gruptaki Kullanıcılar hesap düzeyindeki Kullanıcılar arabirimiyle hizalanır.

Yalnızca bir grubu yöneten grup düzeyindeki yöneticiler Grup: <Grup Adı> menü sekmesini otomatik olarak açarak, yapılandırma için kullanılabilir alt menüleri gösterir.

Grup düzeyi ayarlarına erişmek için:

 1. Üst gezinme çubuğunda Grup sekmesini seçin.
 2. Ayarların güvenli sayfasını görüntülemek için herhangi bir alt menü sekmesini seçin.
 3. Ayarları tek tek düzenlemek üzere erişime izin vermek için geçersiz kılma seçeneğini etkinleştirin.
Yalnızca bir grup yetkileri altında olduğunda ayarlara grup erişimi

Birden fazla grubu yönetici olan yöneticiler

Birden fazla grup üzerinde yetki sahibi olan yöneticiler, grup düzeyinde ayarları açmadan önce grubu seçme konusunda ek bir adıma sahiptir.

İzin verilen birden fazla grup olduğunda bir grubun ayarlarını yapılandırmak için:

 1. Üst gezinme çubuğunda Hesap/Grup sekmesini seçin. Bu, yönetici menüsünü açar.
 2. Sol seçenekler bölmesinden Gruplar menüsünü seçin. Yöneticinin kullanabileceği tüm gruplar görüntülenir.
 3. Düzenlenecek grubu seçin. Bu, kullanılabilir eylemleri gösterir.
 4. Grup Ayarları seçeneğini belirleyin. Bu, grup ayarlarının alt menü listesini açar.
 5. Düzenlenecek alt menü sayfasını seçin.
 6. Ayarları tek tek düzenlemek üzere erişime izin vermek için geçersiz kılma seçeneğini etkinleştirin.
Yöneticinin yetkileri üzerinde birden fazla grup olduğunda grup ayarlarına erişme

Hesap düzeyinde kullanılabilen ancak grup düzeyinde olmayan ayarlar

Çoğu ayar, grup düzeyinde yapılandırma için kullanılabilir. Aşağıda, bu formattaki kullanıcı arabiriminde görüntülendikleri sıraya göre sıralanan istisnaların listesi verilmiştir:

Alt menü sekmesi

 • Ayarlar ailesi
  • Tek ayar

Bir alt menü sekmesi veya ayar ailesinin tek tek ayarlar olmadan listelenmesi durumunda, tüm alt menü sekmesi veya ailesi kullanılamaz.

Genel Ayarlar

 • Kitaplık Belgeleri
  • Kullanıcıların kitaplık belgelerini hesapla paylaşmasına izin ver
 • Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar
 • Grup Yöneticisi İzinleri

Hesap Ayarları

 • Şirket URL'sini özelleştirme
 • Şirket adı ekleme
 • Hesaptaki kullanıcılar için şirket adı belirleme

Elektronik Mühürler

Rapor Ayarları

Güvenlik Ayarları

 • Tekli Oturum Açma Ayarları
 • Beni Hatırla Ayarları
 • Oturum Açma Parola Politikası
 • Web Oturumu Süresi
 • İzin Verilen IP Adresleri
 • PDF Şifreleme Türü
 • API
 • Kullanıcı ve grup bilgileri erişim seviyesi
 • Hesap Paylaşımı
 • Gelişmiş Hesap Paylaşımı izinleri
 • Belge Bağlantısı Kullanım Süresi

Gönder Ayarları

 • İmza Sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  • İmzaladıktan sonra alıcıları Acrobat Sign varsayılan onay sayfasına götürün.

Noter Onayı Ayarları

SAML Ayarları

SAML Hataları

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi