Harici arşiv ayarlama


Harici arşiv oluşturma

İmzalanan belgelerin kopyalarını istediğiniz bir e-posta adresinde veya Box ve Evernote'ta arşivleyin. İmzalanan ve Dosyalanan e-postanın kopyası verdiğiniz e-posta adresine veya belirlediğiniz hizmete gönderilir.

Arşivler, gönderdiğiniz sözleşmelerin yedek kopyalarını saklamak için en iyi yöntemdir.

Harici arşiv: E-posta adresi

  1. Hesap yöneticisi olarak oturum açın, Hesap sekmesine gidin, Hesap Ayarları ve Harici Arşiv'i tıklatın.

  2. Arşiv olarak kullanmak istediğiniz e-posta adresini girin ve Değişiklikleri Kaydet'i tıklatın.

Harici arşiv: Box.com

  1. Harici Arşivi Box hesabında ayarlamak için Hesap Yöneticisi olarak oturum açın ve Hesap sekmesine gidin. Hesap AyarlarıHarici Arşiv'i; ardından, Box logosunun sağ tarafındaki burayı tıklatın bağlantısını tıklatın.

  2. Açılır pencerede verilen Box hizmetine özgü yönergeleri uygulayın.

Harici arşiv: Evernote

  1. Harici Arşivi Evernote hesabınıza bağlamak için Hesap Yöneticisi olarak oturum açın ve Hesap sekmesine gidin. Hesap Ayarları, Harici Arşiv'i; ardından, Evernote logosunun sağ tarafındaki burayı tıklatın bağlantısını tıklatın.

  2. Açılır pencerede verilen Evernote hizmetine özgü yönergeleri uygulayın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın