Kullanıcı Kılavuzu İptal

Form oluşturmak için sürükle ve bırak araçlarını kullanma

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 2. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
 1. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 2. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 3. Sözleşmeleri Yönetme 
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 4. Denetim Raporu
 5. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Uygulama içi sürükle ve bırak içerik oluşturma ortamı, tüm hizmet düzeylerinde kullanılabilir.

Uygulama içi içerik oluşturma araçlarını kullanarak form oluşturma

Adobe Acrobat Sign'ın en güçlü yönlerinden biri, yeniden kullanılabilir formlar ve form kaplamaları oluşturarak imzalayan kişilerin doldurması gereken alanları tanımlama özelliğidir.

İmza sürecinde biraz düşünerek formlarınızı dikkatle oluşturduğunuzda, imzalayan kişilere zaman kazandırmış, imzalayanların süreci daha fazla benimsemelerini ve belgelerinizin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamış olursunuz.

Bir form oluştururken tamamlamanız gereken dört aşama aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmaktadır:


Yeniden kullanılabilir belgeler ya da alan kaplamaları

Yeniden Kullanılabilir Belgeler mi, Alan Katmanları mı? Size en uygun seçenek hangisi?

Bu karar, büyük olasılıkla formlarınıza ve belgelerinizi nasıl ürettiğinize göre verilir.

Belge içeriğinin değişmeden kalacağı standart bir belge hazırlıyorsanız yeniden kullanılabilir bir belge oluşturmayı düşünebilirsiniz.

Bu tip belgeler arasında kredi kartı tahsil formları, vergi formları, başvurular ve benzeri belgeler sayılabilir.

Bu örneklerde, imzalayan kişinin alanlara girdiği bilgiler dışında imzalayana ait başka herhangi bir içerik olmaz.

Öte yandan, form alanı katmanı, yüklenen bir form veya dosyaya yerleştirilmiş bir alanlar katmanından başka bir şey değildir. Bu seçeneği, değişken içeriği olan bir formunuz olduğunda kullanabilirsiniz. Belge içeriğinde özel bilgilerin yer alması gereken, ancak müşteri alanlarının değişmediği ve aynı yerde kaldığı kiralık araç/ev sözleşmesi gibi belgeler bu seçeneğe örnek olarak verilebilir.

Bu durumda, yüklediğinizden farklı bir belge oluşturup belgenin üst kısmına alan katmanı uygulayabilirsiniz.

Not:

Her dosyada, dosyaya uygulanmış birçok alan katmanı bulunabilir; böylece, sizin için uygun olan durumlarda modüler alan katmanları oluşturabilirsiniz.


Görevler: Katılımcılar ve katılımcıları gereken şekilde tanımlama

Görevler, tarafların (imzalayanlar, gönderen, vb.) belge veya işlemle nasıl etkileşim kurabileceğini tanımlar. Formlar (özellikle birden çok kişinin imzalayacağı formlar) söz konusu olduğunda, alanların her imzalayana nasıl atanacağı hakkında görevlerin Sözleşme'de nasıl bilgilendirme yapacağını bilmek önemlidir. 

Her alanın kendisine atanan bir görevi vardır.  Sadece ilgili göreve sahip olan imzalayan kendisine atanan alanlara erişebilir. 

Buradaki kavram çok karmaşık olmasa da mantık olarak bilgisayar mantığı kullanılmaktadır. Yani, prosedürü tam olarak anlayabilmek için insan mantığıyla düşünmemeniz gerekir. Görevler hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Bilinmesi gereken üç temel görev bulunur:

Önceden Doldur (Gönderen tarafından): Bu görev, ilk imzalayan kişiden önce belgeyi gönderen kişinin doldurmasını istediğiniz alanları tanımlar.  Belgeye o anda girilecek fiyat veya indirim bilgileri olduğunda Önceden Doldur görev tanımlı alanlar işinize çok yarayabilir.

Önceden Doldur görev tanımlı alanlar, sadece belgeyi gönderecek olan kişi tarafından gönderim işlemi sırasında doldurulabilir. Önceden doldurulması gereken Zorunlu alanlar olması halinde gönderen bu alanları doldurana kadar belge gönderilemez.

Önceden Doldur görev tanımlı alanlar, Ön Dolum aşamasından sonra düzenlenemez. Önceden Doldur görev tanımlı alanlar, belgeyi imzalayacak olan hiçbir katılımcı düzenleyemez. Önceden Doldurma prosedürü hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Katılımcı N (burada N, 1'den başlayarak artarak ilerleyen bir sayıdır): Bu aşamada unutmamanız gereken birkaç nokta vardır….

Katılımcı 1, İmza veya onay için belge gönderdiğiniz birinci kişidir (e-posta adresi). 

Katılımcı 2, belgeyi onaylayacak veya imzalayacak olan ikinci kişidir

Belgeyi imzalayacak olan kişilerin görevlerinin, Gönder sekmesindeki Alıcı: alanına girdiğiniz e-posta adreslerinin sırasına göre tanımlandığını unutmayın.

Alıcı: alanındaki birinci e-posta adresi Katılımcı 1 olacaktır. İkincisi Katılımcı 2 olacak ve sıralama bu şekilde devam edecektir.

Gayet basit, değil mi?

Gönderim prosedürü hakkında bilgi edindiğinize göre, Gönder sekmesinde Ben imzalayacağım etiketli isteğe bağlı bir onay kutusunun olduğunu fark edeceksiniz. Bu onay kutusu, göndereni de imza iş akışına katar. 

Varsayılan seçenekle devam ederseniz gönderen son imzalayan olacaktır.

Sözgelimi, belgeyi ilk sırada imzalaması gereken iki müşteriniz Katılımcı 1 ve Katılımcı 2, gönderen ise Katılımcı 3 olacaktır.

Bu ayarı, belgeyi gönderen kişinin ilk imzalayan olacağı şekilde değiştirmeyi tercih ederseniz gönderen kişi Katılımcı 1, yukarıdaki örnekte belirtilen müşterilerse Katılımcı 2 ve 3 olacaktır.

 

Şimdi, üç kişinin imzalayacağı bir belgeyi paralel imza iş akışıyla göndermek istediğiniz bir durumu düşünelim.  Tüm taraflar aynı anda bilgilendirilir ve ilk imzalayacak kişinin kim olacağı konusunda herhangi bir istisna uygulanmaz.  Katılımcı 1 kim olur?

Kısa yanıt: Olasılıkla Alıcı: alanındaki birinci e-posta adresi

Biraz uzun yanıt: Alıcı: alanındaki birinci e-posta adresi (burada, Ben imzalayacağım kutusunu işaretlemediğiniz ve ilk imzalayacak olan kişiyi gönderen olarak tanımlamadığınız varsayılmaktadır).

 

Herkes: Bu görev, tüm imzalayanların alana erişebilmelerini sağlar (Önceden Dolduran taraf da dahil).

Herkes görev tanımlı alan, herkes tarafından doldurulana kadar herkese açıktır.  Alan doldurulduktan sonra, içerikleri kilitlenir ve bu aşamadan sonra belgeyi imzalayan hiçbir kişi bu alanı düzenleyemez.

Not:

Herkes görev tanımlı alanı zorunlu alan yaparsanız bu alana ilk erişen kişinin alanı doldurması gerekir. Önceden Doldur görev tanımlı alanları kullanıyorsanız bu kişi Önceden Dolduran taraf olur; aksi durumda Katılımcı 1 alanı doldurur.


Alan türleri

Birçok alan türü vardır. Bunlardan birçoğu çok özel işlevler için kullanılır (İmza alanı gibi); bazılarıysa genel amaçlıdır (Metin alanı gibi).

Bu alanlar beş sekmeye ayrılmıştır:

İmza Alanları: Bu alanlar, elektronik imzalama prosedürünün temeli olan asıl imza alanlarıdır!

İmza alanları, sadece imzalayanın imza değerini alır. Bir imzalayana birden çok imza alanı atanmış olması halinde, katılımcı ilk alanı doldurduğunda sonraki alanları sadece tıklatarak değeri uygulayabilir.

Tıpkı imza alanlarında olduğu gibi Paraf alanını da bir kez doldurmak yeterlidir. Diğer alanlar sadece tıklatılarak doldurulabilir.

İmza Blokları, aslında imza aşamasını tamamlamak için hesabınızın gerektirdiği tüm alanları barındıran kapsayıcı nesnelerdir.  İmza bloğu, varsayılan olarak İmza alanı ve e-posta alanı içerir.  Hesap yöneticisi, isteğe bağlı olarak imza tercihlerini unvan ve/veya şirket değeri girilmesini zorunlu tutacak şekilde yapılandırabilir. Bu değerler zorunlu değerler olduğu takdirde İmza bloğunda yer alacaktır.

İmzalayan Bilgisi Alanları: Bu alanlar, imzalayan/imza hakkında bilgi toplar veya görüntüler.

Bu alanlar, belgeyi tekrar imzalaması gereken kullanıcılar için imzalama sürecini kolaylaştırma gibi özel amaçlara hizmet eder.

Büyük olasılıkla adınız, unvanınız ve şirketinizin adının belirtildiği kişisel tercihler sayfasını görmüşsünüzdür.

Bu alanlarda, imzalayan kişinin profil bilgileri bulunur.

Not: Şirket alanı, şirketin adının girildiği genel bir alan değildir.  Alana bir görev atanmış olmalıdır ve bu alana girilen içerik katılımcıya atanan görevin bağlı olduğu şirket bilgileri olarak saklanır.

Bir katılımcı için unvan ve/veya şirket alanı eklediğinizde, hizmet bu içeriği imzalayan için unvan/şirket bilgisi olarak kaydeder ve imzalayandan bu alanları bir daha imzalaması istendiğinde alanlar otomatik olarak doldurulur.

İmzalayan adı alanında, imzalayanın kendi imza alanına yazdığı içeriklerin karakter dizisi versiyonu görüntülenir. Alan, imza uygulanana kadar formun boş bölümü olarak görünür; ardından doldurulur.

Bu bölümü, çoğu formda imza satırının hemen altında "Adınızı yazın" satırında bulunmasını istediğiniz alan gibi düşünün.

E-posta (adres), imzalayanın e-posta adresiyle otomatik olarak doldurulur. E-posta adresi bilinen bir değerdir; yani bu alana girebilirsiniz.

Not: Unvan ve şirket alanlarında olduğu gibi, bu alanı e-posta adresi almaya çalışmak için kullanmamalısınız.  Bir e-posta adresi almak istiyorsanız Metin alanını kullanmanız gerekir (aşağıya bakın).

Tarih: Bu alanda, katılımcının imzasını belgeye uyguladığı tarih gösterilir.  Bu bölüm, tarih için genel bir giriş alanı değildir.  Bir giriş alanı istiyorsanız Metin alanını kullanmalısınız.

Veri Alanları–: Veri alanları, imzalayanı tanımlamanın dışında belge hakkında bilgi toplanmasını sağlar.Bunlar, müşterilerinizden bilgi almak için kullanılan araçlardır ve en çok kullanılan alan türleridir.

Metin alanları, imzalayan kişiden almanız gereken içerik için genel giriş alanlarıdır. Bu alanlara örnek olarak, kredi kartı bilgileri, adresler, telefon numaraları, notlar, açıklamalar ve sözleşme prosedürünü tamamlamak için gereken her şey sayılabilir.

Bir dizi seçenek sunduğunuzda çok kullanışlı olan Açılır alanlarda, müşteriler seçeneklerden birini işaretleyebilir.

Onay kutuları, bir dizi seçenek olduğunda ve müşterinin uygun olan tüm seçenekleri işaretlemesini istediğinizde kullanabileceğiniz nesnedir.

Radyo düğmeleri, onay kutularının karşıtlarıdır. Radyo düğmeleriyle bir dizi seçenek sunabilirsiniz, ancak imzalayan sadece tek bir seçeneği işaretleyebilir.

Daha Fazla Alan: Tam olarak veri alanları gibi olmasa da "Daha Fazla Alan" sekmesinde Dosya eki seçeneği veya belgede bir köprü "etkin noktası" tanımlama özelliği bulunur.

Damgalar: Acrobat Sign hizmetleri tarafından doldurulan bu tür alanlarda normalde belgede olmayan işlemsel veriler gösterilir.

Katılım Damgası, alanın atandığı katılımcının (görev) adını, e-postasını ve tarihi gösterir.

İşlem Numarası, işlem numarasını gösterir (bir sorununuz olduğunda ve işleminizi takip etmeniz gerektiğinde kullanışlıdır).

Not:

Alanların yapılandırılabilen pek çok özelliği vardır. Seçenekler dünyasını tanımak isterseniz, bu kapsamlı makaleden başlayabilirsiniz.


Mizanpaj / Hizalama Araçları

Tüm alanları yerleştirdikten sonra, son adım olarak formlara düzgün ve profesyonel bir görünüm kazandırmak için her şeyi gereken şekilde hizalamanız gerekir.

Alan şeridinin en solunda bir cetvel simgesi bulunur.  Bu simgeyi tıklatarak hizalama araçlarını açın.

Bir alan seçin ("model" olmasını istediğiniz bir alanı tercih edin), ardından CTRL (veya Command) tuşunu basılı tutarak başka bir alan seçin.  Simgelerin aydınlandığını göreceksiniz. Bundan sonra, simgelerden herhangi birini tıklatarak alanları simgede gördüğünüz küçük çizgiye göre hizalayabilirsiniz.  İlk simgenin çizgiyi iki alanın üst kısmında gösterdiğini varsayalım; bu durumda, alanların üst kenarlarına göre hizalanması gerekir.

Boyut seçenekleri, birden çok alan seçip aynı boyuta getirmenizi sağlar.

İlk simge alanların yüksekliği, ikincisi genişliği, üçüncüsüyse her iki boyut için kullanılır. Alanlar, seçilen ilk alanın tam boyutuna göre boyutlandırılır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?