Form alanlarını alıcılara atama


Alan atama

Sözleşmenize alanlar eklerken her alanın bir alıcıya atanması önemlidir. Alan atama, ilgili alanla diğer tüm alıcılardan farklı olarak hangi alıcının etkileşim kurabileceğini belirler.

"Zorunlu" olarak işaretlenen alanlara alıcının sözleşmede kendisine ait bölümü tamamlayabilmesi için bazı içerikler girilmiş olması gerekir.

Zorunlu olmayan ve alıcı tarafından boş bırakılan alanlar, işlemde bir tarafa özel olarak atandıkları için diğer kullanıcıların erişme olasılığına karşı yine de kilitli tutulur.

Bir alanı "Herkese" atamak mümkündür. Bu durumda, birisi alana içerik girene kadar alan her alıcı tarafından sırayla kullanılabilir.  Alana içerik girildikten ve alıcı işlemin kendisine ait olan bölümünü tamamladıktan sonra alan içeriği sonraki kullanıcıların içeriği düzenleme olasılığına karşı kilitlenir.

Bir alanı "Önceden Doldurma" olarak atamak da mümkündür. Bu durumda, alanlar sözleşme gönderildiği sırada sözleşmeyi gönderen kişinin kullanımına açılır. Bu alanlar, sadece önceden doldurma aşaması sırasında kullanılabilir ve alıcıların kullanımına açılamaz.


Alanları alıcılara atama

Belirli bir alıcıya ait alanı tanımlamak için belgeyi oluştururken alanın Atanan Kişi değerini belirlemeniz gerekir.

Bunu yapmanın kolay yolu, alanları yerleştirmeden önce pencerenin sağındaki ALICILAR bölümünden alıcı seçmektir.

Bu işlemin ardından yerleştirilen tüm alanların Atanan Kişi değeri seçilen bu alıcıyla belirlenir.

Alan "sahipliğinin" anlaşılmasına yardımcı olacak iki görsel gösterge vardır:

  • Bir alıcı seçtiğinizde, bu alıcıya atanan tüm alanlar açık sarı renkli bir gölgeyle vurgulanır ancak seçilen alıcıya atanmayan alanlar gri renkte gösterilir
  • ALICILAR listesindeki her alıcının adının yanında, her alanın sağ üst köşesindeki renkli etikete denk gelen farklı bir renk bloğu bulunur

Bir alıcı için tüm alanları yerleştirin, ardından içerik girmesi veya imzalaması gereken bir sonraki alıcıyı seçerek bu kişinin alanlarını yerleştirin.  Sözleşmedeki her alıcı için bu işlemi yapın.

 

Belgeye bir alan yerleştirildikten sonra, alan özellikleri menüsünden Atanan Kişi değerini değiştirebilirsiniz.

Alanı çift tıklatarak özellikler menüsünü açın (Seçilen alan sağ tıklatıldığında Düzenle seçeneğinin bulunduğu küçük bir menü açılır).

Özellikler menüsü açıkken, Atanan Kişi alanını üst kısımda, alan adının hemen altında bulabilirsiniz.

Tüm alıcılar açılır menüde listelenir.

Alan özellikleri bölümündeki Görev seçici


Kitaplık şablonuna alan sahipliği atama

Bir kitaplık şablonu oluştururken veya düzenlerken aynı özellikler geçerlidir.

Tek fark, "belirli" alıcı yerine, Katılımcı 1, Katılımcı 2 gibi genel bir yer tutucu görülmesidir.

  • Katılımcı 1, belgeye erişim sağlayan ilk alıcıdır, Katılımcı 2 ise belgeye erişen ikinci alıcıdır.
  • Önceden Doldurulan alanları sadece Gönderen ayarlayabilir ve bunlar yalnızca sözleşme gönderilirken doldurulabilir.
  • Herkes olarak atanan alanlar, içerik girilene kadar tüm kullanıcılara açıktır ancak içerik girildikten sonra bu alanlar kilitlenir.
  • Herkes tarafından katılım yalnızca Köprü alanları için geçerlidir (herkes aynı alanı dolduramaz ama bağlantıyı tıklatabilir).

Alıcı listesinin üstündeki Yeni Katılımcı Ekle seçeneği kullanılarak başka katılımcılar eklenebilir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın