Kullanıcı Kılavuzu İptal

Telefonla kimlik doğrulama

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Parola içeren bir metin veya sesli mesaj almak için alıcının akıllı telefonunu kullanarak alıcı kimlik doğrulaması yöntemini etkinleştirin.

Genel Bakış

Telefonla kimlik doğrulama, alıcının (isteği üzerine) metin mesajı veya sesli çağrı şeklinde telefonuna gönderilen bir kodla kimliğini doğrulamasını sağlayarak sağlam bir kimlik doğrulama çözümü sunan premium iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemidir.

Kullanılabilirlik:

Telefonla kimlik doğrulama yalnızca işletme lisans planları için kullanılabilir.

Telefonla kimlik doğrulama, kullanım başına ücretlendirilen premium bir kimlik doğrulama yöntemidir.

 • İşlemler Adobe satış temsilciniz aracılığıyla satın alınmalıdır.
 • İşlemler hesap düzeyinde kaynaklardır. Tüm gruplar, aynı küresel havuzdan tüketim yapar.

Yapılandırma kapsamı:

Özellik, hesap ve grup düzeylerinde yapılandırılabilir.

Nasıl kullanılır?

Kimlik doğrulama işlemi ilk olarak alıcıya, sözleşmeye erişmek için doğrulama kodu girmesi gerektiğini belirten bir bildirim gönderir. Bu bildirim aşağıdakileri sağlar:

 1. Alıcının (sözleşme oluşturulurken girilen) telefon numarasının son dört hanesi; böylece alıcı kodun hangi aygıta gönderileceğini bilir.
 2. Alıcının herhangi bir nedenle (ör. telefon numarasını değiştirmek için) iletişim kurmak zorunda kalması ihtimaline karşı, oluşturucunun (bağlantılı) adı sunulur. Bağlantı, sözleşmeyi gönderen kişiye gönderilecek bir e-posta açar.
  • Bu bağlantı, alıcıyı destek ekibiniz gibi açık bir adrese yönlendirecek şekilde değiştirilebilir.
 3. Kodun alıcıya sesli çağrı veya metin mesajı ile gönderilmesi seçeneği.

Kullanıcı doğrulama kodunu almaya hazır olduğunda Kodu Gönder düğmesini seçer:

Telefonla kimlik doğrulama talebi

 

Kodu Gönder düğmesi seçildiğinde:

 • Erişim kodunun girilmesi için sayfa yenilenir.
 • Belirtilen telefon numarası, beş haneli doğrulama kodunu içeren otomatik bir çağrı veya mesaj alır.
  • Kod 10 dakika boyunca geçerlidir. Bu sürenin ardından alıcının e-postaya dönüp yeni bir kod göndermesi gerekir.
  • Alıcı, doğru kodu girmek için sınırlı sayıda deneme hakkına sahiptir. Alıcı bütün haklarında başarısız olursa sözleşme otomatik olarak iptal edilir ve gönderen bilgilendirilir.
Doğrulama kodunu girme

Kimlik doğrulama işlemi onaylandıktan sonra, alıcı sözleşmeyle etkileşimde bulunabilir.

Alıcı, herhangi bir nedenle sözleşmeyi eylemi tamamlamadan kapatırsa devam edebilmek için yeniden kimlik doğrulaması yapması gerekir.

Not:

Acrobat Sign, tüm dünyada metin ve sesli mesajlar sunmak için birden fazla taşıyıcıya sahip olan ABD tabanlı bir hizmet kullanır. Herhangi bir bireysel iletişim için kullanılan taşıyıcı, iletişim talep edildiği sırada en iyi maliyet ve performans kombinasyonuna dayanır.

Toplam işlem hacmine bağlı olarak taşıyıcılar, gönderenin veri merkezine veya alıcının numarasına bağlı olarak yerel sağlayıcılar olmayabilir.

Yeni bir sözleşme oluştururken Telefonla kimlik doğrulama yöntemini yapılandırma

Telefonla kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde gönderen, alıcının e-posta adresinin sağ tarafındaki Kimlik Doğrulama açılır listesinden Telefon öğesini seçebilir:

Kimlik doğrulama yöntemi seçme

Kullanıcı, kimlik doğrulama yöntemi olarak Telefon'u seçtikten sonra alıcının doğrulama işlemi için kullanılacak telefon numarasını belirtmelidir.

Not:

 • Alıcı sözleşmedeki rolünü delege ederse yeni alıcının telefon numarasını vermelidir.
 • Kimlik doğrulama denemesiyle ilişkili telefon numarası, devam eden sözleşmeler için gönderenin Yönet sayfasında kimlik doğrulama türü düzenlenerek değiştirilebilir.

Sözleşme oluştururken "yanlış" bir telefon numarası algılanırsa işlem durur ve sayfanın üst kısmında bir hata mesajı görüntülenir:

Yanlış telefon numarası uyarısı

Premium kimlik doğrulama işlemlerinin tüketimi

Sözleşmelerin yöntem yapılandırmasıyla gönderilebilmesi için öncelikle premium kimlik doğrulama yöntemi olarak Telefonla kimlik doğrulama işlemleri satın alınmalı ve hesabın kullanımına sunulmalıdır.

Telefonla kimlik doğrulama işlemleri alıcı başına tüketilir.

Örneğin, Telefonla kimlik doğrulaması yapılan üç alıcı ile yapılandırılmış bir sözleşme, üç kimlik doğrulama işlemi tüketir.

 

Bir sözleşmenin birden çok alıcı ile yapılandırılması, Telefonla kimlik doğrulaması yapan her alıcı için hesabın toplam kullanılabilir hacminden bir işlem eksiltir.

 • Bir Taslak sözleşmeyi iptal etmek, tüm Telefonla kimlik doğrulama işlemlerini hesabın kullanılabilir toplam hacmine geri döndürür.
 • Devam eden bir işlemi iptal etmek, kimlik doğrulama işlemini hesabın toplam kullanılabilir hacmine geri döndürmez.
 • Kimlik doğrulama yöntemini Telefon olarak değiştirmek (başka bir yöntemden geçiş) bir işlem tüketir.
  • Aynı alıcı için Telefonla kimlik doğrulama ve diğer yöntemler arasında ileri geri geçiş yapmak toplamda yalnızca bir işlem tüketir.
 • Kimlik doğrulama yönteminin Telefon'dan başka bir yönteme geçirilmesi, işlemi geri döndürmez.
 • Telefonla kimlik doğrulama yapan her alıcı, işlemi ne sıklıkla denediği fark etmeksizin yalnızca bir işlem tüketir.

 

Kullanılabilir hacmi takip etme

Hesabın kullanımına sunulan Telefonla kimlik doğrulama işlemlerinin hacmini izlemek için:

 • Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları > Kimlik Doğrulama Yöntemleri alanına gidin
 • Kullanımı Takip Et bağlantısını seçin:
Açılır bilgi penceresi açık, Kullanımı Takip Et bağlantısının vurgulandığı Gönderme Ayarları sayfası

Not:

Telefonla kimlik doğrulama ve SMS bağlantısı gönderimi aynı işlem havuzunu paylaşır. İşlemlerin kullanımı, SMS gönderimi ve telefonla kimlik doğrulama işlemleri tarafından tüketilen hacmi göstermek için açılır balonda listelenmiştir.

Hizmeti VIP lisanslama programı kapsamında satın alan hesaplarda, lisans planları bağlamında işlem sayısını daha iyi göstermek için formatı değiştirilmiş bir Kullanımı Takip Et açılır penceresi vardır. 

VIP'de Kullanımı Takip Et

Denetim Raporu

Denetim Raporu, kimlik doğrulama için bir telefon numarasının kullanıldığını açıkça belirtir. 

 • Telefon numarasının yalnızca son dört hanesi gösterilir.

Alıcının kimlik doğrulaması yapmaması nedeniyle sözleşme iptal edilirse bunun nedeni açıkça belirtilir:

Başarısız kimlik doğrulama: denetim günlüğü

En İyi Uygulamalar ve Dikkate Alınacak Noktalar

 • Şirket içi imzalarınız için ikinci bir faktör kimlik doğrulama gerekmiyorsa imzalama sırasında oluşan uyuşmazlıkları azaltmak ve premium kimlik doğrulama işlemlerinin tüketiminden tasarruf etmek için Telefonla kimlik doğrulama yerine Acrobat Sign Kimlik doğrulama yöntemini deneyin.
 • Kimlik doğrulama denemesiyle ilişkili telefon numarası, yalnızca devam eden sözleşmeler için gönderenin Yönet sayfasında kimlik doğrulama türü düzenlenerek değiştirilebilir.
 • Alıcının kısa mesajlarınıza duyduğu güveni artırmak ve müşteri iletişimleri için telefonla kimlik doğrulama mesajlarınızı kişiselleştirin.
 • Acrobat Sign metin veya sesli mesajları asla istenmeyen mesajlar değildir. Her zaman Telefon kimlik doğrulama sorgusunun açılış sayfasından (tercih ettikleri Metin veya Ses seçeneğini seçerek) kişi türünü tanımlayan ve ardından kişiyi tetiklemek için Gönder düğmesini seçen bir imzalayıcıya dayanırlar. Alıcının istenmeyen posta veya kötü niyete ilişkin endişeleri, iletişim (ses veya metin) neredeyse gerçek zamanlı olduğu için büyük ölçüde azaltılabilir.
 • Acrobat Sign sesli ve metin kişileri, alıcıdan hiçbir zaman işlem gerçekleştirmesini istemez (ör. bir web sitesini ziyaret etme veya kişisel bilgiler sağlama). Yalnızca sayısal bir kod iletilir.  

Yapılandırma

Telefonla kimlik doğrulamada, hesap ve grup düzeylerinde yapılandırılabilecek iki kontrol bulunur:

 • Gönderme Ayarları, gönderenin Telefon yöntemine erişimini ve SMS seçeneklerinin yapılandırmasını kontrol eder.
 • Güvenlik Ayarları , alıcının doğru belirteci girmek için deneme hakkını sınırlar.

Gönderme Ayarları altından kimlik doğrulama yöntemini etkinleştirme

Telefon tabanlı kimlik doğrulamayı kullanma seçeneği, gönderenler için Gönderme Ayarları > Kimlik Doğrulama Yöntemleri alanına giderek etkinleştirilebilir

 • Telefonla kimlik doğrulama onay kutusu: Bu onay kutusu işaretlendiğinde Telefon, sözleşmeler oluşturulurken kullanılabilecek bir seçenek haline gelir.
 • Varsayılan olarak şu ülke kodunu kullanın: Yöneticinin, yapılandırılmakta olan grup aracılığıyla gönderilen sözleşmeler için varsayılan ülke kodu seçmesi gerekir.
 • Telefon kimlik doğrulama mesajını kişiselleştirin: Sözleşme oluşturucuya giden gömülü bağlantıyı, destek ekibinizin e-posta adresi gibi başka bir gerçek değerle değiştirin.
SMS kimlik doğrulama kontrolleri

Güvenlik Ayarlarını Yapılandırma

Telefonla kimlik doğrulama, yöneticinin sözleşme iptal edilmeden önce izin verilen başarısız deneme sayısını sıfır olmayan bir değere yapılandırmasını gerektirir. Varsayılan değer beştir.

Bu ayar, Güvenlik Ayarları sayfasından yapılandırılabilir:

Telefon güvenlik kontrolleri

Alıcının kimlik doğrulaması başarısız olduğunda otomatik sözleşme iptali

Sınırlı sayıdaki Telefonla kimlik doğrulama denemelerinin tamamı başarısız olursa sözleşme otomatik olarak iptal edilir.

Sözleşmeyi oluşturan kullanıcıya, kimlik doğrulaması gerçekleştiremeyen alıcıyı tanımlayan bir notla birlikte iptal işlemini açıklayan bir e-posta gönderilir.

Başka bir taraf bilgilendirilmez.

Kimlik hatası nedeniyle sözleşme iptali

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi