Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe Acrobat Sign Sürüm Notları

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   9. Sözleşme adı
   10. Diller
   11. Özel mesajlar
   12. İzin verilen imza türleri
   13. Hatırlatıcılar
   14. İmzalanan belge parola koruması
   15. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   16. İçerik Koruması
   17. Noter işlemlerini etkinleştirme
   18. Belge Sona Erme Tarihi
   19. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   20. İmzalama sırası
   21. Liquid mode
   22. Özel iş akışı kontrolleri
   23. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   24. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Özel e-posta şablonları
   6. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Senet kağıdı için eOriginal ile elektronik olarak kasaya alma
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 2. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
 1. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 2. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 3. Sözleşmeleri Yönetme 
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 4. Denetim Raporu
 5. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları
Not:

Bu belgede müşterilere yönelik uygulamadaki yeni özellikler, deneyimdeki değişiklikler ve son sürümde çözülen sorunlar açıklanmaktadır.

API ve Web kancalarına yönelik geliştirici odaklı güncellemeler Acrobat Sign geliştirici kılavuzunda belgelenmiştir.

Sürümün kullanıma sunulduğu tarihte tüm özelliklerin/değişikliklerin etkinleştirileceği garanti edilmez.

Üretim dağıtımı: 23 Ocak 2024

GovCloud dağıtımı: 25 Ocak 2024

Gelişmiş İşlevsellik

 • Adobe Admin Console aracılığıyla sağlanan kullanıcılar için hata raporu: Kullanıcıların Adobe Admin Console aracılığıyla sağlandığı hesaplar, sağlanmış ancak etkin duruma dönüştürülmemiş tüm kullanıcıları içeren bir raporu inceleyebilir. Çözüm durumları, kullanıcının Acrobat Sign hizmetinde etkinleştirilmesi için yöneticinin (veya kullanıcının) bundan sonra ne yapması gerektiğini belirler.

Beklemedeki kullanıcılar sayfasının belgelerini inceleyin >

Kullanıcılar sekmesinin genişletilmesiyle Beklemede alt menüsünü gösteren yönetici menüsü

 • CSV yüklemesinde Telefonla kimlik doğrulama için yeni Toplu Halde Gönder özelliği deneyimi desteği: Yeni Toplu Halde Gönder ortamını kullanan müşteriler, artık yüklenen CSV dosyalarına bir yöntem olarak Telefonla (SMS) kimlik doğrulamayı ekleyebilirler.

Toplu Halde Gönder özelliği için CSV dosyası oluşturmak üzere belgeleri inceleyin >

Telefonla kimlik doğrulama vurgulanmış olarak Toplu Halde Gönder CSV'si

 • Mevcut web formları için kimlik doğrulama yöntemlerini düzenleme: Oluşturma sırasında bir web formunda belirlenen kimlik doğrulama yöntemi artık düzenlenebilir ve kaydedilebilir, böylece alıcılar için kimlik doğrulama işlemi değiştirilebilir. Kimlik doğrulama yönteminde yapılan düzenleme Etkinlik günlüğünde izlenir.

Web formunu düzenleme belgelerini inceleyin >

Bir alıcı ve denetim günlüğü için kimlik doğrulama seçeneklerini gösteren Yönet sayfası.

 • Yeniden kullanılabilir alıcı grupları için web formları desteği: Kullanıcılar artık web formlarında karşı imzalayanları yapılandırırken yeniden kullanılabilir alıcı grupları ekleyebilirler.

Web formu oluşturma belgelerini inceleyin >

Yeniden kullanılabilir alıcı gruplarını gösteren web formları yapılandırması

 • E-postada etkin bağlantılar olmadan sözleşmeyi gönderme: Finans gibi düzenlemeye tabi sektörlerde bazı mevzuat gerekliliklerini desteklemek için tüm sözleşme e-postaları artık etkin bağlantılar olmadan gönderilebilir. Bunun yerine, alıcılar e-imzalama sayfasına erişim elde etmek için bir erişim kodunu kullanma talimatları alırlar.

Etkin bağlantılar olmadan e-posta bildirimleri gönderme belgelerini inceleyin >

Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir kontrolleri vurgulanmış olarak E-posta Ayarları sayfası

 • E-posta ile OTP etkinlikleri için web kancaları desteği: E-posta ile OTP aracılığıyla kimlik doğrulama etkinliklerini bindirmek için kullanıcı arayüzüne yeni bir web kancası eklenmiştir.

Web kancası belgelerini inceleyin >

E-posta ile OTP etkinliği vurgulanmış olarak web kancası oluşturma paneli

Deneyimdeki Değişiklikler

 • Bio-Pharma imzalayanları için sosyal medya hesaplarıyla oturum açmayı devre dışı bırakma: Bir gruptan gönderilen sözleşmeler için Kimlik Doğrulamayı Uygulayın seçeneklerini etkinleştiren ve Acrobat Sign kimlik doğrulamasını kullanan, alıcıya yönelik bir değişiklik yapılmıştır. Güncellenen deneyim, sosyal medya bağlantılı bir kimlik doğrulama ortağı (ör. Google, Facebook ve Apple) kullanmayı içeren tüm seçenekleri otomatik olarak kaldırır. Alıcılar doğrudan Adobe kimlik yönetim sistemi üzerinden kimlik doğrulaması yapmalıdır.

Gelişmiş kimlik doğrulama belgelerini inceleyin >

Acrobat Sign kimlik doğrulaması kullanıldığında alıcı mesajları.

 • Veri dışa aktarımları, alıcı sırasına göre veri döndürmek için iyileştirildi: Veri dışa aktarımlarının içeriği artık alıcı sırasını içeriyor ve kullanıyor:
  • Alıcı sırası, veri dışa aktarımları oluşturulurken seçilebilir yeni bir sütundur.
  • Müşteri, görüntülemek için ilgili sütunu seçmese bile, alıcılar varsayılan olarak dışa aktarmadaki alıcı sırasına göre sıralanır.
 • Resmi Kurumlar için Adobe Acrobat Sign geliştirilmiş Tam Zamanında kullanıcı sağlama: Bir GovCloud kuruluşundaki yeni kullanıcılar artık yapılandırılmış Kimlik Sağlayıcıları aracılığıyla Resmi Kurumlar için Acrobat Sign ortamında kimlik doğrulamak için hesabın özel URL'sini kullanabilirler. Bu, Acrobat Sign sisteminde yeni kullanıcılar için kullanıcı oluşturulmasını tetikler ve tekrar gelen kullanıcılar için hizmette kullanıcının kimliğini doğrular. Yeni kullanıcı oluşturma, sistem zaman aşımına uğradığında kullanıcının "Tekrar deneme" gereksinimini ortadan kaldıran yerleşik bir bekleme mekanizması uygulanarak geliştirilmiştir.
 • Alıcıları Coğrafi Bölgeye göre engelleme seçeneğinde güncellemelerEtkinlik günlüğü ve Denetim Raporu için rol tabanlı açıklamalar eklenmiştir. Denetim Raporu günlüğü, yalnızca erişim girişimini engellemenin ilk örneğini içerecek şekilde ayarlanmıştır.

REST API/Web Kancası Güncellemeleri

Bu sürüm için API ve web kancası güncellemeleri Acrobat Sign API belgelerinde bulunabilir.

Özellik

Etkinleştirme tarihi

Şunlar kullanabilir (hizmet türü):

Yapılandırma düzeyi

Kullanıcı sağlama hata raporu

Yayınlanmasıyla birlikte

Kurumsal, İşletme ve Ekip;
yalnızca Adobe Admin Console

Yapılandırılamaz

Toplu Halde Gönderme için Telefonla kimlik doğrulama

Yayınlanmasıyla birlikte

Tüm kademeler

Yapılandırılamaz

Resmi Kurumlar için Adobe Acrobat Sign:
Tam Zamanında kullanıcı sağlama için destek

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca Government Cloud

Profesyonel Hizmetler tarafından yapılandırılır

Web formları güncellemesi:
Kimlik doğrulama yöntemlerini düzenleme

Yayınlanmasıyla birlikte

Kurumsal, işletme ve ekip

Yapılandırılamaz

Web formları geliştirmesi:
Yeniden kullanılabilir alıcı grubu desteği

Yayınlanmasıyla birlikte

Kurumsal, işletme ve ekip

Yapılandırılamaz

Alıcıları coğrafi bölgeye göre engelleme güncellemesi

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca kurumsal ve işletme

Yapılandırılamaz

Bağlantısız e-posta bildirimleri

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca kurumsal ve işletme

Hesap ve Grup seviyeleri.

Harici alıcılar için sosyal medya hesaplarıyla oturum açmayı devre dışı bırakma

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca kurumsal ve işletme

Gelişmiş Kimlik Doğrulama ile etkinleştirilir

Web kancası geliştirmesi:
E-posta ile OTP kimlik doğrulaması

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca işletme

Yapılandırılamaz

GET agreements/{agreementId}/events güncellemesi

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca işletme

Yapılandırılamaz

İyileştirilmiş Veri Dışa Aktarımları - Alıcı sırası

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca kurumsal ve işletme

Rapor düzeyinde seçilebilir değer.

Otomatik sipariş yapılandırılamıyor.

OAuth 2.0 desteği

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca işletme

Hesap ve Grup seviyeleri.

E-posta ile OTP etkinlikleri için web kancası desteği 

Yayınlanmasıyla birlikte

Yalnızca işletme

Hesap ve Grup seviyeleri.

Çözülen Sorunlar

Sorun Açıklama
4442628
Özet: Veri dışa aktarımları, sözleşmede atanan alıcı sırası açısından denetim raporuyla aynı alıcı sırasını yansıtmıyor.
Düzeltme: Raporlar için sıralama düzeni, verileri her zaman sözleşmede tasarlandığı gibi alıcı sırasına göre sıralayacak şekilde güncellendi.
4452261
Özet: Kesme işaretleri, Denetim Raporu'nda HTML kaçış karakteri olan ' olarak gösteriliyor.
Düzeltme: Denetim Raporu'nu oluşturan kod, kesme işareti karakterini düzgün gösterecek şekilde iyileştirildi.
4452559
Özet: Web Formu görüntü alanına yönlendirme meta verileri içeren bir görüntü yüklerken görüntü işleme adımı sırasında meta veriler kayboluyor.
Düzeltme: Görüntü meta verileri artık görüntü dönüştürülmeden önce çıkarılıyor ve dönüştürme sonrasında yeniden uygulanıyor.
4452592
Özet: Hatırlatıcı olayı, olaylar dosyasında bir enum olmadığından hatırlatıcı olayları Salesforce'taki Sözleşme Olayları altında görünmüyor.
Düzeltme: Hatırlatıcı enum değeri, olaylar dosyasına eklendi.
4453260
Özet: Birden fazla belge yüklenirse ve bu belgelerde işleme sırasında çakışan fontlar varsa sonuçta ortaya çıkan belge bozuk oluyor.
Düzeltme: Birden fazla belge yüklendiğinde çakışan gömülü fontlar yeniden adlandırılıyor.
4453282
Özet: Bir alıcı sözleşmede birden fazla rolde temsil ediliyorsa ve bir katılım setine delege edilmişse imzalama sırasında kullanıcı değerinin setten seçilmemesi ve bunun yerine bir hata döndürülmesi gibi durumlar yaşanabiliyor..
Düzeltme: Kod, bir katılım setindeki delege edilen kullanıcıların imza işlemi sırasında doğru şekilde anlaşılmasını ve seçilmesini sağlamak için güncellendi.
4454688
Özet: Bir alıcı grubundaki tüm üyeler değiştirildiğinde, o gruptaki alıcıların listesi boş oluyor ve imzalama sırasında hataları tetikliyor.
Düzeltme: Alıcı gruplarının sıfır boyuta sahip olacak şekilde belirlenmesi ve yönetilmesi için kontroller yapılmıştır.
4455110/
4458255

Özet: Ad dizesinde boşluk bulunan grup adları, kullanıcı arabiriminde grup değiştirilmeye çalışıldığında veritabanı adı ile grup seçicide depolanan değer arasındaki uyumsuzluk nedeniyle grubun seçilmesini engelleyebiliyor.
Düzeltme: Seçici adının, veritabanındaki groupID adıyla aynı biçimde saklanmasını sağlamak için kod eklendi.
4456164
Özet: Müşteriler web formu oluştururken ek bir katılımcı için özel talimatlar eklediğinde metin, imzalayan kişi tarafından görüntülenirken kelimelerin ortasında satır sonlarıyla görünüyor.
Düzeltme: Kelime sonları kaldırıldı.
4456295
Özet: Gruplar arasında geçiş yaptıklarında ayar değerlerinin önbelleğe alınması nedeniyle kullanıcılar bazen yanlış gruba ait ayarları görebiliyor.
Düzeltme: Gruplar değiştirilirken gezinme ağacı tamamen temizleniyor.
4456427
Özet: Son e-postaya eklendiğinde eklerin nasıl adlandırıldığına ilişkin araç ipucu hatalı.
Düzeltme: Araç ipucu daha anlaşılır olacak şekilde güncellendi.
4457210
Özet: Yazdır, İmzala ve Yükle kullanıldığında metin varsayılan metinle çakışıyor.
Düzeltme: Değerleri açılır menüye yerleştirme işlevi, varsayılan değerlerin seçilen değerlerini uygulamak için iyileştirildi.
4457539
Özet: OAuth yapılandırmasında ".art" etki alanı uzantısına sahip URL eklenemiyor.
Düzeltme: Üst düzey etki alanı doğrulayıcısı güncellendi.
4457813
Özet: Birden fazla alıcı aynı e-postayı ancak farklı telefon doğrulamalarını kullandığında API aracılığıyla iş akışı başlatılırken telefon numaraları karışıyor.
Düzeltme: Kod, aynı e-posta ile farklı telefon numaralarına sahip birden fazla alıcının kullanım durumunu yönetmek için iyileştirildi.
4458114
Özet: Birinciden sonraki imza alanlarında, birinci alandaki değer uygulanmadığında İmzalamak için dokunun yerine Değiştirmek için dokunun metni yer alıyor.
Düzeltme: Henüz değer uygulanmadığı durumda, alandaki metin İmzalamak için dokunun'u yansıtacaktır.
4458141
Özet: E-posta adresi katılımcı setinde küçük harfle ancak senderEmail alanında karışık harflerle yazıldığında kullanıcılar, yeni içerikte İmzala ve Gönder seçeneğini göremeyebiliyor.
Düzeltme: E-postaların karşılaştırılması büyük/küçük harfe duyarlı olmayacak şekilde değiştirildi.
4458673
Özet: Acrobat Sign kullanıcı kimliği olmayan alıcılar, veri dışa aktarımlarında tüm kullanıcı değerlerini göstermiyor.
Düzeltme: Veri dışa aktarımları, veritabanındaki kullanıcı kimlikleri altında saklanmayan kullanıcılardan gelen verileri içerecek şekilde güncellendi.
4458731
Özet: Mozambik Ülke Kodu (+258), desteklenen ülke kodları listesinde yer almamaktadır.
Düzeltme: +258 ülke kodu eklendi.
4458789
Özet: Son derece uzun API isteği günlükleri yüklenirken zaman aşımına uğruyor.
Düzeltme: SQL dizini güncellendi.
4459539
Özet: Gönderen, Özel Mesajların devre dışı bırakıldığı bir grupta olmasına rağmen özel mesajların etkin olduğu farklı bir gruptan mesaj gönderdiğinde özel mesajlar çalışmıyor.
Düzeltme: Grup düzeyindeki ayarların geçerli olmasını sağlamak için kod eklendi.
4461081
Özet: Sözleşme dijital olarak imzalandığında açılır liste alan değeri, imzalanan sözleşmede görünmüyor.
Düzeltme: Birkaç ek açıklama kaldırıldı ve alan görünürlüğünü iyileştirmek için içe aktarma işlevi yeniden düzenlendi.
4461180
Özet: Bir belgeyi imzalayacak sonraki alıcı, sözleşmenin düzenleyicisi olduğunda imzalanmış belge yüklenemiyor.
Düzeltme: Katılımı kontrol eden işlev geliştirildi.
4461726/
4464466
Özet: İçerik koruması, bir İş Akışı grubundan devralınmıyor.
Düzeltme: Kod, grup ayarlarının uygulanmasını sağlamak için iyileştirildi.
4461845
Özet: Sözleşme bir Dijital İmza alanı içerdiğinde "Sonraki" düğmesi yanıt vermiyor.
Düzeltme: Sonraki düğmesini çalıştıran kitaplık güncellendi.
4464349
Özet: Yeni Toplu Halde Gönder özelliği, API aracılığıyla kullanıldığında yanlış alan türü nedeniyle Acrobat Sign ile senkronizasyonu bozabilir.
Düzeltme: Alan türü düzeltildi.
4464621
Özet: Sözleşmenin içerdiğinden daha fazla alıcı için alan içeren şablonlar, sözleşme işleminin yeni içerik oluşturma sayfasını yüklemesini engelleyebilir.
Düzeltme: Bu sorun algılandığında klasik içerik oluşturma sayfasına yönlendirme yapılmıştır.
4465906
Özet: Özel gönderme iş akışıyla oluşturulan sözleşmeler, Yönetsayfasında İmzalanan Belgeyi Yükle seçeneğini göstermeyebiliyor.
Düzeltme: Tüm koşulların karşılanması durumunda imzalanan belgeyi yükleme eyleminin özel iş akışları için kullanılabilir olmasını sağlayan denetim güncellendi.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?